Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

HIVATALNOK (guan)
A Kínát az ókortól kezdve a hivatalnokokból szerveződött bürokratikus államapparátus igazgatta. A hierarchikus rendszer szigorú szabályok szerint épült fel. A társadalom legmegbecsültebb, elit rétegét a hivatalnokok alkották. A hivatalnokokat vizsgák alapján válogatták ki. A vizsgáknak kezdettől fogva három szintjük volt. Aki a járási vizsgabiztos előtt jártasnak mutatkozott a hagyományos, előírt konfuciánus szövegek értelmezésében, és erről szabott formájú, nyolc részes dolgozatban számot is adott, az az "ígéretes tehetségű" írástudók kategóriájába került, vagyis xiucai lett, ami bizonyos kiváltságokkal járt. Mentességet élvezett a botozással járó büntetés alól, és olykor kisebb hivatalhoz is juthatott, amivel fizetés ugyan még nem járt. Azonban lehetősége nyílt rá, hogy elindulhasson a magasabb vizsgán, amelyet majdnem minden évben a tartományi székhelyen rendeztek. Ezen a vizsgán a korábbiakhoz hasonló ismeretekről kellett számot adni. Ha a vizsgabiztosok "kiemelkedőnek" (juren) ítélték, tartományi, kisebb fizetéssel járó, alárendelt hivatal betöltésére is alkalmasnak ítélhették, továbbá a juren fokozatú hivatalnok, írástudó részt vehetett a fővárosi vizsgán. A fővárosi vizsgán sikerrel vizsgázók a "bejutott tudós" (jinshi) fokozatot nyerték el, és a császári udvar körül a legfontosabb hivatalokat is betölthették. Az itt legjobban vizsgázók lettek a "vizsgaelsők" (zhuangyuan). Nekik joguk nyílt arra, hogy tagjai legyenek Kína legbefolyásosabb szervezeteinek, elsősorban a Hanlin akadémiának és a cenzorátusnak. A Hanlin-akadémia feladata a császári rendeletek megszövegezése és kalligrafálása volt, a cenzorátus pedig a hivatalok és a hivatalnokok ellenőrzésével megbízott, csak a császárnak felelős, nagy hatalmú hivatal volt. A hivatalnokok általában hatvannyolc évesen vonulhattak nyugállományba. Ilyenkor a császártól jutalomként pénzt vagy egyéb természetbeni juttatást kaptak. Az is előfordult, hogy a nyugállományba vonult tisztviselő fiát vagy unokáját kedvezmény gyanánt kinevezték. A rendszeresen juttatott nyugdíj ismeretlen volt, hiszen a gyermek kötelessége volt idős szüleiről gondoskodni. A hivatalhoz jutásnak csak egyik módja volt a vizsgákon való sikeres részvétel. Olykor előfordult, hogy a válságos időszakokban a központi hatalom áruba bocsátotta a címeket és hivatalokat, hogy ezzel orvosolja a kincstár nehézségeit. Alapvetően a hivatalok két fajtáját lehet megkülönböztetni, a polgári tisztviselőkét és a katonai tisztviselőkét. Az újévi képeken ábrázolt isteneket gyakorta festették hivatalnoki öltözékbe, jellegzetes kalappal és övvel. Kedvelt üdvözlőképnek számít az, amelyiken egy hivatalnok látható kezében egy tekercs felirattal. A felirat szövege: "Mennyei hivatalnok nyújt át boldogságot" (tianguan ci fu). A hivatalnokok kilenc fokozatát az öltözékük és a minta is jelölte. Az első fokozatú polgári hivatalnokok motívuma a fehér daru, katonai tisztviselőké az egyszarvú. A második fokozatú polgári hivatalnokok motívuma az aranyfácán, a katonai tisztviselőké az oroszlán. A harmadik fokozatú polgári hivatalnokok motívuma a páva, a katonai tisztviselőké a párduc. A negyedik fokozatú polgári hivatalnokok motívuma a vadlúd, a katonai tisztviselőké a tigris. Az ötödik fokozatú polgári hivatalnokok motívuma az ezüstfácán, a katonai tisztviselőké a medve. A hatodik fokozatú polgári hivatalnokok motívuma a nemes kócsag, a katonai tisztviselőké a nagy panda. A hetedik fokozatú polgári hivatalnokok motívuma a mandarinkacsa, a katonai tisztviselőké a tigris macska (Leopardus macroseloides). A nyolcadik fokozatú polgári hivatalnokok motívuma a fürj, a katonai tisztviselőké a fóka (Phoca equestris). A kilencedik fokozatú polgári hivatalnokok motívuma a paradicsommadár (Tchitrea incei), a katonai tisztviselőké az orrszarvú. A fokozat nélküli hivatalnokokat a sárgarigó minta jelölte.