FÜGGELÉK

Chenla, Kan-pu-cse, Kambuja, Kampuchea, Kambodzsa, oly sok névvel illették Cambodiát viharos történelme során.
Chenla a hatodik század közepén vált ki a kínai befolyás alatt álló Funanból, s lett fontos összeköttetés Kína és India között.
A nyolcadik századig Chenla Jáva befolyási övezetébe tartozott. A Khmer Birodalom megalapítója, II. Dzsajavarman (uralkodott 802--850) is Jáváról tért vissza szülőföldjére, s magával vitte a jávai hinduista kultúra és államszervezés felhalmozott tapasztalatait.
A Birodalom a Tonle Sap, a Nagy Tó köré szerveződött. A hatalmas tó, a hozzá kapcsolódó Tonle Sap Riverrel és a Mekonggal egy gigantikus természetes öntözőrendszert alkotott. Ez lehetővé tette a rizstermelésen alapuló mezőgazdaság felvirágzását, biztos alapot adva a létrejövő, hódító és építkező társadalomnak. A korlátlan hatalmat a dévarádzsák, az istenkirályok birtokolták.
A brahmanista-hinduista vallás "szentháromságát" állították a vallási kultusz középpontjába: Brahmát, a teremtőt, Shivát, a pusztítót, és Visnut, a megtartót. Közös jelképben, a férfierőt szimbolizáló lingában jelenítették meg őket, s a linga vált az istenkirály égi és földi uralmának jelképévé.
A lingákat a templomok centrális tereibe helyezték, s fontos szerepet kapott a papság és az uralkodó szövetségének megköttetésében.

Az uralkodás másik pillére az erős hadsereg volt.
II. Dzsajavarman a Tonle Sap körül négy helyszínen is megkísérelte felépíteni a Birodalom centrumát, de ezek nem bizonyultak hosszú életűeknek. Ma archeológiai kincsesbányák.
Egy későbbi istenkirály, Jaszovarman (uralkodott: 889--910) idejében jött létre Angkor, a Város, s vált a Birodalom fővárosává. Felépítették a világ legnagyobb templomát, Angkor Watot, mely megjelenítésében a Meru hegyet, az istenek hegyét volt hivatott újjáteremteni itt a földön, s egyben jelképezni az istenkirály mérhetetlen hatalmát. Angkor főváros maradt a tizenötödik század közepéig, amikor is a hódító thaiföldiek elpusztították.
Ettől kezdve a jelentőségét elvesztő Cambodia központja Phnom Penh lett.
A tizenegyedik, tizenkettedik században a Birodalom jelentős hódításokat hajtott végre, a mai Laosz, Vietnam és Thaiföld nagy része ekkor Cambodiához tartozott. A mai napig városok, templomok, szobrok sokasága idézi fel a látogatónak a khmer időket.
VII. Dzsajavarman (uralkodott: 1181--1201) volt talán a khmerek legjelentősebb istenkirálya. Saját személyében egyesítette a hinduista vallást a Birodalomban eléggé elterjedt buddhizmussal, amit államvallássá emelt. Egyszerre volt dévarádzsa és bódhiszattva, a leendő Buddha. Új királyi központot emelt, a falakkal körülvett az égtájak felé kapukat nyitó Angkor Tomot, s ennek középpontjában egy hatalmas templomot, Bayont.
Arcmása a teplom ötvennégy tornyáról megnégyszerezve tekint a világtájak felé, óvja alattvalóit és a Birodalmat.
Gigantikus alkotás, akárcsak az általa emelt többi épület, amiket érzékeny, gyönyörű szobrokkal népesített be.
Mégsem sikerült megóvnia országát. Élete végén megkezdődött a Birodalom felbomlása, a szelíddé vált állam már nem tudott ellenállni szomszédai hódító hadjáratainak.
A tizenötödik század közepére Cambodia területének nagyrészét elfoglalták szomszédai. A thai hódítók elpusztították Angkort.

A jelentéktelenné vált ország központja Phnom Penh lett. Váltakozva sínylődött thai és vietnámi befolyás alatt. A tizenhatodik században spanyol és portugál hódítók próbálkoztak Cambodia megszerzésével, ám végül is nem kellett nekik az értéktelennek tartott ország. Végül 1863-ban Indokína meghódítója, Franciaország tette protektorátusává. Ekkor került hatalomra, a franciák jóvoltából, a Norodom dinasztia. A francia protektorátus alatt utak, kórházak, városok épültek, bár jóval kisebb mértékben, mint a franciák számára fontosabb Vietnámban. Ekkorra már Cambodia sorsa elválaszthatatlan volt Indokína helyzetétől.
A vietnami hazafias erők 1946-tól harcba kezdtek a francia megszállás ellen. Győzelmük nyomán 1954-ben megalakult a szocialista blokkhoz tartozó Észak-Vietnám. A franciák kivonultak Indokínából. Dél-Vietnám amerikai befolyási övezetté vált.
Cambodia 1953-ban elnyerte függetlenségét Norodom Szihanuk vezetése alatt, aki apja halála után király lett.
A kettéosztott Vietnám déli részén 1965-ben kitört a háború a Vietkong gerillák és az amerikabarát déli kormány hadserege között. Amerika bekapcsolódott a háborúba, rettenetes pusztítást végezve bombáival és aknáival nemcsak Vietnám földjén, hanem Cambodiában is. Vietnám két része között demilitarizált övezet állt, nemzetközi ellenőrzés alatt. A Vietkong erők utánpótlása Észak Vietnámból ezért kerülő úton, a Laosz és Cambodia területén át húzódó Ho Chy Minh ösvényen át történt. A gerillák utánpótlását támadva Amerika iszonyatos Fiségű bombát és aknát dobott le Cambodiára, bár az részt sem vett a harcokban. A bombázások mérhetetlen pusztítást és szenvedést okoztak a cambodiai népnek.
1970-ben Norodom Szihanukot egyik tábornoka megfosztotta hatalmától. A puccs amerikai segítséggel történt, s így amerikabarát kormány jött létre. Az elűzött király ekkor felhívással fordult népéhez, felszólítva mindenkit, hogy csatlakozzon az Amerika ellen harcot hirdető Vörös Khmerek mozgalmához. Így jött létre az erős vörös khmer hadsereg.

Miután Amerika az egyre élénkülő nemzetközi és mindenekelőtt belföldi tiltakozás miatt nem vethette be teljes haderejét Vietnám ellen, nem tudta megnyerni a háborút.
Két héttel Saigon eleste előtt a Vörös Khmerek hadserege bevonult Phnom Penh-be, s megkezdődött Cambodia modern történelmének legszörnyűségesebb időszaka.
A Vörös Khmerek, élükön Pol Pottal és francia egyetemeken kiművelődött vezérkarával, hősökként érkeztek és négy év múlva tömeggyilkosokként távoztak. A végsőkig megvalósítottak egy ideológiát, melynek lényege az volt, hogy a jövő szocialista társadalmát csak a burzsoá fertőzéstől mentes, egyszerű, tiszta, falusi tömegekkel lehet megvalósítani. (Ekkor már a "létező szocializmus" kapitalizálódása nyilvánvaló volt, s Mao kétségbeesésében meghirdette a "kulturális forradalmat" Kínában.)
Pol Poték a városokban élő, "ideológiailag fertőzött" lakosságot vidékre telepítették, s helyükbe "egészséges vidéki kádereket" hoztak, akik teljes tudatlanságukban elhitték, hogy ők a jövő kovácsai. A kitelepítés során így vagy úgy kiirtották Cambodia értelmiségét, beleértve az orvosokat, tanárokat, művészeket, hivatalnokokat, papokat; az írástudókat. Eltörölték a pénzt, megszüntették a bankokat, múzeumokat, az iskolákat "szekuritének" rendezték be. Uralmuk kezdetén meghirdették a zéró évet, az új időszámítás hajnalaként. Ez a hajnal körülbelül kétmillió kambodzsai ember életébe került. A kambodzsaiak szelídek. Buddhisták. Nem lázadoznak.
A Vörös Khmerek hatalmát a vietnámi hadsereg törte meg, miután Vietnám megelégelte a határmenti falvakban élő vietnámi kisebbség legyilkolását. 1979-ben, miután Pol Poték a thai határszélre menekültek, a vietnámiak egy új kormányt segítettek hatalomra, amelynek meghatározó személyisége Hun Szen lett, egy volt vörös khmer tiszt, aki szembefordult Pol Pot rémtetteivel. Néhány év múlva a vietnami hadsereg, erős nemzetközi nyomásra eltávozott, Norodom Szihanuk egy idő után ismét elfoglalhatta trónját.

Napjainkban Cambodia alkotmányos monarchia, melynek élén Norodom Szihanuk áll. Nagy tiszteletnek örvend, hatalma viszont nincs. Hun Szen maradt a tényleges vezető, első miniszterként éles hatalmi harcokba bonyolódva a király fiával, Norodom Ranariddh herceggel.
Jelenleg Cambodia lakosainak száma tizenegy millió. Ennek fele tíz éven aluli. A lakosság nyolcvan százaléka vidéken él, földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkozik, primitív körülmények között, elavult technológiával. Nincsenek nagyüzemek, minden fontos árucikk a környező országokból származik. Az utak gyakorlatilag járhatatlanok, a fontosabb öt-hat település apró repülőgépekkel érhető el. Ennek igénybevétele a kambodzsai ember számára elképzelhetetlen. Egy-egy út ára az egy főre eső évi nemzeti jövedelemnek felel meg. Ez jelenleg hatvan dollár. Cambodia a föld egyik legszegényebb országa. Fát, gumit és drágaköveket exportál, s nagy mennyiségben krokodilokat Thaiföld számára. Műemlékei egyedülállóak a világon. Ezek egy része minden kockázat nélkül megtekinthető.
Bangkokból több légijárat is indul Phnom Penh-be, és a kambodzsai főváros repülőterén minden további nélkül lehet egy hónapig érvényes vízumot kapni.
Innen repülőjárat vezet Siem Reap városába, ahol a látogatót kényelmes szálláshelyek és jó éttermek fogadják. Hatvan dollárért egy hétre érvényes belépő váltható az Angkor környéki műemlékek megtekintéséhez. Angkor mintegy tíz kilométerre van Siem Reap városkától. Egyetlen út vezet a műemlékekhez.Ezeknek megtekintése körülbelül hat napot vesz igénybe. Érdemes kismotorral rendelkező, angolul némiképp beszélő vezetőt fogadni. Ez könnyen lehetséges Siem Reap bármely szálláshelyén.
Néhány, fontosabb műemlék, keletkezésük sorrendjében:
Kilencedik század: Bakong, Lolei (tégla templomok, téglából készült szobrokkal)
Tizedik század: Banteay Szrei (A nők temploma. Színes homokkőből épült. Csodálatos ékszerdoboz, egyedülállóan finom még a khmer művészetben is. Aprólékosan megfaragott kőcsipkék díszítik, falaiból szépséges apsarák lépnek elő.)

Tizenegyedik század: Ta Keo (Hatalmas épület, a tisztán látható szerkezete miatt különösen érdekes. Soha nem fejezték be. Jól kivehetőek a kőgerendák illesztési módjai, a tetőszerkezetek, az álboltívek.)
Tizenkettedik század: Angkor Wat (Gigantikus, ötszintes épület, ebből három szinten helyezkedik el a tulajdonképpeni templom. A szintek galériákkal határolt terraszokból állnak. A legfelső szinten áll az öt hatalmas torony, egy-egy a négy sarkon, egy pedig középütt.A külső falakon mintegy másfélezer nagy alakú apsara található. (Az apsarák eredetileg égi táncosnők, nimfák, a khmer művészetben az istenek és az istenkirály kedvesei.)
Angkor Wat belső falain hatalmas, összefüggő domborművek láthatók. A khmer Mahabharáta és Rámajána jelenetei, és a khmerek harcai a szomszédos népek ellen.
Angkor Vat nemcsak vallási, hanem kozmológiai központként is kiemelkedő szerepet játszott. Mivel Cambodiában a képzőművészet összefonódott az építészettel, minden templomban láthatók szépséges szobrok.
A khmer művészet rajongói megtekinthetik Phnom Penh-ben a Nemzeti Múzem gyűjteményét. Rendkívül gazdag anyag található Thaiföldön, Bangkokban, a Nemzeti Múzeumban, Lop Buri és Phimai múzeumaiban, meg Vietnámban. És a világ számos városában.
Cambodia vad és érdekes vidéke a hegyek között fekvő Rattanakiri tartomány. Itt élnek az ősi szokásaikat, kultúrájukat máig megőrző kisebbségek. Itt bányásszák Cambodia drágaköveinek nagy részét.
A vadon élő állatok kedvelőinek Mondulkiri tartomány ajánlható.
Itt hihetetlenül szép a táj. Még szép.

 

előző   tartalom   tovább