Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

kádiríja

valószínűleg a legrégebbi muszlim misztikus (szúfi) rend, alapítója a bagdadi hanbalita teológus, Abdal-Kádir al-Dzsílání (1078-1166). Al-Dzsílání az általa előírt néhány szertartást föltehetőleg csak követői szűk körének szánta, ám fiai ezt a kicsiny közösséget nagy létszámú renddé fejlesztették, amely hamarosan elterjedt egész Észak-Afrikában, Közép-Ázsiában és Indiában. A rend az emberek iránti szeretetre, az alázatosságra, a hitre és a kiegyensúlyozott viselkedésre helyezi a hangsúlyt. Sajátossága a laza szervezet, így minden helyi közösségnek joga van kifejleszteni a maga rituális imádságait (dzikr). A rend fő ága (a szorosan vett kádiríja) ortodox és békés szúfi elveket követ, s vezetője mindenkor al-Dzsílání egyik leszármazottja, aki egyszersmind az alapító síremlékének gondnokságát is ellátja Bagdadban. Egy kisebb, észak-afrikai csoport, a dzsílálíja, természetfölötti lényként tiszteli al-Dzsílánít, s az iszlám miszticizmust iszlám előtti hiedelmekkel és szertartásokkal ötvözi.