Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

szaracén

a középkorban bármely muszlim vallású - arab, török vagy egyéb - személy közkeletű elnevezése. Már a római korban, a kései klasszikus szerzők műveiben (Kr. u. I-III. sz.) is föltűnik a „szaracénok” szó (görög: szarakenoi) a Sínai-félszigeten élő egyik arab törzs megnevezésére; a következő évszázadok folyamán pedig a keresztények egyre bővebb jelentéskörben, s végül általában minden arab törzs neveként alkalmazták. A bizánciak a kalifa valamennyi muszlim alattvalóját szaracénnak nevezték. A bizánciaktól és a keresztesektől terjedt el a név Nyugat-Európába, ahol sokáig fönnmaradt; Magyarországon szerecsen változatban is használták.