Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Porosz Tibor: A buddhizmus intézményesített önzetlenség | Buddha FM

Porosz Tibor (1955-)
https://www.tkbf.hu/oktatas/oktatok/porosz-tibor-dr-univ
https://independent.academia.edu/PoroszTibor

Fontosabb publikációk:

Fordítások:

• PDF: Lótusz szútra. 1995. [ford.] Budapest: Farkas Lőrinc Imre Kiadó.
https://hu.scribd.com/document/37036286/lotussutra
http://docplayer.hu/5324285-Lotusz-szutra-eliszo-a-bevezeti-tanulmanyt-irta-a-forditast-keszitette-magyarazatokkal-porosz-tibor-lektoralta-feher-judit.html
http://www.tarrdaniel.com/documents/Mahayana/lotusz_szutra.html
http://visongcsi.gportal.hu/portal/visongcsi/upload/725984_1442586373_08337.pdf

• A Felsőbb Tan foglalata (Abhidhammathasaṅgaha). 1997. [ford.] Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

• Rövid szövegek a Buddha beszédeiből (Khuddakapāṭha). 1998. [ford.] Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
https://www.academia.edu/32378864/R%C3%96VID_SZ%C3%96VEGEK

Monográfiák, könyvek:

PDF: A Buddhista filozófia kialakulása és fejlődése a théraváda irányzatban. 2000. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
https://www.scribd.com/document/279503497/Porosz-Tibor-A-Buddhista-Filozofia-Kialakulasa

• A buddhista filozófia és pszichológia alapfogalmai. 2002. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

• A buddhizmus lexikona – A Buddha tanítása és a théraváda buddhizmus szakszavai. 2012. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.

• Szubjektív tudomány – objektív tudás. 2018. Tanulmányok a buddhizmusról. Gondolat Kiadó / A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest; 376 p.

Jung aktív imaginációja és a buddhista meditációk víziói
https://www.academia.edu/38163110/Porosz_Tibor_Jung_akt%C3%ADv_imagin%C3%A1ci%C3%B3ja_%C3%A9s_a_buddhista_medit%C3%A1ci%C3%B3k_v%C3%ADzi%C3%B3i_pdf
pp. 205-222.

Tanulmányok:

• Mit csinál a szél, amikor nem fúj? A „tudat” terei és idői. Előadás a „MAKOG XIV. – Tudat és elme” című konferencián. In: Mund Katalin-Kampis György (szerk.): Tudat és elme. 2007. Budapest: Typotex. pp. 103-134.
https://www.typotex.hu/download/makog.pdf

PDF: A meditáció pszichodinamikájának alapjai. Keréknyomok, 2007/Nyár, 2. sz.; pp. 119-141.
https://www.scribd.com/doc/92082363/MedPszicodinamika-Kereknyomok-2-Porosz-Tibor

• Szubjektív tudomány – objektív tudás. Kognitív folyamatok a meditációban. In: Csörgő Zoltán – Szabados Levente (szerk.): Szubjektív tudás – objektív tudomány. A XVI. Magyar Kognitív Tudományi Konferencia publikációinak gyűjteménye, 2009. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Kelet-Nyugat Kutatóintézete – L’ Harmattan. pp. 126-149.
https://www.academia.edu/32378920/Porosz_Tibor_Szubjekt%C3%ADv_tudom%C3%A1ny_objekt%C3%ADv_tud%C3%A1s_pdf

• A buddhista pszichológia és gyakorlati alkalmazása Nyugaton. In: Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 11 (2010) 2. sz.; pp. 85-113.
http://real.mtak.hu/58268/1/mental.11.2010.2.1.pdf
https://www.scribd.com/document/462797935/A-BUDDHISTA-PSZICHOLOGIA-ES-GYAKORLATI

• A Buddha nyelvhasználata az antik nyelvértelmezések középútján (2012). Keréknyomok, 2013/7. sz.; pp. 41-74.
https://www.academia.edu/32378701/Porosz_Tibor_A_Buddha_nyelvhasznalata_az_antik_nyelvertelmezesek_kozeputjan

Buddhizmus és társadalmi szabadság. In: Élet és Irodalom, 2008. június 20; p. 8.
https://www.academia.edu/32378829/Porosz_Tibor_Buddhizmus_es_tarsadalmi_szabadsag

Testélmények és énképzet a nyugati gondolkodásban 
https://www.tkbe.hu/kiadvanyok/kereknyomok/kereknyomok-13-szam-2019

Fényélmények a buddhista meditációkban 
https://www.tkbe.hu/kiadvanyok/kereknyomok/kereknyomok-10-szam-2016