Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Komoróczy Géza

1937-ben született Budapesten. Az ELTE-n és a prágai Károly Egyetemen végzett 1961-ben, illetve 1963-ban. Orientalista, egyetemi tanár.
nyelvtudomány kandidátusa (1976)
assziriológia, hebraisztika
MTA-ELTE Judaisztikai Kutatócsoport BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék

Kutatási témái:
1. Az ókori Kelet története (Mezopotámia és Elő-Ázsia az arab hódítás előtt) és irodalma.
2. Biblia, Holt-tengeri tekercsek, héber irodalom.
3. Zsidó történelem (ókor- kora-újkor).

 

Komoróczy Géza: Mezopotámia története az őskortól a perzsa hódításig (Kr. e. 539)

Komoróczy Géza: Dél-arabok, nabateusok, arabok

Komoróczy Géza: Források és dokumentumok a zsidók történetéhez Magyarországon (Szöveggyűjtemény)

További publikációk online


Publikációs lista 2006-ig

(NB: 1991 előttről csak esetlegesen)

1964 "Nabu-na'id a babylóni és zsidó legendában" (R. Meyer, Das Gebet des Nabonid, Berlin: Akademie-Verlag, 1962), Antik Tanulmányok, 11 (1964), pp. 292-294

1964 "Nabu-na'id felirata lányának Sin-papnővé szenteléséről", Antik Tanulmányok, 11 (1964), pp. 148-155

1964 "Zur Deutung der altbabylonischen Epen Adapa und Etana", in: Neue Beiträge zur Geschichte der Alten Welt, I: Alter Orient und Griechenland (Berlin: Akademie-Verlag, 1964), pp. 31-50

1965 "Az ókori Mezopotámia" - "Mitanni. Szíria. Fönicia" - "Palesztina" - "Urartu", in: Harmatta János (szerk.), Ókori keleti történeti chrestomathia (Budapest: Tankönyvkiadó, 1965), pp. 83-237, 244-246, 250-252, 267-284, 288-291, 299-302

1968 "Zum sumerischen Epos >>Enmerkar und der Herr von Aratta<< (Rätsel und Tauschhandel)", in: Acta Antiqua Hung., 16 (1968), 15-20

1969 "Kelsos: Igaz szó" [Fordítás görögből] - "Kelsos, a kereszténység első átfogó bírálója (Előszó a fordításhoz)", Világosság, 10, no. 3, Melléklet (1969), pp. 6-32, és pp. 2-5, resp.

1971 "Zu den Anfängen der Mythographie im Alten Orient", in: Acta Antiqua Hung., 19 (1971), 179-199

1971 "Zum mythologischen und literaturgeschichtlichen Hintergrund der ugaritischen Dichtung >>ShSh<<", in: Ugarit-Forschungen, 3 (1971), 75-80
1972 "A Biblia és az ókori Kelet", in: Rapcsányi László (szerk.), A Biblia világa (Budapest: MRT - Minerva, 1972), pp. 69-107

1972 "A Biblia természetismerete és világképe" , in: Rapcsányi László (szerk.), A Biblia világa (Budapest: MRT - Minerva, 1972), pp. 183-210

1972 "Das mythische Goldland Harali im alten Vorderasien", in: Acta Orientalia Hung., 26 (1972), pp. 113-123

1972 "Egy asszír király az arab hagyományban", Antik Tanulmányok, 19 (1972), pp. 91-96

1973 "A Biblia és az ókori Kelet", in: Rapcsányi László (szerk.), A Biblia világa (Budapest: MRT - Minerva, 19722), pp. 69-107

1973 "A Biblia természetismerete és világképe" , in: Rapcsányi László (szerk.), A Biblia világa (Budapest: MRT - Minerva, 19722), pp. 183-210

1973 "Berosos and the Mesopotamian Literature", in: Acta Ant. Hung., 21 (1973), pp. 125-152

1973 "The Separation of Sky and Earth. The Cycle of Kumarbi and the Myths of Cosmogony in Mesopotamia", in: Acta Ant. Hung., 21 (1973), pp. 21-45

1974 ">>Foklore<<, >>Literatur<<, >>Folkloristik<< in der sumerischen Überlieferung", in: Acta Antiqua Hung., 22 (1974), pp. 113-120

1974 "Ein assyrischer König in der arabischen Überlieferung", Altorientalische Forschungen, 1 (1974), pp. 153-164

1974 "Literary Forgeries Relating to the Ancient Near East", in: Acta Litteraria Hung., 16 (1974), pp. 231-241

1974 "Old Babylonian Letters and Economic History", in: Orientalistische Literaturzeitung, 69 (1974), pp. 146-149

1974 "Ötezer éves ékírásos agyagtáblák Erdélyben", in: Simonffy Géza, szerk., Tudományos kaleidoszkóp (Budapest: MRT - Minerva, 1974), pp. 247-251

1975 "Akkadian Epic Poetry and Its Sumerian Sources", in: Acta Antiqua Hung., 23 (1975), pp. 41-63

1975 "Lobpreis auf das Gefängnis in Sumer", in: Acta Antiqua Hung., 23 (1975), 153-174

1975 "Zur Ätiologie der Schrifterfindung im Enmerkar-Epos", in: Altorientalische Forschungen, 3 (1975), pp. 19-24

1976 "A Sumer királylista értelmezéséről", Természet Világa (Természettudományi Közlöny), 107 (1976), pp. 207-208

1976 "Das Pantheon im Kult, in den Götterlisten und in der Mythologie", in: Orientalia, 46 (1976), pp. 80-86

1976 "On the Idea of Sumero-Hungarian Linguistic Affiliation", in: Annales Univ. Sci. Budapestinensis de R. Eötvös nominatae. Sectio historica, 17 (1976), pp. 259-303

1976 "Work and Strike of Gods. New Light on Divine Society in the Sumero-Akkadian Mythology", in: Oikumene, 1 (1976), pp. 9-37

1976 "Zum Namen eines Stadttores von Nippur", in: Altorientalische Forschungen, 4 (1976), pp. 80-86

1977 "Flat-Earth Sumerology", in: The New Hungarian Quarterly, 18, no. 68 (1977), pp. 132-145

1977 "Tilmun als >>Speicher des Landes<< im Epos >>Enki und Ninhursag<<", in: Iraq, 39 (1977) / J. D. Hawkins, Ed., Trade in the Ancient Near East (Papers Presented to the XXIII Rencontre Assyriologique Internationale, Birmingham, 1976) (London: British School of Archaeology in Iraq, 1977), pp. 67-70

1977 "Umman-manda", Acta Antiqua Hung., 25 (1977), pp. 43-67

1978 "Dávid király", in: Rapcsányi László (szerk.), Beszélgetések a Bibliáról (Budapest: MRT - Minerva, 1978), pp. 87-106

1978 "Die Königshymnen der III. Dynastie von Ur", in: Acta Orientalia Hung., 32 (1978), pp. 33-66
1978 "Die mythologische Epik in der sumerischen Literatur", in: Annales Univ. Sci. Budapestinensis de R. Eötvös nominatae. Sectio historica, 19 (1978), pp. 3-31

1978 "Landed Property in Ancient Mesopotamia and the Theory of the So-Called Asiatic Mode of Production", in: Oikumene, 2 (1978), 9-26

1979 "Zu den Eigentumsverhältnissen in der altbabylonischen Zeit", in: State and Temple Economy in the Ancient Near East, II (Leuven: Departement Orientalistiek, 1979), pp. 411-422

1980 "Das Rätsel der sumerischen Sprache als Problem der Frühgeschichte Mesopotamiens", in: Blahoslav Hruąka & Géza Komoróczy, Hrsg., Festschrift Lubor Matouą, I (Budapest, 1980), pp. 225-252

1982 "A nippuri szegény ember", in: A. Leo Oppenheim, Az ókori Mezopotámia. Egy holt civilizáció portréja (Budapest: Gondolat, 1982), pp. 439-447

1982 "A. Leo Oppenheim (1904-1974)...", in: A. Leo Oppenheim, Az ókori Mezopotámia. Egy holt civilizáció portréja (Budapest: Gondolat, 1982), pp. 17-19

1982 "Die Beziehungen zwischen Mesopotamien und dem Iranischen Hochland in der sumerischen Dichtung", in: Mesopotamien und seine Nachbarn (Berlin: Reimer, 1982), pp. 87-96

1983 "Literatur am Königshof", in: Horst Klengel, Hrsg., Gesellschaft und Kultur im alten Vorderasien (Schriften zur Geschichte und Kultur des Alten Orients, 15) (Berlin: Akademie-Verlag, 1982), pp. 155-161

1984 "Zur Frage der Periodizität der altbabylonischen miąarum-Erlässe", in: Muhammad A. Dandamaev, Ilya Gershevitch, Horst Klengel, Géza Komoróczy, Mogens T. Larsen & J. Nicholas Postgate, Eds., Societies and Languages of the Ancient Near East: Studies in Honour of Igor M. Diakonoff (Warminster: Aris and Phillips, 1982), pp. 195-205

1987 "Die mesopotamische Mythologie als System", in: Oikumene, 4 (1983), pp. 109-119
1988 "Aki mindeneket látott... (Gilgames-eposz, I. tábla, I,1-II,10. sor)", Szivárvány. Irodalmi, Művészeti, Kritikai Szemle, 4, no. 12 (Chicago, 1984. január), pp. 63-64

1988 "Erotikus >>líra<< az ókori Mezopotámiában", in: Hoppál Mihály & Szepes Erika, szerk., A szerelem kertjében. Erotikus jelképek a művészetben (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987), pp. 91-103

1989 "Attila's Grave and Burial: A Legend in the Light of New Publications", in: The New Hungarian Quarterly, 29, no. 109 (1988), 159-164

1989 Az ókori Mezopotámia vallásai (Források) (Budapest: Kőrösi Csoma Társaság, 1988), pp. 50

1990 ["Ki a sumer? Ki a magyar?"], "Fül"-szöveg, in: Kenessei András, Százezer ős. Regény (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989)

1990 "Kisebbségekből álló társadalom", Holmi, 1, no. 2 (1989. december), pp. 149-153

1990 [Program az ELTE BTK dékánválasztására], in: Új Lap, 1, no. 8 (1990. május), pp. 9-11

1990 [Scheiber Sándor Kol nidré-beszédei. Szövegközlés], Múlt és Jövő, ÚF 1, no. 2 (1990), pp. 4-7

1990 "A birodalmak anatómiája: Elsöpri az idő" [Rácz Árpád interjúja], Rubicon * (1990. február), pp. 24-25

1990 "Az egyetem Amerikában", I, Korunk, III. folyam, 1. évf., no. 11 (1990. november), pp. 1469-1478; II, Korunk, III. folyam, 1. évf., no. 12 (1990. december), pp. 1601-1609
1990 "Bezárkózás a nemzeti hagyományba. Illés próféta és Izráel politikája az i. e. IX. században", Holmi, 2, no. 10 (1990. október), pp. 1107-1116

1990 "Csillagsorsok és embersorsok", Pallas Asszonya, 2, no. 4 (1990. május), pp. 26-27
1990 "Karl Polanyi's Historical Utopia", in: Kari Polanyi-Levitt, Ed., The Life and Work of Karl Polanyi (Montréal - New York: Black Rose Books, 1990), pp. 188-191

1990 "Kié a történelem?" [Melegh Attila interjúja (Gyáni Gábor, K. G., Miklósi László, Tőkéczki László], Beszélő, ÚF 1, no. 50-51 (1990. december 22), pp. 35-36

1990 "Legyen egy zsidó ünnep is egész országra szóló!", Hiány, 2, no. 19 (1990. november 30), pp. 14-17

1990 "Nyílt levél dr. Szabad György akadémikus, egyetemi tanárhoz, az Országgyűlés elnökéhez", Új Élet, 45, no. 21 (1990. november 1 / chesván 13, 5751), pp. 1-3

1990 "Scheiber Sándor tudós elődökről", Múlt és Jövő, ÚF 1, no. 1 (1990/1), pp. 39-40 (és Scheiber Sándor öt beszédének közlése, uo., pp. 33-38

1991 "Semá Jiszráél: R. Selómó ben Jichák [RASI] (1040-1105) magyarázatai", Múlt és Jövő, ÚF 1, no. 4 (1990/4), a belső borítón és p. 19

1991 "Tartalmában strukturalista, formájában nemzeti". Sz. A. Tokarev, szerk., Mitológiai enciklopédia. A magyar kiadás szerkesztője: Hoppál Mihály (Budapest: Gondolat, 1988), BUKSZ: Budapesti Könyvszemle, 2, no. 2 (1990. nyár), pp. 164-175

1991 ["Láttuk-e..."], in: Láttuk-e, hogy jön? (A társadalomtudomány sikerei és kudarcai a kelet-európai politikai átalakulásban). Az ELTE Bölcsészettudományi Karának Társadalomfilozófiai és Etikai Tanszéke és a BUKSZ (Budapesti Könyvszemle) rendezésében 1990. december 7-én tartott szimpózium anyaga (Twins Konferencia-Füzetek, 1) (Budapest: T-Twins Kiadói és Tipográfiai Kft, 1991), pp. 32-33

1991 [Bevezetés:] Martin Buber, "Haszid történetek. Gedő Simon fordításaiból", Múlt és Jövő, ÚF 2, no. 1 (1991/1), pp. 19-20

1991 "A kommentár mint szellemi magatartás és jelentősége a zsidó hagyományban", in: Évkönyv, 1985-1991 (Budapest: Országos Rabbiképző Intézet, 1991), pp. 270-286

1991 "Destin des astres et destinés humaines" / "Csillagsorsok és embersorsok", Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, no. 74 (1991), pp. 63-69, 109-113, resp.

1991 "Egyetlen élet is az egész világ" (Misna, Nezikin: Szanhedrin IV, 5), Múlt és Jövő, ÚF 2, no. 3 (1991/3), belső borító
1991 "Élijáhu, R. Méir és Koppány mester", Múlt és Jövő, ÚF 2, no. 1 (1991/1), pp. 32-33

1991 "Jacob Katz professzor..." [Laudatio Jacob Katzra a BACHER VILMOS EMLÉKÉREM átadásakor] (K. G., Schweitzer József és Michael Silber), Múlt és Jövő, ÚF 2, no. 1 (1991/1), pp. 49-51

1991 "Meddig él egy nemzet? Nemzeti identitásvitáinkhoz. Egy másként gondolkodó nézetei az ókori Keletről", 2000, 3, no. 9 (MCMXCI. szeptember), pp. 13-25; újra közölve: Látóhatár (1991), no. 11-12, pp. 236-266

1991 "Osszuk meg egymással értékeinket", Vigilia, 56, no. 12 (1991. december), pp. 903-908

1991 "Polgárosodjunk..." [Hegyi Hill Zoltán interjúja], Reform, 4, no. 7 (1991. február 15), pp. 38-39

1991 "R. Jehósua ben Perahja és Jésu egy vendégfogadóban" (bT Szanhedrin, p. 107B), Múlt és Jövő, ÚF 2, no. 4 (1991/4), belső borító és p. 17

1991 "Rendszerváltás - történelemtanítás", Rubicon, 2, no. 2 (1991), pp. 26-27

1991 "Sumer, szláv, török, zsidó >>atyafiságunk<<. Kihal-e a magyarság? A nemzet nemcsak nyelvében él" [Szénási Sándor interjúja], 168 óra, 3, no. 40 (1991. október 8), p. 21

1991 "Szerep és hagyomány. Judaisztika a bölcsészkaron" [Binder István interjúja], Magyar Nemzet, * (1991. január 28), p. 3

1991 "Törvényszabó törvényszegés", Magyar Nemzet, * (1991. január 10), p. 5

1991 "Valódi emlékjel...", in: Gazda Anikó, Zsinagógák és zsidó községek Magyarországon. Térképek, rajzok, adatok (Hungaria Judaica, 1) (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1991), hátsó fedőlap

1992 "A babilóni fogság", I, Holmi, 4, no. 6 (1992. június), pp. 836-856; II, Holmi, 4, no. 7 (1992. július), 1006-1028

1992 "A héber és az arámi nyelv Dániel könyvében: Héber nyelvi reneszánsz a Makkabeusok korában?", in: Landeszman György & Deutsch Róbert (szerk.), Hetven év. Emlékkönyv dr. Schweitzer József születésnapjára (Budapest: A Budapesti Zsidó Hitközség, 1992), pp. 101-108

1992 "A szomszédság értéke. Tanuljunk másoktól - s éppen szomszédainktól", Pécsi Szelet. A pécsi egyetemek lapja, no. 1 (1992/93), p. 10

1992 "Aki 56-ban az ókorba menekült" [Rádai Eszter interjúja], 168 óra, 4, no. 51 (1992. december 22), pp. 26-28

1992 "Álomegyetem. Tézisek helyzetünkről, teendőinkről, lehetőségeinkről", Beszélő, ÚF 3, no. * (1992. április 4), pp. 38-43

1992 "Élő nyelv, holt nyelv, szent nyelv", Szombat, 4, no. 1 (1992. január / 5752. s'vát), pp. 35-36

1992 "Farmernadrágos tudomány", Népszabadság, * (1992. június 13, szombat), p. 28

1992 "Illés próféta, a fundamentalista? Válogatott áthallások. Személyes barátom, Jeremiás'" [Rádai Eszter interjúja], 168 óra, 4, no. 28 (1992. július 14), p. 24

1992 "Jewish Studies in Hungary", Budapest Review of Books, 2, no. 1 (Spring, 1992), pp. 36-38

1992 "Másodlagos antiszemitizmusok", Beszélő, ÚF 3, no. 51-52 (1992. december 19), Melléklet, pp. 1-15

1992 "Rangjavesztett tudomány. Álomfejtés az ókori Mezopotámiában", 2000, 4, no. 2 (MCMXCII. február), pp. 47-58

1992 Bezárkózás a nemzeti hagyományba. Az értelmiség felelőssége az ókori Keleten. Tanulmányok ókori keleti szövegek értelmezése köréből (Metamorphosis historiae) (Budapest: Századvég Kiadó, 1992), pp. 404

1993 Scheiber Sándor, "Iktató beszéd. Elmondotta dr. Schweitzer József főrabbi beiktatásán Pécsett, 1948. május 23-án". Közzéteszi K. G., in: Landeszman György & Deutsch Róbert (szerk.), Hetven év. Emlékkönyv dr. Schweitzer József születésnapjára (Budapest: A Budapesti Zsidó Hitközség, 1992), pp. 117-12099

1993 "[A főváros kulturális arculatáról]", in: Demszky Gábor, et al., Budapest szimpózium. Tanácskozás a Főváros 1993/94-es programjáról a Tudományos Akadémián (Budapest: [Főpolgármesteri Hivatal], 1993) [Panelbeszélgetés, benne K. G.: p. 14 sk., 23 skk., 26 sk., 37 skk., 41 sk.]

1993 "[Mi legyen a magyarországi zsinagógákkal?]", in: Ines Müller, A Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga (Hungaria Judaica, 4) (Wien: Löcker Verlag & Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993), borító

1993 "A Biblia bensőséges értelmezője" [Laudatio Meir Weissre a BACHER VILMOS EMLÉKÉREM átadásakor] (Schweitzer Józseffel), Szombat, 5, no. 6 (1993 nyár / 5753. sziván), pp. 24-25

1993 "A kitüntetett" [Laudatio Schweitzer Józsefre a BACHER VILMOS EMLÉKÉREM átadásakor], Szombat, 5, no. 3 (1993. március / 5753. ádár), pp. 8-9

1993 "A közélet tízparancsolata", Beszélő, ÚF 4, no. 6 (1993. február 13), p. 5

1993 "A másság értéke", Magyar Nemzet, 56, no. * (1993. augusztus 7, szombat), p. 13

1993 "A régiségben a kereszténységre mondták, hogy erkölcstelen" (Mihancsik Zsófia interjúja), Mozgó Világ, 19, no. 7 (1993. július), pp. 13-21

1993 "A szabadulás ünnepe, szorongattatásban. Utószó, fél évszázad múlva, a Kner Haggádához", in: Haggáda peszach estéjére (Budapest: Ézsajás Vallásos Társaság, 1936) (reprint, Gyoma: Kner Nyomda,1993), pp. 1-23

1993 "Antiszemita szervezkedést tart megfigyelés alatt a budapesti rendőrkapitányság (Előzetes közlemény)", Szombat, 5, no. 1 (1993. január / 5753. svát), pp. 32-33 [ad 1883-1885]

1993 "Apák és fiúk", Holmi, 5, no. 8 (1993. augusztus), pp. 1066-1070

1993 "Az ókori Mezopotámia" - "Mitanni. Szíria. Fönicia" - "Palesztina" - "Urartu", in: Harmatta János (szerk.), Ókori keleti történeti chrestomathia (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 19934), pp. 83-237, 244-246, 250-252, 267-284, 288-291, 299-302

1993 "Corvin Egyetem: Alapkő, szavakból, reménységből", I, Mozgó Világ, 19, no. 11 (1993. november), pp. 59-76; II, Mozgó Világ, 19, no. 12 (1993. december), pp. 47-61

1993 "Ez valódi urbánus élmény..." [Tudósok tanácskoznak Budapest kétéves fejlesztési programjáról], Népszabadság, * (1993. február 12, péntek), Budapest melléklet, p. III

1993 "Ezékiel a csatorna partján", Liget, 6, no. 2 (1993, nyár), pp. 9-16

1993 "Hahn István tudományos pályakezdése", Szombat, 5, no. 3 (1993. március / 5753. ádár), pp. 29-33
1993 "Kisebbségekből álló társadalom", in: Karsai László (szerk.), Befogadók. Írások az antiszemitizmus ellen, 1882-1993 (Budapest: Aura Kiadó, 1993), pp. 203-205

1993 "Legyen egy zsidó ünnep is egész országra szóló!", in: Karsai László (szerk.), Befogadók. Írások az antiszemitizmus ellen, 1882-1993 (Budapest: Aura Kiadó, 1993), pp. 218-221

1993 "Magyar sajtó erdejében zsidó fák, facsoportok. Scheiber Sándor magyar zsidó sajtóbibliográfiája elé", Szombat, 5, no. 9 (1993. november / 5754. hesván), pp. 23-28

1993 "Századvég-köszöntő", in: Századvég Kiadó. A Kiadó könyvei (1989-1993) (Budapest: 1993), pp. 2-3

1993 "Szűcs Jenő egyetem nélküli tanár", Holmi, 5, no. 6 (1993. június), pp. 838-840

1993 "Történelem a próféták kezében", Magyar Tudomány, 100 / ÚF 38, no. 10 (1993. október), pp. 1227-1230

1993 "Új zsidó történetírás" [Gonda László, A zsidóság Magyarországon, 1526-1945 (Budapest: Századvég Kiadó, 1992)], Szombat, 5, no. 5 (1993. május / 5753. ijjár), pp. 34-35

1994 "A pernye beleég a bőrünkbe", Menora - Egyenlőség. Az észak-amerikai magyar zsidóság lapja, 33, no. 1540 (July 29, 1994), p. 3

1994 "A pernye beleég bőrünkbe", Beszélő, ÚF 5, no. 15 (1994. április 14), pp. 28-30 - "Hibaigazítás", uo., no. 16 (1994. április 21), p. 47

1994 "A pernye beleég bőrünkbe", Magyar Hírlap, * (1994. április 12), p. 7

1994 "A pesti gettó" (Frojimovics Kinga-, Pusztai Viktória- és Strbik Andreával), I: Szombat, 6, no. 5 (1994. május / 5754. sziván), pp. 28-39; II: uo., 6, no. 6 (1994. nyár / 5754. támmuz, áv, elul), pp. 13-18; III: uo., 6, no. 7 (1994. szeptember / 5755. tisri), pp. 33-41; IV: uo., 6, no. 8 (5755. chesván), pp. 24-33

1994 "A zsidó Budapest. Pest: gettó, 1944" (Frojimovics Kinga-, Pusztai Viktória- és Strbik Andreával), in: Králl Csaba (szerk.), Holocaust Emlékkönyv a vidéki zsidóság deportálásának 50. évfordulója alkalmából (Budapest: Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség, 1994), pp. 252-256

1994 "Ezékiel 8,14", in: "...Mert örökké tart szeretete". Tanulmányok dr. Karasszon Dezső tiszteletére 70. születésnapja alkalmából (Budapest: A Budapesti református Teológiai Akadémia Bibliai és Judaisztikai Kutatócsoportja, 1994), pp. 69-73

1994 "Fekete felhők mitológiája" , in: Sulyok Gabriella [Kiállítási katalógus] (Sopron, Festőterem, 1994), pp. 2-3 / "Schwarzwolken und Mythologie", pp. 6-7

1994 "Jesiva helyett egyetemi oktatás" [Gadó János interjúja], Szombat, 6, no. 7 (1994. szeptember / 5755. tisri), pp.

1994 "Megnyitó szavak a művészet egyetemességéről. Lisztes István szobor-kiállítása a Kiscelli Múzeum Templomterében" (MS)

1994 Shlomo Avineri, A modern cionizmus kialakulása. A zsidó állam szellemi gyökerei (Budapest: Századvég Kiadó, 1994). Szerkesztette K. G.

1995 "[A Tízparancsolatról]" (Schweitzer József, Komoróczy Géza, Zlinszky János beszélgetése, riporter: Gábor György és Ránki Júlia), in: Gábor György (szerk.), A bizonyság két táblája. Beszélgetések a Tízparancsolatról (Budapest: Tudomány Kiadó - Magyar Rádió, 1995), pp. 19-34

1995 "Budapest, a befogadó város" [Boros István interjúja], Magyar Nemzet, 58, no. 72 (1995. március 27), p. 8

1995 "Fekete felhők mitológiája. Sulyok Gabriella rajzaihoz", Élet és Irodalom, 39, no. * (1995. június 30), p. 18

1995 "Fekete felhők mitológiája", in: Sulyok Gabriella [Kiállítási katalógus] (Budapest, 1995), pp. 4-5 / "Mythologie der schwarzen Wolken", pp. 20-21

1995 "Jámbor zsidógyűlölet (A sötétség és a fény évszázadaiban)", Élet és Irodalom, 39, no. 51-52 (1995. december 22), pp. 24-25

1995 "Nem őt, önmagát tisztelte meg az Akadémia" [In memoriam Scheiber Sándor], Új Élet, 50, no. 6 (1995. március 15 / ádár-II 14, 5755), p. 2

1995 A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem (Frojimovics Kinga-, Pusztai Viktória- és Strbik Andreával, szerkesztette Komoróczy Géza) (A város arcai / Hungaria Judaica, 7) (Budapest: Városháza / MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995). Két kötetben, 793 old., 500 fekete-fehér kép, 56 oldal színes képmelléklet. - Második, javított kiadás (Budapest: Élet és Irodalom, 19952)

1995 Bezárkózás a nemzeti hagyományba. Az értelmiség felelőssége az ókori Keleten. Tanulmányok ókori keleti szövegek értelmezése köréből (Osiris Könyvtár) (Második, javított kiadás) (Budapest: Osiris Kiadó, 1995), pp. 371

1996 "A föld köldöke, a kopár hegy és a hit haragja" [Javorniczky István interjúja], Magyar Nemzet, * (1996. október 5, szombat), p. 13

1996 "A hatágú körök", in Heti Világgazdaság * (1996. augusztus 31), p. 75

1996 "A közeledő ezredvég - egy ókortörténész szemszögéből", Beszélő, Harmadik folyam, 1, no. 1 (1996. március), pp. 5-18

1996 "A szent helyek Izraelben", Magyar Nemzet, * (1996. október 5), p. 13

1996 "A tudós rabbi és a zsidóság történetével foglalkozó tudós" [Laudatio Moshe Carmilly-Weinbergerre a BACHER VILMOS EMLÉKÉREM átadásakor] (Schweitzer Józseffel), Szombat, 8, no. 4 (1996. április / 5756. niszán), pp. 30-32

1996 "Az ókori Mezopotámia" - "Mitanni. Szíria. Fönicia" - "Palesztina" - "Urartu", in: Harmatta János (szerk.), Ókori keleti történeti chrestomathia (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 19965), pp. 83-237, 244-246, 250-252, 267-284, 288-291, 299-302

1996 "Das Judentum in Budapest im Dualismus", in: Budapest 1896. Ein Millennium im K.u.K. Rahmen. Katalog zur Ausstellung vom 3.-21. September 1996, Volkshalle im Wiener Rathaus Wien: Ungarisches Kulturinstitut in Wien, 1996), pp. 26-38

1996 "Engel Tevan István grafikai művészete" / "The Graphic Art of István Engel Tevan", in: Engel Tevan István kiállítása (Budapest, Kossuth Klub, 1996. október) [Katalógus] (Budapest: Mester Nyomda, 1996), pp. 3-6 / 7-11

1996 "Engel Tevan István grafikai művészete", Élet és Irodalom, 40, no. 42 (1996. október 18), p. *

1996 "Engel Tevan István meghalt", Élet és Irodalom, 40, no. 41 (1996. október 11), p. 3
1996 "Fajelmélet és kiadói jog", Élet és Irodalom, 40, no. * (1996. november 29), p. 4 [Vita Kőbányai Jánossal (1)]

1996 "Még egyszer: Ki adhatja ki a zsidó könyveket?" Élet és Irodalom, 40, no. * (1996. december 13), p. 4 [Vita Kőbányai Jánossal (2)]

1996 "Szerzők és szerkesztők szerzője", Magyar Hírlap, * (1996. december 7), p. 17
1997 "A közeledő ezredvég - egy ókortörténész szemszögéből", Hungarológia, no. 11 (1997), pp. 227-250

1997 "A megmaradás alternativái: A zsidó háború", Rubicon, 8, no. 67-68 (1997/3-4), pp. 55-62

1997 "Az ókori Mezopotámia" - "Mitanni. Szíria. Fönicia" - "Palesztina" - "Urartu", in: Harmatta János (szerk.), Ókori keleti történeti chrestomathia (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 19976), pp. 83-237, 244-246, 250-252, 267-284, 288-291, 299-302

1997 "Egy magyar író, aki történetesen zsidó". Konrád György, A láthatatlan hang. Zsidó tárgyú elmélkedések (Budapest: Palatinus, 1997), Élet és Irodalom, 41, no. 51-52 (1997. december 19), p. 5

1997 "Egyházi hangon a társadalomról. Megjegyzések a Magyar Katolikus Püspöki Kar Igazságosabb és testvériesebb világot című körlevelére (1996)", Élet és Irodalom, 41, no. 24 (1997. június 13), pp. 3-4

1997 "Mi, magyarok mára zsidóvá lettünk" - mondja Komoróczy Géza orientalista..." (Hovanyecz László interjúja), Népszabadság, 55, no. 255 (1997. november 1, szombat), p. 23

1997 "Mit veszített a magyar zsidóság 1944-ben - mit veszített a magyar társadalom?", Barátság, 4, no. 1 (1997. február 15), pp. xxxix-xlvi = in: Ember Mária -Mayer Éva (szerk.), "Mi minden veszett el itt..." - Kétnapos konferencia Magyarország e századi veszteségeiről (Budapest, 1996. szeptember 10-11) (Budapest: Friedrich Ebert Stiftung, 1997), pp. 34-40

1997 "Pious Anti-Semitism. In the Centuries of Darkness and Light", Budapest Review of Books, 7, no. 3 (Fall, 1997), pp. 124-129

1997 "Quod erat demonstrandum", Élet és Irodalom, 41, no. * (1997. január 24), p. 4 [Vita Kőbányai Jánossal (3)]

1997 "Raphael Patai, Scheiber Sándor - és a MéJ főszerkesztője", Szombat, 9, no. 2 (1997. február / 5757 svát-ádár), pp. 46-47 [Vita Kőbányai Jánossal (4)]

1997 "Személyes zsidó temetőink", in: Váli Dezső [szerk.], Váli (Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 1997), p. 70

1997 "Történelmi események a gondolkodásban: Felejtés, feldolgozás, felelősségvállalás", in: Virág Teréz (szerk.), Elhúzódó társadalmi traumák hatásának felismerése és gyógyítása. Konferencia, Budapest, 1996. november 15-17 (Budapest: Animula, 1997), pp. 11-22
1997 "Valódi történeti szintézisteremtő" [Laudatio Vermes Gézára a BACHER VILMOS EMLÉKÉREM átadásakor], Szombat, 9, no. 2 (1997. február / 5757 svát-ádár), pp. 34-35

1998 [Sumer irodalmi fordítások (részletek)], in: Halasi Zoltán (szerk.), Mindenkinek kenyér és rózsa. Válogatás négyezer év irodalmából (Budapest: Első Magyar Látványtár Alapítvány, é. n. [1998])
1998 "A holt-tengeri tekercsek. Az értelmezés keretei", Élet és Irodalom, 42, no. 9 (1998. február 27), pp. 8-9

1998 "A számítógép hozta ki belőlem...", in: A nagy egér-kézi könyv (Budapest: Compaq - Ab Ovo, 1998), pp. 59-66

1998 "Paaiąkinimai" (László Kákosy - Géza Komoróczy), in: Aladár Dobrovits - László Kákosy - Géza Komoróczy, Babelio bokątas. Senoviniai artimuju rytu mitai ir legendos (Vilnius: Margi raątai, 1998), pp. 491-520

1998 "Senoves ľydu mitai ir legendos", in: Aladár Dobrovits - László Kákosy - Géza Komoróczy, Babelio bokątas. Senoviniai artimuju rytu mitai ir legendos (Vilnius: Margi raątai, 1998), pp. 177-490

1998 Kiáltó szó a pusztában. A holt-tengeri tekercsek, I: Az első kéziratok (Budapest: Osiris Kiadó, 1998), pp. 275

1999 "Az ókori Mezopotámia" - "Mitanni. Szíria. Fönicia" - "Palesztina" - "Urartu", in: Harmatta János (szerk.), Ókori keleti történeti chrestomathia (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 19997), pp. 83-237, 244-246, 250-252, 267-284, 288-291, 299-302

1999 "Az új vallásosság mozgatóereje csak az lehet, ami az új nem-vallásosságé", apud Varga Károly, Vallásosság-szindróma és polgári társadalom. Szociológiai hipotézisek megvitatása a világnézeti helyzet alakulásáról (Pázmány szociológiai műhely, 1) (Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet, 1999), pp. 158-165; újabb kiadás: ua. (~ - Osiris Kft., 19992), pp. 133-138; újra közölve: "Levél Varga Károlynak", Világosság, 40, no. 11 (1999. november), pp. 52-56, 63-64

1999 "Holocaust", Mozgó Világ, 25, no. 9 (1999. szeptember), pp. 23-39. [A Mozgó Világ 1999. évi nívódíja: a szerkesztőség különdíja]

1999 "Jewish Hungary Today: The Jewish Cultural Heritage in the Contemporary Culture of Hungary", in: S. Ilan Troen (Ed.), Jewish Centers & Peripheries. Europe between America and Israel Fifty Years after World War II (New Brunswick - London: Transaction Publishers, 1999), pp. 127-155

1999 "Magyar jorcejt", Élet és Irodalom, 43, no. 25 (1999. június 25), p. 5; újra közölve: Newyorki Figyelő (1999. július 30), pp. 6 és 8

1999 "MTA-ELTE Judaisztikai Kutatócsoport", in: Magyar Tudományos Akadémia. Támogatott kutatóhelyek. Tudományos eredmények, 1996-1998 (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1999), pp. 456-459

1999 "Személyes ezredforduló: Nincs hátra, nincs előre" (Javorniczky István interjúja), Magyar Nemzet, 62, no. 263 (1999. november 11), p. 15
1999 "Szemiramisz Függőkertje. Történeti forrásokban, homályosan", in: Klaniczay Gábor & Nagy Balázs, szerk., A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére (Budapest: ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék, 1999), pp. 21-39

1999 "Történeti szempontok a hitközségi vitához", Új Élet, 54, no. 2 (1999. január 15 / Tévész 27 5759), p. 3

1999 "Út a mítoszhoz", in: Szilágyi János György - Komoróczy Géza (szerk.), Mitológia és humanitás. Tanulmányok Kerényi Károly 100. születésnapjára (Osiris Könyvtár: Történelem) (Budapest: Osiris Kiadó, 1999), pp. 252-273

1999 Jewish Budapest. Monuments, Rites, History, Ed. by Géza Komoróczy, authors: Kinga Frojimovics, Géza Komoróczy, Viktória Pusztai and Andrea Strbik (Budapest: CEU [Central European University] Press, 1999), pp. 597, with 553 black-and-white and 89 color illustrations

1999 Kiáltó szó a pusztában. A holt-tengeri tekercsek, I: Az első kéziratok (Budapest: Osiris Kiadó, 19992), pp. 275

2000 "Babylóni történelem Dániel könyvében, (I)", Jeromos Füzetek, no. 39 (Húsvét, 2000), pp. 5-16; (II), uo., no. 40 (Aratás, 2000), pp. 3-18; és klny. is: Babylóni történelem Dániel könyvében (Budapest: Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 2000), pp. 28

2000 "Egyházak szerepe az európai integrációban", in: Glózer Rita, Hamp Gábor & Horányi Özséb, szerk., A vallások és az európai integráció, II (Budapest: Balassi Kiadó-Magyar Pax Romana-Országos Főrabbi Hivatala, 2000), pp. 37-40

2000 "Nincs hátra, nincs előre", in: Javorniczky István, Személyes ezredforduló. 16 beszélgetés a 20. századról (Budapest: Századvég, 2000), pp. 107-124

2000 "Visszaköpött imák (Holocaust-filmek)", Komoróczy Géza, Surányi Vera és Tatár György (Mihancsik Zsófia interjúja), Filmvilág, 43, no. 9 (2000. szeptember), pp. 4-7

2000 Héber mítoszok és mondák (A Bibliából). Feldolgozta, a kísérő tanulmányt és a magyarázó jegyzeteket írta ~ (Regék és mondák) (Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó, 2000), pp. 369. - Benne: pp. 291-304: "Héberek, mítoszok, mondák (Utószó)"; pp. 305-350: "Magyarázó jegyzetek"; pp. 350-363: "Magyar költők és a Biblia"

2000 Holocaust. A pernye beleég a bőrünkbe (Osiris Zsebkönyvtár) (Budapest: Osiris, 2000), pp. 182

2001 "A magyar zsidóság kozmopolitizmusa", in: Püspöki Nagy Péter, szerk., 1100 éves együttélés. A magyar és magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában (Budapest: Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány, 2001), pp. 317-331

2001 "Etruszkok és maiak. Szilágyi János Györggyel beszélget K. G.", BUKSZ Budapesti Könyvszemle, 13, no. 2 (2001. Nyár), pp. 195-200

2001 "Pest régi zsidónegyede: emlék és valóság", Népszabadság, 59, no. 239 (2001. október 12, péntek, budapesti kiadás), p. 34

2002 "Állam-történetek - az ókori Kelet és a Biblia világából", Élet és Irodalom, 46, no. 51-52 (2002. december 20), pp. 16-17

2002 "Israeliten/Juden in ihrer Gemeinde, Juden in der ungarischen Gesellschaft der Nachkriegszeit, 1945-2002", in: Eleonore Lappin, Hrsg., Jüdische Gemeinden. Kontinuitäten und Brüche (Berlin - Wien: Philo, 2002), pp. 63-101

2002 "Kizárólag a minőség" (Mihancsik Zsófia interjúja), Élet és Irodalom, 46, no. 31 (2002. augusztus 2), p. 7

2002 "Márton A. András képei elé", in: Márton A. András, Geometria. In memoriam Bolyai János [Kiállítási katalógus] (Budapest, Magyar Tudományos Akadémia, 2002), pp. 1-2

2003 "Hungary: Synagogal Antiquities and Current Actualities / Ungarn: Synagogale Altertümer und die Gegenwart", in: * (Wien, 2003), pp. 42-54 (s. a.)

2003 “Hungary: Synagogal Antiquities and Current Actualities / Ungarn: Synagogale Altertümer und die Gegenwart”, in: Jewish Central Europe. Past. Presence – Juden in Miteleuropa. Gestern. Heute (Wien: Institut für Geschichte der Juden in Österreich, 2003), pp. 46–58

2003 Az ókori Mezopotámia” – “Mitanni. Szíria. Fönicia” – “Palesztina” – “Urartu”, in: Harmatta János (szerk.), Ókori keleti történeti chrestomathia. Második, javított és bővített kiadás (Osiris Tankönyvek) (Budapest: Osiris Kiadó, 2003), pp. 91–248, 254–257, 277–293, 298–301, 309–312

2003 “Maga köré tudja összegyűjteni az országot” [Schweitzer Józsefről], in: Kertész Péter, Nehéz zsidónak lenni (Budapest: Ulpius-ház Könyvkiadó, 2003), pp. 245–249

2003 “Négyezer tétel a Holocaustról”, Élet és Irodalom, 47, no. 15 (2003. április 11), p. 24

2003 “Szaddám-Babilón” (Rádai Eszter interjúja), Mozgó Világ, 29, no. 5 (2003. május), pp. 3–16

2003 “Szent tárgyak Jeruzsálemből: a menóra és a keresztfa a Szászánida korban“, Élet és Irodalom, 47, no. 51–52 (2003. december 19), pp. 14–15

2003 Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig (Hungaria Judaica, 16) (Budapest: MTA Judaisztikai Kutatócsoport – Osiris Kiadó, 2003), 978 oldal (társszerző: Shlomo J. Spitzer)

2003 “Szent tárgyak Jeruzsálemből: a menóra és a keresztfa a Szászánida korban”, in: Szécsi József, szerk., Keresztény–zsidó teológiai évkönyv (Budapest: Keresztény–Zsidó Társaság, 2003), pp. 91–103

2004 “Vallások Európában és Magyarországon: történeti szempontok a jelenhez”, Élet és Irodalom, 48, no. 40 (2004. október 1), pp. 3–4

2004 “Városkép-műemlék: Pest régi-új zsidónegyede”, Mozgó Világ, 30, no. 11 (2004), pp. 42–46

2005 „Mád: A 18. század végi zsinagóga héber feliratai” Hermann Ottó Múzeum Évkönyve, 2005 (44. évf) pp. 173-187.

2006 „Zsidó nép, zsidó nemzet, zsidó nemzetiség”, Élet és Irodalom, 50. évf. 24.szám (2006. június 16)

2006 „Asszírok: az identitás változásai”, Ókor 2006/1. pp. 58-67.

2006 „Az ókori Kelet”, Ókor 2006/3-4, pp.3-18.

2006 „Purim”, Élet és Irodalom, 50. évf. 10.szám (2006. március 10) p. 12.

2006 „Az ókori Közel-Kelet irodalmai. Szöveggyűjtemény” in: Szepessy Tibor, szerk., Ókori és keleti irodalmak Digitális tankönyv (2006) (Elérhető az ELTE BTK honlapján / Gépeskönyv/ Ókor-kelet)

2006 „Mezopotámiai vallás”, Ugariti vallás” és „Zsidó vallás” (Szemelvénygyűjtemény) in: Déri Balázs, szerk . Ókori és keleti vallások Digitális tanköny (2006) (Elérhető az ELTE BTK honlapján / Gépeskönyv/ Ókor-kelet)

2006 Források és dokumentumok a zsidók történetéhez Magyarországon. Fordításban közreműködött: Bányai Viktória, Komoróczy Szonja Ráhel, Kopeczky Rita (Judaisztikai Kutatóközpont, 2006) www. hebraisztika.hu/ kutatas