Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Novák Tibor (1963-)

Mészkőből elősejlő Buddha-arc a bambuszliget árnyékában, japán tea és füstölő illata. Novák Tibor szobrász és festőművész él itt, szinte azt mondhatni, elvonultságban, Miskén, a Duna-Tisza közén. A művészetet szeretők számára ismerősen csenghet a község neve, hiszen itt élt és alkotta álomszerű képeit Tóth Menyhért. Tibor építészként és teológusként indult; nem tudom, mondhatjuk-e, hogy az évek múltával buddhista lett, de az nem kétséges, hogy életmódját és gondolkodását áthatják a buddhista gondolatok. Kevesen tudják róla, hogy kiváló filológus: szanszkrit és páli szövegeket, kéziratokat olvas, szútra fordítását a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár jelentette meg. A délkelet-ázsiai nyelvekkel is könnyedén bánik: ő írta le többek között a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum páli nyelvű khmer pálmalevél kéziratait. És sok egyéb munka fűződik a nevéhez, melyeket kedvvel, szeretettel, filológusi pontossággal, és nem utolsó sorban baráti szívességből elvégez, mert hír, dicsőség, katedra valóban és őszintén nem érdekli. Szobrászként Thaiföld és Srí Lanká klasszikus művészetét idéző Buddha-szobrok kerülnek ki keze alól. Több mint húsz évvel ezelőtt, az idő tájt, hogy elmerült Kant, Nietzsche, Heidegger műveinek tanulmányozásában, érzett először késztetést a Felébredett megmintázására. Vallásfilozófiai stúdiumok, keleti művészeti és nyelvi tanulmányok, ortodox és buddhista kolostorok közvetlen tapasztalata hívja elő mészkőből, homokkőből és terrakottából a keleti művészet hagyományos rendszerének engedelmeskedő, meditációba mélyedt arcokat és alakokat. Festményeit jórészt a maga kedvére alkotja, s legszívesebben mindet megtartaná, maga körül, társaiként meditációjában, mint ahogy képei érezhetően e lecsendesült pillanatok évek során kristályosodó tapasztalataiból születnek. Korábban festményeinek visszatérő témája volt az esőáztatta trópusi táj párafüggönyén átderengő sztúpa, az angkori templomok lebegő sziluettje, a megvilágosodott Buddha fényt sugárzó alakja. Mostanában szívesen fest nonfigurális képeket, melyeken érződik a tapasztalás, az új művészi eszközök felfedezésének öröme. Pasztelljeivel filozófiai tartalmakat visz a vászonra; elmélkedéseinek tükrei ezek, színek sajátos rendszerébe szedve. Laokoón-sorozatának bíborjai és sárgái számomra a keresés gyötrelmét, a megvilágosodott bölcsesség utáni kínzó vágyat – jelenkori életünk fájó hiányát – jelenítik meg.

Budapest, 2008. október 26.
Renner Zsuzsanna, indológus
Az Iparművészeti Múzeum Főigazgatója
http://www.tibet.hu/reszletek.php?pid=152

 

Útjelzők


Iskolák:

1984. Építész üzemmérnöki diploma – Pollack Mihály Műszaki Főiskola Mélyépítő Szakán (Pécs)
1989. Abszolutórium (Végbizonyítvány) – Római Katolikus Keresztény Teológia 3 éves hitoktató képzésén (Baja)
2006. Az ELTE Keleti Nyelvek és Kultúrák szak Indológia szakirányának megkezdése.


Önálló tanulmányok:

1986-1989. Filozófiai tanulmányok – főként Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Jaspers, Cassirer és Heidegger műveinek elemzésével.
1987. Ismerkedés Délkelet-Ázsia vallásfilozófiáival és művészetével. Páli nyelvi tanulmányok.
1990 -1992. Ókori kínai nyelv- és filozófiai tanulmányok.
1994. Görögországi tanulmányút – az ortodox kolostorok megfigyelése a szerzetesi élet résztvevőjeként a Meteora Szentháromság kolostorában.
1996. Szanszkrit nyelvi tanulmányok.
1998. 3 hónapos Ceylon-i tanulmányút – Ven. Bhikkhu Bodhi és Ven. Pemasiri közvetlen tanítványaként.


Fordítások – Publikációk:

1987. A páli kánon korai műve a Dhammapada fordítása. (kézirat)
1988. Heideggertől a Beiträge zur Philosophie fordítása. (kézirat)
1992. A Tao-Te-King lefordítása kínai nyelvből. (kézirat)
1997. Páli töredékek – Satipatthana Sutta. ford. Novák Tibor. Kalocsa, 1997, Főszékesegyházi Könyvtár – a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár szingaléz pálmaleveleinek lefordítása páli nyelvből és megjelentetése három nyelvű kiadásban, a Könyvtár gondozásában.
2002. Egy éves ösztöndíj az Angkor Alapítványnál a Sdok-Kak-Thom kambodzsai kőfelirat lefordítására szanszkrit nyelvből. (kézirat) A fordításból előadások az ELTE Délkelet-Ázsia Centrumában.
2009. Novák Tibor [képzőművészeti album, szerzői magánkiadás], Miske, 2009


Képzőművészeti tevékenységek:

1987. Első olajfestmények – első Buddha szobrok.
2001. Önálló retrospektív kiállítás Kalocsán és Baján.
Évente közös kiállításon való részvétel Kalocsán. (Kalocsa Art)
2002. Önálló kiállítás Budapesten. (Podmaniczky Terem)
2007. Kivetítős bemutatkozás Budapesten a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeumban.
Közös kiállításon való részvétel Tatabányán.
2008. Önálló kiállítás Kalocsán.
2009. Önálló kiállítás Budapesten (Shambala Központ)

http://www.hoppmuzeum.hu/eng/gallery.php?galeria_id=5
http://www.myspace.com/tibornovak