Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Piri Reis térképe (1513)

1513-ban egy török tengernagy (= reis) és kiváló térképész, Piri Reis (Hadji Muhiddin Piri Ibn Hadji Mehmed, 1465–1554/5) az Újvilágot is ábrázoló világtérképet szerkesztett. Erről a térképről csak az Atlanti-óceánt ábrázoló része maradt fenn. A világtérképen olvasható magyarázat szerint Piri Reis több művet használt forrásként: nyolc Ptolemaiosz-térképet, négy korabeli portugál térképet, egy Dél-Ázsiát ábrázoló arab térképet (Caferiye) és egy Kolumbusz által készített Újvilág-térképet.

A térképre, a kétségtelenül izgalmas leletre, a Topkapi palota Oszmán Birodalmi Irattárában dolgozó kutatók 1929-ben bukkantak. A mappa, amely azóta számtalan találgatásnak szolgált alapul, az Oszmán Birodalomban, a XVI. század elején készült. Az 1513-as dátummal szignált térképen egy Piri Reis nevű oszmán kapitány neve állt. A felfedezésről Paul Kahle német orientalista adott hírt először 1931-ben, Hollandiában, az orientalisták 18. kongresszusán. Kahle beszámolója valósággal megdöbbentette a kongresszus részvevőit, Piri Reis térképén ugyanis ez volt olvasható: „A partok és a szigetek Colombo térképéről másoltattak át a térképre.”
Ezeket a partokat [ti. az újonnan megtalált földrészéit] az arabok időszámítása szerint 890-ben egy genovai hitetlen fedezte fel. Kolumbusz Genovában született, az arab időszámítás szerinti 890 pedig Kr. sz. 1485/86-nak felel meg.

 

Piri Reis Dél-Amerika térképe 1513-ból

A Piri Reis által rajzolt Amerika térkép a szultáni palota, a Topkapi Szeraj múzeummá alakítása közben 1929-ben került elő. Egyetlen fennmaradt szelvénye egy egykori világtérképnek. A térkép Dél-Amerikát és az Antarktiszt ábrázolja. A térkép felirata szerint Piri Reis Dél-Amerika partvonalait és neveit Kolumbusz térképéről másolta, amelyet egy fogságába esett spanyoltól szerzett. A térképről számtalan érdekes elmélet született. Az eredeti térkép Kairó középpontú, egyenlő hosszúságú, azimutális vetület. Az Antarktisz partvonalai a jégkor előtti állapotot mutatják. A térképet űrhajósok rajzolták. Amerika partjai az ázsiai partokat mutatják, abból az időből, amikor a tenger vízszintje 90 méterrel alacsonyabb volt.
A Piri Reis a birtokába került és világtérképe készítése során felhasznált térképek és információk eredete, létezése nem ellenőrizhető és tartalmuk sem fedi le teljesen a térképén bemutatott területet. Ennek ellenére úgy gondoljuk, Piri Reis kora földrajzi - térképészeti ismeretei és hallomásból szerzett információk alapján készítette el Amerika egyik legkorábbi és némely részletében talán legpontosabb térképét. A térkép néhány ábrázolása, például a szárazföldek eltérő színezése, a Triz matos rajzai, még magyarázatra, megfejtésre vár, de a választ a kor ismeretanyagában kell keresnünk. Nem szükséges a térkép hátterében távoli égitestek űrhajón érkező lakóit, jégkorszaki amerikai vagy japán ősemberek elveszett, csak Piri Reis térképében megőrzött, térképrajzait feltételeznünk.
http://www.prep.mcneese.edu/engr/engr321/preis/pirimap3.jpg
http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=16315

 

Egy rendkívül különös térkép

Az újkori történelem egyik legérdekesebb rejtélye a térképhez kapcsolódik. A múlt század húszas éveiben az isztambuli Topkapi Múzeum régi, feldolgozatlan térképeit átvizsgálva két – eltűntnek hitt – világtérkép-részletet találtak. A jegyzetek szerint a térképeket Piri Reis admirális készítette 1513 és 1517 között.

Az admirálist Törökországban ma nemzeti hősnek tartanak ugyan, de a maga korában kalózként kezdte pályafutását. Ez akkoriban egyáltalán nem volt ritka eset. Az admirális szenvedélyes térképész volt, minden kezébe kerülő térképet lemásoltatott, majd a XVI. század elején saját kezűleg elkészítette a világ 215 részből álló hatalmas térképét. Mindezek után egy könyvben (Kitab-i Bahrieh = A hajózás könyve) meg is írta a térképpel kapcsolatos kalandjait és észrevételeit. Egy biztos: mint rengeteg nyelven beszélő főtiszt, hozzájuthatott mind a Nyugat, mind a Kelet jól őrzött titkos térképeihez is.

Visszatérve a leletekre, a dolog csak a második világháború után kezdett bonyolódni. Piri Reis könyve – ez állítólag a korabeli török irodalomnak nyelvi szempontból is egyik gyöngyszeme – meglepő mondatokat tartalmazott. Az admirális többek között azt állította, hogy egyszer kezében tartotta a Kolumbusz térképét (mi erre a mai napig nem bukkantunk rá) és hogy Kolumbusz egy könyvből szerzett tudomást Amerika létezéséről, sőt nagyon sokat tudott már erről a földrészről, mielőtt nekivágott volna az Atlanti-óceánnak! Piri Reis szerint ez a könyv még Nagy Sándor idejéből maradt fenn (nyilván többszörös másolatra célzott). Sejthetjük azt is, hogy már Kolumbusz elődei – akikről mi csak nemrég szereztünk tudomást, a vikingek és mások – is olvastak-hallottak Amerikáról.

Térjünk rá a térképekre, helyesebben a fellelt két részletre. A szenzáció tulajdonképpen itt kezdődik. A lapokon az Atlanti-óceán európai, afrikai, amerikai és antarktiszi partjait láthatjuk! A hatodik földrészt csak évszázadokkal később fedezték fel. Ám vegyük sorra azokat a tényeket, amik miatt a Piri Reis-térképek világszenzációk lettek.

1. 1513-17 között Amerika nem jelent meg még a térképeken, legalábbis nem az egész partvonal. Dél-Amerikát lényegében csak jóval később fedezték fel, partvonalai feltérképezésére pedig még sokkal később került csak sor!

2. Az Ó- és Újvilág közti távolságot Piri Reis rendkívül pontosan tüntette fel. Olyan pontosan, ahogy még jóval később sem voltak képesek azt megtenni más térképészek.

3. A földrajzi hosszúságokat – a térkép készítője (készítői?) már alkalmazták; mi ezt csak kétszáz évvel később találtuk fel.

4. A Kanári- és az Azori-szigetek is igen pontosan ott találhatók a térképen, ahol a valóságban is elhelyezkednek (az eltérés mindössze 1 fok).

5. Az Antarktisz létéről senki sem tudott 1513-ban. Mégis, a térkép rendkívül pontosan rajzolja a jég alá süllyedt földrész körvonalait. Olyan adatok is szerepelnek rajta, amiket mi csak az 1949-52-es svéd-brit-norvég közös expedíció révén tudtunk meg.

A legszenzációsabb felfedezés még hátra van. De előbb egy rövid esetleírás: az ötvenes években a térképet a világ legnagyobb földrajztudósai (Hapgood, Arlington, Mallery, Walther, Lineham stb.) vizsgálták, majd az USA haditengerészete térképészeti intézete a legmodernebb műszerek bevetésévelt tette ugyanazt. 1958-ban világossá vált, hogy a térképet olyan rendkívüli pontosság jellemzi, amit a modern tudomány és technika csak a légifényképezés bevezetésével ért el. Feltehető-e ezek után, hogy akik azt készítették, valamikor 1513 előtt – azok repülőgépe(ke)t használtak? A másik bomba akkor robbant, amikor kiderült: a térkép ennek ellenére több helyen „hibás”, a valóságtól eltér. Például az Antarktisz egyik csücske összeér a dél-amerikai Tűzfölddel: Piri Reis egy földnyelvet rajzolt oda; ahol ma tenger hullámzik. És több antarktiszi parti ponton szárazföldet ábrázol ott, ahol ma másfél kilométeres jégtakaró található. Tévedésről van szó tehát? Nem – és ez az igazi szenzáció! A geológusok földtörténeti és egyéb adatok összevetése után kijelentették: a térkép a valóságot ábrázolja – de nem az 1513-as, hanem a 11 000 évvel ezelőtti valóságot!

Nemere István nyomán
Forrás: Kárpátinfo Hetilap, 2006-04-15