Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

kata
tibeti köszöntő sál

Nyolcféle kata van:

dzod tak = díszkata, három méretben, jókivánságokkal beszőve
mongol kata = világoskék sál
ashi = tisztaselyem sál
subshi = lazán szőtt pamutsál
sothar
khachi

No Tibetan custom is as well known as the offering of a kata or white scarf in greeting. The kata is an auspicious symbol. It lends a positive note to the start of any enterprise or relationship and indicates the good intentions of the person offering it. Katas are offered to religious images, such as statues of the Buddha, and to lamas and government. officials prior to requesting their help in the form of prayers or other services. The offering of the kata indicates that the request is not marred by corrupt thoughts or ulterior motives. There are eight types of katas. Three sizes of elaborate dzod tak, which is a silk kata with auspicious designs woven into it, the Mongolian kata, which is bright blue, the ashi kata, which is plain silk, the subshi, which is loosely woven cotton, the sothar and the khachi. There are also instances of using katas on inauspicious occasions. One of these the tying of a kata around the neck of a corpse. It is said that once, when a wealthy man suddenly died, his servant, not knowing what else to do tied his cow's woollen halter around the corpse's neck and that this later became a tradition. It is also customary to tie a kata around the neck of a deceased lama, as a sign of petitioning his quick return and the unmistaken recognition of his reincarnation.
http://www.tibet.com/Buddhism/katas.html

Kőrösi Csoma Sándor
A tibeti papok vállszalagja

Duka Tivadar fordítása

Lásd: Note on the White Satin-Embroidered Scarfs of the Tibetan Priests,
Journal of the Asiatic Society of Bengal (Kalkutta) vol. V. (1836) pag. 383.

1836-ik év májusában, midőn Kőrösi Csoma Sándor Titalyá-ban, a keleti Himaláyák töveben időzött, az ott állomásozott angol ezredes Lloyd felszólltá tudósunkat, hogy az épen Bhutánból vett buddhista papi vállszalagot vizsgálná meg s értesítené őt a rajta kihimzett szavak értelméről, mielőtt azt a calcuttai Asiatic Society-nak ajándékozná. Csoma engedett a felszólításnak és a szavakat lemásolta és lefordította. Ezt aztán az ezredes elküldötte Calcuttába, Turnernek már régebben közlött és az ily vállszalagokra vonatkozó jegyzeteivel, megjegyezvén Lloyd úr a maga részéről azt, hogy saját tapasztalása szerint ezen szalagok majdnem nélkülözhetetlenek minden vallásos szertartás- és egyéb már Turner *) által az alább idézett passusban említett alkalmakkor.

Turner, követsége felöli jelentésében így szól:

«Mindegyikünk előre lépett s egymás után egy-egy fehér selyem szalagot elényujtottunk, mely rojtos volt mindkét végén, a mint szokás ezt tenni, ha azon országok uralkodói valamelyikének színe eleibe járulunk; a Raja a szertartás alatt ülve marad, elveszi az ajándékot és udvarmesterének - zempi - adja kezébe. Mi átadtunk egy-egy szalagot a zempinek is, a ki azt vállainkra vetve, elbocsátott bennünket. Egy alsóbb rangú, ha magasb rangú egyén eleibe járul, mindig egy fehér selyem sált szokott átnyújtani és a szertartás befejezése előtt egy ilyen nyakába vettetik, melynek két vége a két vállról elöl csüng.

A hasonranguak, ha találkoznak, egymás ölébe hajolva, sált cserélnek. Minden találkozás alkalmával okvetetlenül vállszalagot kell használni, minden levél elküldésekor egy ily szalag is hozzá csatoltatik, bár mi távolról jöjjön. Két szín divatos ezen chinai sálok készítésében, a fehér és a veres; az utóbbi az alsóbb ranguak között használtatik; a fehér színének s kelméjének finomsága határozza meg a tisztelet fokát, mind két esetben.

A Kowtow, azaz a kilenczszeri leborulás, melynek folytán a tisztelgő kilenczszer érinti a földet homlokával, divatos azon országokban oly alkalmakkor, ha az alsóbb rangú feljebb valója eleibe járul.

Az említett tibeti Slokának értelme, mely ezen «áldozó szalagon» (tibeti neve: bkrashis kha btags.) találtatik, a következő:

«Áldott a nap, áldott az éj, a dél is legyen áldott: a nap és az éj újítsa meg mindenkoron a drága háromságnak különös kegyeit.»

Tibetül: Nyin-mo bde-legs, mts'han bde-legs, Nyin-mahi gung yang bde-legs-shing. Nyin mts-han rtag-tu brda-legs-pahi, dkon-chog gsum-gyi bkra-shis shog.

*)Lásd, Samuel Turner: An account of an Embassy to Tibet. London. 1800.