Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Kötöny

(megh. 1241. márc. Pest), kun fejedelem a XIII. században; vezetésével érkeztek a kunok először Magyarország területére. Meggyilkolása lényegesen gyengítette az ország katonai erejét a mongol (tatár) invázió kezdetén.

A kun szállásterületek a XIII. század elején a Fekete-tengertől északra és nyugatra elterülő sztyeppeken húzódtak. Az 1220-as években a terjeszkedő mongol világbirodalom seregei már a kunokat fenyegették. 1223-ban a Kalka folyó menti csatában a Kötöny vezette kun erők az orosz hercegekkel szövetségben megpróbáltak gátat vetni a mongol hódításnak, de katasztrofális vereséget szenvedtek. Ráadásul az 1220-as évek végén a kunoknak a magyarok keleti terjeszkedési törekvéseivel is szembe kellett nézniük. A kettős nyomást megelégelve, 1239-ben Kötöny bebocsátást kért IV. Bélától Magyarországra. Béla a kunokat megkereszteltette, és az ország közepén jelölt ki nekik szállásterületet. A nagyállattartó, nomád kunok állandóan összetűzésbe keveredtek a letelepült lakossággal. A mongol támadás megindulása után sokan az ellenség kémeit és titkos szövetségeseit látták bennük. 1241 tavaszán a Pestre érkezett Kötönyt és a kun előkelőket a megvadult tömeg lemészárolta. Kötöny halála után a kunok dúlva, fosztogatva elhagyták az országot.