Terebess szórólapok
« szórólapok listája

 

A SZÍV SZÚTRA


Ez a szöveg A szív szútra avagy A végső bölcsesség szíve japán olvasata és magyar fordítása. A buddhista tanítás egyik legrövidebb, legszebb foglalata. Minden japán zen szerzetes kívülről tudja, a reggeli szertartás kezdetén és számos más alkalommal is kántálja a „fahal” szívdobogást idéző hangjára.MAKA HANNYA HARAMITA SHIN GYO

 

KAN JI ZAI BO SATSU GYO JIN HANNYA HA RA MITA JI SHO KEN GO ON KAI KU

DOU ISSAI KU YAKU SHA RI SHI SHIKI FU I KU KU FU I SHIKI SHIKI SOKU ZE KU

KU SOKU ZE SHIKI JYU SO GYO SHIKI YAKU BU NYO ZE SHA RI SHI ZE SHO HO KU SO

FU SHO FU METSU FU KU FU JYO FU ZO FU GEN ZE KO KU CHU MU SHIKI

MU JYU SO GYO SHIKI MU GEN NI BI ZESSHIN NI MU SHIKI SHO KO MI SOKU HO

MU GEN KAI NAI SHI MU I SHIKI KAI MU MU MYO YAKU MU MU MYO JIN NAI SHI MU RO SHI

YAKU MU RO SHI JIN MU KU SHU METSU DOU MU CHI YAKU MU TOKU I MU SHO TOKKO

BO DAI SATTA E HANNYA HA RA MITA KO SHIN MU KE GE MU KE GE KO

MU U KU FU ON RI ISSAI TEN DOU MU SO KO GYO NE HAN SAN ZE SHO BUTSU

E HANNYA HA RA MI TA KO TOKU A NOKU TA RA SAN MYAKU SAN BO DAI

KO CHI HANNYA HA RA MI TA ZE DAI JIN SHU ZE DAI MYO SHU ZE MU JYO SHU

ZE MU TOU DO SHU NO JYO ISSAI KU SHIN JITSU FU KO

KO SETSU HANNYA HA RA MITA SHU SOKU SETSU SHU WATSU

GYA TE GYA TE HA RA GYA TE HARA SO GYA TE BO DHI SOWA KA

HANNYA SHIN GYO

A VÉGSŐ BÖLCSESSÉG SZÍVE

 

Midőn Avalokitésvara bódhiszattva a végső bölcsességbe mélyedt, felismerte az öt halmaz ürességét és megvált minden szenvedéstől.

Ó, Sáriputra! Az alakzat nem más, mint üresség, az üresség nem más, mint alakzat; üresség bizony az alakzat, alakzat bizony az üresség. Így van az érzet, az észlelet, az indíték, a tudat is.

Ó, Sáriputra! Üresség a sajátja mindeneknek: nem születnek, nem enyésznek, nem szennyeződnek, nem tisztulnak, nem gyarapszanak, nem fogyatkoznak. Nincs hát az ürességben alakzat, érzet, észlelet, idíték, tudat. Nincs szem, fül, orr, nyelv, test, elme. Nincs alak, hang, szag, íz, tapintat, eszme. Nincs világa a szemnek és így tovább, míg nincs világa a tudatnak. Nincs nem-tudás és nincs szűnte a nem-tudásnak, míg nincs öregség és halál, s nincs szűnte az öregség- és halálnak. Nincs szenvedés, eredet, megszűnés, út. Nincs tudás, sem siker, mert nincs mi sikerülhetne.

A bódhiszattva a végső bölcsességre hagyatkozik, hogy szellemét mi se gátolja; s mert gáttalan, nem szorong többé, kibontakozik fonák nézetei közül és eljut a nirvánába. A hármas idő minden buddhája a végső bölcsességre hagyatkozik, hogy elérje a teljes és tökéletes megvilágosulást. Ezért a végső bölcsesség a legszentebb ige, a legragyogóbb ige, a felülmúlhatatlan ige, a páratlan ige, amely lebírhat minden szenvedést, igazán és csalhatatlanul. Ezért a végső bölcsesség igéje így nyilatkozik meg:

„Eljött, eljött, végigjött, túl-jött, köszöntessék a megvilágosulás!”

 

(Terebess Gábor fordítása)

 

 

Angol fordítás