Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára
« török költők tára

KEMÁLETTIN KÁMI KÁMU
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-tár

Az idő sodrában (Tarbay Ede)
Egyedül (Tarbay Ede)
Hiába... (Tarbay Ede)
Vége? (Tarbay Ede)
Távol a hazától (Tarbay Ede)

KEMÁLETTIN KÁMI KÁMU (1901–1948)
A pályafutását állami hivatalnokként kezdő költő tevékeny résztvevője volt a kemáli felszabadító háborúnak. Újságíróként tevékenykedett. Később tudósítóként Párizsba került, ahol főiskolai tanulmányokat is folytatott.


AZ IDŐ SODRÁBAN
(Zamán icsinde)

I
Alszik a föld, távol az ég,
de nem vagyok magam,
az ablakon szobámba lép
a Hold: ezüst folyam...
Reszket szobám, a félhomály
szívemre száll, remeg...
A surranó sok gond nyomán
az álom elpereg.

II
Alszik a föld, távol az ég,
felhőkön jár a Hold,
visszhangot rejt a messzeség...
Kísért a múlt, s a holt
idő szobámban körbejár:
az óra kong, rikolt
a tik-tak... Hé, megállj, megállj!

III
Nesz sincs... a kép homályos...
Érzem, megáll a lüktetés
eremben, míg az ágyhoz,
ím, két testvér áll: két alak.
Kezük egymáshoz ér –
testük között az ujjakon
szivárog át a vér.
S a két testvér áll, két alak;
a Tegnap... és a Holnap...

IV
Tegnap: homálya mély, komor,
rossz napja életemnek,
fakó, akár az arc, ahol
a ráncok ráncra gyűlnek.
Élettelen, akár a kút,
melyről levált a káva,
melynek vizét a föld, a nap
beszívta már magába.
A Holnap: áll e rom felett,
lenéz a kútba, fölnevet,
a hangja, ó, a hangja fáj.
Fehér az arc, a bőr, a száj,
amelynek díszét: bánatát
ráírta már a szomjúság.
Minden vonása ismerős,
tükör falából néz le rám,
szavát rímemnek hallom én
minden kiejtett szó után.

V
Nem kell a víz a kútból,
a tikkadó, sötét,
de kérem s mindig újból,
míg kínom kínja ég,
a csend lehelletét.
Egyszer megáll a szív,
a számra görcs tapad...
Ó, álomképeim,
e régi ráncokat
hogyan feledhetem...
S rokon-vonású arca
a sorsomat mutatja!...

VI
S a két testvér áll, két alak:
a Tegnap és a Holnap,
testem közöttük áll örök
időkre néma hídnak.

Tarbay Ede fordítása


EGYEDÜL
(Kimszeszizlik)

Évek óta hüvelyben már a kardom,
bezár, akár a fal, az egyedüllét.
Míg szenvedek, e falra fordul arcom,
ágyamhoz lép a jóság onnan ismét?
Azt képzelem, egy kéz hajam simítja,
s míg zárt szemem redője meg se moccan
én hallanék egy hangot, egyre hívna...
De senki sincs... Az álomkép kilobban.
Nem látok mást, csak rézlapok libegnek,
egy láb dobog, künn föl-le jár a szomszéd.
Nem kell a víz, csak az, hogy majd a csendet
fejem fölött egy „nincs”-csel összetörjék.

Tarbay Ede fordítása


HIÁBA...
(Szon)

Hiába voltam rabja, elfeledtem?
Évek peregtek s néztem önfeledten
és némaságba hullott hangja mégis.
Kamasz-szívemmel mindig arra vágytam,
amit kíván, én mind elébe tárjam,
s míg nőttem, lassan szolga lettem én is.
És ablakához vitt a mély alázat,
könnyezve néztem éjjel azt a házat,
hol zárt falak közt gőggel ült, kevélyen.
Meghalt. A sírja, Isten tudja, hol van,
a hangja tán még él a gyors folyókban,
s lehelletének íze nyári szélben.

Tarbay Ede fordítása


VÉGE?
(N’oldu?)

Márvány a szád, kihúnyt szemednek fénye.
Vége?
Nem harsogott az égi dob fölötted
és alattad a sziklák nem görögtek.
Rózsád ki törte, tűzte köntösére?
Vége?

Tarbay Ede fordítása


TÁVOL A HAZÁTÓL
(Curbet)

Hazám, nehéz a munka,
úgy fáj az idegen föld;
őrlődöm, egymagamba,
a kőből-vájt fogak közt.
Lassan felöld a bánat;
búcsúzom: jóreménység,
hazám emléke sápad,
nem érzem földje ízét.
Már nincs reményem, vágyam,
maraszt a kéz, a csonka,
szárnyam hiába tártam,
nem vonz a vágy magosba.

Tarbay Ede fordítása