Terebess Publishing

 
1165 Budapest, Corvin u. 13. 
HÉV-Station: Mátyásföld repülőtér 
E-mail contact
Publishing Director: Gábor Terebess

 
2143 Kistarcsa Szabadság útja 56.
HÉV-Station: Zsófialiget 
Phone: (+36-28) 50-70-70
Timings: 8 am to 5 pm Monday to Friday  
All major credit cards accepted

 
Please click here for details of our full range of current and backlist titles in Hungarian.

Backlist Foreign language (= other than Hungarian) and bilingual editions

Our Logotypes
Index of Authors and Titles in Hungarian
Forthcoming Titles in Hungarian

 

Haiku in the Luggage
by Gábor Terebess
Translated from the Hungarian by Jon Tarnoc
artOrient Press, Budapest, 2006, 208 pp. Hardcover
HUF 2.500

 

TE 103

Lu Jü/Lu Yu
Teáskönyv/Chaching
Chinese-Hungarian bilingual edition
Translated by Barbara Nyiredy and Zsolt Tokaji
120x235 mm, 112 pp. Hardcover, HUF 1.850
ISBN 963 9147 69 9

 

TE 102

Turgut A. Akter
Álmaim templomában/In the temple of my dreams
English-Hungarian bilingual edition
Translated from the English by Tarnóc János
120x235 mm, 168 pp. Hardcover, HUF 2.500
ISBN 963 9147 64 8
Writer, translator, educator, director, sculptor, poet. He was born in Turkey, where his parents had emigrated from Greece in early 1900’s. His Sufic lineage, from his mother’s side, goes back to the times and teachings of Jalalu’ddin Rumi (1207-1273 AD) Educated in Turkey, Germany and the United States, he studied law, theatre, and intercultural relations. He has taught at different universities and worked as an educator and researcher in the US government. His involvement in mystical, Sufic education started in early 1970’s in California, which has given him a burst of creative energy resulting in different practices in healing, sculpting and poetry. Akter’s “in the temple of my dreams” as his previous poetry book, “circles cycles in the air”, is a another remarkable book that is uniquely personal in its mystical insight into the soul of the creative artist and intolerable yet wildly fascinating journey he undergoes in attempting to probe the inner reaches of the soul and that which lies beyond.

 

TE 48
Ryokan
44 haiku

Japanese-Hungarian bilingual edition
Translated from the Japanese by Gábor Terebess

100x140 mm, 50 pp. Paperback, HUF 299

ISBN 963 9147 11 7
A könyv elektronikus kiadása >
HTML > PDF
A 18. sz. végén a 19. sz. elején élt zen buddhista szerzetes őszinte, egyszerű, a természetben és a természettel együtt élő, bensőséges hangú japán költő. Versei egyszerre otthonosan ismerősek és egzotikusan ismeretlenek - kivételes élményt kínálnak. Annál is inkább, mert fordítójuk maga is átélte zen szerzetesként Ryokan életformáját, ahhoz a Soto zen felekezethez tartozott, mint a szerző. 

 

TE 94

Az öt barát éneke
Koreai rövidvers antológia
Korean-Hungarian bilingual edition
Translated from the Korean by Gábor Osváth
120x235 mm, 104 pp. Hardcover, HUF 1.900
ISBN 963 9147 53 2
A könyv elektronikus kiadása >
HTML > PDF
A szerző hazánkban először mutatja be kétnyelvű kötetében a koreai költészet talán legjellemzőbb és legismertebb költői korszakának, az ún. Ri korszaknak (1392-1910) miniatűr lírai remekeit, a szidzsokat. A szidzso, amely eredetileg három soros vers, nevét egy koreai zenei skáláról kapta. Rövid, epigrammaszerűen tömör, erősen zenei fogantatású dal, amelyet többnyire lantkísérettel adtak elő. Sok benne az érzelmi elem, a hangulatfestő szó, jellemző a nem túl kötött szórend, a rímek hiánya, a belső ritmus. A fordítások remekül érzékeltetik a japán és az altáji nyelvek között összekötő kapocsként emlegetett koreai nyelv megejtő zeneiségét, a koreai költők finom érzékletes képeit, az európai olvasó számára meglepő asszociációit, sűrítő látás- és kifejezésmódját. A fordításokat Osváth Gábor részletes elemző tanulmány és alapos jegyzetanyag kíséretével adja közre.

 

TE 92

Nagy Olga – Vekerdi József:
A gömböcfiú

Erdélyi cigány mesék
Hungarian-Gypsy bilingual edition
Translated from the Gypsy by József Vekerdi
(A borító Balázs János festményének felhasználásával készült)
120x235 mm, 232 pp. Hardcover, HUF 2.900
ISBN 963 9147 50 8
A könyv elektronikus kiadása >
HTML > PDF
„Vekerdi József, az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetője, tudta, hogy mi igenis magyarok vagyunk, sőt azok is akarunk maradni. Mindent megtett annak érdekében, hogy hozzásegítse az erdélyi magyarságot ahhoz, hogy a különböző tudományágakban, humán műveltség tekintetében magasabb szintre juthasson. Rendszeresen küldetett könyveket a határon túli magyar intézmények, ismert tudósok részére.”
Így ismerkedtem meg Vekerdi Józseffel, és ezzel függ össze az a tény, hogy a ciganológus Vekerdi kérésére cigány nyelvű meséket vettem hangszalagra. Ő ugyanis fenti tevékenysége következtében egy lépést sem tehetett Erdélyben a román államvédelmi szervek ellenőrzése nélkül, s főként nem mehetett el gyűjteni. Ismerve munkáimat, amelyek magyar nyelvű cigánymeséket tartalmaztak, arra kényszerült, hogy megkérjen: azokon a tájakon, ahol már eddig is gyűjtöttem, vegyek magnetofon-szalagra cigány nyelven is meséket.
Kérésének engedve, visszatértem régi gyűjtéseim helyére, s eléjük tartva magnetofonomat, megkértem adatközlőimet: ezúttal cigányul meséljenek. Ennyi e kötethez való hozzájárulásom. A munka következő részét Vekerdi végezte: a szalagról való lejegyzést, fordítást, az egyes meséknek jegyzetekkel való kiegészítését. S mert volt olyan kétnyelvű mesemondóm, akitől magyarul is, cigányul is rögzítettem meséket, az az érdekes lehetőségünk is nyílt, hogy a kétféle, magyar, illetve cigány nyelvű változatot összehasonlítva, az ennek kapcsán észlelt különbségeket, árnyalati eltéréseket lajstromozzuk.

 

TE 25
Kara Gyögy
Mongol-magyar szótár

Mongolian-Hungarian Dictionary
(Borító: Tettamanti Béla, munkatársak: Vinkovics Judit, Birtalan Ágnes, Balogh Péter, Dzsadambín Szelenge) 

120 x 230 mm, 776 pp. Hardcover, HUF 4684

ISBN 963 9147 01 X 

Szótárunk az első mongol-magyar szótár, amelyet a nemzetközi hírű nyelvész és orientalista, a régi és a mai mongol nyelv avatott ismerője, Kara György állított össze munkatársaival. A kötet megjelenése valódi tudományos szenzáció, de a nyelvészeken, Kelet-kutatókon kívül ajánljuk a külkereskedőknek, utazóknak, a mongol kultúra barátainak. 

 

TE 89
 

 

Peter Vay:
Korea of Bygone Days
Edited by Ágnes Birtalan, foreword by Károly Fendler
120x235 mm, 112 pp. Hardback, HUF 6.000
ISBN 963 9147 43 5
Text in full: Terebess Asia Online (TAO)
There aren't many foreign eyewitness descriptions of how Korea looked like a hundred years ago. The present book, written by a Hungarian Roman Catholic priest is one of them. Count Peter Vay, member of a Hungarian noble family, traveled extensively in the Far East as an envoy of Pope Leo XIII after the Sino-Japanese War of 1894-95 and around the Russian-Japanese War of 1904-05.
Incorporating parts of Empires and Emperors of Russia, China, Korea and Japan, published by John Murray in London, 1906, the volume gives a vivid account of his impressions of Korean life and events of those dramatic years. For those interested in the subject, his minute descriptions of town life, traditions and customs of the people, will prove an invaluable source. Having seen the effects of earlier Chinese, then Russian, and finally Japanese dominance and occupation the author had the conviction nevertheless that the „Korean people and Korea have an important role to play in the future”. Subsequent history of the Land of the Morning Calm, as the country is sometimes lovingly referred to, has proved his prophecy to be true.

TE 75
 

József Vekerdi:
A Comparative Dictionary of Gypsy Dialects in Hungary

Second revised edition with the assistance of Zsuzsa Várnai
120x235 mm, 224 pp. Hardcover, HUF 6.000
ISBN 963 9147 30 3
Gypsy–English–Hungarian dictionary with English to Gypsy and Hungarian to Gypsy word lists.
The author, born in 1927, is the doyen of Sanskrit studies in Hungary. He has published over fifty papers on Gypsy language and folklore in Hungarian, English and other languages.
This dictionary comprises the entire lexical stock of all presently spoken Gypsy dialects in Hungary.
(A limited number of copies of the first edition of this dictionary were published in Pécs 1983 in a mimeographic form.)

 

TE 72

 

Graf István Széchenyi Morgenländische Fahrt (1818-1819)
(Györffy Miklós sajtó alá rendezésében, Johann Ender illusztrációival, Horváth Zsolt térképével) 

120 x 235 mm, 184 pp. Hardcover, HUF 1.999

ISBN 963 9147 24 9
Elektronische Ausgabe: Terebess Asia Online (TAO)

Ein eleganter Dandy blickt uns an, mit weltbürgerlicher Leichtigkeit und ein wenig byronschem Weltschmerz. 

So malte Johann Ender (ein namhafter österreichischer Maler aus dieser Zeit) den Jungen István Széchenyi (den Vorträumer des modernen Ungarn) im Sommer 1818. Zusammen brachen sie zur ersten morgenländischen Fahrt auf. 

Mit Schiff und Pferd bereist Széchenyi gut ein dreiviertel jahr lang einen Grossteil des Nahen Ostens - Griechenland, die griechischen Inseln und die zentralen Gebiete des türkischen Reiches: von Konstantinopel bis Brussa, von Nikomedia bis Smirna. 

In seinen Tagebüchern entsteht eine ferne, aussergewöhnliche Welt, bereichert mit Lyrik, politischem Scharfsinn und unwiderstehlichem Humor.