Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Maurja Birodalom

(kb. Kr. e. 321-185), állam az ókori Indiában; központja Pátaliputrában (a későbbi Patnában), a Son és a Gangesz folyók találkozásától nem messze volt. Nagy Sándor halálát követően Csandra Gupta, a dinasztia alapítója hódításaival megszerezte annak a birodalomnak a legnagyobb részét, amely a tamil dél kivételével a szubkontinens túlnyomó részét magába foglalta. A Maurja Birodalom hatékony és jól szervezett autokratikus állam volt állandó hadsereggel és hivatali szervezettel. Ez a bürokratikus szervezet és működése volt az Arthasásztra („Az életcélokról szóló értekezés”) c. politikai gazdaságtani mű modellje, amelynek tárgya és hangvétele Machiavelli A fejedelem c. művéhez hasonló.

A buddhistává lett Maurja császár, Asóka uralkodásáról (ur. kb. Kr. e. 265-238 vagy kb. 273-232) számos adat maradt fenn azokon a művészi kivitelű törvényoszlopokon, amelyeket birodalmában mindenütt felállíttatott. Ezek némelyike a legrégibb megfejtett indiai szövegek közé tartozik. Asóka nem sok hadjáratot vezetett birodalma kiterjesztésére; hódításai inkább abból álltak, hogy buddhista küldöttségeket menesztett szerte Ázsiában; az ő megrendelésére készült el az ókori indiai művészet legszebb alkotásai közül jó néhány.

Asóka halála után az idegen betörések, a déli fejedelmek elpártolása és a trónviszályok miatt a birodalom összezsugorodott. Az utolsó uralkodót, Brhadrathát Kr. e. 185-ben ölte meg brahman főparancsnoka, Pusjamitra, aki ezután megalapította a Sunga dinasztiát, amely kb. egy évszázadon át uralkodott Közép-Indiában.

 

I. Csandra Gupta

Csandra Gupta, más néven MAURJA (ur. Kr. e. 321 k. - megh. 297 k.), a Maurja-dinasztia megalapítója, az első király, akinek sikerült egyesítenie India nagy részét. Megszabadította az országot az idegen uralomtól, és saját alkalmatlan vezetőitől is, végül pedig, a nép nyomorúsága fölött érzett fájdalmában állítólag az éhhalálig böjtölt.

Apja, a nomád maurják vezetője, egy határ menti összecsapásban vesztette életét. Csandra Guptát az anyai nagybátyja egy marhapásztor mellé adta, aki a saját fiaként nevelte fel. A fiú, később egy vadászhoz került, majd egy Kautilja (más néven Csánakja) nevű brahman vásárolta meg, és Taxilában (ma Pakisztán területén) katonai és művészeti neveltetésben részesítette. A legenda szerint találkozott Nagy Sándorral, és aznap éjjel arra ébredt, hogy egyszer még királyi méltóságig viheti. Csánakja tanácsára zsoldosokat toborzott, megszerezte a nép támogatását, és a Bhaddaszala fővezér csapataival vívott véres ütközetben megdöntötte a Nanda-dinasztia egyeduralmát.

Kr. e. 325 körül Magadha állam (kb. a mai Bihar) trónjára emelkedett, a Nanda-uralom alapjait végleg megsemmisítette, és jól átgondolt módszerekkel megszabadult ellenségeitől. Kr. e. 323-ban Nagy Sándor meghalt, és két utolsó helytartója is elhagyta Indiát. Így lehetővé vált, hogy Csandra Gupta Pandzsábot is bekebelezze. A következő évben, már Pandzsáb és Magadha uralkodójaként legyőzte Szeleukosz Nikatórt, aki Ázsiában Nagy Sándor örökébe szeretett volna lépni, s így kiterjesztette a birodalom határait Perzsiáig, délen pedig a Vindhja-hegységen túlra. 600 000 fős haderejével lényegileg meghódította egész Indiát.
Az így létrejött birodalom, amely a Himalájától, ill. a mai Afganisztánban fekvő Kabuli-völgytől India déli csúcsáig ért, egyike volt a történelem leghatalmasabb államalakulatainak. Legalább két emberöltő hosszan állt fenn, ez főképp a kiváló közigazgatásnak tudható be, amelyet részben a perzsiai Akhaimenidákéról (Kr. e. 559-330) másoltak, részben pedig Kautilja Arthasásztra c. politikaelméleti tanulmányán alapult.

A hagyomány szerint Csandra Guptát a dzsainizmusra a bölcs Bhadrabáhu térítette meg, aki a 12 esztendő éhínséget is előre látta. Amikor ez csakugyan bekövetkezett, Csandra Gupta előbb tenni próbált ellene valamint, majd a sikertelenségtől elcsüggedve Bhadrabáhu mellé szegődött, és utolsó napjait Sravana Bélgólában, a nagy hírű dél-indiai szent helyen töltötte, ahol a böjtben meghalt.