Terebess gyümölcskalauz
« vissza a Terebess Online nyitólapjára
« vissza a
Kertek és konyhák indexlapra
« vissza a Terebess-kert főlapjára


Füge
Ficus carica


Faiskolák szerinti kínálat »
Fügefa-nevelés, fügetermesztés Japánban »
Ficus carica spp. a Terebess-kertben
»

"Vajjon szednek-e a tövisről szőlőt vagy a bojtorjánról figét?"
(Máté evangéliuma VII. 16.)

A legenda szerint a fügét a törökök hozták magukkal Magyarországra és először a Gellért-hegy déli lejtőjén telepítették el őket a kivágott szőlők helyére.
Annyi bizonyos, hogy a füge a Földközi-tenger környékén szinte minden országban jelentékeny gyümölcs, de a legtöbb aszalvány Kis-Ázsiából kerül a kereskedelembe.
A fügéknek négy nagy csoportja van: az első csoport (kaprifikusz) terméseit parányi rovarok, a fügedarazsak termékenyítik; a második csoport (szmirnai) virágai önbeporzók, és az érett termések sok magot tartalmaznak; a harmadik, a közönséges vagy adriai fügék csoportja - ezeknek a gyümölcsei megtermékenyítés nélkül (partenokarpia) érlelik be mag nélküli terméseiket; a negyedik csoport (San Pedro) képviselői a második és harmadik csoport tulajdonságait egyesítik magukban. A hazánkban tenyésző bokrok a harmadik csoportba tatoznak.
Nálunk a füge jókora bokorrá megnő. A mérsékelt égöv alatt nem érdemes fává nevelni, a hazai éghajlaton a bokor forma az ideális. A japánok másképp gondolják! Bokorrá kétféle módon alakíthatjuk át kifejlett példányainkat, tőből visszavágjuk vagy átültetjük 45°-os szögbe állítva a törzsét...
A fiatal növényen a vesszőket vágjuk vissza 20-25 cm-re, hogy oldalelágazásokat fejlesszenek. A metszést április végén - május elején végezzük, bokronként a 6-7 legerősebb, egészséges vessző meghagyásával. A meghagyott vesszőket ne vágjuk vissza, mert a felső harmadukban hozzák a virágokat.
A hazai fügefajták gyümölcse aszalásra nem igen alkalmas, de friss fogyasztásra kiváló. Nyersen gyümölcsként, édes ételekhez és nyers sonka, szalámi és sajt mellé, valamint kiadós salátákhoz. Párolva köretként szolgálható fel. Az érett gyümölcs maximum 2 napig tárolható el hűtőszekrényben, vagy 1 napig szobahőmérsékleten. Utóérés szobahőmérséketen, valami puhára fektetve. A nagyon éretlen füge tejnedve bőrirritácót és viszketést okozhat. Dzsem, lekvár, sőt bor, pálinka is készíthető belőle. Receptek
A fügebokor dugványozással, bujtással, a tősarjak szétültetésével viszonylag egyszerűen és biztonságosan szaporítható.
Júliusban érlelik be először a gyümölcseiket, majd egy hónap múlva ismét jön egy érési hullám, s ha szép ősz van, egyes fajták még harmadszor is teremnek október közepén-végén. Edényben is könnyedén nevelhetők.
Ízre igen hasonlítanak egymásra, míg termésük alakja, színe, levelük formája, növekedési idejük igen eltérő. Érdemes próbálkozni e pompás ízű mediterrán gyümölccsel, mert védett helyre ültetve (házfal tövében, déli napos oldalon, domboldalban), szabadban takarás nélkül is megél, takarással pedig hazánk bármelyik részén sikerrel nevelhető (földre ledöntve, falevéllel, kukoricaszárral és fóliával takarva, vagy egyszerűen csak hóval). Egyébként a takarás nem is annyira a hideg, mint inkább az ólmoseső ellen kell.
A legszakszerűbb takarás: drótketreccel vesszük körül, megtöltjük falevéllel, a tetejét pedig kátránypapírral fedjük.
Lippay így írja le a 17. század fügevédelmi módszerét: „Ide ki a fal mellé ültetik a fügefákat, laurusokat és többeket, akiket összekötözvén, meghajtanak, vagy deszkákat, vagy sövényt melléjük tevén, azt elsőben lóganéjjal, azután csak azon verembül ásván földet, jól befedik, hogy ne árthasson nekik a hideg. Alól egy kis likat hagynak néhol, akin a macska bebujhassék és egerészhessen, mert az egér télben igen megrágja a fügének héját."
Entz a 19. század közepén pontosabban leírta a fügetakarást: „Az első őszi derek után, melyek fügefáink leveleit letarlották, tiszta, s ha lehet, száraz időben lehajtjuk a fügeágakat a lehetőségig, és betakarjuk mintegy féllábnyi földréteggel. E fölé mintegy másfél lábnyira nádból, vagy két avult deszkából alkalmazunk valami kis rögtönzött tetőt, hogy az eső és a hó lefolyhasson. Nagyon célszerű, őszkor mindjárt a letakart fák közelében elégséges falevelet hordatni, hogy kéznél legyen, midőn a keményebb hidegek beálltával a hézagot a tető és a földtöltés közt azzal berakjuk."

A hosszú életű fügefa

A fáradhatatlan régészeknek Európában először a földtörténeti negyedkor „mutatott fügét". Ez az ősfüge alig hasonlított mai rokonához, hosszú évezredek alakították ki a napjainkban ismert típusokat.

Termése kezdetben gyógyszerként szerepelt. Gyógyító hatásáról Urukagina sumer király már 2900 évvel időszámításunk kezdete előtt beszámolt. A füge egyike a legősibb kultúrnövényeknek. A babilóniai himnuszban is nyomára akadhatunk, ahol már jeles gyümölcsként szerepelt az „édes szőlő", vagyis a füge (2000 évvel időszámításunk előtt). A Biblia is megemlékezik róla. A Szentírásban a füge a gabona, az olajbogyó és a szőlő mellett az ígéret földjének legkiválóbb növényei közé tartozott. Az ínyencségekhez szokott ókori uralkodóknak is felcsillant a szemük, ha a legbecsesebbnek, a szíriai fügének csak a nevét meghallották. Ősidők óta híresség volt. Az egyiptomiak a 12. dinasztia idejétől kezdődően magas szintre fejlesztették a fügekultúrát. A fügeültetvények nagy területeket foglalhattak el, mert a papiruszok szerint a korabeli kertész a fügeszüret idejében segítségre szorult. A középső birodalom egyik művészi alkotása a leleményes kertész fügeszedő majmait ábrázolja. A szelídített majom rabszolgák nagy nagy buzgalommal kapkodták a fáraók csemegéjét.

A fügetermesztés és a fügeevés igazi szakértői azonban a görögök és rómaiak voltak. A görögök fedezték fel Európa számára ezt a keleti csemegét, és kereskedőik hozták el első példányait a mediterrán tájakra. 700 évvel időszámításunk előtt már görög füge termett Párosz szigetén. Később Sikaján és Attika lett a fügetermesztés kiemelkedő, híres központja. És mint minden, ami különleges, így a füge is az ókoriaknál isteneknek köszönhette földi pályafutását. Erről regél egy ősi monda (Sikajánra és Attikára célozva), ami szerint itt hagyta volna Demeter a fügefát a földből kijönni mintegy ajándék gyanánt, mert őt Fitalosz atyja megvendégelte. A szép ajándékot megszerették az attikaiak, és szűkösebb években, ha gyengébb volt a termés, külön őrök vigyáztak rá. A szikofanta, a „fügefeljelentő" szigorúan őrködött, és jaj volt annak, akit a kiviteli tilalom alatt rajtakapott a fügecsempészésen. Elismerésük jele volt, hogy Athén városának címerében is megörökítették kedvencüket. És talán egy kis féltékenység is érlelődött a jó öreg Hérodotoszban, amikor arról beszélt, hogy a perzsák is ismerik a fügét.

Egy-egy különleges példányról legenda született, vagy szépsége tette halhatatlanná, így kötötte le a nagy Homérosz figyelmét is egy Trója közelében álló fügefa. Fügebarát szellem alkotta a Romulust és Remust szoptató farkasnak árnyat adó fügefa históriáját is. A legenda szerint a városalapítók egy fügefa tövében szürcsölték a tápláló farkastejet. A rómaiak Plinius idejében már 29-féle fügét ismertek. Kultusza a Dionüsziákon érte el csúcspontját.

A füge birtoklása büszkévé, erőssé tette a római polgárokat és sokszor féltékennyé is. Amikor Cato — jól ismerve patrícius barátait — egy tál csodálatos karthágói fügét rakott a tanács asztalára, a város bölcsei haragra gerjedve indultak Karthágó elfoglalására. Abban a tudatban, hogy a világon valahol jobb füge terem, mint Itáliában, egy büszke római sem élhetett.

Így vált a lakomák édes csemegéje a ravasz Cato kezében a hódítás eszközévé. Mint az első sumer időszakban, úgy a klasszikus korban is nagyra becsülték a hashajtó szereket. Hippokratész hálával emlékezik meg a zöld füge áldásos hatásáról. Hasonló jó tapasztalatai voltak a nagytiszteletű Cornelius Celsusnak is. Míg gyomrukat zöld, keléseiket aszalt fügével ápolgatták.

Különleges, misztikus növény a füge egyik közeli rokona, a szikomorusz, a „szent fügefa". A hatalmas termetű növény az indiaiak büszkesége volt. Az indiaiak szerint égi sugallatai közben Buddha alatta tartózkodott. Napjainkban is vallási tisztelet övezi.

A sokoldalú füge még bizonyos szellemi erőkkel is rendelkezett, sőt később népszerű bosszantási eszköz is lett. A fügét mutató alak az ókori szobrászokat is megihlette. Az „altest" kimutatása, vagy az azt helyettesítő „fügemutatás" a rossz szellemek elűzésének vagy a szerencsétlenségek elhárításának kedvelt módszere volt a görögöknél és a rómaiaknál. A füge szerepe az ősi magyar népszokásokban is hasonló. Leginkább szemmel verés ellen ajánlották elődeink. Ha a szemmel verés ellen a fügemutogatás hatásos is volt, „ősmatrónákkal szembeni alkalmazása" bizonyára sok veszéllyel járt. A fügemutatás vidámabb jelentésének eredete valahol a kis apró, ehetetlen füge-„termésekben" található meg, amilyenek a beporzást végző hím típusú bokrokon fejlődnek.

A fügének nemcsak a termése, hanem a levelei is hasznosak voltak. Paradicsomi ősszüleink ruhája, az „ádámkosztüm", a művészi fantázia szülötte. Inkább szépségével, mint célszerűségével vívta ki klasszikus „helyét" a szobrokon és festményeken. Kezdetben szobrászati motívum volt a szép fügefalevél.

Az újkor újabb recepttel gazdagítja a füge felhasználási körét. A gyenge, kisebb terméseket sok helyen megszárítják, pörkölik, őrlik és kávét készítenek belőle. Sok fügekávét fogyasztanak az olaszok. Ókori elődeik feltehetően megvetéssel löttyintenék ki ezt a sötét folyadékot. Az ízlés és a szokások sokat változtak. A nagy birodalmak elmúlásával lassan a fügét övező mítoszok is feledésbe merültek. A fügefa azonban tovább terjedt Európában, így hazánkban is, főleg a XIX. század elejétől. A Gellért-hegyi, balatoni, pécsi bokrok török eredetének meséje tudományosan nem megalapozott, de hangulatos, szép történeteket idéz.

A Buda-vidéki domboldalakon, Budafok, Nagytétény, Érd, Diósd és Törökbálint környékén termesztésének hagyományai vannak. Kisebb ültetvényeket a balatoni szőlőhegyek lejtőin is felfedezhetünk. Szépen díszlő példányai egzotikus levegőt árasztanak.

Mielőtt e különleges növény termesztésének fogásait és módszereit megismernénk, álljanak itt Fazekas Mihály hazánkfia lelkesítő szavai: „Korlátolt kiskerti gazdaságokban a fügefák edénymívelése szintoly hasznos, mint gyönyörteljes időtöltés, avagy nem örül-e az ember lelke, ha a virág edényekben növelt kis csemetékről 10—20, ökölnyi nagyságú fügék csak úgy mosolyognak feléje, nem háládatosabb és tanulságosabb időtöltés, mint például holmi káros virág-cserjék ápolása? Ez sem kerül több fáradságba, e mellett élvezetet nyújt a szemnek és ínynek egyaránt."

A füge szaporítása és nevelése

Ázsiai eredetű szubtrópusi növény. Napjainkban nagy területeken termesztik Olaszországban, Görögországban, Spanyolországban, Törökországban, Algériában, Marokkóban és Szíriában. A Földközi-tenger vidékén és Európa más területein a vad növényekhez hasonlóan is tenyésztik.

A füge az eperfafélék (Moraceae) családjába tartozik. A sok dísznövényt tartalmazó Ficus nemzetségnek tagja, latin neve: Ficus carica. Ez a nagyon népes nemzetség közel 2000 fajból áll. Egzotikus rokonai között találhatók gumit, nagyon kemény fát, lakkot, nyílmérget, iható tejnedvet és gyógyszert adó növények is. Az eperfa — a magyar falusi udvarok elmaradhatatlan szép fája — szintén közeli rokona.

A fügéknek négy nagy csoportja van:

— az első csoport (kaprifikusz) terméseit parányi rovarok, a fügedarazsak termékenyítik;
— a második csoport (szmirnai) virágai önbeporzók, és az érett termések sok magot tartalmaznak;
— a harmadik, a közönséges vagy adriai fügék csoportja — ezeknek gyümölcsei megtermékenyítés nélkül (parteno-karpia) érlelik be mag nélküli terméseiket;
— a negyedik csoport (San Pedro) képviselői a második és harmadik csoport tulajdonságait egyesítik magukban.

A hazánkban tenyésző bokrok a harmadik csoportba tartoznak. A fügedarázs Magyarországon vadon nem fordul elő, ezért a kaprifikuszok nálunk nem teremnek.

A füge nagy bokrokat nevelő, hosszú életű növény. Levelei nagyok, alakjuk a majdnem teljesen éptől az erősen (ujjasan) — szeldelt típusig változik. Élénkzöldek, rajtuk szőrképletek találhatók. Egy- vagy kétlakiak — csak hímvirágokat és csak nővirágokat hordó bokrokon kívül egyes fajtáknál (pl. szmirnai csoportban) hímnős virágú öntermékenyülésre képes egyedek is előfordulnak. A nálunk termő típusok csak nővirágot fejlesztenek és beporzás nélkül érlelik be mag nélküli gyümölcseiket.

A virágok serlegvirágzatba tömörülnek. Sok száz parányi virág alkot egy, a füge terméséhez hasonló virágzatot. A virágok a serleg alakú virágzati tengely belső oldalán, sűrűn egymás mellett helyezkednek el. A virágzati tengely a nyílás után tovább növekszik, elhúsosodik, és ez alkotja a füge gyümölcsét. A virágzási időszakban hosszában kettévágott „fügékben" jól látszanak a befelé néző virágok; később a szivacsszerű üreg összeolvad, és összefüggő húsos állományt alkot. Ez a folyamat az érésig tart. A gyümölcs sok apró csonthéjas termésből kifejlődő terméságazat, amit áltermésnek neveznek. A gyümölcsök alakja — a lapos gömbtől a megnyúlt körtéig — fajtánként és típusonként eltérő. Színe a lilásfeketétől a zöldessárgáig a legkülönbözőbb árnyalatú lehet.

Tősarjak szétültetésével és dugványozással könnyen és gyorsan szaporítható. Ritkábban az idősebb bokrokat oltással is javíthatjuk. A külföldről hazánkba érkező aszalt termésekben csíraképes magvakat, nem valószínű azonban, hogy az ilyen magokból fejlődő növények jó minőségű, sőt — öntermékenyülő típusok lesznek. Maradjunk a biztos sikerrel kecsegtető első két módszernél. A tősarjakat ősszel, a lombhullás után, vagy tavasszal, a kihajtás előtt ássuk ki.

A gyökeres kis növényeket — ha ősszel szedtük — cserépbe ültessük be, jó minőségű komposzt vagy melegágyi földbe és fagymentes helyen (pince, szoba) teleltessük át. A tél folyamán kevés öntözést igényelnek. A rügyfakadás előtt kiásott kis sarjnövényeket mindjárt végleges helyükre ültethetjük. Ha az ültetés helyén erősen köves vagy agyagos a talaj, szórjunk a gyökerei köré jó minőségű földet, öntözzük be jól, és 15—20 cm magasságig takarjuk be földdel a csemeték törzsét. Ha a fügéket edényben akarjuk tartani, akkor az ősziekhez hasonlóan a tavasziakat is cserépbe ültessük. A cserepes sarjakat az első hetekben védett, félárnyékos, magas páratartalmú helyen tartsuk — így gyorsan növekedésnek indulnak gyökerei, és biztosabb az eredés. Dugványozás esetén a vesszőket ősszel, lombhullás után szedjük és a tél folyamán fagymentes helyen nedves homokban, vagy földbe vermelve tároljuk. Ezekből a vesszőkből tavasszal 20—30 cm-es darabokat vágjunk, és ládába vagy szabadba — ha jó, humuszos talajt tudunk biztosítani — helyezzük földbe úgy, hogy a felső végük 2 ujjnyira szabadon maradjon. Ha a földet nedvesen tartjuk és a levegő is jól felmelegedett, a dugványok gyorsan és jó eredménnyel gyökeresednek. A nyár folyamán megerősödő és szép hajtásokat fejlesztő dugványnövényeket ősszel végleges helyükre, vagy edényes művelés esetén cserépbe is ültethetjük. Néhány, kisebb méretű vesszőrész gyökereztetését cserépben, homokban is végezhetjük. Ebben az esetben a 2 levélhelyes (nóduszos) darabok is megfelelnek. Az alsó csomókat dugjuk a homokba és a cserepet üveglappal fedjük le, így is jól gyökeresednek. Oltani csak ritkán szükséges. Ha nagyméretű, de rossz minőségű vagy gyengén termő bokrunkat szeretnénk megjavítani, és nincs türelmünk kivárni az új telepítés termőre fordulását, oltással elérhetjük célunkat. Az alany ágait és vesszőit az oltás fölött néhány rüggyel vágjuk vissza; a csonkot csak eredés után vágjuk vissza teljesen.

A meggyökeresedett részeket szabadba vagy cserépbe ültetve neveljük tovább. A szabadföldi füge a téli takaráson kívül más különleges ápolási munkát nem kíván. Sokféleképpen takarhatunk. A lombhullás után a tövétől kiindulva árkot ásunk, az összekötözött gallyait az árokba lehúzzuk, és földdel, majd lombbal, szalmával, náddal, kukoricacsutkával takarjuk. Árokásás nélkül, a föld felszínére lehúzva is könnyen takarható. A jól fejlett bokrok a téli 10—12 °C-os hideget takarás nélkül is átvészelhetik, de nagyobb lehűlés esetén már fagykárok jelentkeznek. A vesszők fagytűrő képessége nagymértékben függ a nyári hajtásnövekedéstől és az őszi beéréstől. Ezt a füge helyének jó kiválasztásával (meleg fekvés, szélvédelem), szükség esetén trágyázással is elősegíthetjük.

Tavasszal a rügyek kifakadása előtt (márciusban) a takarást távolítsuk el. Ilyenkor az elfagyott vagy sérült részeket lemetszhetjük. Az edényben nevelt növényeket a téli 0 °C körüli hőmérsékletű tárolóból márciusban helyezzük ki a szabadba, napos, meleg helyre.

A fügebokrok nem kényesek. Tűrik a száraz, kopár, meszes területeket, de a jó, tápanyagban gazdag talajokat erőteljes növekedéssel és bő terméssel hálálják meg. Jól fejlődnek a szennyezett, városi környezetben is. Az edényes növényeket trágyalével, különböző tápoldatokkal rendszeresen öntözzük. A vesszők jó beérése érdekében — hasonlóan a gránátalmához — a tápanyagok adagolását és az öntözést (edényes növényeknél) az ősz beköszöntésétől fokozatosan csökkenteni kell.

A tősarjak és dugványok 2—4 éves korukban kezdenek teremni. A fügék általában évenként kétszer teremnek, de a hazánkban is tenyésző harmadik csoportra az évenkénti három virágzás és termés jellemző. Nagyobb termésre azonban csak kétszer számíthatunk. Az első, őszi virágzásból származó apró termések áttelelnek és a következő évben, július—augusztusban érnek. Az őszi hajtásvégeken levő rügyek magukban rejtik a második, tavaszi virágzás alapját képező kis virágkezdeményeket. Ezekből a virágokból augusztus—szeptemberben fejlődnek ki az érett termések. Ugyanebben az időben kis „fügék", azaz új virágok is megfigyelhetők és ha hosszú meleg ősz következik — jó évben bőséges termést arathatunk októberben is. A magyarországi típusok hazájukban (pl. Olaszországban) háromszor teremnek. Nálunk a második, tavaszi virágzás termése a legbiztosabb, bár a harmadik virágzás többszöröse a másodiknak, az őszi hűvös időjárás következtében a legtöbb típusnál a harmadik termésnek csak egy része érik be. A hazánkban tenyésző sok fajta között azonban előfordulnak olyanok is, amelyek az őszi terméseket is szépen beérlelik. Az áttelelő gyümölcsök a téli hideg hatására tavasszal általában lehullanak. Ha a szépen termő bokor erősebb télen jobban visszafagy, akkor nagy számban fejlődnek új sarjak. Ezek a második évben teremnek; két termésre azonban csak a harmadik, negyedik évben számíthatunk. A csak nővirágokat fejlesztő bokrok virágait a kaprifikuszoknál a fügedarazsak termékenyítik. Ezek az apró testű rovarok a hímvirágokból rajzanak ki; ezért hazájában ezeket a virágokat már az ókori görögök óta leszedik és a termő bokrok ágai közé kötözik. Ezt a beporzást és nagy termést biztosító eljárást nevezik kaprifikációnak. Az adriai típusú magyar fügék terméseinek beéréséhez nincs szükség beporzásra. A termések megtermékenyítés nélkül fejlődnek, ezért mag nélküliek.

A fügebokrok 3—4 éves kortól már rendszeresen teremnek. Hazai szép példányai több száz termést beérlelnek.

Hazánkban a fügének kevés a kártevője. Gyökereit ritkán a drótféreg és pajor megtámadja. Előfordul az akácfa-pajzstetű és megtalálták rajta a szövőlepke hernyóit is. A felsorolt rovarok összeszedéssel és megsemmisítéssel, lemosással és permetezőszerekkel sikerrel pusztíthatók. A levelek torzulása, hólyagosodása, a sötét és világoszöld mozaikszerű foltok megjelenése a füge vírusos megbetegedésének következménye. A Gellért-hegy szép fügefái sokat szenvednek tőle. Terjedését a beteg részek elégetésével lassíthatjuk, de súlyosabb esetben az egész bokor megsemmisítése is szükséges lehet. Csak vírusmentes növényeket szaporítsunk.

A puha, leveses termések a bokrokon teljesen beérnek, éretten könnyen leválnak a hajtásokról. Nyersen is fogyaszthatók, de leggyakrabban feldolgozva kerülnek forgalomba. Friss állapotban csak néhány napig tárolhatók. Az érett termés nagy mennyiségű szőlőcukrot tartalmaz. C-vitamin-tartalma csekély (0—4 mg%), de A-vitamin is képződik benne.

Jelentős cukortartalma miatt pálinkát, alkoholt (pl. Tunéziában: Boukha, ecetet és bort készítenek belőle. A fügebor kellemes zamatú, jellegzetes ízű, nagy alkoholtartalmú ital. Egyes vidékeken, főleg a század elején a gyenge minőségű, nyers terméseket megszárították, pörkölték, őrölték, és fügekávét készítettek belőle. Az olaszok frissen, héjával együtt eszik, sokszor karikákra vágva pármai sonkával vagy mozzarella sajttal. A fügét nagy mennyiségben aszalják. Az aszalás hőmérséklete 40—50 °C. Az apróbb fügéket hordóba rakják (hordófüge), hosszabb eltartásra, összepréselve cserépedényben is tárolható. A különböző kompótoknak, lekvároknak, dzsemeknek (citrom- vagy szőlőlé hozzáadásával) jó nyersanyaga; és felhasználható torták és különféle tészták töltésére is. Hazájában különleges csemegék készülnek belőle: fügerétes, fügesajt, fügepogácsa vagy fügekalács. Ízesítésükre mandulát, mogyorót, pineamagot, pisztáciát és még sokféle fűszert használnak, ízlés szerint.

 

 

Fügefajták összesített listája

A füge néhány nyelven: fig (angol), figue (francia), Feige (német), fico (olasz), higo (spanyol), figo (portugál), figen (dán), fiken (norvég), fikon (svéd), viikuna (finn), inzbir (orosz), figa (lengyel), smokva (szerb-horvát), smochina (román), smokinya (bolgár), sukon (görög), incir (török), te'ena (héber), tin (arab), anjir (perzsa/hindi), ara (indonéz), wu hua guo (kínai, azt jelenti: "virágtalan gyümölcs"), ichijiku (japán)...

 Ficus carica 'Abicou' Synonymes: Aubique noire, San Piero

Ficus carica 'Adreano'
Ficus carica 'Adriadic'
Ficus carica ’Afcan’
Ficus carica 'Akea'
Ficus carica 'Alain Empain'
Ficus carica 'Albacor'


Ficus carica 'Albo'

Ficus carica ’Alicon’
Ficus carica 'Alma' Synonyme: Fall Gold
Ficus carica ’Amatrice Casale (Abruzzen)’
Ficus carica 'Angelique'
Ficus carica ’Archipel’
Ficus carica ’Argriotochori (Peloponnes)’


Ficus carica ’Ariane’

Ficus carica ’Armenian’
Ficus carica ’Avogno’
Ficus carica 'Bakor'


Ficus carica 'Barbillonne'

Ficus carica ’Batignanese’
Ficus carica ’Battistini I bis IV’
Ficus carica 'Bayadi'
Ficus carica ’Bayernfeige Violetta’
Ficus carica 'Beall'


Ficus carica 'Bécane'

Ficus carica 'Beida'


Ficus carica 'Bellone' Synonymes: Figue de Nice, Noire de Nice

Ficus carica 'Biadi'
Ficus carica ’Bianchi’
Ficus carica ’Bianco precoce’
Ficus carica ’Bizzarria di Sori’


Ficus carica ’Black Ischia’
Synonyms: Black Ishi, Black Provence, Blue Ischia, Nero, Ischia Black

Ficus carica 'Black Jack'


Ficus carica 'Black Madeira'


Ficus carica 'Black Mission'

Ficus carica ’Blanca 2’
Ficus carica 'Blanca Tardiva'
Ficus carica 'Blanca Valentiana'


Ficus carica 'Blanche d'Argenteuil' Synonymes : Argentine, Blanche, Blanche de Versailles, Blanche Hâtive, Grosse Blanche, Lemon, Madeleine, Royale, Verte d'Argenteuil, White Russian

Ficus carica ’Blanche Parfrenolles’
Ficus carica ’Blanche Séguret’
Ficus carica ’Blanquette’
Ficus carica ’Bonino (Portugal)’
Ficus carica 'Bornholm's Diamant'
Ficus carica 'Boukrati'
Ficus carica 'Bourjassote Blanche'


Ficus carica 'Bourjassote Noire' Synonymes : Violette de Sollies, Barnissote noire, Parisienne

Ficus carica 'Bournabat'
Ficus carica 'Boutane'
Ficus carica 'Boyuna'
Ficus carica 'Brebera Branca'
Ficus carica 'Breva'


Ficus carica 'Brianzolo’ sinonimi: Passet, Passin, Passo, Sciatel

Ficus carica ’Brindisi Bianco’
Ficus carica ’Brindisi Nero’
Ficus carica 'Brizina'


Ficus carica 'Brogiotto bianco’ sinonimi: Brogiotto genovese, Brogiotto gentile, Genovese, Monaco


Ficus carica ’Brogiotto nero’ sinonimi: Brogiotto fiorentino, Africano, Barnisotto, Bernissou, Bertino, Brosciotto, Della marca

Ficus carica ’Brogiotto romano’ sinonimo: Brogiotto Nero Romano


Ficus carica 'Brown Turkey' Synonymes: English Brown Turkey (par opposition a Californian Brown Turkey qui est une variété a fruits noirs de plus grande taille), Common Blue, Brown Naples, la Perpétuelle. Eastern Brown Turkey, Fleur de rouge, Nisse, Violetta, Bella Brunetta, Roxo de Valinhos
http://www.amazement.com/gallery/fruit/Turkey_fig


Ficus carica 'Brunswick' Synonymes: Castle Kennedy, Magnolia, Madonna, Black Naples, Brunswig, Clémentine, Dalmatia, Dalmatian, Kennedy, Large White Turkey

Ficus carica 'Buttada'
Ficus carica ’Butxaca’
Ficus carica 'Calabacita'
Ficus carica 'Californian Brown Turkey'
Ficus carica 'Calimera'


Ficus carica 'Calimyrna'

Ficus carica ’Callara’ sinonimo: Rossa
Ficus carica ’Calvert’
Ficus carica ’Cametas’


Ficus carica 'Canaydria'

Ficus carica 'Cape Brown'
Ficus carica 'Capitola Long'


Ficus carica ’Caprifico’

Ficus carica 'Caprifiguier á Feuilles d'Acanthe'
Ficus carica 'Cardillicchia'
Ficus carica 'Cavaliere'
Ficus carica ’Cavallino’
Ficus carica 'Chicago Harding'
Ficus carica ’Christo Monaco’


Ficus carica 'Col de Dame Blanc' Synonymes: Col de Signora, Fraga


Ficus carica 'Col de Dame Gris' Synonyme: Col de Signora


Ficus carica 'Col de Dame Noir' Synonyme: Col de Signora

Ficus carica 'Colar'
Ficus carica ’Columbaro Bianco’
Ficus carica ’Columbaro Nero’
Ficus carica ’Columbaro Rosso’
Ficus carica ’Columbaro Turca’
Ficus carica ’Columbeddhu Nero’
Ficus carica 'Conadria'
Ficus carica 'Contessina'
Ficus carica ’Cori’
Ficus carica ’Cotigne’


Ficus carica 'Coucourelle'

Ficus carica 'Croisic'
Ficus carica 'Cumpina'


Ficus carica 'Dalmatie' Synonymes: San Pietro, Du Japon, Blanche Navello

Ficus carica 'Dalwaki'
Ficus carica ’Darwire’
Ficus carica ’Dattero’


Ficus carica 'Datto'


Ficus carica 'Dauphine' Synonymes: Grise de Tarascon, Boule d'or, Adam, Rouge d'Argenteuil, Grosse de Juillet

Ficus carica 'De Duas Vias'
Ficus carica 'De Rey'


Ficus carica 'Deanna'

Ficus carica 'Dell'Abate'
Ficus carica 'Del Portogallo'
Ficus carica 'Di Tre Volte' sinonimo: Natalino
Ficus carica 'Digredo'
Ficus carica 'Dokkar d'Algerie'


Ficus carica 'Dottato' sinonimi: Bianco, Binello, Binellone, Buttada, Dattarese, Di Calabria, Fico dalla, Goccia, Gentile, Napoletano, Ottato

Ficus carica 'Du Portugal'


Ficus carica ’Early Black’

Ficus carica 'Early Violet'
Ficus carica 'Elvas'
Ficus carica 'Embar-Lebied'
Ficus carica 'Excel'
Ficus carica ’Faraona’
Ficus carica 'Fassi'
Ficus carica 'Fergouch Jmel'


Ficus carica ’Fetifero’ sinonimo: Fico dall'Osso

Ficus carica ’Fiaschetta lunga di Campagnola’
Ficus carica 'Fico di Depressa'
Ficus carica 'Figon'


Ficus carica 'Figue de Marseille' Variété assez voisine de la Dottato

Ficus carica 'Figue Fleur'


Ficus carica 'Fillacciano'

Ficus carica ’Filacciano bianco’
Ficus carica ’Finikounda (Peloponnes)’
Ficus carica ’Fiorone’
Ficus carica ’Fiorone Fasano’
Ficus carica ’Gattana’
Ficus carica ’Fiorone Giallo’
Ficus carica ’Fiorone Nero’
Ficus carica ’Fiorone Palanciano’
Ficus carica ’Fiorone Persichella’
Ficus carica 'Flanders'
Ficus carica 'Foggia'
Ficus carica 'Fqeisi'
Ficus carica ’Fracazzano Bianco’
Ficus carica ’Fracazzano Nero’
Ficus carica ’Fracazzano Rosso’
Ficus carica ’Fracazzano Sguro’
Ficus carica 'Fricht'
Ficus carica 'Galbun' Synonymes: Gulbun, Jewel, Malcolm's Super Giant, 284-11
Ficus carica ’Geniva de Mort’
Ficus carica 'Genoa'
Ficus carica ’Genoa White’
Ficus carica ’Genovese’ sinonimo : Fioron
Ficus carica ’Gentil Bianco’


Ficus carica 'Gentile'

Ficus carica 'Ghzali'
Ficus carica ’Giallino’
Ficus carica ’Gialloro’
Ficus carica 'Giant Amber'
Ficus carica ’Gnägi’
Ficus carica 'Goklop'
Ficus carica 'Gota de Mel'


Ficus carica 'Goutte d'Or' Synonymes: Dorée, Figue d'or

Ficus carica ’Green Ischia’
Ficus carica ''Green Kadita'


Ficus carica 'Grise Olivette'

Ficus carica ’Grise ronde a chair rose’


Ficus carica 'Grise Saint-Jean' Synonymes: Blue Celeste, Capoutchin, Celeste, Celestial, Célestine, Conant, Cordeliere, Cotignan, Cotignane, Coucourcelle, Coucourcelle Grise, Figue Fleur, Grosse Grise, Grisette, Grisette de Montpellier, Grosse Grise Bifere, Grise de la Saint-Jean, Grisette, Honey Fig, Madeleine Grise, Malta, Observantine, Saint Jean, Savantine, Grise Bifere, Sugar Fig

Ficus carica 'Grosse Brune d'Enghien'


Ficus carica 'Grosse Grise'

Ficus carica 'Green Ischia' Synonymes: Cour, Ischia Green, New Verte, Verdale, Verte
Ficus carica 'Gulgun'
Ficus carica ’Halder’
Ficus carica 'Hardy Chicago'
Ficus carica 'Hava'
Ficus carica 'Hmadi'
Ficus carica 'Hunt'
Ficus carica ’Hunziker (Zürichsee)’
Ficus carica ’Isi d'Oro’
Ficus carica 'Johanensis'
Ficus carica ’Jörimann (Bonaduz)’


Ficus carica ’Kadota’

Ficus carica ''Kalamata'
Ficus carica 'Kerem'
Ficus carica 'Kfar Uria'
Ficus carica 'Kharubi'
Ficus carica 'Khdari'
Ficus carica 'Khelima'
Ficus carica 'Khurtemani'
Ficus carica 'King'
Ficus carica ’Kuhn (Romanshorn)’
Ficus carica 'La Casta'
Ficus carica 'Lampa Preta'
Ficus carica 'Lampeira'
Ficus carica 'Light'
Ficus carica 'Lisa'


Ficus carica 'Longue d'Aout' Synonymes: Banane, Jérusalem

Ficus carica ’Longhetto’ sinonimi: Della gotta, Longhet, Lunghet, San Peder
Ficus carica ’Lungo del Portogallo’ sinonimo: Del Portogallo
Ficus carica 'L.S.U. Purple'
Ficus carica ’Lüv’ sinonimo: Lupo
Ficus carica 'Macca'


Ficus carica 'Madeleine des Deux Saisons' Synonymes : Angélique, Early Lemon

Ficus carica ’Madöna’ sinonimi: Della resta, Fig dla Madöna, Madonna
Ficus carica ’Maglie’
Ficus carica 'Magnolia'
Ficus carica 'Maiatico Castell'Abate'
Ficus carica 'Malcom's Giant'
Ficus carica 'Malta'
Ficus carica 'Marabout'
Ficus carica ’Marinese Bianca’
Ficus carica 'Marocco'


Ficus carica 'Marseillaise' Synonymes: Figue d'Athenes, Petite Grise, Blanchette, Blanquette, Couilles du pâpe, Figue de Marseilles, Figue de Naples, White Marseilles, White Naples

Ficus carica 'Mary Lane'


Ficus carica 'Masui-Dauphine/Dolphin'

Ficus carica 'Matitiahu'
Ficus carica ’Matta Oronzo’
Ficus carica 'Melanzana'


Ficus carica 'Melograno' sinonimo: S. Germano

Ficus carica 'Mevo Huron'
Ficus carica ’Minuceddhu’


Ficus carica ’Mission’

Ficus carica 'Mitchourine'
Ficus carica 'Moissoniere'


Ficus carica 'Monaco' sinonimi: Ammannato, Batalone, Bianco, Buzzone, Fico di Rimini, Paradiso, San Piero

Ficus carica 'Monstrueuse'
Ficus carica 'Montana'
Ficus carica 'Montfavet'
Ficus carica ’Montorio’
Ficus carica 'Moscatel'
Ficus carica ’Müller (Stein am Rhein)’
Ficus carica ’Munghein’ sinonimi: Monachino, Moneghino, Monichia
Ficus carica ’Munghein rosso’
Ficus carica ’Murel’
Ficus carica 'Murse'


Ficus carica 'Napolitana blanca'

Ficus carica 'Nardine'
Ficus carica 'Nataline'
Ficus carica 'Nazareth'


Ficus carica 'Nefiach'

Ficus carica 'Negrette'


Ficus carica 'Negronne' Synonymes: Figue de Bordeaux, Figue Poire, Petite Ambique

Ficus carica ’Nero (Ticino)’
Ficus carica ’Nero del Portogallo’
Ficus carica ’Nero dell'Oltre Po’
Ficus carica ’Nerucciolo dell'Elba’
Ficus carica ’Neuseeland’
Ficus carica 'Neverella'


Ficus carica 'Noire de Barbentane'


Ficus carica 'Noire de Caromb' Synonymes: Douqueira negra, Perroquine

Ficus carica ’Noire de Marseille’
Ficus carica ’Nostrano (Ticino)’
Ficus carica 'Ocho di Perdice'
Ficus carica 'Oil de Perdrix'
Ficus carica 'Osborn Prolific'
Ficus carica 'Ottato Rossa'
Ficus carica 'Ottato'
Ficus carica 'Pacueca'
Ficus carica 'Palmeras'Ficus carica 'Panachée' Synomymes : Bourjassotte panachée, Courgette rayée, Jaspée, Jaspée Limone, Panache, Striped Tiger, Tiger, Variegato

Ficus carica ’Panfilo d'Ocre’
Ficus carica ’Paoluccio Soracino’
Ficus carica 'Paradis'


Ficus carica 'Paradiso'

Ficus carica 'Parc Tenbosch'


Ficus carica ' Pastiliere' Synonymes: Rouge de Bordeaux, Hirta du Japon

Ficus carica 'Patacaou'
Ficus carica 'Peicho de Reina'
Ficus carica ’Pendolino’
Ficus carica ’Peretta (Ticino)’
Ficus carica 'Perrolette'
Ficus carica 'Pessignana'
Ficus carica ’Peter's Honey Fig’
Ficus carica 'Petite Grise'
Ficus carica 'Petite Negri'
Ficus carica 'Petite Noire'
Ficus carica ’Petrelli’
Ficus carica 'Petrovaca Bijeta'
Ficus carica ’Piccola Pizacchia’
Ficus carica 'Piccola Verde'
Ficus carica 'Pied de Boeuf'
Ficus carica 'Pingo de Mel' Synonymes: Croisic, Cordelia, Gillette, St. John
Ficus carica ’Piombinese’


Ficus carica ’Pissalutto’ sinonimi: Fico di riviera, Panzarotto, Pisano, Stornese

Ficus carica ’Pittalusse’
Ficus carica ’Précoce de Barcelone’
Ficus carica 'Pizzi Longa'
Ficus carica ’Précoce de Barcelone’
Ficus carica 'Précoce de Bordeaux'


Ficus carica ’Portoghese’ sinonimi: Buzzone nero, Fico grosso, Papale, San Piero

Ficus carica ’Portuges’
Ficus carica ’Potentino Nero’
Ficus carica 'Princessa'
Ficus carica 'Purple Kadita'
Ficus carica 'Queue Longue'
Ficus carica 'Ravin de Calce'
Ficus carica 'Reculver'


Ficus carica ’Regina’

Ficus carica ’Regina Japigia’
Ficus carica ’Rimes’
Ficus carica ’Rio Zo’
Ficus carica 'Robine'
Ficus carica ’Roccatagliata’
Ficus carica ’Rolf’
Ficus carica ’Romano Nero’


Ficus carica 'Ronde de Bordeaux'

Ficus carica 'Ronde Précoce de Bordeaux' Synonyme : Noire de Bordeaux
Ficus carica 'Roscoff'
Ficus carica 'Rosselino'


Ficus carica ’Rosso di Trani’

Ficus carica ’Rosso lombardo’


Ficus carica 'Rouge de Bordeaux' Synonymes: Bordeaux, Beer's Black, Hirta, Négronne, Pastelliere, Pastiliere, Petite Figue Violette, Pied de boeuf, Précoce Pastellier, Violette de Bordeaux

Ficus carica 'Roulandino'


Ficus carica 'Roxo de Valinhos' > Brown Turkey

Ficus carica 'Royal Vineyard' Synonyme: Drap d'or


Ficus carica ’Rubado’

Ficus carica ’Salam’
Ficus carica 'Salviotte'
Ficus carica ’San Antonio’
Ficus carica 'San Francais'
Ficus carica ’San Giovanni’
Ficus carica ’San Gregorio Colombo Blu’
Ficus carica ’San Gregorio Coma”
Ficus carica ’San Gregorio Melanzana”
Ficus carica ’San Gregorio Tardivo”


Ficus carica ’San Piero’ sinonimo: S. Pietro

Ficus carica ’Santa Marina’
Ficus carica 'Sangue de Caballo'
Ficus carica 'Sao Joao'
Ficus carica 'Sarilop'
Ficus carica 'Sarroch'
Ficus carica 'Sbayi'
Ficus carica ’Schaake’
Ficus carica ’Schimbordaro’
Ficus carica 'Shaltuf.Elabed'
Ficus carica ’Séguret’
Ficus carica ’Sementino’ sinonimi: Verdino bifero, Verdolino
Ficus carica ’Severoni’
Ficus carica ’Signora’
Ficus carica 'Siyah Gicek'
Ficus carica ’SL-39’
Ficus carica 'Smirnait'
Ficus carica 'Snowden'
Ficus carica 'St John's'
Ficus carica ’Striato Rossoviolaceo’


Ficus carica 'Sucre Vert' Synonymes: Mussega, Figue Reine


Ficus carica 'Sucrette'


Ficus carica 'Sultane' Synonymes: Bellone bifere, Noire de Juillet

Ficus carica 'Swadi'
Ficus carica 'Tardive'
Ficus carica ’Taurisano I’
Ficus carica ’Taurisano II’
Ficus carica ’Taurisano III’
Ficus carica ’Taurisano IV’
Ficus carica ’Temprana Rioja’


Ficus carica 'Tena'

Ficus carica ’Tenchio (Chur)”
Ficus carica ’Ternizzo’
Ficus carica ’Thunersee”
Ficus carica 'Tiberio'
Ficus carica 'Tourettes'
Ficus carica 'Trescolan'


Ficus carica 'Trojano'

Ficus carica ’Turca’
Ficus carica 'Tuvia Sheora'
Ficus carica ’Ungarn”
Ficus carica ’Valtellina”
Ficus carica 'Vanze Fiorone'
Ficus carica 'Velombe'


Ficus carica ’Verdeccio’

Ficus carica ’Verdino’


Ficus carica ’Verdone’

Ficus carica 'Verte d'Antibes'


Ficus carica ’Vezzoso’


Ficus carica 'Violetta’ Syn. Bayernfeige


Ficus carica 'Violette d'Argenteuil' Synonymes: Adam, Boulle d’Or, Bouton d'Or, Dauphine, Grise de Beaucaire, Grise de Tarascon, Grosse de Juillet, Grosse Violette, Mussega Negra, Ronde violette hâtive, Rouge d'Argenteuil, Rouge Dauphine, Violette

Ficus carica 'Violette Dauphine'


Ficus carica 'Vista'
Synonyms: Vista Black Mission

Ficus carica 'Vodenjaca'
Ficus carica 'White Adriatic'
Ficus carica 'White Cypros'
Ficus carica ’White Ischia’
Ficus carica ’White Marseille’
Ficus carica 'Yellow Neeches'
Ficus carica 'Yokneam Black'
Ficus carica 'Zamarcica'
Ficus carica ’Zatas'
Ficus carica 'Zidi'
Ficus carica 'Zimica'
...

 

Magyar tájfajtáink az 1950-es évekből

Forrás:
Jeszenszky Árpád - Kárpáti István: A füge Ficus carica L.
Magyarország kultúrflórája, VII. kötet, 12. füzet
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963

Fügefajták levele, fejletlen és fejlett II. termése,
valamint azok hosszmetszete (Jeszenszky Á.):


a: Zöld óriás


b: Keszthelyi mézes


c: Szerecsen


d: Györöki lapos


e: Keszthelyi barna


f: Keszthelyi másodtermő


g: Tétényi zöldessárga

 


Fügelevél-típusok (Kárpáti I.)

 

 

Online fügefajta-listák:
http://home.planters.net/~thegivans/index.html
http://figs4fun.com/
http://www.pommiers.com/figue/figuier.htm
http://www.crfg.org/pubs/ff/fig.html
http://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/fig.html#Origin%20and%20Distribution
http://members.lycos.nl/DKG/vakartikels/2002/ficuscarica.htm
http://www.innvista.com/health/foods/fruits/figs.htm

 

Néhány fügefajta országok szerint

Algéria : Azaich

Ausztrália : Brown Turkey, Adriatic, Genoa, Purple Genoa

Brazília : Roxo-de-Valinhos (az egyetlen kereskedelmi fajta), Kadotta (=Figo Branco), Uruguay, Celeste

Chile : Mission (ez a leggyakoribb), Kadota, Kennedy, Brown Turkey, Brown Ischia, Royal Vineyard, Magdalena, Larga de Burdeos

Egyiptom : Kahramani

Görögország : Pregussata

India : Poona (=Magnolia), Bangalore (=Kadota), Lucknow (=Marseilles)

At Saharanpur, India, 'Brown Turkey', 'Bangalore', 'Black Ischia' and 'Lucknow' are successfully grown. Around Bombay, there is only one variety, 'Poona'.

Izrael : Hdadi, Khdari, Kharroubi, Hmari, Mwazi, Tbani

Japán : Masui-Dauphine/Dolphin (a termés 90%-a, az egyetlen kereskedelmi fajta), Rodos, Bahane, Wase Nihon Shu, King, Noride, White Genoa, Violette-Dauphine, Negro, Largo, Selesto, Brown Turkey, Houraishi, Horaigaki

Málta : Malta Black

Olaszország : Dattero, Fracazzano, Lucano, Paradiso, Pissaluto

Portugália : Badalhouce, Moscatel Branco, Rei, Sao Luiz

USA, California : Adriatic, Calimyrna, Kadota, (Black) Mission

------------------

Quelques variétés de figuiers
que l'on peut trouver autour de la Méditerranée et ailleurs

Adam Synonymes: Dauphine
Alma Synonymes: Fall Gold
Angélique Synonymes: Madeleine des deux saisons
Abicou Synonymes: Aubique noire de Provence
Aubicout Synonymes: Aubique noire de Provence
Aubique blanche
Aubique noire de Provence
Athene Synonymes: Marseillaise
Blanche Synonymes: Blanche d'Argenteuil
Blanche d'Argenteuil
Barbillonne
Banane Synonymes: Smyrne
Barnissotte blanche Synonymes: Bourjassotte blanche
Barnissotte noire Synonymes: Violette Sollies
Barnissou blanc Synonymes: Bourjassotte blanche
Bellone Bifere Synonymes: Sultane
Blanche Navello Synonymes: Dalmatie
Blanquette Synonymes: Marseillaise
Bornholm's Diamant
Boule d'or
Bougeassotte noire Synonymes: Violette Sollies
Bourjassotte blanche
Bourjassotte noire Synonymes: Violette Sollies
Bourjassotte rayé
Briasca Synonymes: Bourjassotte blanche
Brown Turkey Synonymes: Brown Naples, Nisse
Brunswick Synonymes: Black Naples, Castle Kennedy, Dalmatian, Large White Turkey
Carbassette Synonymes: Bourjassotte rayé
Castle Kennedy Synonymes: Brunswick
Célestine ou celeste Synonymes: Grise Saint-Jean
Col de Dame blanc
Col de Dame gris
Col de Dame noir
Col de Signora Synonymes: Col de Dame
Conadria
Contessina
Cordeliere Synonymes: Grise Saint-Jean
Cotignane Synonymes: Grise Saint-Jean
Couille du Pape Synonymes: Marseillaise
Coucourelle grise Synonymes: Grise Saint-Jean
Coucourcelle grise Synonymes: Grise Saint-Jean
Courgette rayée Synonymes: Bourjassotte rayé
Dalmatie
Dalwaki
Dauphine
Dorée Synonymes: Goutte d'Or
Douqueira negra Synonymes: Noire de Caromb
Figua Turca Synonymes: Bourjassotte rayé
Galbun Synonymes: Gulbun, Jewel, Malcom's Super Giant
Goutte d'or
Grise de Tarascon
Grise de Marseille Synonymes: Marseillaise
Grise Saint-Jean
Grisette Synonymes: Grise Saint-Jean
Grosse Blanche Synonymes: Bourjassotte blanche
Grosse de juillet Synonymes: Sultane
Grosse violette longue Synonymes: Aubique noire de Provence
Hirta du Japon Synonymes: Pastiliere
Jérusalem Synonymes: Smyrne
Lipari Synonymes: Marseillaise
Longue d'Aout Synonymes: Smyrne
Madeleine des deux saisons
Maravella Synonymes: Bourjassotte rayé
Marseillaise
Monginenco Synonymes: Noire de Caromb
Néfiach
Negro largo Synonymes: Violette de Sollies
Noire de Barbentane
Noire de Caromb
Noire de Caroub Synonymes: Noire de Caromb
Noire de juillet Synonymes: Sultane
Noire de Sollies Synonymes: Violette de Sollies
Observantine Synonymes: Grise Saint-Jean
Osborn Prolific
Panachée Synonymes: Bourjassotte rayé
Parisienne Synonymes: Violette de Sollies
Pastiliere
Pastellere Synonymes: Pastiliere
Peroquina Synonymes: Noire de Caromb
Perroquine Synonymes: Noire de Caromb
Perruquiere Synonymes: Noire de Caromb
Pingo del mel Synonymes: Croisic, Cordelia, Gilette, St John
Ronde de Bordeaux
Rouge de Bordeaux Synonymes: Pastiliere
San Pedro noire Synonymes: Aubique noire de Provence
San Piero Utilisé en Italie pour désigné l'Aubique noire de Provence
San Pietro Synonymes: Dalmatie
Smyrne
Sucrette
Sucre vert
Sultane
Verdone Synonymes: Ronde de Bordeaux
Verdale ou Grosse verdale Synonymes: Green Ischia, New verte
Violette Synonymes: Dauphine
Violette de Sollies

Castex
Fendillade Synonymes: Mouissonne
Mouissonne
Negrette du Roussillon
Rouge d'Argenteuil
Toulousienne
Vendangeuse

-------------------

USA világos

Adriatic
Synonyms: Chico, Grosse Verte, Nebian, Strawberry, Verdone, White Adriatic

Alma
Synonym: Fall Gold

Blanche
See Marseilles

Brunswick
Synonyms: Dalmatian, Madonna, Magnolia

Conadria
Synonyms: Adriatic Hybrid, Verdone Hybrid

Deanna

Excel
Synonyms: Dotatto Hybrid, Kadota Hybrid

Genoa
Synonyms: White Genoa, White Naples

Gillette
Synonyms: Croisic, Cordelia, Pingo de Mel

Green Ischia
Synonyms: Coeur, Verdale, Verte

Ischia
Synonyms: Brockett Hall, Singleton, White Ischia

Italian Honey Fig
See Lattarula

Kadota
Synonyms: Dattero, Dottato, White Kadota

King
Synonyms: Desert King, White King

Lattarula

Lemon
See Marseilles

LSU Gold

Magnolia
See Brunswick

Marseilles
Synonyms: Bianci, Blanche, Lemon, White Marseilles

Mary Lane
Synonyms: Jelly, Seedless

Monstrueuse
Synonym: Grosse Monstreuse de Lipari

Panachée
Synonyms: Panache, Tiger, Variegato

San Pietro

Tena

White Russian

-----------------

USA sötét

Beall

Black Jack
Synonym: Black Spanish(?)

Brown Turkey
Synonyms: Eastern Brown Turkey, English Brown Turkey, Everbearing, La Perpetuelle, Lee's Perpetual, Texas Everbearing

California Brown Turkey
Synonyms: Black Spanish, Brown Turkey, San Pedro, San Piero, Thompson's Improved Brown Turkey

Celeste
Synonyms: Blue Celeste, Celestial, Conant, Honey Fig, Sugar Fig, Malta (after its supposed place of origin), Tennessee Mountain Fig

Early Violet

Flanders
Synonym: Verdone Hybrid

Hardy Chicago
Synonym: Chicago Hardy.

Hâtive d'Argenteuil (Early Fig of Argenteuil)

Hunt

Ischia Black
Synonyms: Blue Ischia, Nero

LSU Purple

Mission
Synonyms: Franciscana, Black Mission

Negronne
Synonyms: Beer's Black, Bordeaux, Petite Figue Violette, Violette de Bordeaux

Nero
Synonyms: Barnisotte, Brogiotto Nero

Neveralla
Synonyms: Archipel, Osborn, Osborne's Prolific

Osborn Prolific
Synonyms: Archipel, Hardy Prolific, Neveralla, Osborne, Rust

Petite Negri

Royal Vineyard
Synonym: Drap d'Or

Saint Jean
Synonyms: Grisé Savantine Bifere, Grisé de Saint Jean, Grisé Madeleine, Grosse Grisé Bifere

Sal's Fig

Tennessee Mountain Fig
See Celeste

Texas Everbearing

--------------------

Görög

Aboukounis Black (Greek)

Chios Red (Greek)

Chios White (Greek)

Corfu (Greek) Synonym: Speros

Crete (Greek) Synonym: Kronos

Kalamata Black (Greek)

Kalamata White (Greek)

Large Greek White (Cypriot)

Mykonos Black (Greek) (San Pedro type). Synonym: Perkounis

Mykonos White (Greek) Synonym: Thina

---------------------

Olasz

Italian Purple Red

Barese White (Italian) Synonym: Columbro

Montellone (Genoa, Italy)

Fico Bianco (Calabria, Italy)

Fico Bianco (Columbroo, Italy) (San Pedro type)

Fico Nera (Abruzzi, Italy) Synonym: Corragio

Fico Nera Duemane (San Angelo Di Lombardi, Italy) Synonym: Mountain Fig

Fico Rosso (Taranto, Sicily) (San Pedro type)

Italian Everbearing

Italian Purple Beefera

Pasquale Bianco (Italian)

Pasquale Vernino (Italian)

Sicilian Black Synonyms: Fico Nera, Sal's Fig, Corleone, Fico di Capo, Verna Grosso, Agrigenta

Sicilian Red

---------------------

Jeszenszky Árpád: Déligyümölcsfélék termesztése hazánkban c. könyvéből:

A füge metszése

A fügét szétterülő, elfekvő bokoralakra neveljük. Törzset nem hagyunk, ezért már a föld színe felett elágaztatjuk. Ez szükséges, egyrészt, mert a föld színénél több meleget kap a növény, másrészt, hogy a téli takarrás könnyebb legyen. Mindig tavasszal metsszük meg, részben azért is, mert a téli takarás után láthatjuk, hogy melyik ága vagy vesszeje sérült meg, melyiket kell mindenképpen eltávolítani. Kitakarás után tehát először is a törött, kapavágástól nagyon megsérült farészeket távolítjuk el. Lemetsszük a vesszők éretlen - és emiatt elhalt - sokszor megpenészedett hegyeit is, egészen az élő részig. Egyébként ügyeljünk arra, hogy a vesszők hegyéből minél kevesebbet szedjünk le, mert az első - és nálunk legértékesebb termését a fügefa a vesszőkön hozza. Amíg a tő fiatal - 2-3 éves - alakító metszésre szorul. Ilyenkor az erős vesszőket 50-60 cm-re - tehát rövidre - bekurtítjuk, hogy elágaztassuk és a tövet bokrossá tegyük. A füge amúgy is hajlamos a ritkásabb korona nevelésére. Más az eset, ha a bokrok már idősebbek és 6 -10 éves ágak vannak rajtuk. Igaz, hogy a nagy bokrok teremnek a leggazdagabban, de viszont az ilyen bokrokat nehéz takarni. Éppen ezért nyolc évnél idősebb farészeket semmiképpen se tartsunk meg, hanem évente fokozatosan tőből távolítsuk el őket, azaz a bokrot ifjítsuk meg. Ilyenkor természetesen szükség van a belső, fiatalabb tőhajtásokra, vesszőkre, mert ezekből neveljük fel a korona pótlásait.
A füge második termése felett ősszel még rövidebb leveles hajtás marad. Ha a hajtásnak ez a hegye jól beérik, és így egészségesen áttelel, tavasszal mint vesszőn jelennek meg rajta az első virágzatok. Azonban nemcsak a vessző hegye hoz termést, hanem egész hosszában minden egyes rügye mellett hozhat virágzatot és termést, amennyiben az előző évben azon a helyen második termése nem volt. Ha tehát a vessző hegye rosszul telelt át, vagy tavaszi metszéskor a hegyét eltávolítottuk, úgy az alsóbb vesszőrészeken is termést hoz.
A füge néhány fajtája ifjító metszés után a következő évben a vesszőn terem, sőt a hajtásvégeken abban az évben is virágzatot hoz. Az ilyen fajták alkalmasak alacsony bokor kialakítására, de úgy, hogy - nem a 8 éves, hanem - már az 5 éves ágakat is eltávolítjuk a bokrokból. Így mindig fiatalabb és kisebb koronájú bokrokat kapunk, amelyeket ősszel könnyebb betakarni. Az ilyen bokrokat sűrűbbre is ültethetjük. A túl erős hajtásokat be kell kurtítani.
Ennek az eljárásnak egy módosított formája az, hogy a vastag ágakat a földön elterítve neveljük, és azokon felfelé hagyunk meg 2-3 éves farészeket. Ezek még biztosabban teremnek, mint a tőről előtörő fiatal farészek.
A téli takarás megkönnyítése végett a hajtásokat, illetve ágakat a teljes nedvkeringés idején - június-júliusban a földre lehúzzuk, és kampós kis karókkal a föld felett kb. 40 cm magasságba kipányvázzuk. Ilyenkor a fás részek is könyyen hajlíthatók, nem törnek el. A bokrokat teríthetjük körben és a sorköz irányában is aszerint, hogy miképpen kívánjuk majd télen takarni. Egyoldalú takarás esetén általában délről északnak hajlítjuk a bokrokat, így nyáron a bokrok lombfelülete napnak kitettebb. A déli lejtőkön tehát a hegynek felfelé hajlítjuk a földhöz a bokrok ágait.


A fügebokor takarása

A füge a -15 Co hidegben elfagy, ezért télire mindenképpen takarni kell. Igaz, hogy a földben levő része a hazánkban elóforduló bármilyen nagy hidegben is áttelel és újra kihajt, azonban a fagyást követő 2 éven át termést alig hoz, mert a bokor koronaalakítása időt vesz igénybe.
A török időkból való, kb. 300. éves fügebokrok a Gellért hegyen minden gondozás nélkül, nagy telek után is úgy maradtak meg, hogy a föld feletti részük ugyan elfagyott, de tőból megint kifakadtak. Általános jelenség ugyanis, hogy a földben a növényi részek nagyobb hideget kibírnak. Ennek magyarázata egyrészt az, hogy a talaj nem hűl le annyira, másrészt, hogy nemcsak a nagy hideg tesz kárt a növényben, hanem a reá következő gyors felmelegedés is. A földben a fagyott növényrészek lassan engednek fel. Ezért nagy hideg után tavasszal a takart fügéket is csak későbben bontjuk meg, amikor a föld fagya már jól felengedett. A megfagyott fás részek kérge alatt a fatest kissé megbarnul. Lassú felengedés mellett ez a barnulás megszűnik, és a rügye és megindul. A füge takarása könnyebb, ha a bokrok nem túlságosan nagyok, és az ágakat kezdettől fogva a földhöz hajlítva neveltük.
Kísérleteink szerint lazább, homokos vagy murvás földdel takarva a vesszők jól telelnek.
A következőképpen takarjunk:
A földre lehajtott ágakat húzzuk össze nyalábokba, kévékbe, és kötözzük össze. Ha az ágak a földön körbe fekszenek, akkor 2-3 nyalábba kötözzük össze őket. A nyalábok helyén 50-60 cm mély és kellő széles barázdát mélyítsünk, ebbe húzzuk le az ágakat és kampózzuk le. Utána a barázda földjével legalább arasznyi vastagságban takarjuk le az ágakat. Lehet szalmával is takarni és erre 20 cm földet teríteni. A szalmázás azonban költségesebb. Különösen a bokor tövét, a vastag ágakat fedjük gondosan, mert azok nehezen hajlíthatók, a földbe nem húzhatók le. A bokrokat lehetőleg mindig egy irányban döntsük, mert így a takarás is könnyebb. Takarás előtt egérmérget szórjunk a bokrok alá, mert az egér lerághatja a gallyak héját. Télen a hótakarót a bokrokon hagyjuk meg, de a tél végén, március elején, amikor az olvadás megindul, a havat kaparjuk le róla. Nem megfelelő a takarás, ha a bokrokat állva hagyjuk, vagy falnak döntve az ágakat, kukoricaszárral, napraforgókévékkel stb. fedjük. Ez a takarás túlságosan laza, a füge ágai a nagy hidegben megfagynak alatta. A takarással nem kell sietnünk, mivel az őszi fagyokat a füge mindenképpen kibírja. Tehát várjuk meg, amíg az első dér a lombozatát letisztítja. Az éretlen hajtás hegyei mindenképpen elpusztulnak, ha pedig a fagyok előtt betakarnánk, ezek a hajtásvégek a takaró alatt is megpenészednének és elrohadnának. A fagyok beálltakor az éretlen hajtásvégeket vágjuk le, és ezután takarjuk be a bokrokat. Nagyon sok függ attól, hogy ősszel a hajtások mennyire érnek be. Nemcsak a teleltetés sikere, hanem a következő évi első termés sorsa is ettől függ.


A fügebokrok kibontása

A füge rendszerint április elején fakad. Amikor a takaró fagya már felengedett, 10 °C napi középhőmérsékleten a bokrokat ki lehet bontani. Ha nem volt nagy tél, és a vesszők fás része a takarás alatt nem barnult meg, jobb ha április elején bontjuk ki, mert a még meg nem indult vesszők az április elején gyakran bekövetkező fagyokat jól bírják. Amennyiben sokáig takarás alatt tartjuk a vesszőket, hajtásnak indulnak, és ezek a zsenge hajtások érzékenyebbek a tavaszi lehűléssel szemben.
Ha nagy hideg volt, és a takarás alatt is megbarnult a vesszők fateste, ne siessünk a nyitással, hanem csak vékonyítsuk a takarást. Így a föld felmelegszik, a rügyek duzzadása a föld takaró alatt megindul. Természetesen soká ne várjunk, mert az apró virágzatok megduzzadnak és könnyebben megsérülnek.
A kibontott bokrok környékén a földet elegyengetjük, a szalmától megtisztogatjuk. Az ágakat szétigazítjuk, és a földtől mintegy 40-50 cm-re felemeljük, feltámasztjuk. A tisztogató, ritkító metszést csak akkor végezzük el, ha a bokrok már rügyeznek.