Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Vaisnava filozófia

A vaisnava filozófia felfogása szerint csak egy Isten van, aki a létező világnak és a benne lakó élőlényeknek a végső forrása, teremtője. Isten egy, de sok neve és sok formája van. A világ különböző vallásaiban különféle neveken utalnak rá. A keresztények nevezhetik őt Jehovának, a muzulmánok Allahnak, a hinduk Visnunak vagy Krisnának. Visnu híveinek nagy része Krisnát tekinti az Istenség Legfelsőbb Személyiségének, aki minden ok legvégső oka. Azt mondják, hogy az élőlények eredeti helyzetükben Isten szolgái, de erről a kapcsolatról az anyagi világhoz fűződő ragaszkodásuk miatt megfeledkeztek. A nyugati indológiának a vaisnavizmusról alkotott felfogása kissé felületesen minden imádott isteni formát Visnu inkarnációjának tart. Azt azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy maguk a vaisnava szentírások mást mondanak. A legfontosabbak ezek közül kijelentik, hogy minden isteni inkarnációnak van egy forrása, Krisna, aki még magának Visnunak is az eredete. Érdemes megjegyezni, hogy Visnunak is három formája van, akik a teremtés folyamán különböző funkciókat látnak el. Krisna felsőbbrendűsége a vaisnavizmuson belül tehát nem egy szektás eltorzítása az eredeti vallásnak, hanem magának az eredeti vaisnava felfogásnak a végkövetkeztetése. Ezt mindazok a szentírások is alátámasztják, amelyek a vaisnavizmus alapját képezik. Bár Krisnát tekintik a legfelsőbbnek, Visnu bizonyos tekintetben nem különbözik Krisnától. Ezt ahhoz lehetne hasonlítani, amikor egy gyertyával meggyújtanak egy másik gyertyát. Ekkor mind a két gyertya ugyanolyan, ám az egyik a másiknak az eredete. Amíg Visnu ily módon Krisnának a "teremtésben aktív" formája, addig Krisna a kedvteléseit végző s híveivel viszonzó eredeti Legfelsőbb Személy maga.

Vaisnava tanítványi láncolatok

Négy vaisnava tanítványi láncolat (szampradája) van: a Brahmá-szampradája, a Srí-szampradája, a Kumára-szampradája és a Rudra-szampradája. Ezeket a tanítványi láncolatokat Madhva-szampradájának, Rámánudzsa-szampradájának, Nimbárka-szampradájának és Visnuszvámi-szampradájának nevezik az egyes láncolatokban megjelent négy fő lelki tanítómester vagy ácsárja után.