ZEN MESTEREK ZEN MASTERS

« Zen főoldal
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

 

CHAN MASTERS
CROSS-REFERENCES TO MAJOR KOAN COLLECTIONS
Compiled by Gabor Terebess (Hungary)

Csan mesterek lelőhely-mutatója a főbb kóan antológiákban
Szerkeszti: Terebess Gábor


Chan masters
(pinyin)
Wumen guan
Gateless Barrier

(1229)
Konggu ji
Empty Valley Collection
Tetteki tōsui
The Iron Flute

(1783)
Címfordítások: Terebess Gábor >
A zöldkőszáli feljegyzések
Higgatag feljegyzések
Túl a Seholkapun
A kietlen völgy gyűjteménye
A fény átadása
Visszáján-fújt vasfuvola
Baizhang Huaihai 26, 53, 70, 71, 72, 73 6, 8 2, 40 78  
65, 74
Baiyun Shouduan          
14, 41
Bajiao Huiqing   44 70, 98  
80
Baling Haojian 13, 100     48  
4 [Pai-ling?], 22
Baofu Congzhan
8, 22, 23, 95 71      
48, 51, 76
Baoshou Yanzhao          
72
Bodhidharma 1 2 41   29, 30
Caoshan Benji 52, 73   10 30  
92
Changfu Zhi       76  
Changqing Huileng 8, 22, 23, 74, 76, 93, 95 24, 64, 71   84  
Changsha Jingcen 36 79   19  
Changsheng          
23
Changshui Zixuan   100      
Chongyun Zhihui       28  
Chuanzi Decheng       6  
Ciming [Shishuang] Quyuan          
9
Cuiwei Wuxue 20 80      
Cuiyan Lingcan 8 71      
9
Daci Huanzhong          
15
Daguang Juhui 93        
Dajian Huineng     23, 29 1 34, 35
Dalong 82        
Daman Hongren         33, 34
Damei Fachang     30    
Danxia Tianran 76     25  
53
Danxia Zichun         47, 48
Danyuan Yingzhen 18 85   17  
53
Daowu Yuanzhi 55, 89 21, 54, 83   4, 20  
36, 66
Dasui Fazhen 29 30   22, 65  
17, 87
Dayang Jian       95  
Dayang Jingxuan   89     44, 45
Dayi Daoxin         32, 33
Dazu Huike     41   30, 31
Deshan Xuanjian 4 14, 22, 55 13, 28 82, 96  
20, 79, 82, 93
Deshan Yuanmi   46      
Dizang Guichen          
48, 76
Dongshan Liangjie 43 22, 49, 56, 89, 94, 98   9, 81, 85 39, 40
15, 26, 41, 77, 82, 83
Dongshan Shouchu 12   15, 18 88  
Doushuai Congyue     47    
Fayan Wenyi 7 17, 20, 27, 51, 64, 74 26 92  
46, 91
Fengxue Yanzhao 38, 61 29, 34 24 32, 38, 54, 59  
Fenyang Shanzhao
         
21, 32
Fenzhou Wuye          
59
Furong Daokai         46, 47
Fushan Fayuan       99, 100 45
Fu Xi (Fu Dashi) 67     40  
Gaoan Dayu   86      
Guanqi Zhixian          
42
Guishan Daan   87      
Guishan Lingyou 4, 24, 70 15, 37, 60, 83 40 47  
16, 27, 29, 31, 83, 74, 100
Guizong Cezhen 7        
Guizong Zhichang 69        
Heshan Wuyin 44        
Huangbo Xiyun 11 53, 86 2    
18, 24

Huanglong Huiji

      38  
Huayan Xiujing          
52, 98
Huguo Shoucheng
  28      
Huitang Zuxin          
55
Jianzhi Sengcan 2       31, 32
22
Jiashan Shanhui 35, 68   6, 10, 26, 29, 47  
81
Jingqing Daofu 16, 23, 46     35  
64
Jingzhao Mihu   62   34  
Jinhua Juzhi 19 84 3    
Jiufeng Daoqian   66, 96   12  
Jiufeng Qin       63  
Langye Huijue   100      
Lianhua Fengxiang 25        
Liangshan Yuanguan       14, 77 43, 44
Licun       79  
Lingyun Zhiqin       16  
Linji Yixuan 20, 32 13, 38, 80, 86, 95   64  
18, 57, 95
Liu Tiemo 24 60      
Longji Shaoxiu   12, 17, 30, 70      
Longtan Chongxin     28    
Longya Judun 20 80   15  
28
Luohan Guichen   12, 20      
Luopu Yuanan   35, 41   26, 69  
Luoshan Daoxian   43      
2
Luzu Baoyun   23, 93      
Mayu (Magu) Baoche 31, 69 16      
95
Mazu Daoyi 3, 53, 73 6, 36 30, 33 18  
Mingzhao Deqian 48 87      
Muzhou Daoming 10        
55
Nanquan Puyuan 28, 31, 40, 63, 64, 69 9, 16, 23, 69, 91, 93 14, 19, 27, 34 20, 23  
3, 24, 44, 60, 62
Nanyang Huizhong 18, 99 42, 85 17 17, 86  
53
Pangyun 42     18  
Panshan Baoji
37        
Qianfeng Chuanchu          
67, 84
Qianyuan          
13
Qinglin Shiqian   59      
Qingxi Hongjin   70      
Qingyuan Xingsi   5   1, 2 35, 36
Qinshan Wensui 56        
25, 54
Ruiyan Shiyan   75 12 66  
Sansheng Huiran 49, 68 13, 33      
12
Shanglan Lingchao       68  
Shaoshan Huanpu       13  
5
Shanping Yizhong          
50
Shishuang Qingzhu 55, 91 68, 89, 96 46 8, 11  
13, 42
Shitou Xiqian       2 36, 37
22
Shoushan Xingnian   65, 76 43 41, 52, 60, 61  
Shushan Kuangren   87   27  
Sixin Wuxin     39    
Tianping Congyi 98        
Tiantong Rujing         51, 52
Tiantong Zongjue         49, 50
Tongan Daopi         41, 42
Tongan Guanzhi         42, 43
Tongfeng Anzhu 85        
Touzi Datong 41, 79, 80, 91 63   33, 49, 55, 97  
6 [?]
Touzi Yiqing         45, 46
Wang Yanbin 48        
Wenshu Yingzhen       67, 80  
Wufeng Changguan 71        
Wujiu Youxuan 75        
Wuzu Fayan     35, 36, 38, 45    
Xianglin Chengyuan 17        
Xiangyan Zhixian     5    
16
Xinghua Cunjiang   97   83, 94  
Xingyang Qingpou   44      
Xingyang Qingrang     9    
Xitang Zhizang 73 6      
Xiyuan Siming 98        
Xuansha Shibei 22, 88 24, 81   43  
43, 49, 85
Xuedou Chongxian 4, 23, 33, 36, 42, 48, 55, 61, 74, 81, 84, 85 26, 34     50, 51
55
Xuefeng Yicun 5, 22, 49, 51, 66 24, 33, 50, 55 13 35, 39, 81  
23, 25, 26, 34, 37, 40, 49, 73, 79, 85, 89
Yangshan Huiji 34, 68 15, 26, 32, 37, 62, 72, 77, 90 25 34, 91  
27, 29, 83, 86
Yangshan Yong       45, 51  
Yanguan Qian 91 25      
Yantou Quanhuo 51, 66 22, 43, 50, 55, 75 13 53  
25, 34, 54, 82, 96
Yanyang Shanxin   57      
Yaoshan Weiyan 42, 81 7   3, 5 37, 38
10, 33, 63, 88
Yongjia Xuanjue       7  
46
Yuean Shanguo     8    
Yuezhou Qianfeng
  61 40, 48    
Yunfeng Wenyue          
100
Yungai Zhiyuan       11  
Yunju Daoying       24, 31, 37 40, 41
8, 70, 78, 94
Yunmen Wenyan

6, 8, 14, 15, 22, 27, 34, 39, 47, 50, 54, 60, 62, 77, 83, 86, 87, 88

11, 19, 24, 26, 31, 40, 61, 71, 78, 82, 92, 99 15, 16, 21, 39, 48 36, 42, 46, 89  
7, 61, 68, 71, 84
Yunyan Tansheng 72, 89 21, 49, 54   3, 5, 20 38, 39
36
Zhangjing Huaiyun
31 16      
76
Zhaozhou Congshen 2, 9, 30, 41, 45, 52, 57, 58, 59, 64, 80, 96 9, 10, 18, 39, 47, 57, 63 1, 7, 11, 14, 19, 31, 37 21, 23, 44, 50, 93  
11, 19, 40, 47, 70, 72
Zhenxie Qingliao         48, 49  
Zhimen Guangzuo 21, 90        
Zhongyi Hongen   72      
Zifu Rubao 33, 91 25   75  
Zihu Lizong          
35
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Sources:

PDF: Lineage Chart of the Zen Ancestors in China
Designed to complement the book:
Zen's Chinese Heritage: The Masters and their Teachings, Wisdom Publications, 2000
by Andy Ferguson

PDF: Chinesische Chan-Meister der Tang- und Sung-Zeit (Eine Namens- und Konkordanz-Tabelle)
von Munish B. Schiekel
http://www.mb-schiekel.de/meister.pdf
http://www.mb-schiekel.de/meister.htm


Shōbōgenzō sanbyakusoku (Mana/Shinji Shōbōgenzō)
The Three Hundred Kōan on the Treasury of the True Dharma Eye

by [Eihei] Dōgen Kigen (1200–1253)
with some cross-referencing of the cases in the Chinese WUMEN GUAN, BIYAN LU, or CONGRONG LU kōan collections
Az igaz törvény szemefénye

6 = CONGRONG LU 100
7 = CONGRONG LU 62
19 = WUMEN GUAN 19
24 = BIYAN LU 29, CONGRONG LU 30
26 = BIYAN LU 99
27 = CONGRONG LU 86
37 = WUMEN GUAN 48, CONGRONG LU 61
46 = BIYAN LU 9
52 = BIYAN LU 49, CONGRONG LU 33
55 = CONGRONG LU 98
67 = WUMEN GUAN 7, CONGRONG LU 39
68 = CONGRONG LU 15
79 = CONGRONG LU 7
81 = BIYAN LU 86
82 = CONGRONG LU 89
83 = CONGRONG LU 21
87 = CONGRONG LU 23
95 = BIYAN LU 14 & 15
98 = CONGRONG LU 94
102 = WUMEN GUAN 2, CONGRONG LU 8
104 = WUMEN GUAN 28
105 = BIYAN LU 89, CONGRONG LU 54
107 = CONGRONG LU 11
108 = BIYAN LU 73, CONGRONG LU 6
114 = WUMEN GUAN 1, CONGRONG LU 18
119 = WUMEN GUAN 37, CONGRONG LU 47
120 = CONGRONG LU 70
125 = CONGRONG LU 52
127 = BIYAN LU 35
130 = CONGRONG LU 37
133 = WUMEN GUAN 31, CONGRONG LU 10
136 = BIYAN LU 41, CONGRONG LU 63
141 = BIYAN LU 92, CONGRONG LU 1
146 = WUMEN GUAN 29
147 = CONGRONG LU 38
157 = CONGRONG LU 87
158 = BIYAN LU 50, CONGRONG LU 99
159 = BIYAN LU 99
167 = CONGRONG LU 13
169 = WUMEN GUAN 22
170 = WUMEN GUAN 32, BIYAN LU 65
171 = CONGRONG LU 20
172 = WUMEN GUAN 18, BIYAN LU 12
177 = CONGRONG LU 64
180 = CONGRONG LU 75
181 = WUMEN GUAN 14, BIYAN LU 63 & 64, CONGRONG LU 9
182 = BIYAN LU 53
185 = CONGRONG LU 93
186 = BIYAN LU 44
202 = BIYAN LU 11, CONGRONG LU 53
203 = BIYAN LU 88
204 = CONGRONG LU 59
205 = BIYAN LU 20, CONGRONG LU 80
210 = CONGRONG LU 42
212 = CONGRONG LU 12
214 = BIYAN LU 61, CONGRONG LU 34
216 = CONGRONG LU 95
225 = BIYAN LU 43
228 = CONGRONG LU 49
243 = WUMEN GUAN 5
245 = WUMEN GUAN 3, BIYAN LU 19, CONGRONG LU 84
247 = WUMEN GUAN 12
249 = WUMEN GUAN 27, BIYAN LU 28
252 = BIYAN LU 7
253 = WUMEN GUAN 6
254 = CONGRONG LU 74
257 = CONGRONG LU 82
269 = WUMEN GUAN 43
277 = CONGRONG LU 57
278 = WUMEN GUAN 30
280 = WUMEN GUAN 15
281 = WUMEN GUAN 11
284 = BIYAN LU 98
286 = BIYAN LU 46
289 = BIYAN LU 55
293 = CONGRONG LU 69
295 = BIYAN LU 62, CONGRONG LU 92
298 = BIYAN LU 95

 

Index of Shūmon kattōshū / Entangling Vines
Gabalyodó indák

(1689)

Aṅgulimāla (Yangjue Moluo, Yang-chüeh Mo-lo, Ōkutsu Mara; Case 165) was a mass murderer who later became one of Śākyamunis greatest students.

Āryadeva (Tipo, Ti-po, Daiba; n.d.; Case 228), also known as Kānadeva (Jianatipo, Chia-na Ti-p’o, Kanadaiba) because he had only one eye (kāna means “one-eye”). Honored as the fifteenth ancestor of the Indian Zen lineage.

Āryasiṁha (Shizi Puti, Shih-tzu Pu-ti, Shishi Bodai; n.d.; Case 168), honored as the twenty-fourth ancestor of the Indian Zen lineage

Aśvaghoṣa (Ashifujusha, A-shih-feng-chüsha, Ashibakusha; 2nd c.; Case 228), a name often rendered in Chinese as Mama (Ma-ming; J., Memyō) or Anapudi (A-na-pu-ti; J., Anabotei). Aśvaghoṣa is regarded as the twelfth ancestor of the Indian Zen lineage.

Avalokiteśvara (Guanyin, Kuan-yin, Kannon; Cases 12 n., 88, 237), the bodhisattva of great compassion

Bai Juyi (Pai Chü-i, Haku Kyoi; 772–846; Case 215); also known as Bai Letian (Pai Lo-tien, Haku Rakuten)

Baiyun Shouduan (Pai-yün Shou-tuan, Hakuun Shutan; 1025–72; Cases 95, 199, 259)

Baizhang Huaihai (Pai-chang Huai-hai, Hyakujō Ekai; 720–814; Cases 34, 78, 95 n., 117, 123, 170 n., 182, 221)

Baizhang Weizheng (Pai-chang Wei-cheng, Hyakujō Isei ; 8th–9th c.; Cases 93, 193) was also known as Baizhang Fazheng (Pai-chang Facheng, Hyakujō Hōshō) and Baizhang Niepan (Pai-chang Nieh-pan, Hyakujō Nehan)

Bajiao Huiqing (Pa-chiao Hui-ching, Bashō Esei; 10th c.; Case 71)

Baling Haojian (Pa-ling Hao-chien, Haryō Kōkan; 10th c.; Case 269)

Baoshou Zhao (Pao-shou Chao, Hōju Shō; 9th c.; Case 123)

Beijian Jujian (Pei-chien Chü-chien, Hokkan Kokan; 1164– 1246; Case 95)

Bhikku Meghaśri (Deyun Biqiu, Te-yün Pi-chiu, Tokuun Biku; Case 89)

Bodhidharma (Putidamo, Pu-ti-ta-mo, Bodaidaruma; d. 528? 536? 543?; Cases 1, 9, 19-1, 34 n., 43, 46-2 n., 64, 109 n., 113, 170, 207-1, 207-2, 221, 254 n., 255 n., 270-1 n.)

Caoshan Benji (Tsao-shan Pen-chi, Sōzan Honjaku; 840–901; Cases 15, 111, 162)

Chaling Yu (Cha-ling Yü, Charyō Iku; n.d.; Case 258)

Changqing Huileng (Chang-ching Hui-leng, Chōkei Eryō; 854– 932; Case 265)

Changqing Lanan (Chang-ching Lan-an , Chōkei Ranan; 793– 883; Cases 32, 209)

Changsha Jingcen (Chang-sha Ching-tsen, Chōsa Keishin; 9th c.; Cases 25 n., 79, 168, 196, 206, 272)

Changsheng Jiaoran (Chang-sheng Chiao-jan, Chōshō Kōnen; n.d.; Case 14)

Changshui Zixuan (Chang-shui Tzu -hsüan, Chōsui Shisen; d. 1038; Case 223)

Chen Cao (Chen Tsao, Chin Sō; 9th c.; Case 153), a government official and a Dharma heir of Muzhou Daozong, was one of the great lay Zen practitioners of the Tang dynasty

Chouyan Liaoyun (Chou-yen Liao-yün, Chūgan Ryōhin; n.d.; Case 46-2)

Chuanzi Decheng (Chuan-tzü Te -cheng, Sensu Tokujō ; 9th c.; Case 257)

Ciming (Tzu-ming, Jimyō). See Shishuang Chuyuan

Cui Langzhong (Tsui Lang-chung, Sai Rōchū; 9th c.; Case 13)

Dachuan Puji (Ta-chuan Fu-chi, Daisen Fusai; 1179 –1253; Case 8)

Dadao Guquan (Ta-tao Ku-chüan, Daidō Yokusen; 10th–11th c.; Case 173), also known as Bajiaoan Guquan (Pa-chiao-an Ku-chüan, Bashōan Yokusen)

Dahui Zonggao (Ta-hui Tsung-kao, Daie Sōkō; 1089–1163; Cases 19-2, 32, 46-4, 92, 134, 141 , 227, 229, 230 n., 231 n., 232)

Daitō (or, more generally, National Teacher Daitō). The posthumous title of the Japanese monk Shūhō Myōchō.

Damei Fachang (Ta-mei Fa-chang; Daibai Hōjō; 752 –839; Cases 5, 66)

Danxia Tianran (Tan-hsia Tien-jan, Tanka Tennen; 738/ 39– 824; Case 44)

Danyuan Yingzhen (Tan-yüan Ying-chen, Tangen Ōshin; 8– 9th c.; Cases 65, 238)

Daowu Yuanzhi (Tao-wu Yüan-chih, Dōgo Enchi; 768/ 69– 835; Cases 220 n., 257), also known as Daowu Zongzhi, with the lay name Zhang.

Daoxuan (Tao-hsüan, Dōsen; 596–667; Case 227)

Dayu (Ta-yü, Daigu; 8–9th c.; Case 187)

Dazhu Huihai (Ta-chu Hui-hai, Daiju Ekai; n.d.; Case 70)

Deng Yinfeng (Teng Yin-feng, Tō Inpō; n.d.; Case 252)

Deshan Xuanjian (Te-shan Hsüan-chien, Tokusan Senkan; 782– 865; Cases 22-1, 22-2, 54, 123, 128, 155, 166 n., 170 n., 171, 194, 197 n., 205, 256)

Devadatta (Tipodaduo, Ti-po-ta-to, Daibadatta; Case 113)

Dongpo (Tung -po, Tōba; 1037–1101; Case 237 n.), also known as Su Dongpo (Su Tung-po, So Tōba) or Su Shi (Su Shih, Soshoku), was a government official and literary figure

Dongshan Huikong (Tung-shan Hui-kong, Tōzan Ekū ; 1096– 1158; Case 19-2)

Dongshan Liangjie (Tung-shan Liang-chieh, Tōzan Ryōkai; 807– 69; Cases 109 n., 129, 155 n., 161, 264)

Dongshan Shouchu (Tung-shan Shou-chu, Tōzan Shusho ; 910– 90; Cases 62, 188, 189, 198)

Doushuai Congyue (Tou-shuai Tsung-yüeh, Tosotsu Jūetsu; 1044–1091; Cases 7, 140)

Fan Yanzhi (Fan Yen-chih, Han Enshi; n.d.; Case 10), also known as Layman Qingyi

Fayan Wenyi (Fa-yen Wen-i, Hōgen Moneki; 885– 958; Cases 9, 36, 58 n., 67, 99, 194)

Fayun Gao (Fa-yun Kao, Hōun Kō; n.d.; Case 150)

Fengxue Yanzhao (Feng-hsüeh Yen-chao, Fuketsu Enshō; 896–973; Cases 81, 124, 185, 192, 197)

Fenyang Shanzhao (Fen-yang Shan-chao, Funyō Zenshō; 947–1024 ; Cases 174, 229, 255)

Fenzhou Wuye (Fen-chou Wu-yeh, Funshū Mugō; 760–821; Case 74)

Foguo. See Yuanwu Keqin

Fojian Huiqin (Fo-chien Hui-chin, Bukkan Egon; 1059–1117; Case 77)

Fori Qisong (Fo-jih Chi-sung, Butsunichi Kaisū; 1007–72; Case 238)

Foyan Qingyuan (Fo-yen Ching-yüan, Butsugen Seion; 1067– 1120; Cases 77, 221, 266)

Fu Dashi (Fu Ta-shih, Fu Daishi; 497–569; Case 80) is the title of Fu Xi, a Buddhist layman

Fubei (Fu-pei, Fuhai; 8th c.; Case 216)

Guanghui Yuanlian (Kuang-hui Yüan-lien, Kōe Ganren; 951–1036; Case 137)

Guangxiao Huijue (Kuang-hsiao Hui-chüeh, Kōkō Ekaku; 9–10th c.; Cases 9, 243), also known as Jue Tiezui (Chüeh Tieh-tsui, Kaku Tetsushi)

Guishan Lingyou (Kuei-shan Ling-yu, Isan Reiyū; 771–853; Cases 8, 60, 63 n., 65, 76, 116 , 149, 151 , 187, 192, 220, 238 n.)

Guizong Zhichang (Kuei-tsung Chih-chang, Kisu Chijō; 8th–9th c.; Case 123), also known as Lushan Zhichang (Lu-shan Chih-chang, Rozan Chijō)

Gulin Qingmao (Ku-lin Ching-mao, Kurin Seimo; 1262–1329; Case 113)

Gushan Shigui (Ku-shan Shih-kuei, Kuzan Shikei; 1083–1146; Cases 56, 237), also known as Zhuan Shigui (Chu-an Shih-kuei, Chikuan Shikei)

Hakuin Ekaku (1686–1769; Cases 14 n., 16 n., 24 n., 185 n., 199 n.)

Han Yu (Han Yü, Kan Yu; 768–824; Case 247) was one of the greatest of Tang dynasty poets

Hanshan (Han-shan, Kanzan; 8–9th c.; Case 268) was an eccentric Tang-period Buddhist poet

Haoyue (Hao-yüeh, Kōgetsu; 9th c.; Case 168)

Hongren (Hung-jen, Gunin; 600– 674; Case 2), usually referred to by his traditional title, the Fifth Patriarch, was born in Huangmei in Qizhou

Hongzhi Zhengjue (Hung-chih Cheng-chüeh, Wanshi Shōgaku; 1091–1157; Cases 239, 244), also called Tiantong Hongzhi (Tien-tung Hung-chih, Tendō Wanshi)

Hu Dingjiao (Hu Ting-chiao, Ko Teikō; 9th c.; Case 123)

Huangbo Weisheng (Huang-po Wei-sheng, Ōbaku Ishō; 11th c.; Case 52)

Huangbo Xiyun (Huang-po Hsi-yün, Ōbaku Kiun; d. 850?; Cases 34, 42, 95 n., 121, 122, 123 n., 182, 187, 192, 199 n., 221, 250)

Huanglong Huinan (Huang-lung Hui-nan, Ōryō Enan; 1002–69; Cases 10, 52, 140, 189, 199)

Huike (Hui-ko, Eka; 487–593; Cases 1, 43, 113, 168), the Second Patriarch of the Chinese Zen lineage

Huiming (Hui-ming, Emyō; 7th c.; Cases 2, 260 n.)

Huineng (Hui-neng, Enō; 638–713; also Dajian Huineng, Ta-chien Hui-neng, Daikan Enō; Cases 2, 83, 96, 118 , 238, 260 n., 261 n., 272) is honored as the Sixth Patriarch of Chinese Zen and founder of the Southern school

Huitang Zuxin (Hui-tang Tsu-hsin, Maidō Soshin; 1025–1100; Case 18), also known as Huanglong Zuxin

Huiyuan (Hui-yüan, Eon; 334–416; Case 186)

Huoan Shiti (Huo-an Shih-ti, Wakuan Shitai; 1108–1179; Case 109 n.)

Hutou (Hu-tou, Kotō; n.d.; Case 19 -1)

Ji Xin (Chi Hsin, Ki Shin; n.d.; Case 191) was a prominent retainer of Liu Bang (247–195 BCE), one of the two great generals in the wars that led to the fall of the Qin dynasty (221– 206 BCE).

Jianfu Chenggu (Chien-fu Cheng-ku, Senpuku Shōko; d. 1045; Case 235)

Jiashan Shanhui (Chia-shan Shan-hui, Kassan Zenne; 805–81; Cases 99, 101, 105, 257)

Jingqing Daofu (Ching-ching Tao-fu, Kyōsei Dōfu; 868– 937; Cases 158, 197 n., 200)

Jingshan Hongyin (Ching-shan Hung-yin, Kinzan Kōin; d. 901; Case 200)

Jingzhao Mihu (Ching-chao Mi-hu, Keichō Beiko; n.d.; Case 246), also known as Qishi , Mi Qishi , and Mihu

Jue Tiezui. Another name for Guangxiao Huijue.

Juefan Huihong (Chüeh -fan Hui -hung, Kakuhan Ekō; 1071–1128; Case 140), also known as Jiyin Zunzhe (Chi-yin Tsun-che, Jakuon Sonja)

Juzhou Baotan (Chü-chou Pao-tan, Kisshū Hōdon; 1129–97; Case 123)

Kanzan Egen (1277–1360; Cases 35, 175 n., 225, 253)

Kāśyapa Buddha (Jiashe Fo, Chia-she Fo, Kashō Butsu; Cases 34, 70 n.)

Langye Huijue (Lang-yeh Hui-chüeh, Rōya Ekaku; 11th c.; Cases 27 n., 114, 191, 223, 228)

Li Tongxuan (Li Tung-hsüan, Ri Tsūgen; 635– 730 [646–740]; Case 235)

Li Ying (Li Ying, Ri Yō; d. 169; Case 262) was a Han-dynasty official

Liang, Venerable (Liang, Ryō; n.d.; Case 238), may refer to Wufeng Puliang (n.d.)

Lingshu Rumin (Ling-shu Ju-min, Reiju Nyobin; d. 920; Case 164 )

Lingyun Zhiqin ( Ling-yün Chih-chin, Reiun Shigon; 9th c.; Cases 8, 14)

Linji Yixuan (Lin-chi I-hsüan, Rinzai Gigen ; d. 866; Cases 32, 80, 84, 95 n., 122, 123, 141, 155, 159, 170 n., 173, 176, 177, 178, 180, 181, 187, 191 n., 192, 195, 197 n., 199, 207-1, 207-2, 208, 210, 218, 221, 224, 229, 239 n., 270-2, 272)

Longqing Qingxian (Lung-ching Ching-hsien, Ryūkei Keikan; d. 1081; Case 10)

Longtan Chongxin (Lung-tan Chung-hsin, Ryūtan Sōshin; 9th c.; Cases 128, 256)

Longya Judun (Lung-ya Chü-tun, Ryūge Kodon; 835– 923; Case 155)

Lu Gen (Lu Ken, Riku Kō; c. 765– c. 835; Case 209)

Luopu Yuanan (Lo-pu Yüan-an, Rakuho Genan; 834–898; Case 119)

Luoshan Daoxian (Lo-shan Tao-hsien, Razan Dōkan; 9th c.; Case 132)

Ma Fang (Ma Fang, Ba Hō; n.d.; Case 179) was a government official

Magu Baotie (Ma-ku Pao-tieh, Mayoku Hōtetsu; 8th c.; Cases 131, 167)

Mahākāśyapa (Mohe Jiashe, Mo-ho Chia-she, Makakashō; Cases 95, 135, 136, 213 n.)

Maitreya (Mile, Mi-le, Miroku; Cases 3, 82, 213) is the buddha of the next world age

Mañjuśrī (Wenshu, Wen-shu, Monju; Cases 12 n., 17 n., 24, 48, 72, 87, 133, 159, 181 n., 191 n., 198, 201, 212) is the Mahayana bodhisattva representative of prajñā wisdom

Manora, or Manorhita, Manorata (Monaluo, Mo-na-la, Manura; Case 27) is traditionally regarded as the twenty-second ancestor of Indian Zen

Maudgalyāyana (Mulian, Mu-lien, Mokuren; Cases 97, 133) was one of the Ten Great Disciples of Śākyamuni

Mazu Daoyi (Ma-tsu Tao-i, Baso Dōitsu; 709–788; Cases 5 , 23, 53, 78, 103 n., 123, 139, 170 n., 182, 221, 234 n., 252)

Mian Xianjie (Mi-an Hsien-chieh, Mittan Kanketsu; 1118–1186; Cases 22-2, 30, 113 n.)

Mingzhao Deqian (Ming-chao Te-chien, Myōshō Tokken; ca. 9–10th c.; Case 32 )

Musō Soseki (1275–1351; Cases 170 n., 225), an early Japanese Zen priest best known by his title National Teacher Musō

Muzhou Daozong (Mu-chou Tao-tsung, Bokujū Dōshō; 8–9th c.; Case 221), also known as Daoming (Tao-ming, Dōmyō)

Nāgārjuna (Longshu; Lung-shu, Ryūju; 150– 250?; Case 228), one of the greatest Buddhist philosophers, is honored as the fourteenth ancestor of indian Zen

Nalakūvara (Nazha, Na-cha, Nata; Cases 46-2, 261)

Nanpo Jōmyō (1235– 1309; Cases 61, 225 n.). He received the imperial title National Teacher Enzū Daiō. Daiō Kokushi, as he is now generally called, was the first of the three masters— Daiō, Daitō, and Kanzan Egen—who established the Ōtōkan lineage. This lineage, through Hakuin Ekaku, presently includes every Rinzai Zen master in Japan.

Nanquan Puyuan (Nan-ch’üan Pu-yuan, Nansen Fugan; 748–835; Cases 33, 63 n., 68, 78, 79, 90, 103, 104, 110, 115, 123, 133, 145, 193, 209, 212, 241, 272)

Nantang Yuanjing (Nan-tang Yüan-ching, Nandō Genjō; 1065–1135; Cases 40, 63)

Nanyang Huizhong (Nan-yang Hui-chung, Nanyō Echū; 675–775; Cases 31, 238, 267)

Nanyuan Huiyong (Nan -yüan Hui -yung, Nanin Egyō; ca. 860–930; Cases 185, 192 n., 197), also known as Baoying

Nanyue Huairang (Nan-yüeh Huai-jang, Nangaku Ejō; 677–744; Cases 53, 118, 139, 206 n., 234)

Niaoke Daolin (Niao-ko Tao-lin, Chōka Dōrin; 741–824; Case 215) [鳥窠道林 Niaoke Daolin (741-824) 鳥巢道林 Niaoge Daolin (741-824)]

Pang Yun (Pang Yün, Hō On; d. 808; Cases 23, 66, 85, 86), generally known as Pang Jushi (Pang Chü-shih; Hō Koji), meaning "Layman Pang"

Pei Xiu (Pei Hsiu, Hi Kyū; 797–870; Case 32), a government official and famous Buddhist lay devotee

Piyun (Pi-yün, Hiun; 8th c.; Case 131)

Qianfeng. See Yuezhou Qianfeng.

Qingliang Taiqin (Ching-liang Tai-chin, Shōryō Taikin; d. 974; Case 67)

Qingshui (Ching-shui, Seizei; ca. 9–10th c.; Case 111)

Qingsu (Ching-su, Seiso; 11th c.; Case 140)

Qinshan Wensui (Chin-shan Wen-sui, Kinzan Bunsui; 9th c.; Case 256)

Ruiyan Shiyan (Jui-yen Shih-yen, Zuigan Shigen; ca. 9th c.; Case 11)

Śākyamuni (Shijiamouni, Shih-chia-mou-ni, Shakamuni; ca. 5th c. BCE; Cases [including references to “the Buddha”] 3, 17 n., 28-2 n., 34 n., 38, 47, 48, 62 n ., 70, 72, 79 n., 87 n., 95, 108, 112, 113 n., 114, 124, 133, 135, 136, 137, 140, 141, 164 n., 165, 170, 171 n., 177 n., 204, 213 n., 223 n., 224, 225 n., 232, 235 n., 247, 250, 254 n., 255 n., 267, 270-1 n.).

Samantabhadra (Puxian, Pu-hsien, Fugen; Cases 12 n., 17 n., 181 n., 191 n., 198, 212, 231, 236), "The One of All-Pervading Beneficence"

Sansheng Huiran (San-sheng Hui-jan, Sanshō Enen; 9th c.; Cases 123, 195, 272)

Śariputra (Shelifu, She-li-fu, Sharihotsu; Case 228)

Sengcan (Seng-tsan; Sōsan; d. 606?; Case 229) is traditionally honored as the Third Patriarch of Chinese Zen

Sengzhao ( Seng-chao, Sōjō; 374/ 78– 414; Case 81 n.)

Shangu (Shan-ku, Sankoku; 1050– 1110; Case 18) is the style of the poet Huang Tingjian (Huang T’ing-chien, Kō Teiken). He was fond of Buddhist speculations, and gave himself the sobriquet of Shangu Daoren.

Shending Hongyin (Shen-ting Hong-yin, Shintei Kōin; 10– 11th c.; Case 174)

Shexian Guixing (She-hsien Kuei-hsing, Sekken Kisei; 10– 11th c.; Case 134)

Shishuang Chuyuan (Shih-shuang Chu-yüan, Sekisō Soen; 986–1039; Cases 25, 106, 140, 146, 147, 156, 172, 173, 174, 183-1, 183-2, 189, 245), commonly referred to in Zen texts by his posthumous title Ciming (Tzu-ming, Jimyō)

Shishuang Qingzhu (Shih-shuang Ching-chu, Sekisō Keisho; 807–888; Cases 25 n., 69, 161, 220 n.)

Shishuang Xingkong (Shih-shuang Hsing-kung, Sekisō Shōkū; n.d.; Case 65)

Shitou Xiqian (Shih-tou Hsi-chien, Sekitō Kisen; 700–791; Cases 125 n., 272)

Shoukuo (Shou-kuo, Shukaku; ca. 9–10th c.; Case 205)

Shoushan Shengnian (Shou-shan Sheng-nien, Shuzan Shōnen; 926–993; Cases 58, 124, 133 n., 134, 270-1, 270-2)

Shouzhou Liangsui (Shou-chou Liang-sui, Jushū Ryōsui; n.d.; Case 167)

Shuangshan Yuan (Shuang-shan Yüan, Sōsan Gen; n.d.; Case 30)

Shūhō Myōchō ( 1282–1338; Cases 107, 144, 169, 225), best known by his title Daitō Kokushi

Shuian Shiyi (Shui-an Shih-i, Suian Shiichi; 1107–76; Case 109)

Shushan Guangren (Shu-shan Kuang -jen, Sozan Kōnin; 837–909; Cases 32, 132), also known as Shushan Kuangren (Su-shan Kuang-jen, Sozan Kyōnin)

Sixin Wuxin (Ssu-hsin Wu-hsin, Shishin Goshin; 1043–1114; Case 18)

Songshan Huian (Sung-shan Hui-an, Sūzan Ean; 582–709; Case 118), also known as Laoan , Daoan , or Daan , was one of the sixteen great disciples of the Fifth Patriarch, Hongren.

Songyuan Chongyue (Sung-yüan Chung-yüeh, Shōgen Sūgaku; 1132–1202; Cases 95, 142, 207-2, 228)

Sudhana (Shancai Tongzi, Shan-tsai Tung-tzu, Zenzai Dōshi; Cases 88 n., 89, 201)

Taihang Kebin (Tai-hang Ko-pin, Taikō Kokuhin; ca. 9th c.; Case 130)

Taizong (T’ai-tsung, Taisō; 939–997; Case 260), also known as Zhao Kuangyi (Chao K’uang-i, Jō Kyōgi)

Tettō Gikō (1295–1369; Case 213), also known as Reizan Tettō

Tianhuang Daowu (Tien-huang Tao-wu, Tennō Dōgo; 748–807; Case 256)

Tiantai Deshao (Tien-tai Te-shao, Tendai Tokushō; 891–972; Case 271)

Touzi Datong (Tou-tzu Ta-tung, Tōsu Daidō; 819–914; Case 202) was a Dharma successor of Cuiwei Wuxue (9th c.), honored with the posthumous title Great Master Ciji

Touzi Fazong (Tou-tzu Fa-tsung, Tōsu Hōshū; n.d.; Case 100) was a Dharma successor of Xuedou Chongxian

Udayana (Youtianwang, Yu-tien-wang, Utenō; Case 133)

Vimalakīrti (Weimojie, Wei-mo-chieh, Yuimakitsu; Cases 80, 108, 112, 133, 175)

Vipaśyin (Piposhi, Pi-po-shih, Bibashi; Cases 34 n., 163, 263). The first of the six nonhistorical Buddhas said to have preceded Śākyamuni.

Wanan Daoyan (Wan-an Tao-yan, Manan Dōgan; 1094–1164; Cases 19-2 n., 146), also known as Donglin Daoyan

Wang Changshi (Wang Chang-shih; Ō Jōji; 9th c.; Case 221), better known as Wang Jingchu

Wang Sui (Wang Sui; Ō Zui; 10th–11th c.; Case 260) was prime minister and a lay disciple of Shoushan Shengnian.

Wolun (Wo-lun, Garin; n.d.; Case 261) was a monk of the early Tang dynasty

Wumen Huikai (Wu-men Hui-kai, Mumon Ekai; 1183–1260; Case 171), compiler of the important koan collection Wumen guan

Wuzu Fayan (Wu-tsu Fa-yen, Goso Hōen; 1024?–1104; Cases 3, 8, 16, 28-1, 32, 37, 40, 77, 84, 98 n., 249, 259, 266)

Wuzu Shijie (Wu-tsu Shih-chieh, Goso Shikai; 10th c.; Case 151)

Xiang Yu (Hsiang Yü; Kō U; 232–202 BCE; Case 191), also known by his given name, Xiang Ji (Hsiang Chi, Kō Seki), was, with his rival Liu Bang (247–195 BCE), one of the two great generals in the wars that led to the fall of the Qin dynasty (221–206 BCE).

Xianglin Chengyuan (Hsiang-lin Cheng-yüan, Kyōrin Chōon; 908–987; Cases 41, 203)

Xiangyan Zhixian (Hsiang-yen Chih-hsien, Kyōgen Chikan; d. 898; Cases 19-1, 19-2, 26, 123, 240)

Xianzong (Hsien -tsung, Kensō; 778–820 ; Case 247) was the title of the eleventh Tang emperor, Li Chun

Xinghua Cunjiang (Hsing-hua Tsun-chiang, Kōke Zonshō; 830–888; Cases 59, 123, 130, 184)

Xingjiao Hongshou (Hsing-chiao Hung-shou, Kōkyō Kōju; 944–1022; Case 271)

Xitang Zhizang (Hsi-tang Chih-tsang, Seidō Chizō; 735–814; Case 78)

Xiu (Hsiu, Shū; n.d .; Case 272)

Xuansha Shibei (Hsüan-sha Shih-pei, Gensha Shibi; 835–908; Cases 8, 43, 113, 158)

Xuanzong (Hsüan-tsung, Sensō; 810–859; Case 250) was the title of Li Shen, the sixteenth Tang emperor; he is also known by the title Dazhong

Xuedou Chongxian (Hsüeh-tou Chung-hsien, Setchō Jūken; 980–1052; Cases 19-1, 194)

Xuefeng Yicun (Hsüeh-feng I-tsun, Seppō Gison; 822–908; Cases 22-1, 43, 200, 256)

Xutang Zhiyu (Hsü tang Chih-yü, Kidō Chigu; 1185–1269; Cases 28-2, 61, 71, 87, 104, 105, 133 n., 143, 145, 146, 158, 183-2, 186 , 200, 205, 270-2, 271)

Yang Danian (Yang Ta-nien, Yō Dainen; n.d.; Case 137), also known as Yang Yi (Yang I, Yō Oku)

Yangqi Fanghui (Yang-chi Fang-hui, Yōgi Hōe; 992–1049; Cases 172, 183-1), founder of the Yangqi branch of Linji-school Zen

Yangshan Huiji (Yang-shan Hui-chi, Kyōzan Ejaku; 807–883; Cases 60, 65, 76, 82, 116, 123, 149, 151, 187, 192, 206, 238)

Yantou Quanhuo (Yen-tou Chuan-huo, Gantō Zenkatsu; 828–887; Cases 22-1, 61, 166, 171, 256)

Yanyang Shanxin (Yen-yang Shan-hsin, Genyō Zenshin; n.d.; Case 6) was a Dharma heir of the great Zen master Zhaozhou Congshen

Ying'an Tanhua (Ying-an Tan-hua, Ōan Donge; 1103–1163; Cases 30, 59, 75)

Yongjia Xuanjue (Yung-chia Hsüan-chüeh, Yōka Genkaku; 675–713; Cases 168 n., 229 n.), one of the greatest disciples of the Sixth Patriarch Huineng

Yongming Yanshou (Yung-ming Yen-shou, Yōmei Enju; 904–975; Case 271 n.)

Yu Di (Yü Ti, U Teki; d. 818; Cases 39, 86), governor

Yuanming (Yüan-ming, Enmyō; n.d.; Case 194) was the imperially bestowed title of Deshan Yuanmi

Yuanwu Keqin (Yüan-wu Ko-chin; Engo Kokugon; 1063–1135; Cases 32, 73, 77, 89, 92, 96, 98, 99 n., 112, 155 n., 266)

Yuezhou Qianfeng (Yüeh-chou Chien-feng; Esshū Kenpō; n.d.; Cases 17, 138, 211)

Yun'an Puyan (Yün-an Pu-yen, Un'an Fugan; 1156–1226; Cases 95, 218)

Yunju Daojian (Yün-chü Tao-chien, Ungo Dōkan; n.d.; Cases 105 n., 108)

Yunju Shanwu (Yün-chü Shan-wu, Ungo Zengo; 1074–1132; Case 266)

Yunmen Wenyan (Yün-men Wen-yen, Unmon Bunen; 864–949; Cases 4, 8 n., 17, 20, 21, 29, 49, 55 n., 84, 88, 91, 92, 114, 120, 138, 148, 152, 157 n., 164, 185, 188 , 189, 203, 211, 226), founder of the Yunmen school and the last of the Tang-period Zen giants

Zhang Wujin (Chang Wu-chin, Chō Mujin; 1043–1121; Case 140), better known as Zhang Shangying ( Chang Shang -ying, Chō Shōei)

Zhang Zhuo (Chang Cho, Chō Setsu; n.d.; Case 196) was a layman of the Five Dynasties and early Song period

Zhang Zishao (Chang Tzu-shao, Chō Shishō; 1092–1159; Case 141), better known as Zhang Jiucheng (Chang Chiu-chêng, Chō Kujō)

Zhao Biaozhi (Chao Piao-chih, Jō Hyōshi; n.d.; Case 32)

Zhaozhou Congshen (Chao-chou Tsung-shen, Jōshū Jūshin; 778–897; Cases 6, 9, 12, 13, 35, 46-1, 46-2, 46 -3, 46-4, 46 -5, 46-6 n., 54, 90, 103, 104, 121, 123 n., 190, 207-1, 207-2, 212, 219, 229, 248, 262)

Zhenjing Kewen (Chen-ching Ko-wen, Shinjō Kokubun; 1025–1102; Cases 27, 71, 140, 199), also known as Letan Kewen (Le-tan Ko-wen, Rokutan Kokubun) and Baofeng Kewen (Pao-feng Ko-wen, Hōhō Kokubun)

Zhongfeng Mingben (Chung-feng Ming-pen, Chūhō Myōhon; 1263–1323; Case 46-3)

Zhuozhou Kefu (Cho-chou Ko-fu, Takujū Kokufu; n.d.; Case 141), also known as Zhiyi Daozhe (Chih-i Tao-che, Shii Dōsha, a name that means "Paper-robed Wayfarer")

Zilin (Tsu-lin, Shirin; n.d.; Case 267)

Ziyu Daotong (Tsu-yü Tao-tung, Shigyoku Dōtsū; 727– 813; Case 39)

 

CROSS-REFERENCES TO MAJOR KOAN COLLECTIONS

Case 1: 二祖安心 Pacifying the Mind of the Second Patriarch > Also WUMEN GUAN 41
Case 2: 六祖衣鉢 The Sixth Patriarch's Robe and Bowl > Also WUMEN GUAN 23
Case 3: 五祖他奴 Wuzu's “Someone's Servants” > Also WUMEN GUAN 45
Case 4: 雲門須彌 Yunmen's “Mount Sumeru”
Case 5: 馬祖即心 Mazu's “This Very Mind” > Also WUMEN GUAN 30, 33
Case 6: 趙州放下 Zhaozhou's “Drop It!” > Also CONGRONG LU 57
Case 7: 兜率三關 Doushuai's Three Barriers > Also WUMEN GUAN 47
Case 8: 靈雲見桃 Lingyun Sees Peach Blossoms
Case 9: 趙州柏樹 Zhaozhou's “Juniper Tree” > Also WUMEN GUAN 37 > Also CONGRONG LU 47
Case 10: 黄龍三關 Huanglong's Three Barriers
Case 11: 瑞巖主人 Ruiyan's “Master” > Also WUMEN GUAN 12
Case 12: 趙州勘婆 Zhaozhou Sees Through an Old Woman > Also WUMEN GUAN 31
Case 13: 郎中地獄 Langzhong's “Hell”
Case 14: 長生混沌 Changsheng's “Chaos”
Case 15: 孤峰不白 One Peak Is Not White
Case 16: 牛過窓櫺 An Ox Goes through a Lattice Window > Also WUMEN GUAN 38
Case 17: 乾峰三種 Qianfeng's “Three Types of Sickness”
Case 18: 山谷木犀 Shangu's Sweet-Olive Blossoms
Case 19-1: 香嚴上樹 Xiangyan's “Up a Tree” > Also WUMEN GUAN 5
Case 19-2: 大慧樹上 Dahui's “Up a Tree”
Case 20: 雲門屎橛 Yunmen's “Dry Piece of Shit” > Also WUMEN GUAN 21
Case 21: 雲門蘇盧 Yunmen's “Sulu”
Case 22-1: 徳山托鉢 Deshan Carries His Bowls > Also WUMEN GUAN 13 > Also BIYAN LU 51
Case 22-2: 密庵意旨 Mian's “True Meaning”
Case 23: 馬祖西江 Mazu's “West River” > Also BIYAN LU 42
Case 24: 不入涅槃 Not Entering Nirvana
Case 25: 石霜竿頭 Shishuang's “Top of a Pole” > Also WUMEN GUAN 46
Case 26: 香嚴撃竹 Xiangyan's Sound of a Bamboo
Case 27: 心隨萬境 The Mind Turns with Its Surroundings
Case 28-1: 倩女離魂 Qiannu and Her Spirit > Also WUMEN GUAN 35
Case 28-2: 虛堂頌古 Xutang's Verse
Case 29: 雲門露字 Yunmen's “Exposed”
Case 30: 密庵沙盆 Mian's “Brittle Bowl”
Case 31: 國師三喚 The National Teacher Calls Three Times > Also WUMEN GUAN 17
Case 32: 懶安有句 Lan'an's “Being and Nonbeing” > Also CONGRONG LU 87
Case 33: 南泉鎌子 Nanquan's Sickle
Case 34: 百丈野狐 Baizhang's Wild Fox > Also WUMEN GUAN 2
Case 35: 關山賊機 Kanzan's “Works like a Thief”
Case 36: 二僧捲簾 Two Monks Roll Up Bamboo Shades > Also WUMEN GUAN 26
Case 37: 虛空爲紙 Use the Empty Sky for Paper
Case 38: 賢女屍林 The Wise Women in the Mortuary Grove 60
Case 39: 漂堕鬼國 Drifting to the Land of the Demons
Case 40: 秀才造論 A Scholar Writes a Treatise
Case 41: 室内一燈 The Lamp in the Room
Case 42: 心身共捨 Cast Aside Both Mind and Body
Case 43: 達磨不來 Bodhidharma Didn't Come to China
Case 44: 丹霞燒佛 Danxia Burns a Buddha Image
Case 45: 寤寐恒一 Asleep or Awake, At All Times Be One
Case 46-1: 趙州無字 Zhaozhou's “Wu” > Also WUMEN GUAN 1 > Also CONGRONG LU 18
Case 46-2: 無字之頌 A Verse on Zhaozhou's “Wu”
Case 46-3: 中峰無字 Zhongfeng's Eight-Word Question on “Wu”
Case 46-4: 大慧無字 Dahui's “Wu”
Case 46-5: 僧未問佛 Before the Monk Asked about Buddha Nature
Case 46-6: 古徳透徹 Penetrate It Thoroughly
Case 47: 佛直祖曲 Buddha Straight, Ancestors Crooked
Case 48: 女子出定 A Woman Comes Out of Samadhi > Also WUMEN GUAN 42
Case 49:: 水上行話 East Mountain Walks on the Water
Case 50: 法華禪定 Lotus Samadhi
Case 51: 大通智勝 The Buddha of Great Universal Wisdom Excellence > Also WUMEN GUAN 9
Case 52: 黄龍念讚 Huanglong's “Sutra Chanting”
Case 53: 馬祖塩醤 Mazu's “Salt and Sauce”
Case 54: 柏樹托鉢 Juniper Tree, Carrying Bowls
Case 55: 張公喫酒 Mr. Zhang Drinks Wine
Case 56: 鼓山伽陀 Gushan's Gāthā
Case 57: 一失人身 To Lose a Human Birth
Case 58: 首山此經 Shoushan's “This Sutra”
Case 59: 興化打中 Xinghua's “Hold to the Center”
Case 60: 潙山水牯 Guishan's “Water Buffalo”
Case 61: 古帆未掛 The Sail Has Yet to Be Hoisted
Case 62: 洞山三斤 Dongshan's “Three Pounds of Hemp” > Also WUMEN GUAN 18 > Also BIYAN LU 12
Case 63: 南堂異類 Nantang's “Other Realms”
Case 64: 無功徳話 No Merit > Also BIYAN LU 1
Case 65: 千尺井中 A Man in a Thousand-Foot Well > Also BIYAN LU 18
Case 66: 大梅梅子 Damei's “Plum Pit”
Case 67: 法燈未了 Fadeng Is Not Yet Finished
Case 68: 南泉油糍 Nanquan's Fried Dumplings
Case 69: 無鬚鎖子 A Springless Lock
Case 70: 外道六師 The Six Non-Buddhist Teachers
Case 71: 芭蕉拄杖 Bajiao's Staff > Also WUMEN GUAN 44
Case 72: 世尊未說 The Buddha Never Preached > Also BIYAN LU 28
Case 73: 圜悟禍門 Yuanwu's “Gate of Misfortune”
Case 74: 莫妄想話 Drop Deluded Thought > Also BIYAN LU 19
Case 75: 錯用心話 Misusing the Mind
Case 76: 仰山枕子 Yangshan's Headrest
Case 77: 三佛夜話 The Three Buddhas' Night Talk
Case 78: 馬祖翫月 Mazu's Moon Viewing
Case 79: 佛不知有 The Buddhas Don't Know It > Also CONGRONG LU 69
Case 80: 臨濟孤峰 Linji's “Solitary Peak”
Case 81: 語黙離微 Speech and Silence > Also WUMEN GUAN 24
Case 82: 仰山白槌 Yangshan's Gavel > Also WUMEN GUAN 25
Case 83: 六祖風幡 The Sixth Patriarch's Banner in the Wind > Also WUMEN GUAN 29
Case 84: 五家評商 Comments on the Five Houses
Case 85: 百草頭話 All the Plants
Case 86: 願空諸有 Know the Emptiness of All That Exists
Case 87: 女子定答 Why the Woman Came Out of Samadhi
Case 88: 見色明心 To See Form and Enlighten the Mind > Also CONGRONG LU 82
Case 89: 別峰相見 A Meeting on Another Mountain > Also BIYAN LU 23
Case 90: 南泉水牯 Nanquan's “Water Buffalo”
Case 91: 雲門三句 Yunmen's Three Statements > Also BIYAN LU 8, 90
Case 92: 薫風自南 A Fragrant Breeze from the South
Case 93: 百丈開田 Baizhang's New Paddy
Case 94: 華嚴心喩 The Avataṃsaka Sutra's Simile of the Mind
Case 95: 運庵反衣 Yun'an Returns the Vestment
Case 96: 讚六祖偈 A Verse in Praise of the Sixth Patriarch
Case 97: 一子出家 When Someone Is Ordained
Case 98: 圜悟投機 Yuanwu's Enlightenment Verse
Case 99: 夾山境話 Jiashan's Surroundings
Case 100: 袈裟裏鞋 Straw Sandals in My Vestment > Also BIYAN LU 58
Case 101: 夾山掘坑 Jiashan Digs a Hole
Case 102: 朝聞夕死 Hear in the Morning, Die in the Evening
Case 103: 平常是道 Ordinary Mind Is the Way > Also WUMEN GUAN 19
Case 104: 井楼請救 Calling for Help from the Well Tower
Case 105: 路逢死蛇 A Dead Snake in the Road
Case 106: 慈明行心 Ciming's Practice
Case 107: 大燈三問 Daitō's Three Questions
Case 108: 維摩金粟 Vimalakīrti, the Golden-Millet Tathāgata > Also BIYAN LU 84
Case 109: 胡子無鬚 The Barbarian Has No Beard > Also WUMEN GUAN 4
Case 110: 心不是佛 Mind Is Not Buddha > Also WUMEN GUAN 34
Case 111: 清税孤貧 Qingshui, Poor and Alone > Also WUMEN GUAN 10
Case 112: 維摩丈室 Vimalakīrti's Ten-Foot-Square Room > Also BIYAN LU 84
Case 113: 佛性三轉 Foxing's Three Turning-Phrases
Case 114: 世尊初生 When the Buddha Was Born
Case 115: 南泉失火 Nanquan Loses the Fire
Case 116: 潙山摘茶 Guishan Picks Tea
Case 117: 百丈不食 Baizhang's “No Eating”
Case 118: 南嶽說似 Nanyue's Explanation
Case 119: 洛浦供養 Luopu's “Offerings”
Case 120: 雲門一曲 Yunmen's Tune
Case 121: 趙州救火 Zhaozhou's “Put Out the Fire!”
Case 122: 黄檗烏藤 Huangbo's Staff
Case 123: 濟下三評 Comparing Three Students of Linji
Case 124: 世尊蓮目 The World-Honored-One's Lotus Eyes
Case 125: 東西密付 The Secret Transmission from West to East
Case 126: 孔子一變 Confucius's “Changes”
Case 127: 治生商業 Earning a Living and Producing Things
Case 128: 徳山燒疏 Deshan Burns His Commentaries > Also WUMEN GUAN 28 > Also BIYAN LU 4
Case 129: 洞山地神 Dongshan and the Earth Spirit > Also BIYAN LU 97
Case 130: 興化罰銭 Xinghua Levies a Fine
Case 131: 麻谷手巾 Magu and the Hand-Cloth
Case 132: 疎山壽塔Shushan's Memorial Tombstone
Case 133: 塡王思佛 King Udayana Thinks of the Buddha
Case 134: 首山竹篦 Shoushan's Stick > Also WUMEN GUAN 43
Case 135: 世尊拈華 The World-Honored-One Holds Up a Flower > Also WUMEN GUAN 6
Case 136: 迦葉刹竿 Mahākāśyapa's Temple Flagpole > Also WUMEN GUAN 22
Case 137: 廣慧罪業 Guanghui's “Evil Karma”
Case 138: 乾峰一路 Qianfeng's “Single Road” > Also WUMEN GUAN 48
Case 139: 南嶽磨塼 Nanyue Polishes a Tile
Case 140: 兜率茘支 Doushuai's Lychees
Case 141: 佛境魔境 Realm of the Buddha, Realm of Mara
Case 142: 松源三轉 Songyuan's Three Turning-Phrases > Also WUMEN GUAN 20
Case 143: 虛堂三問 Xutang's Three Questions
Case 144: 大燈三轉 Daitō's Three Turning-Phrases
Case 145: 南泉住庵 Nanquan Living in a Hermitage
Case 146: 慈明榜字 Ciming's Signpost
Case 147: 慈明盆水 Ciming's Bowl of Water
Case 148: 鐘声七條 Putting on Your Vestment at the Sound of the Bell > Also WUMEN GUAN 16
Case 149: 微細流注 Subtle Flow
Case 150: 法雲示衆 Fayun Addresses the Assembly
Case 151: 仰山撲鏡 Yangshan Smashes a Mirror
Case 152: 雲門擧令 Yunmen's Sermon
Case 153: 陳操登楼 Chen Cao in a Tower > Also BIYAN LU 33
Case 154: 婆子燒庵 An Old Woman Burns Down a Hermitage
Case 155: 別有生涯 A Different Way of Doing Things > Also BIYAN LU 20
Case 156: 一言駟馬 One Word and a Four-Horse Team
Case 157: 法身喫飯 The Dharmakāya Eats Food
Case 158: 虛堂兩字 Xutang's “Words”
Case 159: 臨濟三句 The Three Statements of Linji
Case 160: 華嚴法界 The Avataṃsaka Sutra's Dharma Realms
Case 161: 洞山夏末 Dongshan's “End of the Training Period” > Also CONGRONG LU 89
Case 162: 曹山大海 Caoshan's “Great Sea”
Case 163: 毘婆尸頌 The Verse of Vipaśyin
Case 164: 雲門失通 Yunmen Loses His Powers > Also BIYAN LU 6
Case 165: 殃崛産難 Aṅgulimāla and the Difficult Delivery
Case 166: 巖頭渡子 Yantou the Ferryman
Case 167: 麻谷鋤草 Magu Digs Up Weeds
Case 168: 皓月償債 Haoyue's “Paying Debts”
Case 169: 大燈鐡話 Daitō's “Iron”
Case 170: 佛教祖意 Buddha's Teaching, Bodhidharma's Intention
Case 171: 末後評頌 Comment and Verse on the Final Word > Also WUMEN GUAN 13
Case 172: 慈明執爨 Ciming Tends the Hearth
Case 173: 慈明虎聲 Ciming and the Tiger's Roar
Case 174: 慈明脱履 Ciming Takes Off a Shoe
Case 175: 關山本有 Kanzan's “Inherently Perfect Buddha”
Case 176: 臨濟赤肉 Linji's “Hunk of Red Flesh” > Also CONGRONG LU 38
Case 177: 臨濟四境 Linji's Four Realms
Case 178: 臨濟四喝 Linji's Four Shouts
Case 179: 一喝商量 One Shout Remains
Case 180: 臨濟主句 Linji's “Host and Guest”
Case 181: 四賓主話 The Four Guest-Host Relationships
Case 182: 百丈再參 Baizhang Goes to See Mazu Again > Also BIYAN LU 11
Case 183-1: 慈明連喝 Ciming's Consecutive Shouts
Case 183-2: 虛堂幽谷 Xutang's Dark Valley
Case 184: 興化兩遭 Xinghua's Two Waves of the Hand
Case 185: 南院啐啄 Nanyuan's “Pecking and Tapping” > Also BIYAN LU 16
Case 186: 虛堂拄杖 Xutang's Staff
Case 187: 臨濟築拳 Linji Delivers a Blow > Also BIYAN LU 11
Case 188: 洞山三頓 Dongshan's “Three-Score Blows” > Also WUMEN GUAN 15 > Also BIYAN LU 12
Case 189: 慈明論棒 Ciming Asks about the Three-Score Blows
Case 190: 州勘庵主 Zhaozhou Checks Two Hermits > Also WUMEN GUAN 11
Case 191: 瑯瑘先照 Langye's “Perception First”
Case 192: 臨濟栽松 Linji Plants Pines
Case 193: 百丈說了 Baizhang's “Already Explained” > Also WUMEN GUAN 27 > Also BIYAN LU 28
Case 194: 徳山行棒 Deshan Uses His Stick
Case 195: 臨濟瞎驢 Linji's “Blind Ass” > Also BIYAN LU 49 > Also CONGRONG LU 13
Case 196: 張拙看經 Zhang Zhuo Sees the Sutra > Also BIYAN LU 36
Case 197: 南方一棒 The Staff of the South > Also BIYAN LU 38
Case 198: 文殊來參 Mañjuśrī Visits > Also BIYAN LU 43
Case 199: 一拳拳倒 To Knock Down with One Blow
Case 200: 雪峰打僧 Xuefeng Strikes a Monk
Case 201: 善財採藥 Sudhana Gets Some Medicine > Also BIYAN LU 87
Case 202: 投子答佛 Touzi Answers “Buddha” > Also BIYAN LU 79
Case 203: 雲門喚遠 Yunmen Calls Attendant Chengyuan > Also BIYAN LU 17
Case 204: 楞厳轉物 The Śūraṅgama Sutra's “Turning Things Around”
Case 205: 守廓跛鼈 Shoukuo's “Lame Nag” > Also CONGRONG LU 14
Case 206: 長沙翫月 Changsha Enjoys the Moon > Also BIYAN LU 36
Case 207-1: 臨濟洗脚 Linji Washes His Feet
Case 207-2: 松源上堂 Songyuan Takes the High Seat
Case 208: 臨濟四料 Linji's Four Positions
Case 209: 陸亙笑哭 Lu Gen's Laughing and Crying > Also BIYAN LU 12
Case 210: 臨濟四用 Linji's Four Functions
Case 211: 乾峰擧一 Qianfeng's “Take Up the One” > Also BIYAN LU 24
Case 212: 文殊起見 Mañjuśrī Gives Rise to Views > Also BIYAN LU 26
Case 213: 徹翁遺誡 Tettō's Admonitions
Case 214: 無邊刹境 The Infinite Realms
Case 215: 樂天問法 Letian Asks about the Dharma
Case 216: 浮盃答婆 Fubei Answers a Woman
Case 217: 色即是空 Form Is Emptiness
Case 218: 臨濟教化 Linji Asks for Alms
Case 219: 趙州爐話 Zhaozhou's “Talk around the Fireside”
Case 220: 潙山擧米 Guishan Picks Up a Grain of Rice
Case 221: 常侍看毬 Changshi Watches a Polo Game
Case 222: 福田惡道 No Merit, Evil Realms
Case 223: 清浄本然 Pure Original Nature > Also BIYAN LU 35
Case 224: 荒草不鋤 An Uncut Weed Patch
Case 225: 金翅鳥王 The Garuḍa King
Case 226: 折半裂三 Split in Two, Torn in Three
Case 227: 斎僧功徳 The Merit of Donating Food to the Sangha
Case 228: 瑯瑘洪鐘 Langye's “Great Bell”
Case 229: 法無二法 In the Dharma There Is No Duality
Case 230: 菩提宿將 A Veteran General of the Dharma Assembly
Case 231: 莊嚴三昧 Flower Adornment Samadhi
Case 232: 一切放下 Let Go of Everything
Case 233: 撃動法鼓 Sound the Dharma Drum
Case 234: 心地含種 The Mind-Ground Contains the Seeds
Case 235: 空空法界 The Dharma Realm of the Emptiness of Emptiness
Case 236: 一法若有 If a Single Dharma Exists
Case 237: 補陀巖上 Atop Mount Putuo
Case 238: 圓相因起 The Origin of the Circle-Figures
Case 239: 宏智四借 Hongzhi's Four “Uses”
Case 240: 生解未分 After Birth and Before Discrimination
Case 241: 智不到處 Where Wisdom Cannot Reach
Case 242: 古徳大死 An Ancient Worthy's “Great Death”
Case 243: 慧覺無罪 Huijue's “No Sin”
Case 244: 宏智八句 The Eight Phrases of Hongzhi
Case 245: 踏著不嗔 To Be Stepped On without Anger
Case 246: 月夜斷索 A Piece of Rope on a Moonlit Night > Also BIYAN LU 48
Case 247: 憲宗問光 Xianzong Asks about the Light
Case 248: 大王来也 The Great King Has Come > Also BIYAN LU 9
Case 249: 路逢逹道 Responding to a Wayfarer on the Road > Also WUMEN GUAN 36 > Also BIYAN LU 82
Case 250: 黄檗禮佛 Huangbo Bows to a Buddha Image > Also BIYAN LU 11
Case 251: 那吒析肉 Prince Nata Tears His Flesh
Case 252: 隱峰推車 Yinfeng Pushes a Wheelbarrow
Case 253: 關山罵僧 Kanzan Scolds a Monk
Case 254: 許老胡知 I Accept That the Old Barbarian Knows > Also WUMEN GUAN 9 > Also BIYAN LU 1, 51
Case 255: 十智同眞 Ten Realizations, Same Reality
Case 256: 天皇恁麼 Tianhuang's “Like This”
Case 257: 夾山法身 Jiashan's “Dharmakāya”
Case 258: 茶陵投機 Chaling's Enlightenment Verse
Case 259: 白雲未在 Baiyun's “Still Lacking”
Case 260: 太宗擎鉢 Taizong Holds a Bowl
Case 261: 斷百思想 Stop All Thoughts
Case 262: 趙州石橋 Zhaozhou's Stone Bridge > Also BIYAN LU 52
Case 263: 佛早留心 A Buddha Long Ago Set His Mind > Also WUMEN GUAN 22
Case 264: 洞山果子 Dongshan's Fruit
Case 265: 長慶拄杖 Changqing's Staff > Also BIYAN LU 18
Case 266: 僧被蛇齩 A Monk Is Bitten by a Snake
Case 267: 國師水椀 The National Teacher's Water Bowl > Also BIYAN LU 48
Case 268: 三界輪廻 Moving through the Three Realms
Case 269: 明眼落井 A Clear-Eyed Person Falls into a Well > Also BIYAN LU 13
Case 270-1: 首山綱宗 Shoushan's Principles of the Teaching
Case 270-2: 拖泥帶水 Filthy, Stagnant Water
Case 271: 撲落非他 The Sound of the Wood Isn't Separate from Me
Case 272: 南泉遷化 Nanquan's Death

 

KOAN INDEX
https://www.bowzwestchester.org/p/koan-index.html

Before Bodhidharma
1. BOS67. The Wisdom in the Flower Garland Sutra
2. BCR92/BOS1. The World-Honored One Takes His Seat
3. BOS4. The World-Honored One Points to the Ground
4. GG32/BCR65. A NonBuddhist Questions Buddha
5. GG42. A Woman Comes Out of Samadhi
6. GG6. Buddha Holds Up a Flower
7. GG22. Kashyapa's Flagpole
8. BCR84/BOS48. Vimalakirti's "The Gate to the One and Only"
9. BCR97/BOS58. The Diamond Sutra's "The Transgression is Wiped Out"
10. BOS3. The Indian King Invites the Patriarch


Bodhidharma, Fu
11. BCR1/BOS2. Emperor Wu Asks Bodhidharma
12. GG41. Bodhidharma Puts the Mind to Rest
13. BCR67. Great Master Fu Concludes His Lecture on the Sutra


b. 638-675: 7th-century Sutras, Huineng, Qingyuan, National Teacher Nanyang
14. BOS45. Four Phrases from the Sutra of Perfect Enlightenment
15. BCR94/BOS88. The Surangama Sutra and "Unseeing"
16. BCR78. Bodhisattvas in the Bath
17. GG23. Think Neither Good Nor Evil
18. GG29. Not the Wind, Not the Flag
19. BOS5. Qingyuan's "Price of Rice"
20. GG17. National Teacher's Three Calls
21. BCR99. Nanyang and the Ten-Bodied Herdsman
22. BOS42. Nanyang and the Water Jug
23. BCR18/BOS85. Emperor Daizong Asks About the Style of the Pagoda


b. 709-720: Mazu, Baizhang, Panshan
24. GG30. Mind is Buddha
25. GG33. No Mind, No Buddha
26. BCR53. Baizhang and a Wild Duck
27. BCR73/BOS6. Mazu and the Hundred Negations
28. BCR3/BOS36. Mazu's "Sun-faced Buddha, Moon-faced Buddha"
29. BOS8. Baizhang and the Fox" (first part)
30. GG2. Baizhang and the Fox (extended)
31. BCR26. Baizhang Sits on the Great Sublime Peak
32. BCR70. Guishan's "I Would Ask You to Say It"
33. BCR71. Wufeng's "Shut Up"
34. BCR72. Yunyan's "Can You?"
35. BCR37. Panshan's "Three Worlds, No Dharma"


b. 738-740: Danxia, Jinniu, Layman Pang, Zhongyi, Wujiu
36. BCR76. Danxia's "Have You Had Your Dinner"
37. BCR74. Jinniu and the Rice Pail
38. BCR42. Layman Pang's "Beautiful Snowflakes"
39. BOS72. Zhongyi's 'Monkey
40. BCR75. Wujiu's Unfair Blows


b. 748: Nanquan
41. BCR63/GG14/BOS9. Nanquan Kills the Cat (part 1)
42. BCR64/GG14/BOS9. Nanquan Kills the Cat (part 2)
43. GG19. Ordinary Mind is the Way
44. GG27. What the Holy Ones Have Not Preached (Briefer)
45. BCR28. What the Holy Ones Have Not Preached (Extended)
46. GG34. Knowing Is Not the Way
47. BCR31/BOS16. Mayu Comes to Zhangjing
48. BCR40/BOS91. Nanquan's "This Flower"
49. BCR69. Nanquan Draws a Circle
50. BOS69. Nanquan's "Cats and Oxen"
51. BOS93. Shizu Does Not Understand
52. BOS23. Luzu Faces the Wall


b. 750-769: Yanguan, Yaoshan, Longtan, Daowu
53. BCR91/BOS25. Yanguan and the Rhinoceros Fan
54. BCR81. Yaoshan Shoots the Great Deer
55. BOS7. Yaoshan Takes the High Seat
56. GG28. Longtan's Name Echoed Long
57. BCR55. Daowu's "I Won't Say"
58. BCR89/BOS54. Yunyan's "The Whole Body is Hand and Eye"
59. BOS21. Yunyan Sweeps the Ground
60. BOS83. Daowu's Nursing the Ill


b. 766-771: Huangbo, Guishan
61. BCR11/BOS53. Huangbo's "Partakers of Brewers Grain"
62. GG40. Kicking Over the Water Jug
63. BCR4. Deshan Visits Guishan
64. BCR24/BOS60. Liu Tiemo, the Old Cow
65. BOS15. Yangshan Thrusts His Hoe Into the Ground
66. BOS37. Guishan's Karmic Consciousness
67. BOS87. Shushan: With or Without


b. 778: Zhaozhou
68. GG1. Zhaozhou's Dog (Mu)
69. BOS18. Zhaozhou's Dog (extended version)
70. GG7/ BOS39. Zhoazhou's "Wash Your Bowls"
71. GG11. Zhoazhou Examines the Hermits
72. GG31/BOS10. Zhoazhou Sees Through an Old Woman
73. GG37/BOS47. The Oak Tree in the Garden
74. BCR2. Zhaozhou's "The Real Way Is Not Difficult"
75. BCR9. Zhaozhou's Four Gates
76. BCR30. Zhaozhou's "A Big Radish"
77. BCR41/BOS63. Zhaozhou and the Great Death
78. BCR45. Zhaozhou's Seven-Pound Hempen Shirt
79. BCR52. Zhaozhou's Stone Bridge
80. BCR57. Zhaozhou's "I Alone am Holy Throughout Heaven and Earth"
81. BCR58. Zhaozhou's "No Justification"
82. BCR59. Zhaozhou's "Why Not Quote to the End"
83. BCR80. Zhaozhou's "A New-Born Baby"
84. BCR96. Zhaozhou's Three Turning Words
85. BOS57. Zhaozhou's "Carry It with You"


b. 780-782: Muzhou, Deshan
86. BCR10. Muzhou's "Empty-Headed Fool"
87. BOS22. Yantou's Bow
88. GG13/BOS55. Deshan Carries His Bowls
89. BOS14. Attendant Huo Offers Tea


b. 788-805: Changsha, Jiashan
90. BCR36. Changsha Went for a Walk
91. GG46/BOS79. Stepping from a 100-foot Pole
92. BOS35. Luopu's Obeisance
93. BOS68. Jiashan Brandishes the Sword


b. 807: Yangshan, Dongshan
94. GG25/BOS90. Yangshan's Dream Sermon
95. BCR34. Yangshan's "Never Been to the Mountains"
96. BCR68. Yangshan Asks Sansheng's Name
97. BOS26. Yangshan Points to Snow
98. BOS32. Yangshan's Mind and Objective World
99. BOS62. Jingzhao Mihu's "Enlightenment"
100. BOS77. Yangshan: As Befits His Portion
101. BCR43. Dongshan's "No Cold or Heat"
102. BOS49. Dongshan and the Memorial Service
103. BOS56. Dongshan, Sengmi, and the Rabbit
104. BOS89. Dongshan's "Place of No Grass"
105. BOS98. Dongshan's "Intimate With It"
106. BOS94. Dongshan Unwell


b. 810-812: Jinhua, Linji
107. BCR19/BOS84. Jinhua's One Finger (Briefer)
108. GG3. Jinhua's One Finger (Extended)
109. BOS86. Linji's Great Enlightenment
110. BCR32. Elder Ding Stands Still
111. BOS13. Linji's "Blind Donkey"
112. BOS38. Linji's "True Person"
113. BOS95. Linji Draws a Line


Touzi, Wu Cho, Xuefeng, Yantou
114. BCR79. Touzi and "Every Voice Is the Buddha's Voice"
115. BCR35. Manjusri's "Threes and Threes"
116. BCR5. Xuefeng's "A Grain of Rice"
117. BCR22/BOS24. Xuefeng's Poinsonous Snake
118. BCR49/BOS33. Sansheng's "The Golden Carp Out of the Net"
119. BCR51/BOS50. Xuefeng's "What Is This?"
120. BOS75. Ruiyan and the Everlasting Truth
121. BOS43. Luoshan's "Apearing and Disappearing"
122. BCR66. Yantou Laughed Loudly


Xiangyan, Xinghua, Ruiyan, Yuezhou, Tongfeng, Luopu, Qinglin, Longya, Daguang
123. GG5. Xiangyan's Man Up a Tree
124. BOS97. Emperor Tongguang's Helmet Hood
125. GG12. Ruiyan Calls Himself "Master"
primary text only 126. BCR85. Tongfeng Roars Like a Tiger
127. BOS41. Luopu at His Death Bed
128. BOS59. Qinglin's "Deadly Snake"
129. BCR29. Dasui and the Kalpa Fire
primary text only 130. BCR20/BOS80. Longya Asks Cuiwei and Linji
primary text only 131. BCR93. Daguang's "You Fox-Devil"


Xuansha, Caoshan
primary text only 132. BCR88. Xuansha's Person of Three Disabilities
133. BOS81. Xuansha Reaches the Province
primary text only 134. GG10. Chingshui the Poor
135. BOS52. Caoshan's "Dharma Body"
136. BOS73. Caoshan's Filial Fulfillment


Qingshan, Jiufeng, Changqing, Baofu
primary text only 137. BCR56. Qingshan and One Arrow Piercing the Three Barriers
138. BOS96. Jiufeng Does Not Acknowledge
139. BOS 66. Jiufeng's "Head and Tail"
primary text only 140. BCR 23. Baofu Points to Myohocho
primary text only 141. BCR 95. Changqing and Baofu Discuss Buddha's Words


Yunmen
primary text only 142. BCR8/BOS71. Cuiyan's Eyebrows
143. BOS 40. Yunmen's "White and Black"
primary text only 144. GG16. Sound of Bell and 7-Panel Robe
primary text only 145. GG21. Yunmen's Kanshiketsu
primary text only 146. GG39. Yunmen and a Mistake in Speech
primary text only 147. BCR6. Yunmen's "Everyday is a Good Day"
primary text only 148. BCR14. Yunmen's "Preaching Facing Openness"
primary text only 149. BCR15. Yunmen's "No Preaching on Oneness"
primary text only 150. BCR27. Yunmen's "Golden Breeze"
primary text only 151. BCR39. Yunmen's "Kayakuran"
primary text only 152. BCR47. Yunmen's "Beyond the Six"
primary text only 153. BCR50/BOS99. Yunmen's "Particle After Particle Samadhi"
primary text only 154. BCR54. Yunmen Stretches Out His Hand
primary text only 155. BCR60. Yunmen's Staff Becomes a Dragon
primary text only 156. BCR62/BOS92. Yunmen's "One Treasure"
primary text only 157. BCR77/BOS78. Yunmen's "Kobyo"
primary text only 158. BCR83/BOS31. The Old Buddha and a Pillar
primary text only 159. BCR86. Yunmen's "Everybody Has Her Own Light"
primary text only 160. BCR87. Yunmen's "Medicine and Disease"
primary text only 161. BOS11. Yunmen's "Two Diseases"
primary text only 162. BOS19. Yunmen's "Mt. Sumeru"
primary text only 163. BOS82. Yunmen's "Sound and Color"
164. GG48/BOS61. Yuezhou Qianfeng's One Way
165. GG15. Dongshan Shouchu's Sixty Blows


Jingqing, Luohan ("Dizang"), Zifu, Dalong, Bajiao, Heshan
primary text only 166. BCR16. Jingqing's Instruction on Pecking and Tapping
primary text only 167. BCR46. Jingqing's "Voice of the Raindrops"
primary text only 168. BOS12. Dizang Plants the Rice Field
primary text only 169. BOS20. Dizang's Not Knowing
primary text only 170. BCR33. Zifu Shuts the Door
primary text only 171. BCR82. Dalong and the "Dharma-Body"
primary text only 172. GG44. Bajiao and a Stick
primary text only 173. BCR44. Heshan's "Beating the Drum"


Fayan
primary text only 174. GG26/BOS27. Two Monks Roll Up the Blinds
primary text only 175. BCR7. Fayan's "You Are Huichao"
primary text only 176. BOS17. Fayan's Hair's-Breadth
primary text only 177. BOS51. Fayan's "By Boat or Land"
primary text only 178. BOS64. Zizhao's Transmission
primary text only 179. BOS74. Fayan's Substance and Name


Mingzhao, Qingxi, Longji, Baling
primary text only 180. BCR48. Turning Over the Tea Kettle at Zhaoqing
primary text only 181. BOS70. Jinshan Questions the Nature of Life
primary text only 182. BOS30. Longji and the Kalpa Fire
primary text only 183. BCR13. Baling's "Snow in the Silver Bowl"
primary text only 184. BCR100. Baling's Sword Against Which a Hair is Blown


b. 896-908: Fengxue, Tianping, Xianglin
primary text only 185. BCR38/BOS29. Fengxue's Mind Seal
primary text only 186. BCR61/BOS34. Fengxue's "Speck of Dust"
primary text only 187. GG24. Fengxue: Equality and Differentiation
primary text only 188. BCR98. Tianping's Two Wrongs
primary text only 189. BCR17. Xianglin's "Sitting Long and Getting Tired"


b. 909-926: Deshan Y, Xingyang R, Dongshan S, Shousan
primary text only 190. BOS46. Deshan Yuanmi's Completion of Study
primary text only 191. GG9. A Buddha Before History
primary text only 192. GG18/BCR12. Dongshan Shouchu's Masagin
primary text only 193. GG43. Shoushan's Shippei
primary text only 194. BOS65. Shousan's "Bride"
primary text only 195. BOS76. Shousan's Three Phrases


b. 936-980: Lianhua, Zhimen, Xingyang P, Langye
primary text only 196. BCR25. The Hermit of Lotus Flower Peak's Staff
primary text only 197. BCR21. Zhimen's Lotus Flower and Lotus Leaves
primary text only 198. BCR90. Zhimen and the Essence of Prajna
primary text only 199. BOS44. Xingyang P's Garuda Bird
primary text only 200. BOS100. Langye's "Mountains and Rivers"


b. 1024: Wuzu
primary text only 201. GG35. Chien's Soul is Separated
primary text only 202. GG36. Meeting a Man Who Has Accomplished the Way
primary text only 203. GG38. A Buffalo Passes Through a Window
primary text only 204. GG45. Who Is That One?


b. 1044-1132: Doushuai, Yuean, Huguo, Huoan, Songyuan
primary text only 205. GG47. Doushuai's Three Barriers
primary text only 206. GG8. Xizhong Makes Carts
primary text only 207. BOS28. Huguo's "Three Disgraces"
primary text only 208. GG4. The Barbarian Has No Beard
primary text only 209. GG20. A Person of Great Strength

This index lists the koans of the three central collections used in Harada-Yasutani lineages of Zen:

Some koans appear in more than one collection, and the total number of different koans is 209.* This index now lists all 209 cases, with links to posts providing the text of each case and, for GG, Wumen's comment and verse; for BCR, Yuanwu's introduction and Xuedou's verse; and for BOS, Wansong's introduction and Hongzhi's verse. Where this is all that is included (so far), the note "primary text only" appears. Otherwise, a number of other comments and verses, from ancient as well as contemporary sources, is included in the post. I am gradually adding comments and verses from available sources, removing the "primary text only" tags as I go.

The order of the koans is roughly chronological according the the birthyear of the "main character."

Readers are invited to add their own verse or comment on the koan using the "Post a Comment" function at the bottom of each post.

*Counting duplications is not always straightforward. This index treats these pairs in a single post, despite minor differences:
These pairs, on the other hand, despite similarities, are treated as two separate koans.


SOURCES, GATELESS GATE

Aitken = Robert Aitken. The Gateless Barrier.
Cleary = Thomas Cleary. No Barrier: Unlocking the Zen Koan.
Hinton = David Hinton, No-Gate Gateway
Guogu = Guo Gu, Passing Through the Gateless Barrier
Low = Albert Low. The World: A Gateway.
Sekida = Katsuki Sekida. Two Zen Classics.
Senzaki = Nyogen Senzaki. Eloquent Silence.
Shibayama = Zenkei Shibayama. The Gateless Barrier.
Yamada = Koun Yamada. The Gateless Gate.
Verses from Various Chinese Masters: fr. Thomas Cleary, No Barrier: Unlocking the Zen Koan.

SOURCES, BLUE CLIFF RECORD

Hakuin = fr. Thomas Cleary, trans, Secrets of the Blue Cliff Record.
Rothenberg = David Rothenberg. Blue Cliff Record: Zen Echoes.
Sekida = Katsuki Sekida. Two Zen Classics.
Tenkei = fr. Thomas Cleary, trans, Secrets of the Blue Cliff Record.
Xuedou = fr. Thomas & J.C. Cleary, trans, The Blue Cliff Record. Or fr. Sekida, Two Zen Classics.
Yamada = Koun Yamada. Teisho on Hekiganroku (unpublished. Teisho )
Yuanwu = fr. Thomas & J.C. Cleary, trans, The Blue Cliff Record. Or fr. Sekida, Two Zen Classics.

SOURCES, BOOK OF SERENITY

Hongzhi = fr. Thomas Cleary, trans, Book of Serenity. Or fr. Wick, Book of Equanimity.
Wansong = fr. Thomas Cleary, trans, Book of Serenity. Or fr. Wick, Book of Equanimity.
Wick = Gerry Shishin Wick. The Book of Equanimity.
Yamada = Koun Yamada. Teisho on Shoyoroku. (unpublished. Teisho)
Sturmer = Richard von Sturmer, Book of Equanimity Verses (Puriri Press)
Verses from Various Students of Reb Tenshin Anderson, Koan Class Tribute.