Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Ferdinand Verbiest [Nan Huairen Duanbei]

(1623, Pittheim – 1688, Peking): németalföldi katolikus teológus, matematikus és asztronómus, misszionárius, jezsuita szerzetes. Németalföldön és Rómában nyert teológiai és természettudományos képzés után V. 1658-ban indult el a kínai jezsuita misszióba. Rövid dél-kínai tartózkodás és a kínai nyelv elsajátítása után az 1660-as évek elején rendtársa, J. A. Schall von Bell hívására utazott Pekingbe, hogy részese legyen a császári obszervatórium és az állami naptárszerkesztő bizottság munkájának. 1664-65-ben a császárvárosban élte át a fellángoló keresztényüldözést, a misszió helyzetének rendeződése után azonban sikerült az általa matematikára oktatott ifjú császárt meggyőznie a keresztények lojalitásáról. Ezt követően az uralkodó őt állította a császári csillagvizsgáló élére, európai követek érkezésekor pedig tolmácsként is fontos szerephez jutott. Élete utolsó két évtizedében V. sorra adta ki kínai nyelvű, a csillagászat, a matematika, a térképészet és a földmérés európai eredményeit összefoglaló vagy a nap- és holdfogyatkozások előrejelzésével foglalkozó műveit, más írásaiban pedig a keresztény tanítás alapelveivel igyekezett megismertetni a császári udvart és a fiatal kínai keresztény közösséget. A missziós munka céljai és eszközei tekintetében V. a M. Ricci által kijelölt úton haladt; a dogmatika és a liturgia tekintetében is támogatta az ősi kínai hagyományok tiszteletbentartásán és felhasználásán alapuló hittérítő munkát, amely a pekingi missziónak a kibontakozó ritus-vita előtti virágzásához vezetett. Élete utolsó éveinek eredményei közé tartozott az is, hogy sikerült elérnie újabb jezsuita tudósok Kínába küldését, akik a szaporodó nehézségek ellenére még a 18. század elején is eredményesen folytatták a tudományos és egyházépítő munkát.

Fő művei:
Xin zhi lingtai Yixiangzhi (A csillagászati eszközök elmélete, szerkesztése és használata) 1-14., Peking: 1673.; Ze yen Jilüe (Csillagászati megfigyelések), Peking: 1668.; Daoxüe jia quan (Az igaz vallás bizonyítékai), Peking: 1686.; Kanyu tushuo (A világtérkép magyarázata), Peking: 1672.

Irodalom: L. Van Hée: F. V., écrivain chinois, Paris: 1913.; LThK. X.; BBKL. XII.; W. V. Bangert: A jezsuiták története, Osiris, Budapest: 2002.

Az MTA Filozófiai Kutatóintézetének
AKADÉMIAI-FILOZÓFIAI NYITOTT EGYETEME
TEOLÓGIA SZAK