Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Komoróczy Géza

1937-ben született Budapesten. Az ELTE-n és a prágai Károly Egyetemen végzett 1961-ben, illetve 1963-ban. Orientalista, egyetemi tanár.
nyelvtudomány kandidátusa (1976)
assziriológia, hebraisztika
MTA-ELTE Judaisztikai Kutatócsoport BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék

Kutatási témái:
1. Az ókori Kelet története (Mezopotámia és Elő-Ázsia az arab hódítás előtt) és irodalma.
2. Biblia, Holt-tengeri tekercsek, héber irodalom.
3. Zsidó történelem (ókor- kora-újkor).

 

Komoróczy Géza: Mezopotámia története az őskortól a perzsa hódításig (Kr. e. 539)

Komoróczy Géza: Dél-arabok, nabateusok, arabok

Komoróczy Géza: Források és dokumentumok a zsidók történetéhez Magyarországon (Szöveggyűjtemény)

További publikációk online


Publikációs lista 2006-ig

(NB: 1991 előttről csak esetlegesen)

1964 "Nabu-na'id a babylóni és zsidó legendában" (R. Meyer, Das Gebet des Nabonid, Berlin: Akademie-Verlag, 1962), Antik Tanulmányok, 11 (1964), pp. 292-294

1964 "Nabu-na'id felirata lányának Sin-papnővé szenteléséről", Antik Tanulmányok, 11 (1964), pp. 148-155

1964 "Zur Deutung der altbabylonischen Epen Adapa und Etana", in: Neue Beiträge zur Geschichte der Alten Welt, I: Alter Orient und Griechenland (Berlin: Akademie-Verlag, 1964), pp. 31-50

1965 "Az ókori Mezopotámia" - "Mitanni. Szíria. Fönicia" - "Palesztina" - "Urartu", in: Harmatta János (szerk.), Ókori keleti történeti chrestomathia (Budapest: Tankönyvkiadó, 1965), pp. 83-237, 244-246, 250-252, 267-284, 288-291, 299-302

1968 "Zum sumerischen Epos >>Enmerkar und der Herr von Aratta<< (Rätsel und Tauschhandel)", in: Acta Antiqua Hung., 16 (1968), 15-20

1969 "Kelsos: Igaz szó" [Fordítás görögből] - "Kelsos, a kereszténység első átfogó bírálója (Előszó a fordításhoz)", Világosság, 10, no. 3, Melléklet (1969), pp. 6-32, és pp. 2-5, resp.

1971 "Zu den Anfängen der Mythographie im Alten Orient", in: Acta Antiqua Hung., 19 (1971), 179-199

1971 "Zum mythologischen und literaturgeschichtlichen Hintergrund der ugaritischen Dichtung >>ShSh<<", in: Ugarit-Forschungen, 3 (1971), 75-80
1972 "A Biblia és az ókori Kelet", in: Rapcsányi László (szerk.), A Biblia világa (Budapest: MRT - Minerva, 1972), pp. 69-107

1972 "A Biblia természetismerete és világképe" , in: Rapcsányi László (szerk.), A Biblia világa (Budapest: MRT - Minerva, 1972), pp. 183-210

1972 "Das mythische Goldland Harali im alten Vorderasien", in: Acta Orientalia Hung., 26 (1972), pp. 113-123

1972 "Egy asszír király az arab hagyományban", Antik Tanulmányok, 19 (1972), pp. 91-96

1973 "A Biblia és az ókori Kelet", in: Rapcsányi László (szerk.), A Biblia világa (Budapest: MRT - Minerva, 19722), pp. 69-107

1973 "A Biblia természetismerete és világképe" , in: Rapcsányi László (szerk.), A Biblia világa (Budapest: MRT - Minerva, 19722), pp. 183-210

1973 "Berosos and the Mesopotamian Literature", in: Acta Ant. Hung., 21 (1973), pp. 125-152

1973 "The Separation of Sky and Earth. The Cycle of Kumarbi and the Myths of Cosmogony in Mesopotamia", in: Acta Ant. Hung., 21 (1973), pp. 21-45

1974 ">>Foklore<<, >>Literatur<<, >>Folkloristik<< in der sumerischen Überlieferung", in: Acta Antiqua Hung., 22 (1974), pp. 113-120

1974 "Ein assyrischer König in der arabischen Überlieferung", Altorientalische Forschungen, 1 (1974), pp. 153-164

1974 "Literary Forgeries Relating to the Ancient Near East", in: Acta Litteraria Hung., 16 (1974), pp. 231-241

1974 "Old Babylonian Letters and Economic History", in: Orientalistische Literaturzeitung, 69 (1974), pp. 146-149

1974 "Ötezer éves ékírásos agyagtáblák Erdélyben", in: Simonffy Géza, szerk., Tudományos kaleidoszkóp (Budapest: MRT - Minerva, 1974), pp. 247-251

1975 "Akkadian Epic Poetry and Its Sumerian Sources", in: Acta Antiqua Hung., 23 (1975), pp. 41-63

1975 "Lobpreis auf das Gefängnis in Sumer", in: Acta Antiqua Hung., 23 (1975), 153-174

1975 "Zur Ätiologie der Schrifterfindung im Enmerkar-Epos", in: Altorientalische Forschungen, 3 (1975), pp. 19-24

1976 "A Sumer királylista értelmezéséről", Természet Világa (Természettudományi Közlöny), 107 (1976), pp. 207-208

1976 "Das Pantheon im Kult, in den Götterlisten und in der Mythologie", in: Orientalia, 46 (1976), pp. 80-86

1976 "On the Idea of Sumero-Hungarian Linguistic Affiliation", in: Annales Univ. Sci. Budapestinensis de R. Eötvös nominatae. Sectio historica, 17 (1976), pp. 259-303

1976 "Work and Strike of Gods. New Light on Divine Society in the Sumero-Akkadian Mythology", in: Oikumene, 1 (1976), pp. 9-37

1976 "Zum Namen eines Stadttores von Nippur", in: Altorientalische Forschungen, 4 (1976), pp. 80-86

1977 "Flat-Earth Sumerology", in: The New Hungarian Quarterly, 18, no. 68 (1977), pp. 132-145

1977 "Tilmun als >>Speicher des Landes<< im Epos >>Enki und Ninhursag<<", in: Iraq, 39 (1977) / J. D. Hawkins, Ed., Trade in the Ancient Near East (Papers Presented to the XXIII Rencontre Assyriologique Internationale, Birmingham, 1976) (London: British School of Archaeology in Iraq, 1977), pp. 67-70

1977 "Umman-manda", Acta Antiqua Hung., 25 (1977), pp. 43-67

1978 "Dávid király", in: Rapcsányi László (szerk.), Beszélgetések a Bibliáról (Budapest: MRT - Minerva, 1978), pp. 87-106

1978 "Die Königshymnen der III. Dynastie von Ur", in: Acta Orientalia Hung., 32 (1978), pp. 33-66
1978 "Die mythologische Epik in der sumerischen Literatur", in: Annales Univ. Sci. Budapestinensis de R. Eötvös nominatae. Sectio historica, 19 (1978), pp. 3-31

1978 "Landed Property in Ancient Mesopotamia and the Theory of the So-Called Asiatic Mode of Production", in: Oikumene, 2 (1978), 9-26

1979 "Zu den Eigentumsverhältnissen in der altbabylonischen Zeit", in: State and Temple Economy in the Ancient Near East, II (Leuven: Departement Orientalistiek, 1979), pp. 411-422

1980 "Das Rätsel der sumerischen Sprache als Problem der Frühgeschichte Mesopotamiens", in: Blahoslav Hruąka & Géza Komoróczy, Hrsg., Festschrift Lubor Matouą, I (Budapest, 1980), pp. 225-252

1982 "A nippuri szegény ember", in: A. Leo Oppenheim, Az ókori Mezopotámia. Egy holt civilizáció portréja (Budapest: Gondolat, 1982), pp. 439-447

1982 "A. Leo Oppenheim (1904-1974)...", in: A. Leo Oppenheim, Az ókori Mezopotámia. Egy holt civilizáció portréja (Budapest: Gondolat, 1982), pp. 17-19

1982 "Die Beziehungen zwischen Mesopotamien und dem Iranischen Hochland in der sumerischen Dichtung", in: Mesopotamien und seine Nachbarn (Berlin: Reimer, 1982), pp. 87-96

1983 "Literatur am Königshof", in: Horst Klengel, Hrsg., Gesellschaft und Kultur im alten Vorderasien (Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients, 15) (Berlin: Akademie-Verlag, 1982), pp. 155-161

1984 "Zur Frage der Periodizität der altbabylonischen miąarum-Erlässe", in: Muhammad A. Dandamaev, Ilya Gershevitch, Horst Klengel, Géza Komoróczy, Mogens T. Larsen & J. Nicholas Postgate, Eds., Societies and Languages of the Ancient Near East: Studies in Honour of Igor M. Diakonoff (Warminster: Aris and Phillips, 1982), pp. 195-205

1987 "Die mesopotamische Mythologie als System", in: Oikumene, 4 (1983), pp. 109-119
1988 "Aki mindeneket látott... (Gilgames-eposz, I. tábla, I,1-II,10. sor)", Szivárvány. Irodalmi, Művészeti, Kritikai Szemle, 4, no. 12 (Chicago, 1984. január), pp. 63-64

1988 "Erotikus >>líra<< az ókori Mezopotámiában", in: Hoppál Mihály & Szepes Erika, szerk., A szerelem kertjében. Erotikus jelképek a művészetben (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987), pp. 91-103

1989 "Attila's Grave and Burial: A Legend in the Light of New Publications", in: The New Hungarian Quarterly, 29, no. 109 (1988), 159-164

1989 Az ókori Mezopotámia vallásai (Források) (Budapest: Kőrösi Csoma Társaság, 1988), pp. 50

1990 ["Ki a sumer? Ki a magyar?"], "Fül"-szöveg, in: Kenessei András, Százezer ős. Regény (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989)

1990 "Kisebbségekből álló társadalom", Holmi, 1, no. 2 (1989. december), pp. 149-153

1990 [Program az ELTE BTK dékánválasztására], in: Új Lap, 1, no. 8 (1990. május), pp. 9-11

1990 [Scheiber Sándor Kol nidré-beszédei. Szövegközlés], Múlt és Jövő, ÚF 1, no. 2 (1990), pp. 4-7

1990 "A birodalmak anatómiája: Elsöpri az idő" [Rácz Árpád interjúja], Rubicon * (1990. február), pp. 24-25

1990 "Az egyetem Amerikában", I, Korunk, III. folyam, 1. évf., no. 11 (1990. november), pp. 1469-1478; II, Korunk, III. folyam, 1. évf., no. 12 (1990. december), pp. 1601-1609
1990 "Bezárkózás a nemzeti hagyományba. Illés próféta és Izráel politikája az i. e. IX. században", Holmi, 2, no. 10 (1990. október), pp. 1107-1116

1990 "Csillagsorsok és embersorsok", Pallas Asszonya, 2, no. 4 (1990. május), pp. 26-27
1990 "Karl Polanyi's Historical Utopia", in: Kari Polanyi-Levitt, Ed., The Life and Work of Karl Polanyi (Montréal - New York: Black Rose Books, 1990), pp. 188-191

1990 "Kié a történelem?" [Melegh Attila interjúja (Gyáni Gábor, K. G., Miklósi László, Tőkéczki László], Beszélő, ÚF 1, no. 50-51 (1990. december 22), pp. 35-36

1990 "Legyen egy zsidó ünnep is egész országra szóló!", Hiány, 2, no. 19 (1990. november 30), pp. 14-17

1990 "Nyílt levél dr. Szabad György akadémikus, egyetemi tanárhoz, az Országgyűlés elnökéhez", Új Élet, 45, no. 21 (1990. november 1 / chesván 13, 5751), pp. 1-3

1990 "Scheiber Sándor tudós elődökről", Múlt és Jövő, ÚF 1, no. 1 (1990/1), pp. 39-40 (és Scheiber Sándor öt beszédének közlése, uo., pp. 33-38

1991 "Semá Jiszráél: R. Selómó ben Jichák [RASI] (1040-1105) magyarázatai", Múlt és Jövő, ÚF 1, no. 4 (1990/4), a belső borítón és p. 19

1991 "Tartalmában strukturalista, formájában nemzeti". Sz. A. Tokarev, szerk., Mitológiai enciklopédia. A magyar kiadás szerkesztője: Hoppál Mihály (Budapest: Gondolat, 1988), BUKSZ: Budapesti Könyvszemle, 2, no. 2 (1990. nyár), pp. 164-175

1991 ["Láttuk-e..."], in: Láttuk-e, hogy jön? (A társadalomtudomány sikerei és kudarcai a kelet-európai politikai átalakulásban). Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Társadalomfilozófiai és Etikai Tanszéke és a BUKSZ (Budapesti Könyvszemle) rendezésében 1990. december 7-én tartott szimpózium anyaga (Twins Konferencia-Füzetek, 1) (Budapest: T-Twins Kiadói és Tipográfiai Kft, 1991), pp. 32-33

1991 [Bevezetés:] Martin Buber, "Haszid történetek. Gedő Simon fordításaiból", Múlt és Jövő, ÚF 2, no. 1 (1991/1), pp. 19-20

1991 "A kommentár mint szellemi magatartás és jelentősége a zsidó hagyományban", in: Évkönyv, 1985-1991 (Budapest: Országos Rabbiképző Intézet, 1991), pp. 270-286

1991 "Destin des astres et destinés humaines" / "Csillagsorsok és embersorsok", Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, no. 74 (1991), pp. 63-69, 109-113, resp.

1991 "Egyetlen élet is az egész világ" (Misna, Nezikin: Szanhedrin IV, 5), Múlt és Jövő, ÚF 2, no. 3 (1991/3), belső borító
1991 "Élijáhu, R. Méir és Koppány mester", Múlt és Jövő, ÚF 2, no. 1 (1991/1), pp. 32-33

1991 "Jacob Katz professzor..." [Laudatio Jacob Katzra a BACHER VILMOS EMLÉKÉREM átadásakor] (K. G., Schweitzer József és Michael Silber), Múlt és Jövő, ÚF 2, no. 1 (1991/1), pp. 49-51

1991 "Meddig él egy nemzet? Nemzeti identitásvitáinkhoz. Egy másként gondolkodó nézetei az ókori Keletről", 2000, 3, no. 9 (MCMXCI. szeptember), pp. 13-25; újra közölve: Látóhatár (1991), no. 11-12, pp. 236-266

1991 "Osszuk meg egymással értékeinket", Vigilia, 56, no. 12 (1991. december), pp. 903-908

1991 "Polgárosodjunk..." [Hegyi Hill Zoltán interjúja], Reform, 4, no. 7 (1991. február 15), pp. 38-39

1991 "R. Jehósua ben Perahja és Jésu egy vendégfogadóban" (bT Szanhedrin, p. 107B), Múlt és Jövő, ÚF 2, no. 4 (1991/4), belső borító és p. 17

1991 "Rendszerváltás - történelemtanítás", Rubicon, 2, no. 2 (1991), pp. 26-27

1991 "Sumer, szláv, török, zsidó >>atyafiságunk<<. Kihal-e a magyarság? A nemzet nemcsak nyelvében él" [Szénási Sándor interjúja], 168 óra, 3, no. 40 (1991. október 8), p. 21

1991 "Szerep és hagyomány. Judaisztika a bölcsészkaron" [Binder István interjúja], Magyar Nemzet, * (1991. január 28), p. 3

1991 "Törvényszabó törvényszegés", Magyar Nemzet, * (1991. január 10), p. 5

1991 "Valódi emlékjel...", in: Gazda Anikó, Zsinagógák és zsidó községek Magyarországon. Térképek, rajzok, adatok (Hungaria Judaica, 1) (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1991), hátsó fedőlap

1992 "A babilóni fogság", I, Holmi, 4, no. 6 (1992. június), pp. 836-856; II, Holmi, 4, no. 7 (1992. július), 1006-1028

1992 "A héber és az arámi nyelv Dániel könyvében: Héber nyelvi reneszánsz a Makkabeusok korában?", in: Landeszman György & Deutsch Róbert (szerk.), Hetven év. Emlékkönyv dr. Schweitzer József születésnapjára (Budapest: A Budapesti Zsidó Hitközség, 1992), pp. 101-108

1992 "A szomszédság értéke. Tanuljunk másoktól - s éppen szomszédainktól", Pécsi Szelet. A pécsi egyetemek lapja, no. 1 (1992/93), p. 10

1992 "Aki 56-ban az ókorba menekült" [Rádai Eszter interjúja], 168 óra, 4, no. 51 (1992. december 22), pp. 26-28

1992 "Álomegyetem. Tézisek helyzetünkről, teendőinkről, lehetőségeinkről", Beszélő, ÚF 3, no. * (1992. április 4), pp. 38-43

1992 "Élő nyelv, holt nyelv, szent nyelv", Szombat, 4, no. 1 (1992. január / 5752. s'vát), pp. 35-36

1992 "Farmernadrágos tudomány", Népszabadság, * (1992. június 13, szombat), p. 28

1992 "Illés próféta, a fundamentalista? Válogatott áthallások. Személyes barátom, Jeremiás'" [Rádai Eszter interjúja], 168 óra, 4, no. 28 (1992. július 14), p. 24

1992 "Jewish Studies in Hungary", Budapest Review of Books, 2, no. 1 (Spring, 1992), pp. 36-38

1992 "Másodlagos antiszemitizmusok", Beszélő, ÚF 3, no. 51-52 (1992. december 19), Melléklet, pp. 1-15

1992 "Rangjavesztett tudomány. Álomfejtés az ókori Mezopotámiában", 2000, 4, no. 2 (MCMXCII. február), pp. 47-58

1992 Bezárkózás a nemzeti hagyományba. Az értelmiség felelőssége az ókori Keleten. Tanulmányok ókori keleti szövegek értelmezése köréből (Metamorphosis historiae) (Budapest: Századvég Kiadó, 1992), pp. 404

1993 Scheiber Sándor, "Iktató beszéd. Elmondotta dr. Schweitzer József főrabbi beiktatásán Pécsett, 1948. május 23-án". Közzéteszi K. G., in: Landeszman György & Deutsch Róbert (szerk.), Hetven év. Emlékkönyv dr. Schweitzer József születésnapjára (Budapest: A Budapesti Zsidó Hitközség, 1992), pp. 117-12099

1993 "[A főváros kulturális arculatáról]", in: Demszky Gábor, et al., Budapest szimpózium. Tanácskozás a Főváros 1993/94-es programjáról a Tudományos Akadémián (Budapest: [Főpolgármesteri Hivatal], 1993) [Panelbeszélgetés, benne K. G.: p. 14 sk., 23 skk., 26 sk., 37 skk., 41 sk.]

1993 "[Mi legyen a magyarországi zsinagógákkal?]", in: Ines Müller, A Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga (Hungaria Judaica, 4) (Wien: Löcker Verlag & Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993), borító

1993 "A Biblia bensőséges értelmezője" [Laudatio Meir Weissre a BACHER VILMOS EMLÉKÉREM átadásakor] (Schweitzer Józseffel), Szombat, 5, no. 6 (1993 nyár / 5753. sziván), pp. 24-25

1993 "A kitüntetett" [Laudatio Schweitzer Józsefre a BACHER VILMOS EMLÉKÉREM átadásakor], Szombat, 5, no. 3 (1993. március / 5753. ádár), pp. 8-9

1993 "A közélet tízparancsolata", Beszélő, ÚF 4, no. 6 (1993. február 13), p. 5

1993 "A másság értéke", Magyar Nemzet, 56, no. * (1993. augusztus 7, szombat), p. 13

1993 "A régiségben a kereszténységre mondták, hogy erkölcstelen" (Mihancsik Zsófia interjúja), Mozgó Világ, 19, no. 7 (1993. július), pp. 13-21

1993 "A szabadulás ünnepe, szorongattatásban. Utószó, fél évszázad múlva, a Kner Haggádához", in: Haggáda peszach estéjére (Budapest: Ézsajás Vallásos Társaság, 1936) (reprint, Gyoma: Kner Nyomda,1993), pp. 1-23

1993 "Antiszemita szervezkedést tart megfigyelés alatt a budapesti rendőrkapitányság (Előzetes közlemény)", Szombat, 5, no. 1 (1993. január / 5753. svát), pp. 32-33 [ad 1883-1885]

1993 "Apák és fiúk", Holmi, 5, no. 8 (1993. augusztus), pp. 1066-1070

1993 "Az ókori Mezopotámia" - "Mitanni. Szíria. Fönicia" - "Palesztina" - "Urartu", in: Harmatta János (szerk.), Ókori keleti történeti chrestomathia (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 19934), pp. 83-237, 244-246, 250-252, 267-284, 288-291, 299-302

1993 "Corvin Egyetem: Alapkő, szavakból, reménységből", I, Mozgó Világ, 19, no. 11 (1993. november), pp. 59-76; II, Mozgó Világ, 19, no. 12 (1993. december), pp. 47-61

1993 "Ez valódi urbánus élmény..." [Tudósok tanácskoznak Budapest kétéves fejlesztési programjáról], Népszabadság, * (1993. február 12, péntek), Budapest melléklet, p. III

1993 "Ezékiel a csatorna partján", Liget, 6, no. 2 (1993, nyár), pp. 9-16

1993 "Hahn István tudományos pályakezdése", Szombat, 5, no. 3 (1993. március / 5753. ádár), pp. 29-33
1993 "Kisebbségekből álló társadalom", in: Karsai László (szerk.), Befogadók. Írások az antiszemitizmus ellen, 1882-1993 (Budapest: Aura Kiadó, 1993), pp. 203-205

1993 "Legyen egy zsidó ünnep is egész országra szóló!", in: Karsai László (szerk.), Befogadók. Írások az antiszemitizmus ellen, 1882-1993 (Budapest: Aura Kiadó, 1993), pp. 218-221

1993 "Magyar sajtó erdejében zsidó fák, facsoportok. Scheiber Sándor magyar zsidó sajtóbibliográfiája elé", Szombat, 5, no. 9 (1993. november / 5754. hesván), pp. 23-28

1993 "Századvég-köszöntő", in: Századvég Kiadó. A Kiadó könyvei (1989-1993) (Budapest: 1993), pp. 2-3

1993 "Szűcs Jenő egyetem nélküli tanár", Holmi, 5, no. 6 (1993. június), pp. 838-840

1993 "Történelem a próféták kezében", Magyar Tudomány, 100 / ÚF 38, no. 10 (1993. október), pp. 1227-1230

1993 "Új zsidó történetírás" [Gonda László, A zsidóság Magyarországon, 1526-1945 (Budapest: Századvég Kiadó, 1992)], Szombat, 5, no. 5 (1993. május / 5753. ijjár), pp. 34-35

1994 "A pernye beleég a bőrünkbe", Menora - Egyenlőség. Az észak-amerikai magyar zsidóság lapja, 33, no. 1540 (July 29, 1994), p. 3

1994 "A pernye beleég bőrünkbe", Beszélő, ÚF 5, no. 15 (1994. április 14), pp. 28-30 - "Hibaigazítás", uo., no. 16 (1994. április 21), p. 47

1994 "A pernye beleég bőrünkbe", Magyar Hírlap, * (1994. április 12), p. 7

1994 "A pesti gettó" (Frojimovics Kinga-, Pusztai Viktória- és Strbik Andreával), I: Szombat, 6, no. 5 (1994. május / 5754. sziván), pp. 28-39; II: uo., 6, no. 6 (1994. nyár / 5754. támmuz, áv, elul), pp. 13-18; III: uo., 6, no. 7 (1994. szeptember / 5755. tisri), pp. 33-41; IV: uo., 6, no. 8 (5755. chesván), pp. 24-33

1994 "A zsidó Budapest. Pest: gettó, 1944" (Frojimovics Kinga-, Pusztai Viktória- és Strbik Andreával), in: Králl Csaba (szerk.), Holocaust Emlékkönyv a vidéki zsidóság deportálásának 50. évfordulója alkalmából (Budapest: Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség, 1994), pp. 252-256

1994 "Ezékiel 8,14", in: "...Mert örökké tart szeretete". Tanulmányok dr. Karasszon Dezső tiszteletére 70. születésnapja alkalmából (Budapest: A Budapesti református Teológiai Akadémia Bibliai és Judaisztikai Kutatócsoportja, 1994), pp. 69-73

1994 "Fekete felhők mitológiája" , in: Sulyok Gabriella [Kiállítási katalógus] (Sopron, Festőterem, 1994), pp. 2-3 / "Schwarzwolken und Mythologie", pp. 6-7

1994 "Jesiva helyett egyetemi oktatás" [Gadó János interjúja], Szombat, 6, no. 7 (1994. szeptember / 5755. tisri), pp.

1994 "Megnyitó szavak a művészet egyetemességéről. Lisztes István szobor-kiállítása a Kiscelli Múzeum Templomterében" (MS)

1994 Shlomo Avineri, A modern cionizmus kialakulása. A zsidó állam szellemi gyökerei (Budapest: Századvég Kiadó, 1994). Szerkesztette K. G.

1995 "[A Tízparancsolatról]" (Schweitzer József, Komoróczy Géza, Zlinszky János beszélgetése, riporter: Gábor György és Ránki Júlia), in: Gábor György (szerk.), A bizonyság két táblája. Beszélgetések a Tízparancsolatról (Budapest: Tudomány Kiadó - Magyar Rádió, 1995), pp. 19-34

1995 "Budapest, a befogadó város" [Boros István interjúja], Magyar Nemzet, 58, no. 72 (1995. március 27), p. 8

1995 "Fekete felhők mitológiája. Sulyok Gabriella rajzaihoz", Élet és Irodalom, 39, no. * (1995. június 30), p. 18

1995 "Fekete felhők mitológiája", in: Sulyok Gabriella [Kiállítási katalógus] (Budapest, 1995), pp. 4-5 / "Mythologie der schwarzen Wolken", pp. 20-21

1995 "Jámbor zsidógyűlölet (A sötétség és a fény évszázadaiban)", Élet és Irodalom, 39, no. 51-52 (1995. december 22), pp. 24-25

1995 "Nem őt, önmagát tisztelte meg az Akadémia" [In memoriam Scheiber Sándor], Új Élet, 50, no. 6 (1995. március 15 / ádár-II 14, 5755), p. 2

1995 A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem (Frojimovics Kinga-, Pusztai Viktória- és Strbik Andreával, szerkesztette Komoróczy Géza) (A város arcai / Hungaria Judaica, 7) (Budapest: Városháza / MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995). Két kötetben, 793 old., 500 fekete-fehér kép, 56 oldal színes képmelléklet. - Második, javított kiadás (Budapest: Élet és Irodalom, 19952)

1995 Bezárkózás a nemzeti hagyományba. Az értelmiség felelőssége az ókori Keleten. Tanulmányok ókori keleti szövegek értelmezése köréből (Osiris Könyvtár) (Második, javított kiadás) (Budapest: Osiris Kiadó, 1995), pp. 371

1996 "A föld köldöke, a kopár hegy és a hit haragja" [Javorniczky István interjúja], Magyar Nemzet, * (1996. október 5, szombat), p. 13

1996 "A hatágú körök", in Heti Világgazdaság * (1996. augusztus 31), p. 75

1996 "A közeledő ezredvég - egy ókortörténész szemszögéből", Beszélő, Harmadik folyam, 1, no. 1 (1996. március), pp. 5-18

1996 "A szent helyek Izraelben", Magyar Nemzet, * (1996. október 5), p. 13

1996 "A tudós rabbi és a zsidóság történetével foglalkozó tudós" [Laudatio Moshe Carmilly-Weinbergerre a BACHER VILMOS EMLÉKÉREM átadásakor] (Schweitzer Józseffel), Szombat, 8, no. 4 (1996. április / 5756. niszán), pp. 30-32

1996 "Az ókori Mezopotámia" - "Mitanni. Szíria. Fönicia" - "Palesztina" - "Urartu", in: Harmatta János (szerk.), Ókori keleti történeti chrestomathia (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 19965), pp. 83-237, 244-246, 250-252, 267-284, 288-291, 299-302

1996 "Das Judentum in Budapest im Dualismus", in: Budapest 1896. Ein Millennium im K.u.K. Rahmen. Katalog zur Ausstellung vom 3.-21. September 1996, Volkshalle im Wiener Rathaus Wien: Ungarisches Kulturinstitut in Wien, 1996), pp. 26-38

1996 "Engel Tevan István grafikai művészete" / "The Graphic Art of István Engel Tevan", in: Engel Tevan István kiállítása (Budapest, Kossuth Klub, 1996. október) [Katalógus] (Budapest: Mester Nyomda, 1996), pp. 3-6 / 7-11

1996 "Engel Tevan István grafikai művészete", Élet és Irodalom, 40, no. 42 (1996. október 18), p. *

1996 "Engel Tevan István meghalt", Élet és Irodalom, 40, no. 41 (1996. október 11), p. 3
1996 "Fajelmélet és kiadói jog", Élet és Irodalom, 40, no. * (1996. november 29), p. 4 [Vita Kőbányai Jánossal (1)]

1996 "Még egyszer: Ki adhatja ki a zsidó könyveket?" Élet és Irodalom, 40, no. * (1996. december 13), p. 4 [Vita Kőbányai Jánossal (2)]

1996 "Szerzők és szerkesztők szerzője", Magyar Hírlap, * (1996. december 7), p. 17
1997 "A közeledő ezredvég - egy ókortörténész szemszögéből", Hungarológia, no. 11 (1997), pp. 227-250

1997 "A megmaradás alternativái: A zsidó háború", Rubicon, 8, no. 67-68 (1997/3-4), pp. 55-62

1997 "Az ókori Mezopotámia" - "Mitanni. Szíria. Fönicia" - "Palesztina" - "Urartu", in: Harmatta János (szerk.), Ókori keleti történeti chrestomathia (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 19976), pp. 83-237, 244-246, 250-252, 267-284, 288-291, 299-302

1997 "Egy magyar író, aki történetesen zsidó". Konrád György, A láthatatlan hang. Zsidó tárgyú elmélkedések (Budapest: Palatinus, 1997), Élet és Irodalom, 41, no. 51-52 (1997. december 19), p. 5

1997 "Egyházi hangon a társadalomról. Megjegyzések a Magyar Katolikus Püspöki Kar Igazságosabb és testvériesebb világot című körlevelére (1996)", Élet és Irodalom, 41, no. 24 (1997. június 13), pp. 3-4

1997 "Mi, magyarok mára zsidóvá lettünk" - mondja Komoróczy Géza orientalista..." (Hovanyecz László interjúja), Népszabadság, 55, no. 255 (1997. november 1, szombat), p. 23

1997 "Mit veszített a magyar zsidóság 1944-ben - mit veszített a magyar társadalom?", Barátság, 4, no. 1 (1997. február 15), pp. xxxix-xlvi = in: Ember Mária -Mayer Éva (szerk.), "Mi minden veszett el itt..." - Kétnapos konferencia Magyarország e századi veszteségeiről (Budapest, 1996. szeptember 10-11) (Budapest: Friedrich Ebert Stiftung, 1997), pp. 34-40

1997 "Pious Anti-Semitism. In the Centuries of Darkness and Light", Budapest Review of Books, 7, no. 3 (Fall, 1997), pp. 124-129

1997 "Quod erat demonstrandum", Élet és Irodalom, 41, no. * (1997. január 24), p. 4 [Vita Kőbányai Jánossal (3)]

1997 "Raphael Patai, Scheiber Sándor - és a MéJ főszerkesztője", Szombat, 9, no. 2 (1997. február / 5757 svát-ádár), pp. 46-47 [Vita Kőbányai Jánossal (4)]

1997 "Személyes zsidó temetőink", in: Váli Dezső [szerk.], Váli (Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 1997), p. 70

1997 "Történelmi események a gondolkodásban: Felejtés, feldolgozás, felelősségvállalás", in: Virág Teréz (szerk.), Elhúzódó társadalmi traumák hatásának felismerése és gyógyítása. Konferencia, Budapest, 1996. november 15-17 (Budapest: Animula, 1997), pp. 11-22
1997 "Valódi történeti szintézisteremtő" [Laudatio Vermes Gézára a BACHER VILMOS EMLÉKÉREM átadásakor], Szombat, 9, no. 2 (1997. február / 5757 svát-ádár), pp. 34-35

1998 [Sumer irodalmi fordítások (részletek)], in: Halasi Zoltán (szerk.), Mindenkinek kenyér és rózsa. Válogatás négyezer év irodalmából (Budapest: Első Magyar Látványtár Alapítvány, é. n. [1998])
1998 "A holt-tengeri tekercsek. Az értelmezés keretei", Élet és Irodalom, 42, no. 9 (1998. február 27), pp. 8-9

1998 "A számítógép hozta ki belőlem...", in: A nagy egér-kézi könyv (Budapest: Compaq - Ab Ovo, 1998), pp. 59-66

1998 "Paaiąkinimai" (László Kákosy - Géza Komoróczy), in: Aladár Dobrovits - László Kákosy - Géza Komoróczy, Babelio bokątas. Senoviniai artimuju rytu mitai ir legendos (Vilnius: Margi raątai, 1998), pp. 491-520

1998 "Senoves ľydu mitai ir legendos", in: Aladár Dobrovits - László Kákosy - Géza Komoróczy, Babelio bokątas. Senoviniai artimuju rytu mitai ir legendos (Vilnius: Margi raątai, 1998), pp. 177-490

1998 Kiáltó szó a pusztában. A holt-tengeri tekercsek, I: Az első kéziratok (Budapest: Osiris Kiadó, 1998), pp. 275

1999 "Az ókori Mezopotámia" - "Mitanni. Szíria. Fönicia" - "Palesztina" - "Urartu", in: Harmatta János (szerk.), Ókori keleti történeti chrestomathia (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 19997), pp. 83-237, 244-246, 250-252, 267-284, 288-291, 299-302

1999 "Az új vallásosság mozgatóereje csak az lehet, ami az új nem-vallásosságé", apud Varga Károly, Vallásosság-szindróma és polgári társadalom. Szociológiai hipotézisek megvitatása a világnézeti helyzet alakulásáról (Pázmány szociológiai műhely, 1) (Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet, 1999), pp. 158-165; újabb kiadás: ua. (~ - Osiris Kft., 19992), pp. 133-138; újra közölve: "Levél Varga Károlynak", Világosság, 40, no. 11 (1999. november), pp. 52-56, 63-64

1999 "Holocaust", Mozgó Világ, 25, no. 9 (1999. szeptember), pp. 23-39. [A Mozgó Világ 1999. évi nívódíja: a szerkesztőség különdíja]

1999 "Jewish Hungary Today: The Jewish Cultural Heritage in the Contemporary Culture of Hungary", in: S. Ilan Troen (Ed.), Jewish Centers & Peripheries. Europe between America and Israel Fifty Years after World War II (New Brunswick - London: Transaction Publishers, 1999), pp. 127-155

1999 "Magyar jorcejt", Élet és Irodalom, 43, no. 25 (1999. június 25), p. 5; újra közölve: Newyorki Figyelő (1999. július 30), pp. 6 és 8

1999 "MTA-ELTE Judaisztikai Kutatócsoport", in: Magyar Tudományos Akadémia. Támogatott kutatóhelyek. Tudományos eredmények, 1996-1998 (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1999), pp. 456-459

1999 "Személyes ezredforduló: Nincs hátra, nincs előre" (Javorniczky István interjúja), Magyar Nemzet, 62, no. 263 (1999. november 11), p. 15
1999 "Szemiramisz Függőkertje. Történeti forrásokban, homályosan", in: Klaniczay Gábor & Nagy Balázs, szerk., A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére (Budapest: ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék, 1999), pp. 21-39

1999 "Történeti szempontok a hitközségi vitához", Új Élet, 54, no. 2 (1999. január 15 / Tévész 27 5759), p. 3

1999 "Út a mítoszhoz", in: Szilágyi János György - Komoróczy Géza (szerk.), Mitológia és humanitás. Tanulmányok Kerényi Károly 100. születésnapjára (Osiris Könyvtár: Történelem) (Budapest: Osiris Kiadó, 1999), pp. 252-273

1999 Jewish Budapest. Monuments, Rites, History, Ed. by Géza Komoróczy, authors: Kinga Frojimovics, Géza Komoróczy, Viktória Pusztai and Andrea Strbik (Budapest: CEU [Central European University] Press, 1999), pp. 597, with 553 black-and-white and 89 color illustrations

1999 Kiáltó szó a pusztában. A holt-tengeri tekercsek, I: Az első kéziratok (Budapest: Osiris Kiadó, 19992), pp. 275

2000 "Babylóni történelem Dániel könyvében, (I)", Jeromos Füzetek, no. 39 (Húsvét, 2000), pp. 5-16; (II), uo., no. 40 (Aratás, 2000), pp. 3-18; és klny. is: Babylóni történelem Dániel könyvében (Budapest: Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 2000), pp. 28

2000 "Egyházak szerepe az európai integrációban", in: Glózer Rita, Hamp Gábor & Horányi Özséb, szerk., A vallások és az európai integráció, II (Budapest: Balassi Kiadó-Magyar Pax Romana-Országos Főrabbi Hivatala, 2000), pp. 37-40

2000 "Nincs hátra, nincs előre", in: Javorniczky István, Személyes ezredforduló. 16 beszélgetés a 20. századról (Budapest: Századvég, 2000), pp. 107-124

2000 "Visszaköpött imák (Holocaust-filmek)", Komoróczy Géza, Surányi Vera és Tatár György (Mihancsik Zsófia interjúja), Filmvilág, 43, no. 9 (2000. szeptember), pp. 4-7

2000 Héber mítoszok és mondák (A Bibliából). Feldolgozta, a kísérő tanulmányt és a magyarázó jegyzeteket írta ~ (Regék és mondák) (Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó, 2000), pp. 369. - Benne: pp. 291-304: "Héberek, mítoszok, mondák (Utószó)"; pp. 305-350: "Magyarázó jegyzetek"; pp. 350-363: "Magyar költők és a Biblia"

2000 Holocaust. A pernye beleég a bőrünkbe (Osiris Zsebkönyvtár) (Budapest: Osiris, 2000), pp. 182

2001 "A magyar zsidóság kozmopolitizmusa", in: Püspöki Nagy Péter, szerk., 1100 éves együttélés. A magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában (Budapest: Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány, 2001), pp. 317-331

2001 "Etruszkok és maiak. Szilágyi János Györggyel beszélget K. G.", BUKSZ Budapesti Könyvszemle, 13, no. 2 (2001. Nyár), pp. 195-200

2001 "Pest régi zsidónegyede: emlék és valóság", Népszabadság, 59, no. 239 (2001. október 12, péntek, budapesti kiadás), p. 34

2002 "Állam-történetek - az ókori Kelet és a Biblia világából", Élet és Irodalom, 46, no. 51-52 (2002. december 20), pp. 16-17

2002 "Israeliten/Juden in ihrer Gemeinde, Juden in der ungarischen Gesellschaft der Nachkriegszeit, 1945-2002", in: Eleonore Lappin, Hrsg., Jüdische Gemeinden. Kontinuitäten und Brüche (Berlin - Wien: Philo, 2002), pp. 63-101

2002 "Kizárólag a minőség" (Mihancsik Zsófia interjúja), Élet és Irodalom, 46, no. 31 (2002. augusztus 2), p. 7

2002 "Márton A. András képei elé", in: Márton A. András, Geometria. In memoriam Bolyai János [Kiállítási katalógus] (Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 2002), pp. 1-2

2003 "Hungary: Synagogal Antiquities and Current Actualities / Ungarn: Synagogale Altertümer und die Gegenwart", in: * (Wien, 2003), pp. 42-54 (s. a.)

2003 “Hungary: Synagogal Antiquities and Current Actualities / Ungarn: Synagogale Altertümer und die Gegenwart”, in: Jewish Central Europe. Past. Presence – Juden in Miteleuropa. Gestern. Heute (Wien: Institut für Geschichte der Juden in Österreich, 2003), pp. 46–58

2003 Az ókori Mezopotámia” – “Mitanni. Szíria. Fönicia” – “Palesztina” – “Urartu”, in: Harmatta János (szerk.), Ókori keleti történeti chrestomathia. Második, javított és bővített kiadás (Osiris Tankönyvek) (Budapest: Osiris Kiadó, 2003), pp. 91–248, 254–257, 277–293, 298–301, 309–312

2003 “Maga köré tudja összegyűjteni az országot” [Schweitzer Józsefről], in: Kertész Péter, Nehéz zsidónak lenni (Budapest: Ulpius-ház Könyvkiadó, 2003), pp. 245–249

2003 “Négyezer tétel a Holocaustról”, Élet és Irodalom, 47, no. 15 (2003. április 11), p. 24

2003 “Szaddám-Babilón” (Rádai Eszter interjúja), Mozgó Világ, 29, no. 5 (2003. május), pp. 3–16

2003 “Szent tárgyak Jeruzsálemből: a menóra és a keresztfa a Szászánida korban“, Élet és Irodalom, 47, no. 51–52 (2003. december 19), pp. 14–15

2003 Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig (Hungaria Judaica, 16) (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport – Osiris Kiadó, 2003), 978 oldal (társszerző: Shlomo J. Spitzer)

2003 “Szent tárgyak Jeruzsálemből: a menóra és a keresztfa a Szászánida korban”, in: Szécsi József, szerk., Keresztény–zsidó teológiai évkönyv (Budapest: Keresztény–Zsidó Társaság, 2003), pp. 91–103

2004 “Vallások Európában és Magyarországon: történeti szempontok a jelenhez”, Élet és Irodalom, 48, no. 40 (2004. október 1), pp. 3–4

2004 “Városkép-műemlék: Pest régi-új zsidónegyede”, Mozgó Világ, 30, no. 11 (2004), pp. 42–46

2005 „Mád: A 18. század végi zsinagóga héber feliratai” Hermann Ottó Múzeum Évkönyve, 2005 (44. évf) pp. 173-187.

2006 „Zsidó nép, zsidó nemzet, zsidó nemzetiség”, Élet és Irodalom, 50. évf. 24.szám (2006. június 16)

2006 „Asszírok: az identitás változásai”, Ókor 2006/1. pp. 58-67.

2006 „Az ókori Kelet”, Ókor 2006/3-4, pp.3-18.

2006 „Purim”, Élet és Irodalom, 50. évf. 10.szám (2006. március 10) p. 12.

2006 „Az ókori Közel-Kelet irodalmai. Szöveggyűjtemény” in: Szepessy Tibor, szerk., Ókori és keleti irodalmak Digitális tankönyv (2006) (Elérhető az ELTE BTK honlapján / Gépeskönyv/ Ókor-kelet)

2006 „Mezopotámiai vallás”, Ugariti vallás” és „Zsidó vallás” (Szemelvénygyűjtemény) in: Déri Balázs, szerk . Ókori és keleti vallások Digitális tanköny (2006) (Elérhető az ELTE BTK honlapján / Gépeskönyv/ Ókor-kelet)

2006 Források és dokumentumok a zsidók történetéhez Magyarországon. Fordításban közreműködött: Bányai Viktória, Komoróczy Szonja Ráhel, Kopeczky Rita (Judaisztikai Kutatóközpont, 2006) www. hebraisztika.hu/ kutatas