Szerkesztőség Terjesztés Könyvlista Index Előkészületben Szórólapok

Terebess szórólapok
« szórólapok listája

 

GANÉSA

Az Akadályok Elhárítója

 

Az elefántfejű, nagy hasú Ganésa a legnépszerűbb hindu istenség, a költők és kereskedők védnöke, jóindulatú segítségével elhárulnak az alkotó, vállalkozásba kezdő ember előtt tornyosuló akadályok. Szobrát az indiaiak házi istenként őrzik otthonukban. Ganésa hátasállata a patkány, amit szent állatnak tartanak Indiában.

GANÉSA Siva és Párvatí fia. Vörös vagy sárga, emberi törzzsel, hatalmas gömbölyödő hassal, négy karral és elefántfejjel ábrázolják, szájából egyetlen agyar meredezik csupán. Külső vonásaira néhány mítoszban lelünk magyarázatot. Az egyik, hogy a születésekor tartott ünnepségre elfelejtették meghívni Sani istent (a Szaturnusz bolygó megtestesítőjét), aki bosszúból tekintetével elhamvasztotta a csecsemő fejét, mire Brahma azt tanácsolta Párvatínak, hogy annak az élőlénynek a fejét tegye a helyére, akivel először találkozik; ez a lény egy elefánt volt. Egy másik mítosz szerint Siva maga vágta le dühében fia fejét, amikor az megzavarta együttlétét Párvatíval, ám azután, hogy feleségét megvigasztalja, Ganésa törzsére a közelben talált elefánt fejét helyezte. Ganésa egyik agyarát a legenda szerint a Parasurámával vívott párharc során veszítette el. Parasuráma meglátogatta Sivát, aki azonban aludt, Ganésa pedig nem volt hajlandó beengedni a vendéget, mire az Ganésához vágva fejszéjét, levágta jobboldali agyarát. Egy másik legenda úgy tartja, hogy a Gadzsamukha óriással való verekedés során Ganésa maga vágta le agyarát és vágta ellenfeléhez; a mágikus erejű agyar patkánnyá változtatta Gadzsamukhát, aki Ganésa hátasállata (vahana) lett. Ganésa Siva kíséretének vezetője ugyan, a hinduista mitológiában fő funkciója mégsem ezzel a szerepével kapcsolatos, hanem azzal, hogy őt tartják a bölcsesség istenének és az akadályok elhárítójának (jellemző feleségeinek neve: Buddhi, „értelem” és Sziddhi, „siker”). Őt hívják a hinduista hívők segítségül, bármily csekély jelentőségű vállalkozásba kezdjenek is, így a szanszkrit művek általában a hozzá intézett invokációval kezdődnek. Ganésa a legnépszerűbb indiai istenek egyike, ábrázolásai és templomai mindenfelé megtalálhatók Indiában, különösen délen.

 

Négy kezének tartása illetve a bennük tartott tárgyak – kagyló és diszkosz, elefántösztöke és vízililiom – mind szimbolikusjelentést hordoznak. A lefele fordított tenyér menedéket kínál híveinek, a felfelé fordított tenyér pedig áldást oszt. Egyik kezében az elefántösztöke a jó és rossz ösztönök szétválasztását segíti, és követőit az igazságosság ösvényén tartja. A másik kezében a kötél a kötelékektől való szabadulást jelképezi. A halál feletti uralmát a tőr és a kígyó mutatja. Néha egyik kezében kedvenc rizsgombóca van, amelynek pocakját köszönheti, a másikban pedig letört fél agyara, amellyel Vjásza bölcs diktálása nyomán leírta a Mahábháratát.