ZEN IRODALOM ZEN LITERATURE
« Zen főoldal
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

無住一円 Mujū Ichien* (1226–1312)
沙石集**
(Rōmaji:) 『沙石集』(しゃせきしゅう / させきしゅう) Shaseki shū
(English:) Sand and Pebbles / Collection of Stone and Sand
(Magyar:) Kavics és homok

* 無住道曉 Mujū Dōkyō (1 January 1227 - 9 November 1312), birth name 一円道曉 Ichien Dōkyō
** The Shasekishū, also read as Sasekishū, translated into English as Sand and Pebbles, is a five-volume collection of Buddhist parables written by the Japanese monk Mujū in 1283 during the Kamakura period. It is popularly excerpted in English in 101 Zen Stories.Tartalom

Contents

PDF: 101 zen történet [Kavics és homok]
Fordította: Bánfalvi András

PDF: Százegy zen történet 5-97. oldal
in: A zen kapui : Százegy zen történet : Nincs Kapu. Ford., szerk. és vál. Szigeti György, [Budapest] : Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1998, 147 p.

PDF: 101 zen történet 7-75. oldal
in: Hús-vér zen, ford. Acsai Roland,
Cephalion, Szentendre, 2006.

DOC: 101 Zen Stories
Transcribed by Nyogen Senzaki & Paul Reps


PDF: 101 histoires zen

101 Zen Stories [Collection of Stone and Sand] DOC 

101 Zen Stories PDF

Transcribed by Nyogen Senzaki (千崎如幻 1876–1958) & Paul Reps (1895-1990)

101 Zen Stones was first published in 1919 by Rider and Company, London, and David McKay Company, Philadelphia.
These stories recount actual experiences of Chinese and Japanese Zen teachers over a period of more than five centuries.

101 Zen Stories / transcribed by Nyogen Senzaki and Paul Reps, Philadelphia, David McKay Company, 1940. 126 p.
is a 1919 compilation of Zen koans including 19th and early 20th century anecdotes compiled by Nyogen Senzaki, and a translation of Shaseki shū, written in the 13th century by Japanese Zen master Mujū (無住) (literally, "non-dweller"). The book was reprinted by Paul Reps as part of Zen Flesh, Zen Bones.

 

Shaseki-shū ( 砂石集 )
http://zenwort.lima-city.de/nihonryoiki/nr_htm/nr_einl_06.html#SHASEKI
Abkürzung: SS

Begonnen 1279, vollendet 1283; Mujū Ichien (無住一圓, 1226-1312), der die verschiedensten Lehrrichtungen durchwanderte und zuletzt sich ganz Zen zuwandte, spricht hier in 10 Bänden über das Mannigfaltigste des Buddhismus im Sinne des buddhistisch-religiösen Menschen der Kamakura-Zeit. Mujū lebte dann im Chomo-ji in der Provinz Ogami. Zu seinen weiteren Werken gehören Shozai shu (Sammlung von Schätzen der Weisheit) und Zodan shu (Gesammelte Reden).

 

Collection de sable et de pierres par Ichien Mujū; traduction [du japonais], préface et commentaires de Hartmut O. Rotermund. [Paris]: Gallimard, 1979.

 

101 opowieści zen

 

101 zen történet [Kavics és homok]

PDF: 101 zen történet; [ford. Bánfalvi András (1955-2002)]. Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, [Budapest], 1994, 86 oldal

PDF: Százegy zen történet 5-97. oldal, in: A zen kapui : százegy zen történet: nincs kapu / [ford. Szigeti György]. Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, [Budapest], 1998, 147, [6] oldal

PDF: 101 zen történet 7-75. oldal, in: Hús-vér zen / összeáll. Paul Reps; [ford. Acsai Roland]. Cephalion Kiadó, Szentendre, 2006, 136 oldal
[E mű négy könyvet foglal magában: A "101 Zen Történetet", mely több mint 500 év tapasztalatából merít, a "Kapu nélküli kaput", mely a megvilágosodást elősegítő, ősi koanok gyűjteménye, A "Tíz bikát", a szellemi előmenetel könyvét és végül a "Középpont felé" című ősi szanszkrit kézirat fordítását.]

 

 

69. Lenyelni a szégyent
Fordította: Terebess Gábor (Shaku Genshō)
A Kőrösi Csoma Sándor Intézet Közleményei, 1975. 3-4. szám, 68. oldal

Váratlan vendégek érkeztek a kolostorba, és a szerzetes-szakács az összekapkodott zöldséggel, nyisz-nyisz, a nagy sietetségben egy kígyót is beleaprított a levesbe, anélkül, hogy észrevette volna.
Az ebéd közepe táján hívatták és Fúgai
* mester egy hang nélkül elétartotta a kígyó fejét. A szakács kiragadta a mester ujjai közül a kígyófejet, egy „köszönömmel" lenyelte, és kisietett a teremből.

* Fūgai Honkō (風外本高 1779-1847)


Tarnóczy Zoltán illusztrációja