Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Japán vércsoport-tipológia
1934-ben egy japán pszichológus azt találta, hogy a vércsoport és a jellem összefügg egymással. Íme:

 

"A" vércsoport:

Fantasztikus energiával veti bele magát az elvállalt feladat végrehajtásába. Hivatását lelkiismeretesen látja el. Képes szinte minden mást háttérbe szorítani annak érdekében, hogy teljesítménye felülmúlhatatlan legyen. Gyakran kerül ki közülük ún. csúcsmenedzser.

Tökéleteset szeretne nyújtani szinte mindenben. Gyakran habozik, hogy egy privát kapcsolatba belemenjen-e, mert előtte alaposan átgondolja, hogy képes lesz-e eleget tenni a vele szemben támasztott elvárásoknak anélkül, hogy hivatása meg ne sínylené. Mindenesetre ha valamit nem tud felvállalni, azt nyíltan, előre közli. Ez az attitűd gyakran arra vezet, hogy minden igyekezete ellenére magányos, emberkerülőnek tűnik. Ha viszont valamit egyszer megígért, azt megbízhatóan teljesíti. Ezért környezete megbecsüléssel övezi. Szükséges, hogy az ügy vagy egy személy komolyan érdekelje. A felszínességet nem ismeri semmiben. Vagy szenvedélyesen csinál valamit vagy sehogyan.

Alkalomadtán kevésbé tűnik barátságosnak, mivel az foglalkoztatja főleg, amivel éppen foglalkozik. Így ennek a típusnak az a hátránya ami az előnye.

Ha egy olyan feladatot kell ellátnia amely nem nyerte meg kellőképpen tetszését, érdeklődését, azt csak nagy nehézségekkel, belső kényszerrel képes megoldani, egyszerűen azért, mert nem tud kötelességből cselekedni. Ilyenkor egy állásváltoztatás valósággal csodát művel nála.

Sem barátságot, sem szerelmet nem köt, amíg meg nem győződik róla, hogy a legjobbat választotta. A személyes kapcsolat kezdetén "tabula rasa"-t csinál, s mindent közöl, amit gondol, elvár a másiktól. Ha viszont döntött, a végsőkig kitart.


"B" vércsoport:

Gyengédségét, tapasztalatát durva köpönyeg alá rejti. Nem lehet gyorsan kihozni a sodrából. Igyekszik távol tartani magát minden szentimentális és túlfokozott érzelmi megnyilvánulástól, ezt egyébként másoknál is elítéli.

Önmagával szemben is magas követelményeket támaszt és semmi gyengeséget nem tűr magával szemben sem. Ugyanúgy türelmetlen és egyáltalán nem elnéző a környezetében élők hibáival, gyöngeségeivel szemben is. Az a szigorú követelmény, amelyet magával szemben támaszt, gyakran konfliktushoz vezet, ha nem tudatosítja magában, hogy embertársaival szemben a toleranciának egy bizonyos mennyisége elengedhetetlen ahhoz, hogy az együttélés működhessen. A magabiztos önérzet kétélű dolog.

Keményen megdolgozik azért, hogy saját hibájától, amelyet még magában sem hajlandó elismerni, elterelje a figyelmét. A tökéletességre való igyekezete erősen kihat a magánéletére is. Erős hajlama van a féltékenységre. Érzelmi kapcsolatait is teljesen és hibátlanul, minden kivetnivaló nélkül akarja megélni. Aki kapcsolatba kerül vele, annak feltétlenül számolnia kell e típus ilyen elvárásaival. Persze ha rájön, hogy féltékenysége alaptalan, nem tulajdonít jelentőséget az egésznek többé.

Tudni kell, hogy féltékenysége nem beteges vagy eltúlzott, hanem abból ered, hogy ideált képzelt el magának, azt megvalósulva szeretné látni.


"AB" vércsoport:

Nem komplikált karakterűek. Mivel karakter jellemzői számos elemből tevődnek össze, ezek egymással harcban állva nem jeleznek egy kiegyensúlyozott egyéniséget. Ezzel magyarázható, hogy érzelmi élete szinte sohasem jut nyugvópontra. Erősen függ hangulataitól, érzelmeitől. Cselekedeteit inkább kifinomult ösztöne és intuíciói irányítják, mint a tudatos akarata. Ezért tűnik olykor ingatagnak vagy tétovának mások szemében, hiszen pillanatok alatt képes egy személytől vagy ügytől elfordulni, ha úgy érzi, nem boldogulna vele. Kapcsolataiban is állandóan kétségek gyötrik, gyakran alaptalan félelmek áldozatává lesz, s ilyenkor érzelmei a nullponton vannak, s mély depresszióba merül.

Szerencsére ez az állapot sem tart sokáig. Ha egy pozitív élményben részesül, életkedve visszatér.

Kedvezőtlen esetben néha megbízhatatlan, mivel korábbi elhatározásait könnyen feladja. Jó tulajdonsága, hogy tanulni vágyó, új tapasztalatokat, szellemi, érzelmi élményeket keres.

Saját véleményéhez nem ragaszkodik túlzottan, ha úgy látja, hogy a mások érvei logikusabbak, vagy egyébként elfogadhatóbbak, mint a sajátja. Szemlélete rugalmas. Gondolkodásmódja sohasem korlátolt vagy merev. Az egyhangúságot szinte utálja. Éppen az állandó újak keresése és befogadóképessége akadályozza meg azt, hogy az érzelmi behatások és nyomukban fellépő hangulatváltásai drámai módon befolyásolják életében.

Az érzelmek nagy jelentőségűek számára. Alkalmazkodóképessége kiváló. Nem akar a másik felett uralkodni, sőt, úgy tudja alárendelni magát a másik akaratának, hogy közben boldog. Főleg akkor, ha ebben a kapcsolatban megfelelő támaszt is talál.


"0" vércsoport:

Az "AB" csoporthoz hasonlóan, intenzív érzelmi életet él azzal a különbséggel, hogy nem rendelkezik olyan kifinomult alkalmazkodóképességgel. Ezt inkább partnerétől várja el. Szinte állandóan kapcsolatot keres másokkal, de ebben nem csak érzelmei befolyásolják, hanem az ésszerűség - sokszor a számítás is. Munkatársaival, lakóhelyi környezetével is szinte pillanatok alatt közvetlen, jó kapcsolatot tud kiépíteni. Ez a kapcsolatteremtő készség segíti az üzleti életben is. Feltűnően sok "0" vércsoportú férfi és nő dolgozik az üzleti szférában. Sok film-, tévésztár is e csoportba tartozik, mivel a művészi tehetség keresztülvitele erővel és jelentős mértékű gyakorlati érzékkel párosul. Üzleti szimata úgyszólván sohasem hagyja cserben, tevékenykedjen akár művészként akár üzletemberként.

A szinte félelmetes erejű energiája, aktivitása a gyökere a siker utáni vágyának. Állandóan mozgásban van, nem hagyja magát nyugodni. Mindig a sikerhez, elismeréshez vezető lépcső következő fokára szeretne lépni. Céljait mindig szem elött tartja, és képes mindent ennek alárendelni.

Sohasem adja fel. Ha a körülmények folytán kénytelen előrehaladását szüneteltetni, ha zöld utat kap, visszafojtott energiái szinte robbannak. A szerelemben általában sikeres. Csak addig engedi át magát az érzelmeknek, amíg a kapcsolatnak valamilyen praktikus haszna is van; így szinte elérhetetlen számára, hogy egy szerelmet teljes intenzitással éljen át.

Kedvezőtlen esetben az ész elnyomja nála az érzelmeket, s ilyenkor képes érdekházasságot kötni - persze a partnerét ilyenkor is biztosítja érzelmeiről.

 

Vége a vércsoportok mítoszának?
Forrás: ABC7 Online

Sok japán számára a személyiség jegyeit nem a csillagokban, hanem az ilető vércsoportjában kell keresni: az A csoporthoz tartozók - vélik - tökéletességre törekszenek és jó könyvelők lesznek, a B csoportosok jól kijönnek társaikkal, ugyanakkor kicsit önzők. Ezt a népszerű divatot támadják most nagy erőkkel.

Kritikusai szerint a vércsoportmánia odáig fajult, hogy a munkavállalásnál és a párok összeboronálásánál is ez alapján szelektálnak, sőt, képesek az óvodásokat is beskatulyázni.
Tudósok egy csoportja most könyvekkel és honlapokkal próbálják cáfolni az elméletet. A magazinokban olyan cikkeket közölnek, mint "ne zaklassátok a B csoportosokat". Azzal érvelnek, hogy a vércsoportot a vérben lévő proteinek határozzák meg, amik aligha befolyásolhatják a személyiséget.

- Ez az egész csupán babona - mondja Szató Tacuja, a Ricumeikan egyetem professzora. - A vércsoportot összefüggésbe hozni az egyéniséggel nemhogy tudománytalan, hanem egyenesen hiba.

A professzor kutatócsoportjához rövid időn belül számos bejelentés érkezett.

- Az emberek arról panaszkodnak, hogy gyerekeikkel erőszakoskodnak, párok válnak szét és a főnökök igazságtalanul bánnak beosztottjaikkal - mindezt csupán azért, mert hisznek a vércsoportos babonában - tette hozzá.

Magazinok felmérései szerint a japánok 20%-a meg van győződve róla, hogy a vércsoporttól függ az emberek személyisége. Az elmélet, melyet a harmincas években a militarista kormány vett át a náciktól ennél sokkal népszerűbb a szigetországban és Dél-Koreában.

A vércsoport szerinti analízis igen gyakran szerepel a női magazinokban. Egyedül tavaly 50 televíziós showműsor foglalkozott a témával. A társkereső ügynökségek is foglalkoznak vércsoport-kompatibilitási tesztekkel.

Teljesen elfogadottnak számít megkérdezni valakitől, hogy mi a vércsoportja, majd a választ nyilvánosságra hozni. Még a Ki kicsodában is leírják, kinek milyen: Koizumi Dzsunicsiroé például A, pedig a közszájon forgó sztereotípia szerint egy ilyen embernek nem szabadna szeretnie a popzenét, nem lenne tartós hullám a hajában és nem lenne ilyen közvetlen politikai stílusa.

A japán tv nemrég bemutatott egy szaitamai óvodát Tokió külvárosában, ahol a gyerekeket vércsoportjuk alapján négy részre osztották, hogy összehasonlítsák, melyik csoport hogyan eszik, hogyan takarít vagy hogy melyik veszi le a cipőjét a bejáratnál. Az iskola nem volt hajlandó kommentálni az esetet.

A babona évtizedek óta népszerű, sötét múltját azonban kevesen ismerik. A vércsoportokat 1901-ben fedezték fel. Ez volt az orvostudomány történetének egyik legnagyobb áttörése, ám a nácik hamar saját hasznukra fordították, és hirdetni kezdték az A és 0 típus felsőbbrendűségét (a legtöbb németnek ilyen vére van) a B csoportosokkal szemben (amely a zsidóknál és ázsiaiaknál gyakori).

Az elmélet 1927-ben érkezett Japánba egy pszichológus beszámolójában. A katonai vezetés tanulmányt rendelt azzal kapcsolatban, hogyan lehetne jobb katonákat nevelni. Az őrület a 30-as években alábbhagyott, ahogy a tudománytalan alapok nyilvánvalóvá váltak. A 70-es években azonban Nomi Maszahiko (akinek semmi köze nem volt az orvostudományhoz) könyvének köszönhetően újjáéledt.

A japánok 40%-a A, 30%-a 0 ("határozott, kiváncsi"), 20%-a B és 10%-a AB ("komplex személyiség, tudós vagy művész lesz belőle") vércsoportú.

Az időközben elhunyt Nomi fia, Tosikata egy privát csoportot vezet, amely kiáll az elmélet mellett. Azt állítja, hogy nem kíván sorrendet felállítani az emberek között, és a vércsoport ismerete csakis arra szolgálhat, hogy ki-ki jobban megtalálja a tehetségének megfelelő életet és hogy a párkapcsolatok zökkenőmentesebbek lehessenek.

- Az, hogy valaki A, B vagy 0 egy hatékony ismertető az illetőről, amely vallástól és fajtól függetlenül segít megismerni - állítja.

Itabasi Szakumi nem dől be neki. A professzor "A jövendőmondás mítosza" című könyvében a nemzet szenvedélyes hatékonyság- és rendmániáját hibáztatja a jelenségért.

- Az emberek mindenáron szabályokat keresnek a személyiségben, mert ettől megjósolhatóvá, kiszámíthatóvá válik világuk, és nagyobb biztonságban érzik magukat - mondja.