Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

pokol
(kínaiul: di yu)

A kínai pokol szószerinti jelentése: "földi börtön". A túlvilág föld alatt munkálkodó erői a kínai felfogás szerint nem állnak szemben az égi hatalmakkal. Sőt az alvilág birodalma elválaszthatatlanul a mennyei uralkodó, a Jáde Császár hatalma alá tartozott. A kínai pokol elképzelések kialakításában jelentős szerepe volt a buddhizmusnak. Az egyszerű emberek szemében a nirvána egyet jelentett paradicsommal, míg a bűnös lelkek a pokolba jutnak. A kínai pokol minden jellegzetessége a buddhista pokol képéből építkezik, és lényegében inkább valamiféle purgatóriumhoz hasonlít. A kínai hit szerint a pokol nem a földi életben elkövetett vétkekért kirótt örök kínok színtere, hanem a megtisztulásé. Mindenki annyi időt tölt a pokolban, amennyit megérdemel, majd előbb-utóbb elhagyja a poklot, hogy feltámadjon egy új életben, esetleg a mennyekben. Ezt a felfogást azonban sokban színezték a régebbi taoista elképzelések is. Már régebben úgy hitték, hogy minden emberek két lelke van (lélek), melyek közül az egyik a holttesttel együtt a sírba száll, a másik pedig átköltözik a lélektáblába. A túlvilághit szinkretizmusa miatt azonban szükség lett egy harmadik lélek feltételezésére is, s ennek a léleknek kellett keresztülmennie mindazokon az átváltozásokon, amelyeket a pokol és az újjászületés jelentenek. A halál bekövetkeztekor ez a harmadik lélek kerül a föld alatti birodalomba. A pokol bejárata a Taishan hegy üregeiből nyílik, ezért is tekintették e hegy istenét az emberi sorsok urának. A pokolba került léleknek legelőször is meg kell jelennie a pokol első ítélőszéke előtt, ahol meghatározzák további sorsát. Érdemeitől, vétkeitől függően vagy egyenesen a pokol tizedik osztályára küldik, ahol a következő újjászületéséről döntenek, vagy a közbülső nyolc osztály ítélőszéke közül valamelyikbe. A léleknek mindegyik helyen kínokat és büntetéseket kell elszenvednie, s ha mindegyik ítélőszéket végigjárta, csak akkor kerülhet a tizedik elé, hogy végre újjászülethessék. A pokol tíz ítélőszékének élén egy-egy vezető, király áll, közöttük a legnagyobb befolyása és hírneve az ötödik osztály urának, Yanluo-nak van, aki az indiai Jama (Halálisten) kínai megfelelője. Az ő ítélőszéke előtt vonulnak fel azok a vétkes lelkek, akik életük során méltatlanul használtak fel teleírt papírokat, esetleg házasságtörők vagy gyilkosok voltak. Minden vétekért megfelelő büntetés jár, de a vétkes még az életében gondoskodhat a bűnbocsánatról is. Ehhez pedig elegendő Yanluo születésnapján (az első holdhónap 8. napja) esküvel kell megfogadni, hogy kerülni fogja a bűnt. A pokol legfőbb urával kapcsolatban nincs egységes elképzelés. Néha a Jáde Császárt tartják a föld alatti birodalom urának, azonban ebben a minőségben sokkal gyakrabban szerepel Dicangwang vagy Dicang pusa, aki az indiai buddhista eredetű Ksitigarbha bódhiszattva kínai megfelelője, és akit olykor női alakban is ábrázoltak. Az irodalomban igen kedvelt a pokolban játszódó történetek, epizódok. Gyakorta előfordul, hogy valaki tévedésből a pokolba kerül, majd magához térve beszámol az ott látottakról.