Terebess Ázsia E-Tár
Ť vissza a "Vámbéry Ármin Ázsiában" tartalomjegyzékére
Ť vissza a Terebess Online nyitólapjára

Vámbéry Ármin bibliográfia
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár
Forrás: http://www.vambery.sk/htm/menu_konyvtar.htm

Tartalom

Vámbéry önálló műként megjelent írásai
Vámbéry periodikumokban közzétett cikkei, tanulmányai
Művek, melyek írásában közreműködött
Vámbéryről szóló önálló munkák
Vámbéryről szóló periodikmokban megjelent cikkek, írások
Vámbéry Ármin műveinek bibliográfiája
Időrendi mutató


Vámbéry önálló műként megjelent írásai

1. Abuska (Csagataj-török szógyűjtemény, török kéziratból ford. Vámbéry Ármin.) Pest, 1862.

2. Abuska (Csagataj-török szógyűjtemény. Budapest, Akadémia 1888. 107.o.)

3. A csuvasokról Budapest, Akadémia 1883.

4. A hunok és avarok nemzetisége Budapest, Akadémia 1881

5. A keleti török nyelvekről Pest, Akadémia 1869. 18. o.

6. Alt Omanische Sprach-studien mit e. azarbažian. Texte abs Appendix. Leiden, Brill 1901. 232. o.

7. Altosmanische Sprachstudien. Leiden 1901.

8. A magyar és török-tatár nyelvekbeni szóegyezések. Pest, Atheneum 1869. 83. o.

9. A magyarok eredete. Budapest, 1882.

10. A magyarok eredete. Ethnologiai tanulmány. 2. kiadás, Budapest, 1882. 527 o.

11. A magyarok eredete és a finnugor nyelvészet. 1.2. Budapest, Akadémia 1884-85.

12. A magyarság bölcsőjénél. A magyar török rokonság kezdete és fejlődése. Budapest, Atheneum 1914. 223 o.

13. A magyarság keletkezése és gyarapodása. Budapest, Franklin 1895. 408 o.

14. A seibamász. Üzbég hősköltemény. A kéziratból közreadó Vámbéry Á. saját kiadásában. Bécs, 1885.

15. A török faj ethnológiai és ethnographiai tekintetben. Budapest, Akadémia 1885. 768 o.

16. A török-tatár nép ősi műveltsége. Budapest, 1879.

17. A török-tatár nép primitív culturájában az égi testek. Budapest, MTA 1879. 14 o.

18. A török-tatár nyelvek etymológiai szótára. Budapest, 1877.

19. Az iszlám a XIX. században. Lipcse, 1875.

20. Bokhara története a legrégebbi időktől a jelenkorig. 2. kiad. Budapest, Ráth M. 1873. 248, 232 o.

21. Bokhara története a legrégebbi időktől a jelenkorig. 2.kiad. Budapest, Ráth M. 1884. 247, 232 o.

22. Bokhara története a legrégebbi időktől a jelenkorig, ismert és ismeretlen keleti kézirati kútfők után. 2.k. Budapest, 1893. 247, 232 o.

23. Čagatische Sprachstudien. Leipzig, 1867.

24. Čagatische Sprachstudien. Leipzig, Brockhaus 1867. Teljes egészében németül jelent meg.

25. Das Türkenvalle. Leipzig, 1885

26. Der Islam im XIX. Jahrhundert. Leipzig, 1875. Lengyelül és franciául is megjelent.

27. Der Ursprung der Magyaren. Leipzig, 1882.

28. Dervisruhában Közép-Ázsián át. Budapest, Gondolat 1966. (Klasszikus útleírások VIII.)

29. Der zukunftskamf um Indien. London, 1886.

30. Deutsch-türkisches Taschenwörterbuch. Constantinopel, Köhler 1858. 248 o. (Ez volt az első könyv, amit Konstantinápolyban nyomtak.)

31. Die gelbe Gefahr. Eine Kulturstudie. Budapest, Franklin 1904. 36 o.

32. Die Primitive Kultur des turko-tatarischen Volkes. Leipzig, 1879.

33. Die Scheibaniade. Özbegisches Heldengedicht in 76 Gesänggen von Prinz Salih Mohammed. Text Übersetzung und Noten Vámbéry Á. Wien, 1875.

34. Geschichte Bokharas. Stuttgart, 1872. Angolul és oroszul is megjelent.

35. Geschichte Bokharas oder Transoxaniens von der frühesten Zeit bis zur Gegenwart. Leipzig, 1873. (Angolul és oroszul is megjelent).

36. Hungary in ancient, mediavel and modern times. London, 1877.

37. Indiai tündérmesék. Érdekes olvasókönyv az ifjúság számára. Pest, Heckenast Gusztáv 1870. 352 o.

38. Indiai tündérmesék. Érdekes olvasókönyv az érettebb ifjúság számára. Angolból ford. Jónás János. 2. kiad. Budapest, Franklin 1881. 362 o.

39. Indiai tündérmesék. Angolból ford. Jónás János. 3. kiad. Budapest, Franklin 1905. 367 o.

40. Jusuf und Ahmed. Ein özbegisches Volksepos im Chiwaer Dialekte. Budapest, Franklin 1911.

41. Keleti életképek. Budapest, Atheneum 1876.

42. Kelti életképek. Berlin, 1876.

43. Középázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1863-ban Teheránból a turkman sivatagon át a Kaspi tenger partján Khivába, Bokharába és Szamarkandba tett. Pest, Emich G. 1865. 399 o. (Magyar, német, angol, francia, olasz, dán, svéd, holland, török, orosz, urdu nyelven jelent meg.)

44. Közép-ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1863-ban Teheránból a turkman sivatagon át a Kaspi tenger keleti partján Khivába, Bokharába és Szamarkandba tett. 2. kiad. Pest, Atheneum 1873. 490 o.

45. Közép-ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1863-ban Teheránból a turkman sivatagon át a Kaspi tenger keleti partján Khivába, Bokharába és Szamarkandba tett. 3. kiad. Pest, Atheneum 1873. 512 o.

46. Küzdelmeim. Budapest, Franklin 1905. 517 o.

47. La lutte future pour la possession de l'Indie, apercu des progres de la Eussie dans l'Asie centrale. Paris, 1886.

48. La Turguie estelle susceptible de réformes? Wien, 1878.

49. La péril jaune. Budapest, Pesti könyvnyomtatási rt. 1904. 38 o.

50. Megjegyzések Szibéria és Mongólia ótörök felirataihoz. Helsingfors, Finnugor Társaság 1899.

51. Noten zu den alttürkischen Inschriften der Mongolie. Helsingfors, 1899.

52. Nyugat kultúrája Keleten. Budapst, MTA 1906. 486 o.

53. Oroszország hatalmi állása Ázsiában. Történeti tanulmány. Pest, Atheneum 1871. 90 o.

54. Ősi oszmán nyelvtanulmányok azerbajdzsáni szövegmellékletekkel. Leiden, Vámbéry Á. 1901.

55. Russlands Machstellung in Asien. Leipzig, Brockhaus 1871.

56. Scenes from the last. Through the eyes of a European traveller in the 1860 s. Translat. by Enikő Körtvélyessy. Budapest, Corvina 1979. 418 o.

57. Sittenbilder aus dem Morgenlande. Berlin, 1876.

58. Szidi Ali Reisz török tengernagy utazásai és kalandjai Indiában, Afganisztánban, Közép-Ázsiában és Perzsiában 1553-56-ban. London, 1899.

59. The comong struggle for Indien. 1. kiad. London, Murray 1885. (Sok nyelven megjelent.)

60. Vámbéry, his life and adventures written by himself. London, 1883.

61. The life and adventures. Written by himself. London, Unwin Brothers 1886.

62. The story of Hungary. (Magyarország története.) London - New York, 1887. (A Story of the Nations.) Számos nyelven jelent meg. Vámbéry szerkesztette és a bev. tanulmányt ő írta.

63. The Story of my struggles. The Memoirs of Arminius Vámbéry. Vol. 1. London. T. Fischer Unwin 1904.

64. The Story of my struggles. The Memoirs of Vámbéry Á. 2 vols. London, Unwin Brothers 1904.

65. The travels of Sidi Ali Reis. London, 1899.

66. Türkisch-deutsches Wörterbuch. Konstantinápoly, 1858.

67. Uigrische Sprachmonumente u. das Kudatku-Bilik. Leipzig, 1870.

68. Uigrische Sprachmonumente. Innsbruck, MTA gondozásában 1870.

69. Utazásom Közép Ázsiában. London, Murray 1864. Több nyelven jelent meg.

70. Vámbéry Ármin vázlatai Közép Ázsiából. Újabb adalékok az Oxus-melléki országok népismereti, társadalmi és politikai viszonyaihoz. Pest, Ráth M. 1868. 385 o.

71. Vámbéry Ármin vázlatai Közép Ázsiából. Újabb adalékok az Oxus-melléki országok népismereti, társadalmi és politikai viszonyaihoz. Pest, Ráth M. 1885..

72. Vándorlásaim és élményeim Perzsiában. Budapest, Franklin 1867.

73. Vándorlásaim és élményeim Perzsiában. Pest, Hechenast G. 1867. 399 o.

74. Vándorlásaim és élményeim Perzsiában. Pest, 1868. Németül és angolul is megjelent.

75. Vázlatok Közép-Ázsiából. Pest, 1868.

76. Vázlatok Közép-Ázsiából. 2. kiad. Budapest, Ráth M. 1877. 385 o.

77. Zentraln und die englisch-russische Grenzfrage. Gesammelte politische Schriften. Leipzig, 1873. Angolul is megjelent.

78. Western culture in eastern lands. London, Murray I. 1906. 410 o.

79. Westlicher Kultureinfluss im Osten. Berlin, 1906.

 

Vámbéry periodikumokban közzétett cikkei, tanulmányai

80. A belgrádi és Magyar-országi győzedelmekről. Pecsevi török történetíróból In: Új Magyar Múzeum 2. k. Pest, Emich G. 1859. 848, 836 o.

81. A belgrádi és magyarországi győzedelmekről, Pecsevi török történetíróból fordítva. In: Új Magyar Múzeum 1870. 418. o.

82. A csuvasokról. In: Értekezések a nyelv és széptudományok köréből. Budapest, MTA 1883. 50.o.

83. A dél-szibériai török fajok szépirodalmáról. Radloff Vilmos német orientalista kiadványainak ismertetése. In: Nyelvtudományi Közlemények. 1867.

84. A hunok és avarok nemzetisége. In: Értekezések a nyelv és széptudományok köréből. Budapest, MTA 1881. 33. o.

85. A keleti török nyelvről. In: Értekezések a nyelv és széptudományok köréből. Budapest, MTA 1868. 18. o.

86. A legújabb népvándorlási mozgalmak keleten. In. Népszerűsítő természettudományi előadások gyűjteménye. Budapest, Kiadja a Kir. M. Természettudományi Társulat 1881. 21.o.

87. A magyarok eredete és a finnugor nyelvészet. Választ Budenz József bírálati megjegyzéseire. In: Értekezések a nyelv és széptudományok köréből. Budapest, MTA 1885. 74. o.

88. A török-tatár nyelvek etymológiai szótára. In: Nyelvtudmonáyi Közlemények. XIII. kötet 1876.

89. Bokharai khánság éjszaki határán létező sivatagok. In: Földrajzi Közlemények. 1789. 370. o.

90. Csagatáj-magyar egybehasonlító kisszótár. In: Magyar Akadémiai Értesítő XIX. évf.

91. Egy magyar perzsa követségről. In: Akadémiai Értesítő 1867. 57. o.

92. Északi tatárok dalai. 34 tatár népdal fordítása és kommentárjai. In: Új Magyar Múzeum Budapest, 1860.

93. Feridum bégnek szultáni okmányok gyűjtése. In: Erdélyi Múzeum Egylet Évkönyve Kolozsvár, 1859/61. 63 o.

94. Hunyadi hat legnagyobb csatája. In: Magyar Történeti Tár Pest, (1863)

95. Juszuf és Ahmed. Üzbég népi eposz khivai dialektusban. In: Keleti Szemle Budapest, 1911.

96. Magyar és török-tatár szójegyzések. In: Nyelvtudományi Közlemények. VIII. köt. 1870.

97. Mátyás követei Perzsiában. In: Mátyás király emlékkönyv. Kolozsvári szobrának leleplezése alkalmából szülővárosa, Kolozsvár szabad kir. város megbízásából szerk. Márki S. Budapest, Atheneum 19021. 316 o.

98. Megnyitó beszéd és évi jelentés a Magyar Földrajzi Társulat 1873. jan.12-iki közgyűlésén. In: Földrajzi Közlemények 1873. 1. o.

99. Mutatvány az eredeti török szólásmondásokból. In: Nyelvtani Közlemények I. kötet. Budapest, 1859.

100. Pecsevi török történetíró leírása a mohácsi ütközetről. Vámbéry fordításai és kommentárjai. In: Új Magyar Múzeum Budapest, 1860.

101. Reformképes-e Kelet? In: Ismeretterjesztő Társaság kiadványai 4. Budapest, Singer-Wolfner 1911. 15 o.

102. A sivatagon. In: Budapesti Szemle. Új folyam 1865. 358. o.

103. Szolimán zultán harmadik hadjárata. Pecsevi török történelmi kéziratból. In: Új Magyar Múzeum 1860. 294. o.

104. Szolimán zultán negyedik hadjárata. Pecsevi után Vámbéry Ármin. In: Új Magyar Múzeum 1860. 348. o.

105. Szolimán zultánnak a mohácsi ütközetnél nyert győzelmét hirdető levele. In: Hazánk. Pest, Heckenast G. 1858-60. 512 o.

106. Szolimán szultánnak a mohácsi ütközetnél nyert győzelmét hirdető levele. Törökből fordította Vámbéry Á. In: Hazánk. Pest, 1860. 195 o.

107. Tarikhi Engerusz, azaz Magyarország története czímű török kézirat ismertetése. In: Magyar Akadémiai Értesítő. A philosophiai törvény és történettudományi osztályok közlönye. Pest, Emich G. 1860. 360 o.

108. Tekesz-völgy és Muzart szorosút. In. Földrajzi Közlemények 1873. 225 o.

109. Timur és udvara. In: Budapesti Szemle. 1873. 135 o.

110. 1829. dec. 5. Fordítása annak a levélnek, melyet Bethlen Gábor magyar király a fővezérhez intézett. In: Erdélyi Múzeum Egylet Évkönyve Kolozsvár 1859/61. 67 o.

111. 1827.máj. 24. Fordítása azon levélnek, melyet Bethlen Gábor magyar király Murteza pasához, a budai helytartóhoz küldött. In: Erdélyi Múzeum Egylet Évkönyve 1859/61. 35 o.

112. Török történeti irodalomról. In: Magyar Tudományos Akadémia Értesítő - Nyelv és Széptudományi Osztály Közlönye Budapest 1861-1862. 87. o. In: Budapesti Szemle 1861. 112 o.

 

Művek, melyek írásában közreműködött (utószó, előszó, társszerző)

1870
1. Indiai tündérmesék. Érdekes olvasókönyv az éretteb ifjúság számára. Az angolul "Old Deccan days" c. kiadott mesegyűjteményből ford. Jónás János, közl és bev. Vámbéry Ármin. Pest, Xi + 352 p. Cf. 3. 8.

1878
2. Baker, James Die Türken in Europa. Mit einer Einleitung: "dioe orientalische Frage als Culturfrage" von Ármin Vámbéry… Suttgart, XXXVII + 394 p.; pp. XIV-XXXVII

1881
3. Indiai tündérmesék. 2.javított kiadás. Budapest, VIII + 632 p. Cf. 1. 8.

1887
4. Genom Persien, Mesopotamien och Kaukasien. Reseminnen af Sven Hedin. Stockholm, XI + 461 p.; pp. VII -XI.

1889
5. Kunos Ignác: Török népmesék. Eredetijét gyűjtötte és magyarra fordította…. Előszó: Vámbéry Ármin Budapest, Hornyanszky V. 1889. 202 o.

6. The travels and adventures of the Turkish admira SIDI ALI REIS in India, Afghanistan, Central Asia, and Persia during the years 1553-1556. London, XVIII + 123 p.

1892
7. Szamota István: Régi magyar utazók Európában. 1532-1770. Eredeti kútfőkből összeállította és magyarázatokkal ellátta Vámbéry Ármin Nagy- Becskerek, 1892. VII +373 p. pp. V-vii.

1905
8. Indiai tündérmesék. 3. javított kiadás. VI + 367 p. Cf. 1. 3.

1906
9. Gáspár, Ferencz A föld körül. Útleírás 6 kötetben. Vámbéry Á. előszavával. Budapest, 588 p. ; pp. 5-8.

1910
10. Mészáros, Gyula Török költők. Anthológia. Budapest, 208 p.; pp. 3-5.

1911
11. Mészáros Gyula A Boszporusz partjain. Vámbéry Ármin előszavával. Budapest, 82 p.; pp. 3-4.

1912
12. Vincze Frigyes Az oszmán főirányai. Vámbéry Á. előszavával.. Budapest, 140p.; pp. 3-6.


13. Evlia Cselebi Sziahetnáme. Kiadta Achmet Dsevdet. Előszó Vámbéry Ármin. Konstantinápoly, 1901. 340 o.

14. Gyalui Farkas: Legkedvesebb könyveim. Sokak között írta Vámbéry Ármin is. Összegyűjtötte és közreadta… Budapest, Singer és Walfner 1904. 192 o.
15. Nikolaj Szemionovics Tihonov: A bokharai teaház. Elbeszélések. Ford.: Lányi Sarolta, Gellért György. Budapest, Európa 1960. 93 o.

 

Vámbéryről szóló önálló munkák

1861
1. Budenz József Utójegyzet. Mnyszet. 6, pp. 519-521.

1864
2. Csoma, Jerney, Reguly, Duka és Vámbéry Ármin, öt magyar utazó, kik a magyarok őshonának föltalálásában fáradoztak. GyőrKöz. Pp. 102-104.

3. Egy hazánkfia a khinai tatárok közt. OT. 3, pp. 155-156..

4. Dallos gyula Vámbéry Ármin. Életrajz. OT. 3, pp. 421-422.

5. Kertbeny, Károly Mária Alfabetische namenliste ungarischer Emigration 1848-1864, Brüssel-Leipzig, p. 71.

6. Szokoly Viktor Vámbéry Ármin: Ot. 3, pp. 219, 223.

1865
7. Der ungarische Reisende Hermann Vámbéry. UZ. 1, pp. 72-75.

8. Kun. Pál Mi végből és mily eredménynyel jártak ázsiai utazóink? Kőrösi Csoma Sándor, Reguly Antal, Vámbéry Ármin. Sürg. 18.

9. Reclus, Élie Arminius Vámbéry. RM. 1865, pp. 527-543; 1866, pp. 117ž134.

1866
10. -. - Vámbéry tararjáról. (Isákh Molláh) HazK. 2, pp. 777-778.

1867
11. H[- -] Vámbéry Ármin: Vándorlásaim s élményeim Persiában, Pest, 1867, X + 399 p. [ism.[: BpSz. 10, pp. 322-325.

1868
12. Sámi Lajos Vámbéry vázlatai Közép-Ázsiából: BpSz. 11, pp. 397-420.

13. Kun Pál Vámbéry Ármin: Vándorlásaim s élményeim Persiában. Pest, 1867, X + 399 p. SárFüz. 12, pp. 66-81.

14. P.-r G.-f. Vámbéry Ármin: Közép-ázsiai utazás. Pest, 1865 Sürg. 131.
15. Chronik der Gegenwart. UZ. 4/2, pp. 790-800.

1873
16. Budenz József Jelentés Vámbéry Á. magyar-török szóegyezéseiről. NyK. 10 (1871-1873), pp. 67-135.

17. Sámi Lajos Vámbéry közép-ázsiai utazásaiból. VU. 20, pp. 187-188.

1874
18. Sámi Ljos Híres magyar utazók: Vámbéry Ármin. Athenaeum 2, pp. 1173-1182.

1879
19. Gubernatis, Angelo de Dizionario biografico degli scrittori contemporanei, Firenze, p. 1025. Cf. 37.

1883
20. Vambéry's Origin of the Magyars. Der Uder Magyaren. Nat. 36, June 7, 492-494.

21. Budenz József Nyelvészeti észrevételek Vámbéry Ármin "A magyarok eredete" cz. munkájára. NyK. 17 (1882-1883), pp. 412-484. Cf. 29. 30.

22. Hunfalvy, Paul Vámbéry's Ursprung der Magyaren. Wien-Teschen, 65 p.

23. Pozder, Károly Vámbéry Ármin: A magyarok eredete. EphilKöz. 7, pp. 48-60.

24. Radó, Vilmos Vámbéry Ármin utazásai Ázsiában. Az ifjúság számára átdolgozta - . Budapest, IV + 193 p. Cf. 38. 41. 42.

25. Szinnyei József: A magyar nyelv eredete. Észrevételek Vámbéry Ármin "A magyarok eredete" c. művének nyelvészeti részére. Budapest, 1883. 67 p. Cf. 26.

26. Szinnyei József Kuuluuko Unkarin kieli suomalais - ugrilaiseen kieliheimoon?. Helsingissä, 32 p. Cf. 25.

27. Várnai Sándor A magyarok eredete, ethnologiai tanulmány, írta vámbéry Á. kiadja az MTA. Száz. 17, pp. 696-702.

1884
28. Barna ferdinánd Vámbéry Ármin A magfyarok eredete" czimü műve néhány főbb állításának birálata. Budapest, 98 p. (Értekezések 11/10.)

29. Budenz József Nyelvészeti észrevételek Vámbéry Ármin " A magyarok eredete" czimű munkájára. II.: NyK. 18, pp. 1-34. Cf. 21. 30.

30. Budenz József Felelet. József Nyelvészeti észrevételek Vámbéry Ármin " A magyarok eredete" czimű munkájára. Budapest, 1883, 107 p. (Ugor füzetek 6.) Cf. 21. 29.

1886
31. Summary of events: AQR. 2, pp. 445-473.

32. Budenz József Egy kis visszhang Vámbéry Ármin úr válaszára, vagyis "A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet" cz. 2. értekezésére. Budapest, 35 p. (Értekezések 13/7)

1887
33. Récsey Viktor A. Vámbéry Ármin, Sopron, 34 p. Cf. 34. 35. 36.

1888
34. Récsey Viktor A. Der weltberühmte Orientalist Prof. Dr. Armin Vámbéry. Oedenburg, 33 p. Cf. 33. 35. 36.

1889
35. Récsey Viktor A. Doktor Vámbéry Ármin élete és tudományos működése. Kassa, 54 p. Cf. 33. 34. 36.

36. Récsey Viktor A. Prof. Dr. Ármin Vámbéry's Leben und seine wissenschaftliche Wirksamkeit, Kaschau, 33 p. Cf. 33. 34. 35.

1891
37. Gubernatis, Angelo de Dictionnaire international des écrivains du jour, Florence, III. p. 1871. Cf. 19.

1894
38. Radó Vilmos: Vámbéry Ármin utazásai Ázsiában. Az ifjúság számára átdolgozta… Vámbéry Árminnak a szerzőhöz intézett nyílt levelével. 2. bőv. kiad. Budapest, Eggenberger 1894. 224 p. Cf. 24. 41. 42.

1895
39. Kuun Géza Vámbéry Ármin. A magyarság keletkezése és gyarapodása. Száz. 29, pp. 746-764.

1899
40. Szinnyei József A Finn-ugor Társaság legújabb kiadványai. NyK. 29, pp. 468-471.

1905
41. Radó Vilmos: Vámbéry Ármin utazásai Ázsiában. Az ifjúság számára átdolgozta… 2. kiad. Budapest, Cf. 24. 38. 42.

1909
42. Radó Vilmos: Vámbéry Ármin utazásai Ázsiában. Az ifjúság számára átdolgozta… 3. kiad. Budapest, Cf. 24. 38. 41.

1911
43. Gombocz, Zoltán Szó- és szólásmagyarázatok: Rokon MNy. 7, pp. 24-25.

44. Munkácsi Bernát Vámbéry Ármin. KSz. 12, pp. 197-199.

1913
45. Prof. Arminius Vámbéry. AQR. 2, p. 442.

46. Németh Gyula Értesítő: Vámbéry Ármin. NyK. 42, p. 468.

47. Sebestyén gyula Vámbéry Ármin. Eth. 24, pp. 321-326.

1914
48. Munkácsi Bernát Prof. Hermann Vámbéry. 1832-1913. ÚR. 3, pp. 513-532; 4 (1915), pp. 88-113, 386-408.

1915.
49. Goldziher, Ignácz Vámbéry Ármin tiszt. Tag emlékezete. Budapest, 18 p. (Emlékbeszédek 17/6.)

50. Munkácsi Bernát Vámbéry Ármin tudományos munkássága. BpSz. 162, pp. 87-112, 243-274.

1916
51. Keleti kéziratok és könyvek Vámbéry könyvtárából. AkÉrt. 323, pp. 660-683.

1934
52. Tábori Pál A sánta dervis. Egy csodálatos élet regénye. Budapest, pp. 126 p.

1945
53. Halász Gyula Vámbéry Ármin: Világjáró magyarok. Budapest, pp. 193-225.

1947
54. Vihar Béla Szovjet-orosz író elbeszélése Vámbéry Árminról. Ethn. 65, pp. 348-349.

1957
55. Tichonov, N. S. Vamberi. Poves, Moskva, 42 p. Cf. 57. 64. 80.

1959
56. Vajda György M. Szemelvények a weimari Goethe-Schiller Archhivum magyar anyagából. Jókai Mór, Kertbeny Károly Mária, Vámbéry Ármin. Budapest, pp. 221-237.

1960
57. Tichonov, N. S. A bokharai teaház. Vámbéry Ármin. A nép barátja. Elbezsélések. Budapest, 93 p. Cf.
55. 64. 80.

1962
58.Ávi-Gil, Sh. Árméniusz Vámbéry, in: Round the Globe. Asia, Tel Aviv, 232 p.; pp. 169-185.
59. Rubinyi, Mózes. Emlékezések és tanulmányok. Budapest, pp. 59 -63.

1963
60. Csinády, Gerő Vámbéry Ármin emlékezete. FöldK. 11, pp. 1-4.

61. Hazai György Ármin Vámbéry 1832-1913. A bibliography, Budapest, 30 p.

62. Hazai György Büyük türkolog Ármin Vámbéry. 1832-1913. Kitap Belleten, Yeni Seri, August 2/26, pp. 3-4.

63. Hazai György Megemlkezés Vámbéry Árminról. NyK. 65, pp. 196-198.

64. Tichonov, N. S. Vamberi. Poves. Dušanbe, 54 p. Cf. 55. 57. 80.

1965
65. Scheiber, Alexander Notes by Nordau, Zangwill Vambery and Herzl in a Hungarian autorgraph book. Herzl Year Book 6 (New York, 1964-65), pp. 78-80.

1966
66. Kakuk Zsuzsa Dervisruhában Közép-Ázsián át. Budapest, 437 p.

67. Vámos Magda Resid efendi. Vámbéry Ármin élet. Budapest, 272 p.

1970
68. Apor, Eve The Persian Manuscripts of the Vámbéry bequest.. AOH. 23, pp. 327-334

69. Rásonyi László Ármin Vámbéry: Türk kültürü, pp. 276-279.

1971
70. Kakuk Zsuzsa Cent ans d'enseitgnement de philologie turque a l'Université de Budapest: StudTurc. Pp. 7-28.

1972
71. Kis József: Vámbéry nyomában. Egy filmrendező naplójából. Budapest, 176 p

1973
72. Vécsey Zoltán Vámbéry Ármin (1832-1913): Magyar utazók, földrajzi felfedezők. Budapest, pp. 208-213.

1974
73. Nagy Tibor Méltassuk a nyelvész Vámbéryt is! Mnem. 30/300 (1974. dec. 24.), p. 8.

1975
74. (soproni) Vámbéry, a nyelvész. Mnem. 31/2 (1975. jan. 3.), p. 8.

1976
75. Hazai György Vámbéry Ármin. Budapest 131 p. (A múlt magyar tudósai)

1979
76. Alder, Lory - Dolby, Richard The dervis of Windsor Castle. The life of Arminius Vambery. London, 512 p. Cf. 77.

1980
77. Szakonyi, Péter A dervis professzor. Angol könyv Vámbéry Ármin életéről. Mnem. 36/177 (1980. júl. 30.), p. 8. Cf. 76.

1982
78. Nagy Emőke - Nagy Géza 150 éve született Vámbéry Ármin. Egyetemi Lapok 24/1 (1982. február 8.).

79. Raj Tamás A tudós és politikus. Vámbéry Ármin emlékére. Mnem. 38/68 (1982. márc. 21.), p. 7.

80. Tyihonov, Nyikolaj Vámbéry. A bokharai teaház. Budapest, 87 p. Cf. 55. 57. 64.

1983
81. Coco, Carla Lettere inedite e saggi non recensiti di Ármin Vámbéry. Annali della Facolta di lingue e letteratura straniere di Ca' Foscari 22/3 (Serie Orientale 14), pp. 25-74.

1985
82. ÖKE, Mim Kemal Vambery. Belgelerle Bir Devletlerarasi Casusun Yaşam Öyküsü, Istanbul, 200 p. + 11 kép.

---
83. Katschner, B. Herman Vámbéry's Leben und Reiseabenteuer. Techen - Wien, s. d., V + 138 p.

84. Barna F.: Vámbéry Ármin "A magyarok eredete" c. műve néhány főbb állításainak bírálata. Budapest, Akademia 1884.

85. Goldziner V. Vámbéry emlékezete. Akadémiai emlékbeszéd. Budapest, 1915

86. Vámbéry Ármin Emich Nagy Képes Naptára. Budapest, 1864. 125 o.

87. Vámbéry Ármin utazása Közép-Ázsiában. Pest, 1865. Emich Nagy Képes Naptára VII. 1866. 97 o.

 

Vámbéryről szóló periodikumokban megjelent cikkek, írások
(Vámbéry Ármin személyi bibliográfia - Járási könyvtár Dunaszerdahely, 1983)


1. Armin Vámbéry, "derviš" z Dunajskej Stredy. Hlas žudu, 28: 8.5.1982. 3. o.

2. Baróti Szabolcs: Expedíció egy kegyetlen helyre. Új Tükör, 19, 1982. sz. 48, 20-21 o.

3. Julius Botto: Kritické úryvky z diela: "A magyarság keletkezése és gyarapodása." In: Pohžady Slovenské XV., 1895 s. 713-24.

4. Julius Fučík: Putování Arminia Vamberiho, derviše. Rudé právo 1935.

5. Hazai György: Megemlékezés Vámbéry Árminról. In: Nyelvtudományi Közlemények. Budapest, 1963. 196-198 o.

6. Kovács László: Küzdelem. Vasárnapi Új Szó, 15, 189.3.1982, 11. o.

7. Közép-Ázsia magyar kutatója. Vámbéry Ármin 50 éve halott. Világosság, 17, 1963, sz. 4. 382-383 o.

8. Martinček Ladislav. Európan, ktorý prešiel chioskou púšou. Technické noviny, 80, 11.6.1982, 2 o.

9. Ozsvald Árpád: A sánta dervis. Hét, 27, 1982, sz. 12, 18.. o.

10. Smr. (Univ. profesor východných rečí Armin Vámbéry v 82. roku svojho života zomrel v Budapešti. Bol rodom z Dun. Stredy a pôvodne ako krajčírsky tovariš precestoval celú Áziu.) In: Vlas a svet, 28.9.1913. 626 o.

11. Vámbéry Ármin In: Magyar történeti Tár. 1862. 197 o.

12. Vámbéry Ármin nyomában. Új Ifjúság, 31, 1982. sz. 15. 7. o.

13. Vörösmarty Géza: Vámbéry Ármin emlékére. Žitný ostrov - Csallóköz, 22, 19.3.1982, 5. o.

 

Vámbéry Ármin műveinek bibliográfiája

Vámbéry Ármin műveinek és a róla vagy vele kapcsolatban írt műveknek máig nincs teljes bibliográfiája. A legteljesebb eddig ismert könyvészetet Hazai György készítette el 1963-ban a Magyar Tudományos Akadémia Mikrofilm Laboratóriumának mikrokard kiadásában. Hazai bibliográfiája Vámbéry 227 művét adja meg, s a róla szóló irodalom 31 tételét. Ehhez képest a jelenlegi bibliográfia egy további szerény lépés előre, de természetesen ez sem teljes. Ahhoz szükséges még átbúvárolni a korabeli sajtó sok-sok évfolyamát.

Rövidítések:

AkÉrt. A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője (Pest), Akadémiai Értesítő (Budapest).
AkÉrtNy. Magyar Akadémiai Értesítő. A Nyelv- és Széptudományi Osztály Közlönye (Pest)
AkÉrtPhil. Magyar Akadémiai Értesítő: A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi Osztályok Közlönye (Pest)
AkÉv. A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei (Budapest)
AOH. Acta Orientalia Academiae Scientarium Hungaricae (Budapest)
AQR. The Asiatic Quarterly Review (london)
Athenaeum. Társadalmi, poltiikai, irodalmi és művészeti hetilap (Budapest)
AthJ. The Athenaeum Journal of Literature, Science, the Fine Arts, Music, and the Drama (London)
BpH. Budapesti Hírlap (Budapest)
BpSz. Budapesti Szemle (Budapest)
Cosm. Cosmopolis. International Revue (London)
DR. Deutsche Rundschau (Berlin)
Emlékbeszédek A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek (Budapest)
EphilKöz. Egyetemes Philologiai Közlöny (Budapest)
ErdMuz. Az Erdélyi Muzeum Egylet Évkönyvei (Kolozsvár)
Ethn. Ethnographia (Budapest)
Értekezések. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (Budapest)
Figy. Figyelő. Irodalmi és Szépművészeti Lap (Pest)
FortR. The Fortnightly Review (London)
FöldK. Földrajzi Közlemények (Budapest)
FővL. Fővárosi Lapok (Budapest)
Glob. Globus. Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde (Braunschweig)
GyőrKöz. Győri Közlöny (Győr)
Haz. Hazánk (Pest)
HazK. Hazánk s a Külföld (Pest)
Hét A Hét. Társadalmi, Irodalmi és Művészeti Közlöny (Budapest)
Hon A Hon. Politikai és Közgazdászati Napilap (Pest)
HölF. Hölgy Futár (Budapest)
JAI. Journal of the Anthropological Institute
Jöv. Jövendő. Irodalmi és Politikai Újság (Budapest)
JRASB. The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (Hertford)
KSz. Keleti Szemle. Revue Orientale (Budapest)
MN. Magyarország és a Nagyvilág (Budapest)
Mnem. Magyar Nemzet (Budapest)
MNy. Magyar Nyelv (Budapest)
Mnyeszet. Magyar Nyelvészet (Pest)
MSFOu. Mémories de la Société Finno-ougrienne (Helsingfors)
MTT. Magyar Történelmi tár (Pest)
NAR. The North American Review (New York)
Nat. The Nation (New York)
NC. The Nineteenth Century / The Nineteenth Century and After (London)
NR. New Review
NyelvK. Nyelvtani Közlemények (Budapest)
NyK. Nyelvtudományi Közlemények (Budapest)
Nyr. Magyar Nyelvőr (Pest)
OT. Az Ország Tükre (Pest)
PL. Pester Lloyd (Budapest)
PN. Pesti Napló (Budapest)
PRGS. Proceedings of the Royal Geographical Society (London)
RDM. Revue des deux mondes (Paris)
Ref. Reform (Pest)
Revue La Revue de l'Orient (Budapest)
RM. Revue Moderne
Rus. La Russia (Milano)
SárFüz. Sárospataki Füzetek (Sárospatak)
StudTurc. Studia Turcica (Budapest)
Sürg. Sürgöny (Budapest)
Száz. Századok (Budapest)
Uj. Az Ujság (Budapest)
UR. Ungarische Rundschau (München-Leipzig)
UZ. Unsere Zeit. Deutsche Revue der Gegenwart. Monatsschrift zum Conversations-Lexikon (Leipzig)
ÚK. Új Korszak. Heti Szemle a Tudomány, Tanügy, Irodalom, Művészet és a Fővárosi és Vidéki Társasélet köréből (Pest)
ÚMM. Új Magyar Múzeum (Pest)
VU. Vasárnapi Ujság (Pest)
WZKM. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (Wien)
ZDMG. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (Leipzig)

 

Időrendi mutató

1857
1. Török Akadémia: ÚMM. 7, pp. 150-152.

1858
2. Deutsch-türkisches Taschen-Woerterbuch, Constantinopel, VIII + 247 p.
3. Szolimán zultánnak a mohácsi ütközetnél nyert győzelmét hirdető levele
4. Türkisch-deutsches Wörterbuch

1859
5. Zápolya Jánosnak Szolimán zultánnali találkozása. Zápolya János Zsigmond zultán Szolimán táborában. Cshajnullah "Törökország tötrénetéből" magyarra ford. -: PN. No. 133. June 11.
6. A belgrádi és magyarországi győzedelmekről
7. Feridum bégnek szultáni okmányok gyűjtése
8. Mutatvány az eredeti török szólásmondásokból
9. 1829. dec.5 …
10. 1827. május 24.

1860
11.A belgrádi és magyarországi győzedelmekről. Pecsevi török történetíróból: ÚMM. 10, pp. 418-423.
12. Északi tatárok dalai
13. Pecsevi török történetíró leírása a mohácsi ütközetről: ÚMM. 10, pp. 31-37.
14. Szolimán zultánnak a mohácsi ütközetnél nyert győzelmét hirdető levele A törökből fordította -: Haz. 2, pp. 195-199.
15. Szolimán zultánnak harmadik magyar hadjárata. Pecsevi török történetíróból fordítva: ÚMM. 10, pp. 294-301.
16. Szolimán zultán negyedik magyar hadjárata. Pecsevi török történetíróból fordítva: ÚMM. 10, pp. 348-355.
17. Tarikhi Engerusz, azaz Magyarország története czimű török kézirat ismertetése: AkÉrtPhil. 1, pp. 360-362
18. Székesfehérvár bevétele. Pecsevi török történetíró kéziratából: VU, 7, pp. 90-91.
19. Arszlán basáról, a budai helytartóról szóló adoma. Pecsévi török történetíró kézirata után
20. Tata és Villány várak elpusztítása. Pecsévi török történetíró kézirata után: VU. 7, pp. 111.
21. Esztergom bevétele. Pecsevi török történetíró kézirata után: VU. 7, pp. 110-111.
22. Arszlán basáról, a budai helytartóról szóló adoma. Pecsévi török történetíró kzirata után: VU. 7, pp. 111.

1861
23. Török történeti irodalomról: ErdMuz. 1 (1859-1861), pp. 63-68.
24. Feridun bégnek, Szultáni okmányok gyűjteménye: ErdMuz. 1 (1859-1861), pp. 63-68.
25. A hárem és annak lakóiról: HölF. No. 95, p. 457, p. 1125.
26. Gajret-nâme vagyis a' Szózat törökül: Mnyszet. 6, pp. 198-205.
27. Mutatvány az eredeti török szólásmódokból, mellyeket a' török nép szájából gyűjtött: Mnyszet. 6, pp. 378-382.
28. Egy csagatajtörök-magyar mese, a' török-magyar nyelvrokonság fölmutatására: Mnyszet. 6, pp. 510-519.
29. Megyei élet: PN. January 3.
30. [Cikk Törökország politikájáról, cím nélkül]: PN. June 28.
31. Országgyűlési tudósítás: PN. July 6.
32. Eredeti levél a török fővárosból: PN. August 31.
33. Gül-baba, a budai török sírboltban eltemetett mohamedán szent: VU. 8, pp. 278-279.
34. Nehány vonás Abdul Aziz életrajzából: VU. 8, pp. 387-389.


1862
35. Abuska. Csagatajtörök szógyűjtemény. Török kéziratból ford.: Előbeszéddel és jegyzetekkel kísérte Budenz József: Pest, XXII + 107 p.
36. Vámbéry Ármin bucsuszava az Akadémiához, julius 29 1861 midőn a keletre visszakészűlne: AkÉrtNy. 2 (1861-1862), pp. 107-117.
37. A török történeti irodalomról
38. Hunyadi János hat legnagyobb csatája, melyet szultán Murád és Mohammed ellen vítt: MTT. 11, pp. 197-230.
39. Muhakemet-ül-lugetejn. Mir 'Ali-sîr (Nevâji) csagataj-törökjéből: NyK. 1, pp. 112-130.
40. Török példabeszédek: NyK. 1, pp. 269-306.

1863
40. Éjszaki tatárok dalai: NyK. 2, pp. 117-130.

1864
41. Utazásom Közép-Ázsiában
42. Két levél a szultáni okmányok gyüjteményéből. (Bethlen Gábor királynak a fővezérhez intézett levele. Felelet, mely Erdélyország harácsa beérkeztekor iratott.): OT. 3, pp. 221-222.
43. Travels in Central Asia, being the account of journey from Teheran across the Turkoman desert on the eastern shore of the Caspian to Khiva, Bokhara and Samarcand performed in the year 1863 by Ármin Vámbéry, London, XVII + 443 p. Cf. 35. 38. 43. 44. 45. 60. 115. 118. 151. 213.
44. Reise im Mittelasien von Teheran durch die Turkmanische Wüste an der Ostküste des Kaspischen Meeres nach Chiva, Bochara und Samarkand, ausgeführt im Jahr 1863, Leipzig, XV + 352 p. Cf. 34. 38. 43. 44. 45. 60. 115. 118. 151. 213.

1865
45. A sivatagon: Bp.Sz. 3, pp. 358-365.
46. Középázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1863-ban Teheránból a Turkman sivatagon át, a Kaspi tenger keleti partján Khivába, Bokharában és Szamarkandba tett és leirt. Pest, XX + 399 p. Cf. 34. 35. 38. 44. 45. 60. 115. 118.
47. Putešestvie po Srednej Azii. Opisanie poezdki iz Tegerana črez Turkmenskuju Step' po vostočnomu beregu Kaspijaskogo morja v Hivu, Buharu i Samarkand, soveršennoj v 1863 godu Armin Vamberi členom Vengerskoj Akademii. S kartoju Srednej Azii. Sanktpeterburg, VI + 221 p. Cf. 34. 35. 38. 43. 45. 60. 115. 118. 151. 213.
48. Voyages d'un faux derviche dans l'Ase Centrale de Téhéran a Khiva, Bokhara et Samarcand par le Grand Désert Turkoman. Paris, 402 p. Cf. 34. 35. 38. 43. 44. 60. 115. 118. 151. 213.
49. Városi élet Bokharában. FővL. Nos. 220-221.
50. Vámbéry Középázsiai utazásából. HazK. 1, pp. 4-6, 22-23, 38-39, 135ž140, 151-152, 182-184, 199-200. Cf. 34. 35. 43. 44. 45. 60. 115. 118. 151. 213.
51. Egy német órás balvégzete Bokharában. HazK. 1, pp. 599-602.
52. Dervisek és Hadzsik. ÚK. 1, pp. 55-57, 119-121.
53. A magyarok eredetéről. ÚK. 1, pp. 237-238, 256-255.
54. Ein chinesisch-tatarischer Originalbrief, übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. ZDMG. 19, pp. 297-302.

1866
55. Der zukunftskampf um Indien
56. Vámbéry Ármin utazása Közép-Ázsiában
57. A Bosphorus (1858-diki emlékeimből). FővL. No. 134.
58. A tatár sátor és lakói. HazK. 2, pp. 212-214, 235-236.
59. A dohány és a pipa, Adriától Khináig. HazK. 2, pp. 792-793, 813-817, 834-836.
60. Turkoman kegyesség. VU. 13, pp. 227-228.

1867
61. A dél-szibériai török fajok szépirodalmáról
62. Čagataische Sprachstudien enthaltend grammatikalischen Umriss, Chrestomathie und Wörterbuch der çagatischen Sprache, Liepzig, VIII + 358 p.
63. Egy magyar perzsa követségről. AkÉrt. 1, pp. 57-60.
64. Vándorlásaim és élményeim Persiában. VU. 14,pp. 528-530, 539-542, 552-553. Cf. 52. 58. 59. 77.
65. A törökök és a nyugati polgárisodás. BpSz. 9, pp. 137-157.
66. Teherán ("Vándorlásaim és élményeim Persiában" című munkájából). HazK. 3, pp. 743- 746, 761-763. Cf. 55. 58. 59. 77.
67. A délszibériai török fajok népirodalmáról. NyK. 6, pp. 265-295.
68. Die Rivalität Russlands und Englands in Centralasien. UZ 3/2, pp. 575-602.
69. Eine Kasîde in Ujgurischer Schrift und Sprache mit Text, Transscription, Uebersetzung und Noten. ZDMG. 21, pp. 638-651.
70. Ćagataische Sprachstudien enthaltend grammatikalischen Umriss, Chrestomathie und Wörterbuch der ćagatischen Sprache
71. Meine Wanderungen und Erlebnisse in Persien. Pst, XII + 364 p. Cf. 52. 55. 58. 77.
72. Voyages d'un faux derviche dans l'Asie Centrale de Téhéran a Khiva, Bokhara et Samarcand par le Grand Désert Turkoman. Paris. Cf. 34. 35. 38. 43. 44. 45. 115. 118. 151. 213.
73. Vándorlásaim és élményeim Persiában. Pest, X + 399 p. Cf. 52. 55. 59. 77.

1868
74. A keleti török nyelvről. Pest, 18 p. (Értekezések 1/6.)
75. Vámbéry Ármin vázlatai Közép-Ázsiából. Ujabb adalékok az Oxusmelléki országok népismereti, társadalmi és politikai viszonyaihoz. Pest, V + 385 p. Cf. 68. 69. 145. 184.
76. Vándorlásaim és élményeim Perzsiában
77. Az iszlám keleti népek iparának viszonyai. BpSz. 12, pp. 295-314.
78. A sztambuli fényes kapu és oszlopai.Hon. No. 75, p. 2; No. 76, p. 2; No. 77, p. 3; No. 78, p. 2; No. 79, p. 3; No. 81, p. 3.
79. Ételek és italok a keleti mohamedán népeknél. Hon. No. 196, p. 2; No. 197, p. 2; No. 199, p. 2; No. 202, p. 2.
80. Persien und die Türkei. UZ. 4/1, pp. 767-780.
81. Die Fortschritte Russlands in Centralasien. UZ. 4/2, pp. 663-685, 801-822.
82. Sketches of Central Asia. London, VIII + 4444 p. Cf. 67. 69. 145. 184.
83. Skizzen aus Mittelasien. Liepzig, Vi + 358 p. Cf. 67. 68. 145. 184.


1869
84. A keleti török nyelvről
85. A magyar és török-tatár nyelvekbeni szóegyezések
86. Keleti Turkesztán vagy a Khinai tatárság.BpSz. 14, pp. 3-23.
87. A keleti mohamedán népek öltözéke és piperetárgyai. Hon. No. 26, p. 2; No. 27, pp. 2-5; No. 29, p. 2; No. 31, p. 2 ; No. 38, p. 2; No. 40, p. 2.
88. Mántsuria. Hon. No. 93, p. 1.
89. Iskolák, tanitás és müveltség a mohamedán népeknél. Hon. No. 233, p. 1; No 234, p. 1; No. 235, p. 1; No. 236, p. 1; No. 237, p. 1.
90. A családi élet a mohammedan keleti népeknél. MN. Pp. 37-39.
91. Herat und die mittelasiatische Frage. UZ. 5/2, pp. 139-148.
92. A hirkániai sivatag. Vu. 16, pp. 642-643, 655.
93. Resa i Persien. Landskrona, 272 p. Cf. 52. 55. 58. 59.

1870
94. Indiai tündérmesék
95. Magyar és török-tatár szóegyezések. NyK. 8, pp. 109-189.
96. Uigrische Sprachmonumente u. das Kudatku-Bilik. Innsbruck, IV + 258 p.
97. Az állítólagos kun Miatyánkról. AkÉrt 4, p. 151. Cf. 98.
98. Az ujgur nyelvemlékek. AkÉrt. 4, pp. 277-278.
99. Visszaemlékezések karavános életemre. HazK. 6, pp. 231-237. Cf. 84.
100. Oroszország hatalmi állása Ázsiában. Hon. No. 276, pp. 1-2; No. 277, pp. 1-2; No. 278, p. 1; No. 280, pp. 1-2; No. 281, p. 1; No. 282, p. 1; No. 286, pp. 1-2; No. 287, pp. 1-2; No. 288, p. 1; No. 291; p. 1; No. 292, pp. 1-2. Cf. 96. 97.
101. Az "ujgurok nyelvemlékei" czimű munkának bevezetéséből. NyK. 7 (1869-70), pp. 222-241.
102. Visszaemlékezések karaván életemből. Ref. No. 28, pp. 1-2. Cf. 80.
103. A legujabb felfedezések Kelet-Turkesztánban. Ref. No. 192, pp. 1-2.
104. Die socialen Umgestaltungen im Innern Asiens. UZ. 6/1, pp. 166-175.
105. Englische Politik in Ostturkestan. UZ. 6/1, pp. 649-652.
106. Russlands Stellung in Mittelasien und die Revision des Pariser Vertrags von 1856. UZ. 6/2, pp. 699-712.


1871
107. Oroszország hatalmi állása Ázsiában. Történelmi tanulmány. Pest, 90 p. Cf. 81. 97.
108. Russlands Machtstellung in Asien. Liepzig, IV + 95 p. Cf. 81. 96.
109. Machdankuli, egy turkomán bárd. Figy. 1, pp. 4-5, 161-162.
110. Die Bedeutung Herats. Glob. 20, pp. 81-89.
111. Russlands Feldzug gegen Chiwa. Glob. 20, pp. 105-107, 122-124.
112. A czigányok Törökországban. Hon. No. 104, p. 1.
113. Egy angol diplomata kutatási utazáson. PN. No. 155, July 8.
114. Der neueste Standpunkt der mittelasiatischen Frage. UZ. 7/2, pp. 657-669.


1872
115. Geschikte Bokhara's oder Transoxaniens von den frühesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Stuttgart, I:XLII + 230 p.; II: VI + 248 p. Cf. 101. 114. 117. 177. 216.
116. Az állítólagos kún Miatyánkról: NyK. 9, pp. 215-219. Cf. 78.
117. Dzungária, a legujabb orosz tartomány. PN. No. 12, January 16.
118. A babona Közép-Ázsiában. PN. No. 212, September 14.
119. Dsengiz Khán Bokharában ["Bokhara története" czimü munkájából]. VU. 19, pp. 502-503. Cf. 103. 114. 117. 177. 216.
120. Közép-ázsiai inkognitóm utóhangjai. VU. 19, p. 514.

1873
121. Bokhara története a legrégebbi időktől a jelenkorig. Ismert és ismeretlen keleti kézirat kútfők után. Pest, I: XXXIX + 247 p.; II: 232 p. Cf. 101. 103. 117. 177. 216.
122. Közép-ázsiai utazás, melyet a Magyar tudományos Akadémia megbízásából … 2. Jav. Bőv. Kiadás. Pest, VIII + 488 p. Cf. 34. 35. 38. 43. 44. 45. 60. 118. 151. 213.
123. Tekesz-völgy és Muzart szorosút. FöldK. 1, pp. 225-232.
124. Timur és udvara. BpSz. 1, pp. 135-151.
125. A fátyolos próféta. Egy vallás háboru keleten. Athanaeum 1, pp. 27-31, 107-115.
126. Megnyitó beszéd és évi jelentés. A magyar földrajzi társulat 1873 január 12-dikei közgyülésén. FöldK. 1, pp. 1-25.
127. A Bokharai Khánság éjszaki határán létező sivatagok. FöldK. 1, pp. 177-196.
128. Khiva földje és népe. Hon. No. 46, p. 1; No. 47, p. 1; No. 50, p. 1.
129. Les Russes dans l'Asie Centrale. L'expedition de Khiva. RDM. 104, pp. 504-512.
130. Ein mohammedanischer Eroberer in Asien. UZ. 9/1, pp. 59-68, 100-109.
131. Der russische Feldzug gegen Chiwa.UZ. 9/1, pp. 264-273, 345-356.
132. Der russische Marsch gegen Chiwa und die Resultate des Feldzuges. UZ. 9/2, pp. 638-649.
133. Centralasien und die englisch.russische Grenzfrage. Liepzig, VIII + 351 p. CF. 101. 103. 114. 177. 216.
134. History of Bokhara from the earliest period down to the present composed for the first time after oriental known and unkonown historical manuscripts by Ármin Vámbéry. London, XXXV + 419 p. Cf. 101. 103. 114. 177. 216.
135. Viaggi di un falso dervish nell' Asia Centrale, da Téhéran a Khiva, Bokhara e Samarkanda per il gran deserto turcomanno. Milano, 171 p. Cf. 34. 35. 38. 43. 44. 45. 60. 115. 151. 213.

1874
136. Az orosz hadjárat Chiva ellen. BpSz. 5, pp. 64-89.
137. Central Asia and the Anglo-Russian frontier question: a series of political papers by Ármin Vámbéry. London, VIII + 385p. Cf. 116.


1875
138. Der Islam in XIX Jahrhundert. Liepzig, VI + 321 p.
139. Az orosz Amu-Derja kerület. FöldK. 3, pp. 350-354.
140. Die centralasiatische Frage nach dem russischen Feldzug gegen Chiwa. UZ. 11/1, pp. 41-64.
141. Ein englisches Werk über Centralasien. UZ. 11/2, pp. 32-39.
142. Mohammedanische Fürsten der Neuzeit und die europäische Civilisation. DR. 4, pp. 437-452.
113. Bosnien und die Herzegowina oder die slawischen Unterthanen der Pforte. DR. 5, pp. 242-256.
114. Jelentés a földrajz körében 1874-ben tett munkálatokról. FöldK. 3, pp. 1-20.
115. Az Oxus hajózhatósága. FöldK. 3, pp. 25-29.

1876
A török-tatár nyelvek etimológiai szótára
147. Keleti életképek. Budapest, III + 416 p. Cf. 136. 283.
148. Sittenbilder aus dem MorgenlandeBerlin, 317, p. Cf. 135. 283.
149.Az oroszok Khokandban. FöldK. 4, pp. 140-149
150. A Sárkánypuszta és Sárkánytó. FöldK. 4, pp. 161-166.
151. Hon. No. 317, p. 1.Mindhát pasa
152. A török hirlapirodalom. PN. No. 314, December 28.
153. Abdul Hamid, az uj szultán. VU. 23, pp. 577-578.


1877
154. A török-tatár nyelvek etymológiai szótára. NyK. 13, pp. 249-483. Cf. 137. 144. 152.
155. Vázlatok Közép-Ázsiából. 2. Kiadás, Budapest, VIII + 385 p. Cf. 67. 68. 69. 184.
156. A turkmánok nyelvéről. [Maskhdumkuli turkmán költő müveinek ismertetése]. AkÉrt. 11, pp. 181-182.
157. Jelentés a földrajz körében 1876-ban tett munkálatokról. FöldK. 5, pp. 1-8.
158. Az angol éjszaksarki expeditióról. FöldK. 5, pp. 88-91.
159. A török-tatár nyelvek szónyomozási szótáráról. AkÉrt. 11, pp. 15-16. Cf. 141. 144. 152.
160. A magyar irodalom 1876-ban. PN. No. 9, January 11.
161. La persa di Samarcanda. Rus. 2, pp. 395-405.
162. A török-tatár nyelvek etymológiai szótára. Budapest, 235 p. Cf. 137. 141. 152.
163. Über die Reformfähigkeit der Türkei. Budapest, 60 p. Cf. 153.

1878
164. La Turguie estelle susceptible de réformes? Budapest - Paris, 59 p. Cf. 146.
165. Jelentés az orientalistáknak az 1878 évi firenzei III. nemzetközi kongresszusáról. AkÉrt. 12, pp. 131-133.
166. Az angol-afghan viszály. PN. Nos. 232-233, September 26-27.
167. Az afghán nép. Ethnographiai vázlat. PN. Nos. 244-245. October 9.
168. Sir Ali Khán. VU. 25, pp. 645-646.
169. Bir sâhte dervişin Asya-yi vuştâda seyâheti. Istanbul 1295 [1878], 192 p. Cf. 34. 35. 38. 43. 44. 45. 60. 115. 118. 213.
170. Etymologisches Wörtenbuch der turko-tatarischen Sprachen. Liepzig, XXIV + 228 p. Cf. 137. 141. 144.

1879
171. Die Primitive Kultur des Turko-tatarischen Volkes. Liepzig, VIII + 275 p.
172. Egy török utazó a turkománok közt. FöldK. 7, pp. 62-65.
173. A török-tatár nép primitív culturájában az égi testek. Budapest, 14 p. (Értekezések 7/9.)
174. A turkománok nyelvéről. NyK. 15, pp. 1-54. Cf. 156.
175. Die sprache der Turkomanen und die Diwan Machdumkuli's. ZDMG. 33, pp. 387-444. Cf. 155.

1880
176. Jelentés a földrajz körében 1879-ik évben tett munkálatokról. FöldK. 8, pp. 1-11.
177. The Turcomans between the Caspian and Marv. JAI. 1880. February, 8 p. [Offprint]
178. On the Uzbeg epos. JRASB. 14 p. [Offprint]
179. England and Russia in Asia. NC. 7, pp. 917-928.
180. Az oroszok hadviselése Ázsiában. PN. No. 93, April 15.

1881
181. A hunok és avarok nemzetisége. Budapest, 33 p. (Értekezések 9/4.)
182. A legújabb népvándorlási mozgalmak keleten. Budapest, 24 p. (Népszerű természettudományi előadások gyűjteménye 30.)
183. Indiai tündérmesék
184. Codex Cumanicus: Száz. 15, pp. 157-162.

1882
185. A magyarok eredete. Ethnologiai tanulmány. Budapest, VIII + 708 p.; 2. kiadás: XV + 527 p. Cf. 170.
186. Der Ursprung der Magyaren. Leipzig, XII + 587 p. Cf. 169.

1883
187. Hungary. AthJ. December 29, No. 2931. Cf. 167. 175. 192.
188. A jakutok. FöldK. 10, pp. 482-498.
189. Jelentés a földrajz köréből 1882-ben tett munkálatokról. FöldK. 11, pp. 1-14.
190. Baskir szerelmi dalok. NyK. 17, pp. 325-379.
191. A csuvasokról. Budapest, 50 p. (Értekezések 11/5.)


1884
192. A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. I. Válaszom Hunfalvy Pál birálati megjegyzéseire. Budapest, 52 p. (Értekezések 11/12.)
193. Bokhara története a legrégibb időktől a jelenkorig. 2. kiadás, Budapest, I. XXXIX + 247 p.; 232 p. Cf. 101. 103. 114. 117. 216.
194. Hungary. AthJ. December 27, No. 2983. Cf. 167. 171. 192.
195. His life and adventures. London, XII + 370 p.

1885
196. A keleti sajtó. BpH. 5/102, pp. 1-2.
197. Will Russia conquer India? NC. 17, pp. 25-42, 297-311.
198. The geographical nomenclature of the disputed between Merv and Herat. PRGS. 1885 September, pp. 591-596.
199. Herat and its environs. SGM. 15 p. [Offprint]
200. A magyarok eredete és a finnugor nyelvészet. II. Válasz Budenz József birálati megjegyzéseire. Budapest, 74 p. (Értekezések 12/5.) Cf. 176.
201. Vázlatai Közép-Ázsiából. Új kiadás. Budapest, V + 385 p. Cf. 67. 68. 69. 145,.
202. A török faj ethnologiai és ethnographiai tekintetben. Budapest, XVI + 768 p. Cf. 186
203. Das Türkenvolk in seinen ethologischen und ethnographischen Beziehungen geschildert v. Liepzig, XII + 638 p. Cf. 185.
204. Die Scheibeniade. Wien, XXI + 468 p.
205. The coming struggle for India, being an account to arise therefrom to England. London, VIII + 214 p. Cf. 189. 194.
206. La lutte future pour la possession de l'Indie. Paris, VI + 294 p. Cf. 188. 194.

1886
207. A honfoglaló magyarok jellemzéséhez. AkÉv. 17/4, pp. 17-26.
208. The Turks in Persia and teh Caucasus. AQR. 1, pp. 165-179.
209. Hungary. AthJ. January 2, No. 3036. Cf. 167. 171. 175.
210. Russia and England.: Batown and Cyprus. FortR. 40, pp. 382-387.
211. Der Zukunftskampf um Indien. Wien, II + 158 p. Cf. 188. 189.
212. Hungary in ancient, mediaeval, and modern times. London, XVI + 453 p. (The story of the nations 8.) Cf. 202. 209. 217. 247.

1887
213. Hungary in ancient mediavel and modern times. London, XVI + 453 p. Cf. 195. 209. 217. 247.
214. Az iraniak Turkesztánban. FöldK. 15, pp. 49-51.
215. The Transcaspian railway. FortR. 41, pp. 295-311. Cf. 197. 199.
216. The Transcaspian steam tramway or railway? FortR. 41, pp. 615-616. Cf. 197. 198.
217. Magyarországi örök kincstári defterek. Száz. 21, pp. 361-365.
218. Kanizsa (1600-1601): Száz, 21, pp. 716-726, 798-826.
219. Hungary in ancient, mediaeval, and modern times. London, XVI + 453 p. Cf. 195. 209. 217. 247.
220. A Kaspi-tengeren tuli vasúg és ennek müvelődési és politikai fontossága. FöldK. 15, pp. 168-188. Cf. 198. 199.

1889
221. Vámbéry Ármin előadása konstantinápolyi utazásának céljáról a Corvinák ügyében. AkÉrt. 23, pp. 20-21, 65.
222. La turquie moderne et son souverain. Revue 4/6 (Februrary 10), pp. 1-3.

1890
223. A sajtó keleten. Hét. 1, p. 155.
224. The future of Russia in Asia. NC. 27, pp. 196-212.
225. Die Sarten und ihre Sprache. ZDMG. 44, pp. 203-255.

1891
226. Aus dem Geistesleben persischer Frauen. ZDMG. 45, pp. 403-428.
227. Historia de Hungría por -. Madrid, XVI + 434 p. (Historia de las naciones.) Cf. 195. 202. 217. 247.

1892
228. A Traveller's Narrative written to Illustrate the Episode of the Báb. The Academy. No. 1036 (March 12, 1892), pp. 245-246.
229. The situation in Central Asia. NC. 32, pp. 104-117.
230. Zwei moderne centralasiatische Dichter, Munis und Emir. WZKM. 6, pp. 193-208, 269-291.
231. Közép-ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából … 3. jav. bőv. kiadás. Budapest, XLI + 519 p. Cf. 34. 35. 38. 43. 45. 60. 115. 118. 151.


1893
232. Freiheitliche Bestrebungen im moslimischen Asien. DR. 20/1, pp. 63-75.
233. Bokhara története a legrégibb időktől a jelenkorig, ismert és ismeretlen kézirati kútfők után. Budapest, I: XXXVI + 247 p.; II: 232 p. Cf. 101. 103. 114. 117. 177.
234. England in the Orient. NAR. 156, pp. 359-364.
235. The story of Hungary. New York - London, XVII + 440 p. Cf. 195. 202. 209. 247.

1894
236. A magyar nemzet keletkezése. AkÉrt. 5, pp. 323-334.
237. Der König von Persien über Deutschland. DR. 20/7, pp. 96-104.
238. The Shah of Persia in England. NC. 35, pp. 451-458.

1895
239. A magyarság keletkezése és gyarapodása. Budapest, 408 p.
240. Russia and England. NAR. 160, pp. 561-569.
241. A török államférfiak. VU. 42, pp. 845-846.

1896
242. Urmenier [sic!] und Kurden. DR. 86, pp. 216-231.
243. Die Ungarn und ihre Millenniumsfeier. DR. 87, pp. 378-387.
244. Bilder aus Chiwa. Glob. 69, pp. 142-145.
245. Bilder aus Bochara. Glob. 70, pp. 138-142.

1897
246. Néprajzi mozzanatok a keleti kérdésben. BpSz. 90, pp. 321-330.
247. Türkische Reformen seit vierzig Jahren. Cosm. 15, pp. 873-892. Cf. 235.
248. Die Kulturbestrebungen der türkischen Frauen. Cosm. 17, pp. 517-534.
249. Türkische Reformen und die Gefahr eines Weltkriges. Cosm. 17, pp. 517-534.
250. Bilder aus Samarkand. Glob. 71, pp. 152-155.
251. Eine legendäre Geschichte Timurs. ZDMG. 51, pp. 215-232.


1898
252. Bilder aus Russisch-Turkestan und Ferghana. Glob. 73, pp. 268-272.
253. La Turquie d'aujourd'hui et d'avant quarante ans. Paris, 72 p. Cf. 229.
254. Noten zu den alttürkischen Inschriften der Mongolei und Sibiriens. Helsingfors, 119 p. (MSFOu. 12.)

1899
255. Oroaszország a szibériai vasutak befejezése után. BpSz. 100, pp. 238-244.
256. A dohány, a tőzsde és a tajtékpipa. Nyr. 28, pp. 537-538.

1900
257. Die europäische Rivalität in Persien und die deutsche Bagdadbahn. DR. 103, pp. 206-220.
258. Der Wortschatz des Alt-osmanischen. KSz. 1, pp. 15-27.

1901
259. Evlia Cselebi török utazóról és munkájáról. AkÉrt. 12, pp. 181-182.
260. Európa viszonya Khinához és az iszlám világhoz. BpSz. 105, pp. 1-27.
261. Abdurrahman Khán, Afghanisztán ura. BpSz. 108, pp. 321-344.
262. Der orientalische Sprachstudien. Mit einem azerbaižanischen Texte als Appendix. Leiden, X + 232 p.
263. Evlia Çelebi Seyahetnamesi. Istanbul 1318, pp. b - d.
264. Hungary. New York, XII + 453 p. (The story of the nations.) Cf. 195. 202. 209. 217.

1902
265. Vom Reisewerke Ewlia Tschelei's. KSz. 3, pp. 72-76.

1903
266. The agitation against England's power. NC. 53, pp. 353-389.
267. Feridun Bey. VU. 50, pp. 265-266.

1904
268. A modern műveltség japánban. Jöv. 1-9, 8, pp. 10-19.
269. Die gelbe Gefahr. Budapest, 36 p. 254.
270. Japánról. Írták: Vámbéry Ármin, Zichy Ágost. Budapest, 51 p.
271. Le péril jaune. Budapest, 36 p. Cf. 252.
272. The story of may struggles. London- Leipzig, I-II: 492 p. Cf. 259.

1905
273. The awakening of the Tartars. NC. 57, pp. 217-227.
274. Japan and the Mahometan world. NC. 57, pp. 573-576.
275. A political retrospect. NC. 58, pp. 501-504.
276. Küzdelmeim. Budapest, VII + 516 p. Cf. 255.

1906
277. Constitutional Tartars. NC. 59, pp. 906-913.
278. Nyugot kultúrája Keleten. Budapest, VIII + 423 p. Cf. 263. 264.
279. Pan-Islamism. NC. 60, pp. 547-558.
280. Western culture in Eastern lands. London, VIII + 410 p. Cf. 262. 264.
281. Westlicher Kultureinfluss in Osten. Berlin, Vi + 436 p. Cf. 262. 263.

1907
282. Die Kulrturbestrebungen der Tataren. DR. 33/10, pp. 72-91.
283. The Anglo-Russian convention. NC. 62, pp. 895-904.
284. Abdul Medsid szultán és a magyar szabadságharcz. Uj. 5/76, p. 6.

1908
285. The crisis in the Near East. NC. 64, pp. 724-729.
286. Magyarázatok, helyreigazítások: Idegen. Nyr. 37, p. 359.

1909
287. The future of constitutional Turkey. NC. 65, pp. 361-374.
288. Personal recollections of Abdul Hamid II and its court. NC. 65, pp. 980-993; 66, pp. 69-88.

1910
289. Magyarázatok, helyreigazítások: Kendő. Nyr. 39, p. 324.

1911
290. Szó- és szólásmagyarázatok: Rokon. MNy. 7, pp. 23-24.
291. Szó- és szólásmagyarázatok: Maga. MNy. 7, pp 83-84.
292. Szó- és szólásmagyarázatok: Czóh. MNy. 7, p. 413.
293. Jusuf und Ahmed. Ein özbegisches Volksepos im Chiwaer Dialekte. Budapest, 112 + 79 p.
294. Reformképes-e a Kelet? (Előadás). Budapest, 15 p.

1912
295. Turfaner türkische Sprachmonumente. I. KSz. 12 (1911-1912), pp. 158-173.
296. An approach between Moslems and Buddhists. NC. 71, pp. 657-666.

1913
297. The future of the Turks in Asia Minor. AQR. 2, pp. 232-236.
298. Die türkische Katastrophe und die Islamwelt. Stuttgart, 10p.

1914
299. A magyarság bölcsőjénél. A magyar-török rokonság kezdete és fejlődése. Budapest, 223. p.

1979
300.Scenes from the East. Through the eyes of a European traveller in the 1860s. Budapest, 418 p. Cf. 135. 136.


---
301. On the orogin of the Hungarians. Baltimore, s.d., 11 p.

2000
302. Dervisruhában Közép-Ázsián át. Lilium Aurum, Dunaszerdahely. 517 p.

2001
303. Küzdelmeim. Lilium Aurum, Dunaszerdahely. 560 p.


(Vámbéry Ármin személyi bibliográfia - Járási könyvtár Dunaszerdahely, 1983):

1915
Vámbéry emlékezete

1935
Putování Armina Vamberiho, derviše

1947
Én láttam őket…

1960
A bokharai teaház

1963
Közép-Ázsia magyar kutatója…
Megemlékezés Vámbéry Árminról

1966
Dervisruhában Közép-Ázsián át
Resid efendi

1971
The Persian manuscripts of rhe Vámbéy beguast

1979
Scens from the last

1982
Armin Vámbéry, "derviš" z Dunajskej Stredy
A sánta dervis
Expedíció egy kegyetlen helyre
Küzdelem
Prvý Európan, ktorý prešiel chivskou púšou
Vámbéry Ármin emlékére
Vámbéry Ármin nyomában

 

Felhasznált irodalom:

Vámbéry Ármin személyi bibliográfiája
Összeáll.: Tóth Lídia
Kiadta: Járási Könyvtár - Dunaszerdahely, 1983.

Keleti Értekezések 2.
Vámbéry Ármin emlékezete
A Kőrösi Csoma Társaság megbízásából