Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

R. Várkonyi Ágnes

Salgótarjánban született 1928-ban. 1971 óta a történelemtudomány doktora. Az ELTE BTK Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék emeritus professzora. Lényeges új összefüggések felismerésével, a korábbi és a legújabb nemzetközi eredményekre és igen jelentős általa feltárt forrásanyagra támaszkodva világította meg az európai hatalmi és a magyarországi politikai törekvések viszonyának alakulását az V. Károly birodalom alapítása és a spanyol örökösödési háború lezárása közötti másfél évszázadban. Kimutatta, hogy a vesztfáliai béke, amely az európai hatalmi egyensúly egyik pillérének nyilvánította az erdélyi fejedelemséget, Zrínyitől Rákócziig a magyar önkormányzati törekvések egyik meghatározója lett. Zrínyi erre is építette nagyhatású érvelését a török kiszorítását célzó - sokat halogatott - nemzetközi összefogásra. Bizonyította, hogy Rákóczi kormányzati és pénzügyi reformjaival, a társadalmi törekvéseket élénkítő politikájával, fogékonyságával az angliai és a hollandiai változások iránt, a régióban szövetségkötést szorgalmazva fejlődési alternatívát kívánt megvalósítani az abszolutista császári hatalom ellenében. Az interdiszciplináris módszereket alkalmazva Várkonyi kiemelkedőt alkotott a tudománytörténetben és a történeti ökológia általa kezdeményezett meghonosítása terén. Fő műveiből: Thaly Kálmán és történetírása (Bp. 1961.) A pozitivista történelemszemlélet a magyar történetírásban I-II. (Bp. 1973.) Erdélyi változások… 1660-1711 (Bp. 1984.) A királyi Magyarország 1541-1686 (Bp. 1999.) Europica varietas - Hungarica varietas 1526-1762 (angolul, Bp. 2000.) - Rákóczi Ferenc államáról (Bp. 2002.) A londoni Royal Historical Society levelező tagja. A Széchenyi díj I. (2000) és a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (2003) kitüntetettje.

Publikációk