Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Kunos Jenő
(1914, Győr – 1994, Florida)

Győrben született, 1914. február 16-án. A gimnázium után Sopronban, az EvangélikusHittudományi Egyetemen szerzett lelkészi diplomát. Kiváló tanulmányi eredményéért Finnországba kapott ösztöndíjat. Helsinkiben a Missziói Múzeum kápolnájában Dr. Paunu, a missziói társaság igazgatója igehirdetésében elmondta, hogy égető szükség van a külmisszióimunkában férfimunkásra. Ézsaiás igéje: "Kit küldjek el? Ki megy el követségünkbe?" Kunos Jenő szívéhez szólt. "Sok éjtszakán át alázatosan imádkoztam: »Küldj engem, Uram, ha ez a te akaratod.«. Itt kapott missziói elhívása után hazajőve jelentkezett a Magyarországi Ágostai Hitvallású Evangélikus KülmiszszióiEgyesületnél, missziói szolgálatra.
Az egyesület megalakulásának 30. évfordulóján, 1939. február 2-án Budapesten az Üllői úti evangélikus templomban D. Kapi Béla püspök szolgálatával felavatta és Kínába küldte, Jézus Krisztus evangéliumának hirdetésére. Így Kunos Jenő lett a Magyarországi Evangélikus Egyház első, hivatalosan külmisszióba küldött munkása, vállalva a kiküldetéssel járó költségeket, s a havi 50 dolláros fizetést.
Felemelő és izgalmas olvasmány, hogy hogyan végezte szolgálatát egy magyar evangélikus lelkész a hazájától távoli Kínában 1939-1948 között, feleségével együtt, ahol akkor a kínai-japán háború dúlt. A háború miatt 1941-től megszűnt Magyarországgal minden kapcsolat. Kínából a külföldi misszionáriusok nagy részét kiutasították, Kunosék maradhattak. Neki és feleségének, át kellett venni a kiutasított misszionáriusok munkaterületét. Így lett a sekou-i teológia tanára, majd 21 település misszionáriusa, és közben négy gyermekük ott született, akiket
azonban magyar állampolgárokként jegyeztettek. Nyolcévi szolgálat után szabadságra küldték őket. A kínai hivatalnok adminisztrációs kérdések miatt nem tette lehetővé, hogy a család Európába, majd Magyarországra utazhasson. A Lutheránus Világszövetség ösztöndíjának segítségével Amerikába utazhattak egy évre. Tervük az volt, hogy onnan jönnek haza. Azonban az akkori magyar vezetés ezt megakadályozta. Így - mivel Kínába
sem utazhattak vissza - Amerikában maradtak.
Kunos Jenő először magyar, később angol és finn nyelvű gyülekezetek lelkésze, majd esperese, utóbb missziói felelőse lett. Élete végéig négy nyelven hirdette az evangéliumot: magyarul, finnül, kínaiul és angolul. 1984-ben a budapesti Evangélikus Világgyűlés idején sikerült felvennie a kapcsolatot magyar evangélikus hívekkel, s az egyházzal. E megújult kapcsolatból sok áldás származott. Az egyik, hogy az evangélikus miszsziói egyesület 1991-ben újraszerveződött. A másik, hogy kérésünkre megírta önéletrajzát, mely 1995-ben jelent meg angolul, 372 oldalon. Keveházi László bőségesen idéz könyvében leveleiből és írásaiból. A könyv jó néhány fejezete tananyag lehetne egy missziói iskolában. Külön élmény olvasni a Finn Missziói Intézet igazgatójának friss tudósítását arról, hogy a kínai Hunan tartományban 60évvel ezelőtt hirdetett evangélium milyen bőséges termést hozott az 1990-es évek kínai ébredéseinek idején.Az utóbbi években sok tízezerrel nőtt az evangélikus hívek száma, a bibliát a kínaiak sok millió példányszámban vásárolják évente.

Irodalom:

Keveházi László: Kit küldjek el? Kunos Jenő élete és szolgálata, Budapest : Magyarországi Evangélikus Külmissziói Egyesület, 2001, 150 p. (Külmissziói kiskönyvtár 3.)

Magyarhoni evangélikus misszionáriusok / szerk. Brebovszky Gyula ; írták Bálint Zoltán [et al.]. - Budapest : Magyarországi Evangélikus Külmissziói Egyesület, 2003, 88 p. (Külmissziói kiskönyvtár 4.)