Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Petyr Demianovich Ouspensky (1878-1947)
[Pjotr Gyemjanovics Uszpenszkij, P. D. Ouspensky, Peter Ouspensky]

Tudásvágy
Peter Demianovich Ouspensky 1878-ban, Moszkvában született, itt töltötte gyermekkorát is. Édesanyja festő, édesapja vasúti felügyelő volt. Már nagyon fiatal korától kezdve átlagon felüli intelligenciát és kielégíthetetlen kíváncsiságot mutatott, ami talán megmagyarázza, miért hagyta el az iskolát, megfogadva, hogy sohasem szerez akadémiai fokozatot, és miért kezdett oly korán utazni és írni. Egy "Önéletrajzi töredékben" írta azokról az évekről: "Az iskolai munka unalmas volt; lusta voltam; utáltam a görögöt és általában véve az iskola szokásos menetét. Szerencsére a fiúkat az iskolában meglehetősen magukra hagyták, és bár az iskolában éltem, sikerült jó sokat olvasnom. Úgy tizenhárom éves koromban érdekelni kezdtek az álmok és ennek következtében a pszichológia. Tizenhat éves koromban először Nietzsche-t fedeztem fel. 1896-ban, amikor tizennyolc éves lettem, kezdtem önállóan utazni, és ezzel egy időben kezdtem el írni. Akkoriban nagyon anarchikus hajlamú voltam. Különösen erős csalódást okozott az akadémiai tudomány egésze, és szilárdan elhatároztam, hogy soha semmilyen vizsgán nem megyek át, és sohasem szerzek semmilyen fokozatot. Ugyanakkor nagyon intenzíven tanulmányoztam a biológiát, a matematikát és a pszichológiát. Hihetetlenül izgatott a negyedik dimenzió kérdése, és következésképpen szörnyen csalódott voltam ennek a szokásos 'tudományos' kezelése miatt."

Ouspensky kutatatása a csodálatos után
Ouspensky néhány évig újságíróként dolgozott, közben Oroszországban, Keleten és Európában utazott. 1905-ben írta első novelláját, a The Strange life of Ivan Osokin-t, amely az örök ismétlődés eszméjére épül. Aztán teozófiai írásokat olvasott (ami be volt tiltva Oroszországban), és felfedezte bennük az ezoterizmus ideáját. Ez lehetőséget adott neki, hogy más szemszögből nézze a vallást és a miszticizmust. 1908-ban Törökországba, Görögországba és Egyiptomba látogatott. Oroszországba visszatérve, 1909-ben elhagyta Moszkvát, hogy Szentpéterváron éljen, ahol nyilvános előadásokat tartott utazásairól és a csodálatos utáni kutatásáról.

Ouspensky és Gurdjieff
Ouspensky Moszkvában találkozott George Gurdjieffel 1915 tavaszán. Gurdjieff ideái azonnal erős hatást gyakoroltak Ouspenskyre. Az ő szavaival: "Felismertem, hogy egy teljesen új gondolatrendszerrel találkoztam, ami mindent felülmúlt, amit addig ismertem. Ez a szisztéma teljesen új fényt derített a pszichológiára, és megmagyarázta, amit korábban nem tudtam megérteni az ezoterikus ideákban." Beleméllyedt Gurdjieff tanításába, és mindent megtett, hogy támogassa Oroszországban. Azonban a személyes kapcsolat nem sokáig maradt intenzív és termékeny. Ouspensky már 1918-ban kezdte érezni, hogy az elválás elkerülhetetlen, és abban az évben szétváltak. Bár később néha együtt dolgoztak rövid időkre, 1924-ben Ouspensky bejelentette, hogy a továbbiakban szeretné munkáját Gurdjieffétől függetlenül folytatni. Utoljára 1930-ban, Párizsban találkoztak.

Ouspensky, mint tanár és író
Miután egyértelműen elvált Gurdjiefftől, élete hátralevő részét Angliában töltötte, fáradhatatlanul finomítva megértését a negyedik útról, és átadva azt tanítványainak. 1935-ben vásárolt egy farmot Londonon kívül, ahol gyakorlati munkát szervezett száz vagy még több embernek, majd egy londoni ház lett a munka központja úgy háromszáz embernek. A háború kitörése lehetetlenné tette a rendszeres munkát Londonban, és Ouspensky New York-ba költözött, ahol ismét találkozókat vezetett 1941-től 1946-ig, amikor is visszatért Angliába. 1947-ben halt meg.

A Gurdjieffel való találkozás előtt Ouspensky már elismert matematikus és író volt. 1909-ben kiadta a The Fourth Dimension-t, amely az elvont matematikai elméletek specialistájává avatta. A Tertium Organum-ot, amelyet 1912-ben adtak ki, szintén széles körben dicsérték. A könyv ambiciózus célja, mely Ouspensky tudatosságra vonatkozó személyes kísérletein alapult, az volt, hogy Arisztotelész Organonjának és Francis Bacon Novum Organumjának a folytatása legyen. De talán a legfontosabb munkái azok, amik Gurdjieff tanításának mély megértését és aprólékos bemutatását örökítik meg: az Egy ismeretlen tanítás töredékei című 1950-es posztumusz kiadás, és a The Fourth Way, amely egy 1957-es szintén posztumusz kiadás.

 

Peter Ouspensky könyvei

In Search of the Miraculous
magyar ford.: Egy ismeretlen tanítás töredékei, [ford. Hollán László etc.], Bp., Püski, Új Ág, 1995, VII, 404 oldal

The Fourth Way

The Psychology of Man's Possible Evolution
magyar ford.: Az ember lehetséges fejlődésének pszichológiája, Lunarimpex, 2003

A New Model of the Universe

Conscience

A Record of Meetings

A Further Record

Strange Life of Ivan Osokin

Letters From Russia, 1919