Szerkesztőség Terjesztés Könyvlista Index Előkészületben Szórólapok

A HINDÚ OLVASÓFÜZÉR

 

A hindú vallási gyakorlat elválaszthatatlan kelléke az olvasófüzér, a málá.

Segítségével a hívők képesek számontartani a mantrák, a mágikus erejű szótagok ismétlését a ritmikus recitálás, a dzsapa közben. A buddhista olvasóhoz hasonlóan a hindú olvasófüzér is 108 szemből áll. A száznyolcas szám szakrális jellegére utal többek között az Upanisadok szövegeinek hagyomány szerinti száma, vagy a hinduizmusban legfontosabb szerepet játszó két istenség, Siva és Visnu neveinek száma is.

A hindú olvasófüzér többféle anyagból is készülhet: leggyakrabban a szent tulszi fából, amely a Visnu-kultusszal van összefüggésben; készülhet lótuszmagból is, a leghíresebb azonban kétségkívül a rudráksa fa terméséből készített olvasó. A rudráksa az Elaeocarpus-félék családjába tartozik, amely nemcsak még Dél- és Kelet-Ázsiában, hanem Ausztráliában is elterjedt. Az indiai szubkontinensen főként északon, különösképpen Nepálban honos. Termésének barna, rücskös szemeit megtisztítva és csiszolva használják fel a hindúk az olvasók készítéséhez.

A rudráksa, azaz „Rudra szeme” jelentésű szó az óind mitológiában a vihart megszemélyesítő istenségnek, Siva védikus előképének, Rudrának nevéből származik, amely később Siva egyik epitethonjává vált. A rudráksa olvasót – melyet egyébként használnak a tibeti buddhizmusban is – a Siva-hívők, a saivák forgatják. Eredetéhez számos legenda kapcsolódik, egyikük szerint a rudráksa fa Siva könnyeiből ered.

A rudráksa fa termése különböző méretű, a kisebbtől az egészen nagy szemekig is terjedhet. A szemek más és más osztatúak, a leggyakoribb az ötös, legritkább a huszonhármas, huszonhatos osztatú termés. A különböző szemekből készült olvasókhoz különböző mantrák is használatosak.

A „gerezdek” száma a rudráksa bűnöket, betegségeket eltávolító szimbolikájához is kötődik. Az „egyes”,amely az egyik legritkább, magát Sivát, azaz Sivva három fő jelképét, a háromágú szigonyt, a phallosz képében megjelenített teremtőerőt, a lingamot és a kígyót szimbolizálja. A kétágú szem az Istenség és az Istennő együttesét jelképezi, amely a tantrikus jógával van kapcsolatban. A hármas szem a Tűz istenségével, Agnival jeleníti meg a megtisztulást, gyógyulást a láztól és a betegségektől. A négyes a négy-arcú Brahmát, a hatos Siva fiát, a hat-fejű Kartikkéját jelképezi; ez utóbbi egyrészt a tantrikus meditációban, másrészt különböző meghatározott betegségek (pl. vérnyomásproblémák) gyógyításában segít. Végül a legritkább, a huszonegy-osztatú szem Kuvérát, a gazdagság istenségét testesíti meg. Viselőjét gazdaggá teszi, és megóvja mindenféle szerencsétlenségtől.

 

Lásd még: rudráksa gyöngyök