Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

LÉLEK (hun és bo)
A halott kultusz már a Zhou-korban kialakult. Eszerint a múlandó testtől külön is létezik a lélek, melynek megvannak a maga funkciói. Az i. e. I. évezred derekán úgy tartották, hogy minden embernek két lelke van: egy anyagi (bo), amelyik a fogamzás pillanatában jeleni meg, és egy szellemi (hun), amely csak az ember születésekor jelenik meg, mintegy az első lélegzettel kerül az ember testébe. A hun lélek az ember szellemét, a bo lélek pedig az ember testét irányítja. A bo lélek az ember halálakor testével együtt kerül a földbe, s átváltozik gui lélekké. A hun lélek a bo-val ellentétben, a halál pillanatában elhagyja az ember testét, felszáll az égbe, és átalakul shen lélekké. Úgy vélték, hogy hun lélek a yang erőkkel, míg a bo lélek a yin erőkkel van összeköttetésben. Az ókori Kínában széles körben elterjedt a hun lélek megidézésének szertartása az ember halála után. Ismeretesek külön áldozatok, amelyet a hun lélek számára mutattak be. A későbbi mitológiai elképzelések szerint a bo az ember halála után ott marad a holttest mellett, mert nem engedik ki a kapuőr szellemek, a hun-t pedig elvezeti a várost szolgáló isten, és megkezdi útját az alvilágban az újjászületések felé.