Terebess Ázsia E-Tár
« vissza a "Perzsa költők tára" tartalomjegyzékére
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Rabía
VERSEI

Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár

RABÍ'A - a legrégibb ismert perzsa költőnő. Egy hagyomány ugyan a ghaznavida korba helyezi, egy, beteljesületlen szerelmét és tragikus halálát részletező történet szerint azonban Rúdakí kortársa lett volna. Mint a kor sok perzsa költője, egyképpen jól verselt arabul és perzsául. Megragadó, őszinte érzéstől fűtött szerelmi verseit különösen a későbbi misztikusok becsülték nagyra.

Szaturnusz csillaga - Lásd a magyarázatot Rúdakínál.

 

SZERELMEMET GYANUSÍTOD...
Brodszky Erzsébet fordítása

Szerelmemet gyanusítod: csalárdul cselt szövök én.
Ugyan mivel bizonyítsz a Magasságos küszöbén?
A hív szerelmet irántad meg nem szegem soha, tudd,
Hitemből kéne kitérnem - ilyet mikor teszek én?
Veled Pokolba akár, s nem hiányzik édeni üdv;
A méreg is veled: édes, magamban: semmi remény.
A szép arcban sose bízzál - időd hamar tovaszáll,
Szaturnusz csillaga bújik a jácint szirma közén.
Igaz való, amit egyszer a bölcs imám szava szólt:
Ha gőg csak egy napig eltölt, aláztatás ami ér.

 

MEGKÖTÖTTEM MAGAM ISMÉT...
Brodszky Erzsébet fordítása

Megkötöttem magam ismét - hasztalan.
(Kedvesemnél kárba vész sok jó szavam)
Szerelemnek árja tenger - jaj, szegény,
Általúszni azt ki vágynék! - parttalan.
Szívszerelmed hogy megőrizd, vágyad ez?
Sok keservet kell viselned hangtalan.
Látni csúnyát, s mondanod rá: ó, de szép!
Nyelni mérget, s tenned: édes íze van.
Lám, makacskodtam, s mit értem: a kötél
Egyre jobban rám feszűl - én oktalan!j

 

HŐ FOHÁSZOM...
Brodszky Erzsébet fordítása

Hő fohászom: szerelemmel sújtson Isten tégedet;
Mert rideg vagy, kőszivű vagy, rajtad ejtsen mély sebet.
Szerelemnek hogy megismerd kín-keservét, bánatát,
Elhagyottan roskadozzál, tudd, ki voltam én neked.

 

A PILLANAT MÉLYSÉGE
Simon Imre fordítása

A pillanat mélysége
nagyobb mint
a holnapé

Vajon mit takaríthatunk be újból
az elmúlás földjéről?

Száraz virágok a rétről
amivel betakartam
a keblét

Amikor szükségem van a szeretet illatára
Megérintem

Egy bánya drágakövekkel
szimbolizálja
a múltat

De aki egy élettelen bányát választ
az csak szomorú lehet

Láttam egy embert a magasban kifeszített
kötélen sétálni

Kezében egy bottal egyensúlyozott

Emlékek és álmok ezt ugyan úgy megteszik
Nagy segítségre lehetnek

A lélek nem ismer ilyet hogy évszak
A Nap szirmait most érinthetjük meg csak

Az elszáradt virágok szépségét
miként is hasonlíthatjuk
Ő hozzá

 

LELKEMBEN
Simon Imre fordítása

Lelkemben
van egy
Templom
egy
Szentély
egy
Mecset

Ahová térdelhetek

Az imának az oltárhoz kellene vezetni bennünket
Ahol nevek vagy falak már nem léteznek

Nincs a szeretetnek egy birodalma
ahol a szuverenitás
ne világítana
meg semmit

Ahol az eksztázis önmagába ömlik és
elveszik

Ahol a szárny ne kapna életre
a szellem és a test nélkül?

Lelkemben van
egy Templom
egy Szentély
egy Mecset

Ami feloldódik
Ami eloszlik
Istenben

 

KRUMPLIT HÁMOZNI
Simon Imre fordítása

Segítségemre van
a házimunka

Takarítás
Főzés
Mosás

Megpróbáltam festeni

De könnyebb volt krumplit
szeletelni