Szerkesztőség Terjesztés Könyvlista Index Előkészületben Szórólapok

Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Hibajegyzék
H. Hoffman:
A tibeti műveltség kézikönyve

c. munkájához

A könyv elektronikus változata

hibás alak   

fényanyagában          

ejtsd. Ücaney és Cang  

divengensen 

legrosszabb       

származástörténetek történetek     

dmu-thang  

mely mely  

szerint        

fedeztek     

, a Ral-pa-csan idejéből származó
karmapa kolostorban       

`phrewg- 

könyvészeti t. Martin      

javasoltól           

Al-Ma`mún       

életrajzírásól     

..      

tibetiek          

Khri `Duszrong      

al-Al-Amín  

`anyakolostor` kolostor    

sza-szkja iskola     

(1651-53)       

ugyazon

expedíciónál 

5. phag-mo gnu    

1995.265      

schos-rgjal     

(1704)  

1644-ben   

hárborúról     

nem volt jelen meg       

Lungsarnak nevű    

Indiába mehetne  

egy kis részét

, hogy nagyon is igazuk volt.     

kapcsoltban    

elképzeléseivel

mégiscsak

szülétését 

varázsererjű      

Jama  

Yime      

évezrednyi   

„olyasniság"     

fokáról fokozatosan   

tanrikusként      

döbbenetbezuhant 

szövegeit olyanoknak tekintették,
melyek 

Dhányakataka sztúpáná sztúpánál     

Se-sesz-`od   

az szumátrai

(1055) áthelyezni két sorral feljebb
Mécsese
")       

megtanított neki egy     

ürügyekkel     

(`beng-pa)   

ezoterikusabb kocsi 

amelyeken   

megközelítéskek 

Rhying-ma-pák  

kultúrális     

Samuel, Geoffrey H. Gregor

Diamond Snow 

tibetiből anglora átütötte   

időpon-tját  

a leggyalázatosabb bűntettnek

ezt az "nép vallásnak"  

meny-nyben   

India University Oress      

fővárosa volt).   

ejtsd.

alkémia 

egyfajta erkölcsi útmutató      

`bdzsor

Sznyang-rgjud       

magukban foglalhassák   

tájékozatás    

Ausztria p. 56 [új bekezdésbe] 
`a-cshung p. 17      

brittek 

`brug-pa [bka`-brgjud-]pa  

dákiní p. 164, 166, 201  [új bekezdésbe]  dalai láma       

`dasz-log […] véjegyz.    

Gangsz-cshen mdzod-lnga [kiegészít] p. 129 

Kim-sheng kong-dzso       

klu [….] 183 [új bekezdésbe] klu-mo p. 144   

nága ld. tib. klunága nyelv p. 17   


Phun-chogsz rnam-rgjal, Szikkim 1.
"tankirálya"
(uralk. 1642-70) 

Punakha p. 264  [új bekezdésbe] Purig p. 17     

rdo-rdzse rnal-`bdzsor […]  

Rdo-rdzse rnal-bdzsor-ma […]

szri-szellemk   p. 145   

Sztod-lung p. 62 [új bekezdésbe] Sztod-phjogsz [.…] 

Ting-nge-`dzing […]              

vétalá […] [új bekezdésbe] vidjá […] vö. rig-pa

oldalszám

04

12

18

37

37

38

38

38

39

39

44

44

45

49

52

53

59

63

66

77

78

82

82

83

83

83

89

90

90

92

97

104

110

110

111

128

133

137

137

142

148

uo.

155

160

172

176

176

183


188

190

194

uo.


201

203

207

209

210

213

216

220

222

226

226

235

244

251

254

260

263

263

264

271

276

289

296

308

318


320

320

322


324

325

330

331

335


337

338

uo.

uo.

342

343


345

346

sor

07

16

végj. 03

25

33-4

03

10

16

28

29-30


2. végj.

3. végj. 01

11

27

09

06

25

33

utolsó sor

17

29

utolsó előtti sor

3

7

utolsó sor

utolsó előtti sor

09

10

22

29

28

25

28

43

03

02

13

38

10

5. végj.

uo.

05

04

10

34

38

23-4


03

bibgr. 09

12

3. bek. 5


27

18

táblázat

21

18

08

24

7.végj. 04

25

25

40

13-4

21

utolsó előtti sor

26-7

20

10

utolsó sor

40

38

22

16

35

32 t

mutató


[
] végjegyz.

helyes alak

tényanyagában

ejtsd ÜCang

divergensen

a legsanyarúbb

származástörténetek

dmu-thag

mely

szerinti

találtak

, egy Ral-pa-csan idejéből
származót a …

`phreng

könyvészeti részben D. Martin

javasolttól

al-Ma`mún

életrajzírásról

.

a tibetiek

Khri `Dusz-szrong

al-Amín

`anyakolostor`

sza-szkja rend

(1652-53)

ugyanazon

expedicióról

5. phag-mo-gru

1995: 265

cshosz-rgjal

(1710/`11)

1647-ben

háborúról

nem jelent meg

Lungsar nevű

Indiába menekülhetne

kis részét

, hogy mennyire igazuk volt.

kapcsolatban

elképzelésével

mégiscsak

születését

varázserejű

Jamá

Ymir

egyévezrednyi

„akkéntiség/olyasmiság"

szintjéről fokozatosan

tantrikaként

döbbenetbe zuhant

szövegeire úgy tekintettek, mint amelyek

Dhányakataka sztúpánál

Je-sesz-`od

a szumátrai

Mécsese"; 1055-1143)


megtanított egy

ürüggyel

(`brug-pa)

ezoterikusabb megközelítés

amelyekben

megközelítések

rnying-ma-pák

kulturális

Geoffrey Samuel, H. Gregor

Diamond Sow

tibetiből angolra átültette

időpont-ját

a leggyalázatosabbnak

r ezt "népvallásnak"

menny-ben

Indiana University Press

fővárosa).

ejtsd

alkímia

egyfajta útmutató

`bjor

sznyan-rgjud

magukba foglalhassák

tájékoztatás


britek

`brug-pa [bka`-brgjud]

 

Kim-seng kong-dzsonága vö. tib. klu [új bekezdésbe} nága nyelv p. 17

[…] (uralk. 1647-70) p. 90


[…] rnal-`bjor

[…] rnal-`bjor-ma

szri-szellemek p. 145


Ting-nge-`dzin