Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Kakuk Zsuzsa
a nyelvtudomány doktora

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

I. Egyetemi tanulmányaimat 1944 és 1949 között végeztem a Debreceni Tudományegyetemen, ahol 1948-ban magyar nyelvtörténeti témával doktoráltam, majd 1949-ben magyar-latin szakos középiskolai tanári oklevelet szereztem.
Turkológiai pályafutásom 1951-ben kezdődött, amikor az ELTE Németh Gyula által vezetett Török Filológiai Tanszékére kerültem. Ettől kezdve nyugdíjba vonulásomig (1995) itt dolgoztam, a következő beosztásokban: 1951-54 aspiráns, 1955-57 tudományos munkatárs, 1958-64 egy. adjunktus, 1965-70 egyetemi docens, 1971-76 tanszékvezető egyetemi docens, 1977-89 tanszékvezető egyetemi tanár, 1990-95 egyetemi tanár. A kandidátusifokozatot 1955-ben, a nagydoktori fokozatot 1970-ben szereztem meg.

II. Oktatási munkásságom főbb területei:Bevezetés a turkológiába; Mai török népek és nyelvek; Régi török népek és nyelvek; Török nyelvemlékek;Török nyelvtörténet; Öszmán-török nyelvtörténet; Török nyelvjárások; A török és magyar nyelv kapcsolatai; A magyar nyelv török jövevényszavai; A magyar turkológia története. Oktatási célokra három tankönyvetkészítettem.

III. Tudományos munkásságom főbb területei:
1. A magyar nyelv oszmán-török jövevényszavai hódoltság kori magyar és latin forrásokból gyűjtött anyag alapján. Ebből a témából két nagyobb terjedelmű könyvem (1973-ban francia, 2000-ben magyar nyelven) és számos cikkem jelent meg.
2. Későbbi török-magyar kapcsolatok, elsősorban II. Rákóczi Ferenc és Kossuth Lajos törökországiemigrációjának török nyelvi vonatkozásai. Mikes törökországi leveleiben található török szavakról cikkeket, Kossuth török nyelvtanáról egy könyvet írtam.
3. A honfoglalás előtti és középkori átvételű török jövevényszavaink. Részt vettem a TESZ munkálataiban, ahola török jövevényszavak szócikkeit készítettem el, foglalkoztam a kun nyelv magyarországi emlékeivel. A magyar őstörténet török kapcsolatainak megvilágítására elsőként fordítottam magyarra az Orchoni feliratok teljes ótörök szövegét.
4. "Örök kőbe vésve" című könyvemben (1985) eredeti ótörök és közép-török szövegeket fordítottam magyarra a VII-XV. században élt régi török népeknek Európában - így nálunk is - alig ismert irodalmi értékű alkotásaiból.
5. Egy nyolc kötetre tervezett sorozatban részben már kiadtam Kúnos Ignácnak az első világháború hadifogoly-táboraiban gyűjtött folklór anyagát. Eddig hat kötet jelent meg kazáni tatár, miser tatár, krími tatár és krími karaim anyagból.
6. Egyetemi oktatási célokra összeállítottam egy kétkötetes tankönyvet a mai török nyelvekről, valamint az oszmán-török nyelvtörténetről.
7. Tudománytörténeti munkáim a Török Tanszék fennállásának 100. évfordulójára írt tanulmányom a magyar turkológiai oktatás történetéről (1971), s tematikus bibliográfia a magyar turkológia 1945-74 közötti szakaszáról (1981).
8. Török munkatársak bevonásával elkészítettem a Magyar-török kéziszótárt, amely kb. 45 000 magyar címszótés 30 000 szókapcsolatot, kifejezést tartalmaz.

IV. Szerkesztői munkásságom
1986-ban megindítottam a "Keletkutatás" című, évente kétszer megjelenő folyóiratot. 1994-ig 18 általamszerkesztett kötet jelent meg. A folyóirat feladata a legújabb magyar orientalisztikai kutatások tudományos szintű bemutatása magyar nyelven.
1976-84-ig tagja voltam a Nyelvtudományi Közlemények szerkesztő bizottságának. Szerkesztője voltam több könyvnek is, mint például Németh Gyula Összegyűjtött Munkáinak II. kötete.

V. Tudományos közéleti tevékenységem a magyar orientalisztika több területére kiterjed. Három évig elnöke voltam az MTA Orientalisztikai Bizottságának, majd a minősített magyar orientalisták küldött képviselője az MTA-n. 12 évig voltam alelnöke a Kőrösi Csoma Társaságnak. Részt vettem számos szakmai bizottságmunkájában, mint például az Akkreditációs Bizottság és az OTKA nyelvészeti szakbizottsága. Jelenleg is tagja vagyok az MTA Doktori Szakbizottságának.

VI. 1970-től levelező, 1978-tól tiszteleti tagja vagyok a Türk Dil-Kurumu-nak (Török NyelvtudományiTársaság/Akadémia).

 

BIBLIOGRÁFIA

Emlékkönyv Kakuk Zsuzsa tiszteletére. Studia Orientalia prof. Susannae Kakuk septuagennariae dedicata. (Edited by Géza Dávid and István Vásáry). Budapest, 1995. 247 oldal = Acta Orientalia Hungarica XLVIII (3) (Benne részletes bibliográfia)

Válogatott bibliográfia
Könyvek

1. Kossuth kéziratai a török nyelvről. Budapest, 1967. 136+8 oldal. Akadémiai Kiadó, Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 3. sz.
2. Recherches sur l'histoire de la langue osmanlie des XVIe et XVIIe siecles. Les éléments osmanlies de la langue hongroise. Budapest, 1973. 660 oldal = Bibliotheca Hungarica XIX.
3. Mai török nyelvek. I. Bevezetés. Budapest, 1976., 21991. II. Szövegek. Budapest. 1980. 140. oldal (Egyetemijegyzet).
4. Cultural Words from the Turkish Occupation of Hungary. Budapest, 1977. 116 oldal = Studia Turco Hungarica IV.
5. Kasantatarische Volkslieder. Auf Grund der Sammlung von Ignác Kúnos herausgegeben von Zsuzsa Kakuk. Budapest, 1980. 140 oldal = Oriental Studies No 4.
6. Hungarian Turcology. 1945-1974. Bibliography. Budapest, 1981. 187 oldal = Oriental Studies No 5.
7. Örök kőbe vésve. A régi török népek irodalmának kistükre. A VII-től a XV. századig. Budapest, 1985. 387 oldal. Európa Kiadó.
8. Storia della lingua Turca Ottomana. Venezia, 1985. 67 oldal, Universita de Venezia - Dipartimento di StudiEurasiatici. (Egyetemi jegyzet).
9. Kasantatarische Volksmärchen, Auf Grund der Sammlung von Ignác Kúnos herausgegeben von Zsuzsa Kakuk und Imre Baski. Budapest, 1989. 220 oldal = Oriental Studies No 8.
10. Kirim tatar sarkilari. I. Kúnos'un derlemesinden yayimlayan Zsuzsa Kakuk. Ankara, 1993. 208 oldal = Türk Dil Kurumu Yayinlari. 564.
11. Mischärtatarische Texte mit Wörterverzeichnis. Szeged, 1996. 192 oldal = Studia Uralo-Altaica 38.
12. A török kor emléke a magyar szókincsben. Budapest. 1996. Akadémiai Kiadó. 369 oldal = Kőrösi CsomaKiskönyvtár 23.
13. Magyar-török szótár. Készítették: Benderli Gün, Gülen Yilmaz, Kakuk Zsuzsa, Tasnádi Edit. Szerk. Kakuk Zsuzsa. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó 2002, 919 oldal
14. Kasantatarisches Wörterverzeichnis. Aufgrund der Sammlung von Ignác Kúnos herausgegeben von Zsuzsa Kakuk und Imre Baski. Ankara, 2001. Türk Dil Kurumu Yayinlari. (Kiadás alatt)
15. Hoztam tenger mélyéből. Krími tatár népdalok és találós kérdések. Barbaricum Könyvműhely, Karcag, 2004.
16. Bükkönyrét a Volga partján: Kazáni tatár és miser népdalok, Karcag, 2005.

Cikkek

1. Les mots d'emprunt turc osmanlis dans le hongrois et les recherches d'histoire fonétique de la langue turque-osmanlie: Acta Orientalia Hungarica 5, 181-194. 1955.
2. Le dialecte turc de Kazanlyk: Acta Orientalia Hungarica 8, 169-187. 1958.
3. Textes turcs de Kazanlyk: Acta Orientalia Hungarica 8, 241-311. 1958.
4. Türkische Volksmärchen aus Küstendil: Ural-altaische Jahrbücher 33, 90-94. 1961.
5. Die türkische Mundart von Küstendil und Michailovgrad: Acta Linguistica Hungarica 11, 301-386. 1961.
6. Les monuments de la dinanderie turque dans le langues balkaniques et le hongrois: Acta OrientaliaHungarica 19, 67-77. 1966.
7. A szláv közvetítés kérdése a magyar nyelv oszmán-török elemeiben: Nyelvtudományi Közlemények 68, 51-65. 1966.
8. Über die türkische Blumensprache: Acta Orientalia Hungarica 23, 285-295. 1970.
9. Cent ans d'enseignement de philologie turque a l'Université de Budapest. In: Studia Turcica (Szerk.: Ligeti Lajos. Budapest, 1971.), 7-28. 1971.
10. Le dialecte turc d'Ohrid en Macédoine: Acta Orientalia Hungarica 26, 227-283. 1972.
11. Quelques catégories de noms de personne turcs: Acta Orientalia Hungarica 28, 1-35. 1974.
12. Türkisches aus Hans Dernschwans Tagebuch. In Hungaro Turcica. Studies in Honour of Julius Németh(Budapest, 1976, Ed. Gy. Káldy-Nagy), 283-292.
13. Türkisches aus Hans Dernschwams Tagebuch: Acta Orientalia Hungarica 32, 127-173, 321-352. 1977.
14. Lisan-i ezhar: Acta Orientalia Hungarica 40, 3-57. (Társszerző: Cemil Öztürk). 1986.
15. Török személynevek hódoltságkori forrásainkban: Keletkutatás, 1988. Ősz, 13-28. 1988.
16. Ein krimkaraimisches Wörterverzeichnis. Acta Orientalia Hungarica 45, 347-401. 1991.

Közös munkában való részvétel

1. A magyar nyelv történeti etimológiai szótára I-III. Budapest, 1967-1976. Főszerk. Benkő Loránd. (A török címszavak elkészítése)
2. Keleti nevek magyar helyesíráse. Budapest, 1981. Főszerk. Ligeti Lajos (Bevezetés a török nyelvekről; a török szavak helyesírása)
3. Magyar Kódex A magyar művelődéstörténet évszázadai III. kötet. Szultán és császár birodalmában. Magyarország művelődéstörténete 1526-1790. (Főszerkesztő: Szentpéteri József) Budapest, 2000. Kossuth Kiadó. (a "Török jövevényszavak" c. fejezet)

Szerkesztői munka

Keletkutatás (Folyóirat) Szerkeszti: Kakuk Zsuzsa. Kiadja a Kőrösi Csoma Társaság. 1986-1994.

Forrás: http://www.nagydoktornok.hu/kzs.pdf#search=%22k%C3%BAnos%20ign%C3%A1c%22