Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

 

Related image

Ramana Maharsi (1879-1950)

eredeti nevén VÉNKATARAMAN AIJAR (szül. 1879. dec. 30. Tirucsuli, India - megh. 1950. ápr. 14. Tiruvannámalai), hindu bölcs (dnyání), követői szemében a "nagy tanító", az "Úr" és "az Arunácsala bölcse". Monista jellegű, az egyéni lélek és a világlélek azonosságáról, valamint a májáról (a tapasztalati világ illuzórikus voltáról) szóló tanításai Sankara (kb. 700-750) advaita-rendszerével állíthatók párhuzamba. Általában csendben tanított, fő szóbeli tanítása pedig a vicsára volt (valódi önazonosságunk kutatása a "Ki vagyok én?" kérdés segítségével).

Dél-Indiában, középosztálybeli bráhmana családban született, különösebb spirituális neveltetés nélkül. Nagy hatással volt rá egyik olvasmánya a hatvanhárom tamil szent életéről.

Első spirituális élménye, amelyből az általa alkalmazott vicsára-technika származik, 17 éves korában következett be: szörnyű halálfélelem szállt rá, mozdulatlanul feküdt, elképzelve, hogy teste meghal, és hullává változik. A hagyományos "sem ez, sem az [nem vagyok]" (néti-néti) gondolatmenet nyomán önvizsgálatba kezdett, feltéve a kérdést: "Ki vagyok én?" Így folytatta: "Rendben hát mondtam magamban , ez a test meghalt. A tetemet elszállítják majd és elhamvasztják, ám a test halálával én is meghaltam-e? Vajon a test-e az én? A test csendes és érzéketlen, de én személyiségem teljes erejét érzem, sőt még az "én" hangját is hallom magamban, a testtől függetlenül." Az érvényes válasz megismerésének vágya elragadta egy magasrendű, értelem fölötti tudatállapotba, amelyet a hindu filozófiában szamádhinak neveznek. Szavak nélkül a következő tapasztalásra jutott: "Tehát én a Szellem vagyok, amely meghaladja a testet. A test meghal, de az azt meghaladó Szellemhez nem férkőzhet a halál. Ez azt jelenti, hogy én a halhatatlan Szellem vagyok." Nem sokkal ezután elhagyta az otthonát, és a Siva megtestesülésének tartott Arunácsala-hegyhez ment, ahol élete hátralévő részét töltötte, lemondva a világról. Így lett India legfiatalabb guruinak egyike.

A Nyugat figyelmét Paul Brunton My Search in Secret India (India titkai) c. könyve irányította Srí Ramana Maharsi gondolataira (nevét egyik legjelesebb tanítványától, Kávjakantha Ganapati Munitól kapta; a maharsi jelentése "nagy látó"). Több jeles tanítvány gyűlt köréje. Ramana Maharsi szerint az egyéni én és a világ májá, azaz illúzió, melyet a vicsára módszere eloszlat, fölfedve az én és a jelenségvilág alapját, az egyedül létező Önvalót (Átmant, mely azonos az Abszolútummal, a Brahmannal). Az újraszületések körforgásából (a szanszárából) való kiszabaduláshoz az szükséges, hogy felismerjük valódi természetünket, melyhez a legfőbb segítség a vicsára (Ön-kutatás).

T. M. P. Mahádévan: Bhagaván Ramana (Fordította Alder Mónika)

Srí Ramana Maharsi művei magyar nyelven:

Sad-Vidya. [Fourty Verses on Reality.] Ford. Ferenczy Éva. Budapest, 1983, Buddhista Misszió - Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet

A nyílegyenes ösvény. Ramana Maharsi tanításai. [Direct Path. Teachings of Ramana Maharshi: Who am I? Spiritual Instruction. Maharshi's Gospel.] Ford. Buji Ferenc és Németh László Levente. Budapest, 1998, Stella Maris /Athanor Könyvek/, 160 oldal

Tartalom

Srí Ramana és üzenete a modern ember számára (Carl Gustav Jung) 5
Előszó a magyar kiadáshoz 11
Bhagaván Srí Ramana Maharsi életének fontosabb eseményei 21
A kötetről 25
Ki vagyok én? 27
Szellemi útmutatás 41
Útmutatás (Upadesa) 43
A gyakorlás (Abhyása) 47
Tapasztalás (Anubhava) 61
Célbaérés (Árúdha) 65
Maharsi evangéliuma 71
Munka és lemondás 73
Csend és magány 83
Az elme megfékezése 87
Bhakti és jnána 93
Önvaló és individualitás 97
Az Ön-megvalósítás 101
A guru és kegyelme 107
Béke és boldogság 113
Az Ön-kutatás 115
Sádhana és kegyelem 123
A jnání és a világ 129
A Szív mint Önvaló 137
Aham és aham-vrtti 147

Abszolút tudatosság. Sri Ramana Maharshi tanításaiból. [Absolute Consciousness.] Ford. Malik Tóth István. Budapest, 1998, Reiki Alapítvány /Arunachala Könyvek/. [Második, javított kiadás, Filosz, 2003, 200 oldal]

Tartalom

I. rész
A Vedák 14
A guru bennnünk él 15
A guru kegyelme 16
Nan Yar (Ki vagyok én?) 19
Brahman (az Abszolút) 23
Bhama (tökéletesség) 25
A szív 26
Valóság 29
Az éberség 32
Légy csendes! 34
Az üdv 36
A kegyelem 38
A csend 40
Az egyedüllét 43
A béke 44
Az Önvaló 46
Az Önmagában tartózkodás 50
Az időtlen Önvaló 53
A boldogság 55

II. rész
A szeretet 60
Isten 61
Sat 63
Tudatosság 65
Létezés 67
Lét 68
Az 70
Létezik 72
A látó 73
Turiyatita 75
A jagrat-sushupti 77
A három állapot 79
A jnani 83
A bölcs nyugalma 87
Az Úr lábainál 88
A felismerés 93
Az Önvaló állandóan felismert 95

III. rész
Ösvény 98
Az Önvalóról való elfelejtkezés 99
Tudatlanság 103
Maya 106
A test 108
Ön-kutatás 112
Az "én"-gondolat 115
Az ego 118
Az elme 121
Vasanák 124
Mantra 125
Tapas 127
Újraszületés 128
A szenvedés 132
Arunachala 134
Pradakshina 138
Namaskara 140
Lakshmi, a tehén 141
A böcsesség harmata 143
Függelék
Szavak hitvesi virágfüzére 148
Tartalomjegyzék 157

Az Arunachala szentje. (Színes, angolul beszélő, feliratos videofilm.) Arunachala Könyvek, Budapest, 1999.

Negyven versszak a Valóságról. [Reality in Fourty Verses with Supplement.] Ford. Malik Tóth István. In Arthur Osborne: A szent hegy bölcse - Sri Ramana Maharshi: Negyven versszak a Valóságról. Budapest, 1999, Reiki Alapítvány /Arunachala Könyvek/, 94-113. oldal.

Az útmutatások lényege. [The Essence of Instruction.] Ford. Horváth Róbert. Tradíció évkönyv, (Debrecen) 2000, 245-253. oldal.

Az útmutatás veleje (doc) > (PDF) [The Essence of Instruction.] Ford. Malik Tóth István. Jóga - India világa 1. 2006. október, Ursus Libris, Budapest

Oltalmazó útmutatás. Srí Ramana Maharsi tanításai. [Be as You Are. The Teachings of Sri Ramana Maharshi.] Ford. Buji Ferenc. Nyíregyháza, 2001, Kötet Kiadó, 350 oldal

Tartalom

Bevezetés 5
Az önvaló 13
Az Önvaló természete 15
Ön-tudatosság és Ön-tudatlanság 29
A dzsnyání 51
Ön-kutatás és ráhagyatkozás 67
Az Ön-kutatás elmélete 69
Az Ön-kutatás gyakorlata 85
Az Ön-kutatással kapcsolatos félreértések 104
A ráhagyatkozás 121
A guru 137
A guru 139
Csend és szat-szanga 155
Meditáció és jóga 169
Meditáció és koncentráció 171
Mantrák és dzsapa 185
Élet a világban 197
A jóga 211
A tapasztalat 229
A szamádhi 231
Látomások és pszichikus erők 243
Nehézségek és tapasztalatok 253
Az elmélet 269
Teremtéselméletek 271
A reinkarnáció 288
Isten mivolta 298
Szenvedés és erkölcsiség 310
Karma, sors és szabad akarat 324
Szójegyzék 335
Bibliográfia 345
Ramana Maharsi (Buji Ferenc) 347

Srí Ramana Maharsi. [Extracts from different works. Five Verses on the Self.] Ford. Malik Tóth István. India misztikája. Az Egység tanítói (Antológia). Budapest, 2002, Filosz /Arunácsala Könyvek/, 53-71. o

Srí Ramana Maharsi: Tudatos halhatatlanság. Filosz, Budapest, 2005.

Az Arunachala szentje. (Színes, angolul beszélő, feliratos DVD.) Filosz, Budapest, 2006.

Srí Ramana Maharsi összes művei. Prózai művek, költemények, fordítások. Filosz, Budapest, 2006.

A teljesség szikrái. Bhagaván Srí Ramana Maharsi tanításai. Válogatta és fordította Buji Ferenc.

Szúri Nágammá: Levelek Srí Ramana Maharsi ásramjából. Filosz, Budapest, 2007.

Srí Ramana 1947-ben írta utolsó verseit, egyik jeles követője, Szúrí Nágammá kérésére. Ezek igen tömör formában foglalják össze tanítását:

Öt versszak az Önvalóról
(Ékátma pancsakam)


1. Elfelejtkezve az Önvalóról,
Az ember a testnek véli önmagát,
Számtalan születésen keresztülmegy,
Végül visszaemlékezve az Önvalóvá válik,
Ami ahhoz hasonló csupán,
Mint amikor felébred egy álomból,
Amelyben átvándorolt az egész világon.


2. Mindig az Önvaló vagyunk.
Aki felteszi magának a „Ki vagyok én?”
S a „Hol vagyok én?” kérdést,
Az olyan, mint az önazonosságát
És hollétét vizsgáló ittas ember.


3. A test az Önvalóban létezik.
Aki mégis az hiszi,
Hogy az Önvaló az élettelen testen belüli,
Az hasonlatos ahhoz a nézőhöz, aki úgy gondolja,
Hogy a vásznat, melyre a kép kivetül,
A mozgókép tartalmazza.


4. Létezik-e az ékszer az arany nélkül?
Létezik-e a test az Önvaló nélkül?
„Én a test vagyok” - véli a tudatlan,
Míg a megvilágosodott tudja: „Az Önvaló vagyok.”


5. Egyedül az Önvaló, az Egyetlen Valóság
Létezik örökkön-örökké.
Ha hajdanán az Első Tanító
Néma csendben nyilvánította ki,
Ki képes azt felfedni beszéddel?


Srí Ramana egészségi állapota élete vége felé erősen megromlott, ez azonban a legkevésbé sem zavarta őt abban, hogy tovább fogadja a látogatókat. A test elmúlását nem tekintette az útmutatás végének. Halála előtt így szólt az őt sirató követőkhöz: „Azt mondják, meghalok, de nem megyek sehová. Hová is mehetnék? Itt vagyok.”
Még halála napján is ragaszkodott ahhoz, hogy láthassák őt az ásramba érkezők. Amikor már minden mozdulat merő fájdalom volt, megkérte segítőit, hogy ültessék fel. A halálnak semmi jelét nem lehetett látni, csak azt, hogy az utolsó lélegzetet nem követte újabb. Abban a pillanatban hatalmas csillag haladt át lassan az égbolton, majd eltűnt az Arunácsala csúcsa mögött.

 

 

Ramana Maharshi angolul