Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

ostábla, triktrak

Az ostábla egyéb elnevezései és változatai (ábécérendben):

Acey Deucey (amerikai változat)
backgammon (angolul)
ferga (görög alváltozat)
jacquet (francia kávéházi változat)
mbortes (görög alváltozat)
plakoto (görög alváltozat)
tavla (törökül)
tavli (újgörögül)
tric-trac (régi francia nemesi változat)

Rövid játékleírás
Két személy által játszott, táblás játék; lényege, hogy a játékosok kockadobás szerint lépve korongjaikkal (köveikkel) versenyben végighaladjanak a játékmezőn, majd sorra levegyék őket a tábláról A győzelemhez a szerencse és a taktika egyaránt nélkülözhetetlen. A triktrak a XX. század végén világszerte igen népszerűvé vált.
A játék ősét már Kr. e. 3000 táján ismerték. A rómaiak „tizenkét soros játék”-a (Ludus Duodecim Scriptorum) már csaknem azonos volt a modern triktrakkal, amely főként a Mediterráneum keleti felén terjedt el.
A triktraktábla négy részre oszlik, mindegyiken 6-6 - a könnyebb számolás kedvéért két színnel színezett - ék alakú mező van. A táblát függőlegesen kettéosztó sáv („sorompó”) választja el a játékosok „külső” és „belső” tábláját. A játékosoknak 2-2 dobókockája és 15-15 sötét, ill. világos korongja van, a kezdőállásból ezekkel lépkednek mezőről mezőre egymással szemben, a dobott pontszámnak megfelelően. A két számot 2, vagy összegüket 1 koronggal lehet lelépni. Ha a játékos két egyformát dob, a pontszámot négyszer lépheti le, 1, 2, 3 vagy 4 korongra elosztva. Nem léphet olyan mezőre, amelyen az ellenfélnek 2 vagy több korongja van (blokkolt mező). Ha olyan mezőre lép, amelyen az ellenfélnek 1 korongja áll, akkor azt kiüti; a kiütött korong a sorompóra kerül, és a másik játékos csak akkor folytathatja a játékot, ha kiütött korongját az ellenfél belső tábláján visszahozta.
Amikor a játékos mind a 15 korongot belső táblájára vitte, elkezdheti levenni őket; az nyer, akinek ez hamarabb sikerül. A győzelem egyszeres, ha az ellenfél ekkorra már legalább 1 korongját levitte; kétszeres (gammon), ha ez még nem történt meg; háromszoros (backgammon), ha még maradt köve a nyertes belső tábláján. Ha a játékosok pénzben játszanak, vagy többfordulós a játék, meghatározott pontokon a tétet tovább emelhetik.

 

Részletes játékszabály
A játékot két játékos játszhatja, világos illetve sötét kövekkel. A játék célja, hogy minél előbb kivigyük az összes saját kövünket a tábláról, illetve, hogy ebben akadályozzuk az ellenfelet.
A játékot egy érdekes, 24 háromszöget tartalmazó táblán játszák. A fehér játékos a tábla bal alsó sarkából indul, a bábui balról jobbra haladnak a tábla alján, aztán a jobb oldalra érve átlépnek a felső oldalra, ahol jobbról balra mennek tovább. (Mintha a tábla félbe lenne hajtva) A feketével játszó játékos a bal felső sarokból indul, és épp ellentétes irányba halad, mint a fehér.

A játék menete
A játékosok felváltva dobnak két kockával, a dobott pontoknak megfelelően léphet a soron következő játékos. A dobott értéket le lehet lépni egy vagy két külön kővel is. Ha valaki párost dob (azaz mind a két kockán ugyanaz a szám áll), akkor ezt nem kétszer lépheti meg, hanem négyszer. Ilyenkor akár 4 különböző kővel is leléphető a dobás. Fontos szabály, hogy ha több számot egy kővel lép a játékos, akkor azt csak úgy teheti meg, hogy a két lépés külön-külön is szabályos legyen. (Azaz a közbülső lépéseknél ne legyen fala az ellenfélnek.)

Fal
Ha egy mezőn legalább 2 köve áll egy játékosnak, akkor azok falat képeznek. Erre a mezőre az ellenfél nem léphet, viszont átugorhatja.

Kiütés
Ha egy játékos olyan mezőre lép, ahol az ellenfélnek pontosan egy köve van, akkor azt kiüti. A kiütött kő a játéktér közepére kerül. A kiütött kővel játszó játékosnak először mindig a kiütött köveket kell visszahoznia a játékba, amíg ez nem sikerül neki, más kővel nem léphet. A kiütött követ úgy kell elképzelni, mintha egy 'nulladik' mezőn állna, tehát a következő dobásnál annyiadik mezőre lehet vele belépni, ahányat a játékos dobott. (Ezt az első hat mezőt nevezzük belépő-körzetnek.) Természetesen a kiütött, és éppen belépő kővel sem lehet falra lépni. (Így szélsőséges esetben - ha az ellenfélnek több fala is van már a belépő körzetben - az is előfordulhat, hogy egy játékos nem tud lépni több körön át.) Ha több kiütött kő van, lehetséges, hogy csak az egyik kővel tud belépni a játékos (Mert a másik mezőn fal van), ilyenkor csak ezt a dobást lépheti le.

Passz
Ha a játékos a fentiek miatt nem tudja lelépni minden dobását, akkor passzol. Ez úgy lehetséges, hogy az összes kőtöl a dobott távolságokra az ellenfélnek fala van.

Kiszállás
Ha egy játékosnak már minden köve az utolsó 6 mező valamelyikén (Az ún. kiszálló-körzetben) van, akkor megkezdheti a kövek kiléptetését. (A fehér játékos kiszálló-körzete egyben a fekete játékos belépő-körzete és fordítva.) Egy kővel akkor lehet kilépni, ha a dobott szám megegyezik a kő mezőjének a sorszámával. Természetesen kiszállás közben is lehet lépni a többi kővel is. (Pl. ha 2-t dob a játékos, akkor kiléphet a 2. mezőről, de léphet a 4.-ről a 2.-ra is.) Ha a játékos nem tud kiszálláskor lelépni egy dobást, mert már minden köve kisebb sorszámú mezőn áll, mint amit dobott, akkor felhasználhatja a dobást arra, hogy a legnagyobb sorszámú mezőn lévő kövével kilépjen. Ha kiszállás alatt az ellenfél kiüt egy követ, akkor azzal a kővel a fenti szabályok szerint újra be kell lépni, végig kell menni a táblán, és ha ismét minden kő a kiszálló-körzetben van, csak akkor lehet folytatni a kiszállást. A játékot az a játékos nyeri, aki hamarabb kiszáll az összes kövével. A Backgammon-nak több változata is van. Egyes változatok megengedik, hogy (bár egymás mellett csak 5 fér el) akárhány azonos színű kő álljon egy mezőn. Mivel az 5 köves limittel sokkal izgalmasabb a játék, ezt ajánljuk.

Arghyropoulos Ghavrilos: Tavli tanfolyam
http://www.gammon.hu/