Szerkesztőség Terjesztés Könyvlista Index Előkészületben Szórólapok

Terebess szórólapok
« szórólapok listája

 

MUSZLIM IMAFÜZÉREK
TESPIH törökül (maszbaha vagy szibha arabul, taszbih perzsául)

 

A legszebb muzulmán olvasókat mind a mai napig Isztambulban készítik. Régen kaphatók voltak szerte az Oszmán Birodalomban, különösen Mekkába vitték a zarándoklat évadján. S bár gyártották az iszlám felségterületén másutt is – Szamarkandban, Buharában, Iránban – az isztambuli imafüzér tett szert a legnagyobb hírnévre, mind a mívesség, mind a felhasznált anyagok nemessége miatt. Kár, hogy ez az értékes török kézművesség hanyatlásnak indult az 1920-as években, és jelenleg már csak néhány mesterember folytatja ezt az ipart. Nem is olyan régen, a századfordulón még háromszáz volt belőlük egyedül az isztambuli Nagy Bazárban. A mesteremberek a legegyszerűbb esztergát használták a gyöngyök készítéséhez, bal kezükben egy íj húrjával hajtották, jobb kezükben tartották a vésőt, mialatt jobb lábukkal igyekeztek ránehezedni a szerkezetre, hogy ne billegjen. Nemcsak a legfinomabb kidolgozású gyöngyöket esztergálták ezen a primitív gépen, hanem szipkát, nyakláncot, a vízipipa szopókáját is. A muszlim imafüzér (törökül tesbih) 99 gyöngyből áll, van egy alkalmi változata 33 gyöngyből, és létezik irdatlan hosszú, ötszáz vagy ezer gyöngyöt számláló dervis-olvasó is, amit csak kolostorokban vagy halotti szertartásokon vesznek elő. A gyöngyök változatos méretűek és alakúak, nőknek általában kisebbek valók. Minden 33. szem után beiktatnak egy elválasztót (nişane) és a hetedik vagy ötödik szem után egy apró lencseformát (pul) az imakörök számon tartására. A füzért az imám fogja össze, ez egy 3-6 cm hosszú díszgyöngy. A felfűző zsinór egy vagy két lyukon át 8-20 cm-es selyem bojtban folytatódik, a végét pedig sokszor egy „cserkesz csomó”-nak nevezett függő zárja le. Az iszlám országokban utcán sétálgató vagy kávéházban üldögélő embereket is rajtakaphatunk, amint olvasót morzsolgatnak markukban. Ungnád Dávid Konstantinápolyi utazásai-ban így írja le használatát a 16. században:

 

„Ezek a rózsafüzérek háromrészesek. Az elsőnél gyakran egy kavicsot tologatnak, így szólnak: Sub ha nalla – Te megfoghatatlan Isten. A másodiknál: Ell-hem-du lillahi – Köszönetet mondunk neked. A harmadiknál: Allah akbar – Te mindenható vagy. Ez az egész imájuk, ennyit mondanak egész nap. Néhányan Isten bizonyos nevét ismételgetik, melyből kilencvenkilencféle van a Koránjukban. Egy ilyen Pater nosternek, más néven rózsafüzérnek, kilencvenkilenc szeme van. Van egy nagy, melyet imámnak, elöljárónak neveznek. Ha ehhez érkeznek, akkor tudják, hogy rózsafüzérük a végéhez ért.”

A szultánok, nagyvezírek vagy gazdag kereskedők olvasófüzérét gyakran drágakövekből – smaragdból, gyémántból, rubinból – készítették. Némely olvasó féldrágakövekből készül ma is, ezüst vagy arany imámmal, mások korallból, elefántcsontból, igazgyöngyből, borostyánból. A török mesteremberek igen járatosak a különleges fák, magvak megmunkálásában is.