Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

bar Szauma, Rabban

(szül. 1220 k. Chung-tu, Kína - megh. 1294. jan. Bagdad), nesztoriánus keresztény pap; fontos, bár kevéssé ismert utazásokat tett Mongólia követeként Nyugat-Európában - ezzel mintegy ellenpontozta Marco Polo ázsiai utazását.

A turkesztáni nomád ujgurok népéből származó jómódú, Chung-tuban (most Peking) élő keresztény családban született és 23 éves korában lett nesztoriánus szerzetes. Mint aszkéta és tanító vált híressé. Tanítványával, Marcusszal megkísérelt zarándokutat tenni Jeruzsálembe. Mielőtt elért Bagdadba, a Katolikosznak, vagyis a nesztoriánus egyház vezetőjének székhelyére, átutazott a nyugat-kínai Kanszun és Khotánon, a perzsiai Khoraszánon és Azerbajdzsánon. Mivel helyi harcok miatt nem tudott eljutni Jeruzsálembe, nesztoriánus monostorokban tartózkodott Örményországban, amíg a Katolikosz vissza nem hívta, hogy egy missziót vezessen Abaghához, Perzsia Il-kánjához („területi kánjához”). Később kinevezték a Keleti Nesztoriánus Gyülekezet pátriárkájává, a főespereshez hasonló pozícióba.

1287-ben Abagha fia, a vallási nézeteit tekintve eklektikus és keresztény szimpatizáns Argún, bízott abban, hogy a keresztény királyokat rá tudja arra bírni, csatlakozzanak hozzá a muszlimok Szentföldről való előzésében, s követként küldte bar Szaumát a nyugat-európai uralkodókhoz. II. Andronikosz Palaiologosz császár szívesen látta bar Szaumát Konstantinápolyban. A követ azonban csak közvetlenül IV. Honorius pápa halála után érkezett meg Rómába. A Bíborosok Szent Testülete meghallgatta bar Szaumát, de jobban érdekelték őket bar Szauma teológiai nézetei, mint küldetése, és felkérték, hogy ismertesse a nesztoriánus hitvallást. Ettől bar Szauma vonakodott, mivel nyugaton a nesztoriánizmust eretnekségnek tekintették. Rómát elhagyva Párizsba utazott, ahol egy hónapig IV. Fülöp udvarában tartózkodott, majd Bordeaux-ba ment, ahol találkozott I. Edward angol királlyal. Egyik uralkodó sem volt hajlandó szövetséget kötni Argunnal.

Franciaországot elhagyva, Perzsiába való visszatértekor, bar Szauma Rómában találkozott az újonnan megválasztott IV. Miklós pápával. Később az Il-kán udvarának lelkészévé jelölték ki, még később pedig visszavonult az azerbajdzsáni Marágéba egyházat alapítani. Jó megfigyelő volt, perzsa nyelvű naplót vezetett utazásairól, ebben - kívülállóként - a középkori Európáról szokatlan képet festett. A mű angol nyelvű fordítása megtalálható Sir Wallis Budge Kublaj kán szerzetesei c. művében.

Obrusánszky Borbála: Kelet Marco Poloja, avagy egy mongol keresztény a pápai udvarban