Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

guru

A guru "súlyosat" jelent. E szó a lelki tanítómesterre utal, akinek tanításai, tudása és lelki megvalósítása nagyon "súlyosak", lényegesek. A lelki tanítómester tanítványainak lelki vezetője, aki a lelki életben való fejlődésre őszintén törekő tanítványait hiteles avatásban részesíti. Ezzel szélesre tárja előttük az önmegvalósítás kapuját. A valódi, hiteles gurut a Legfelsőbb Úr képviselőjének tartják, akinek a legfőbb vágya az embereket az Istenről szóló tudásra és az Ő szolgálatára tanítani. Saját magát az Úr legjelentéktelenebb szolgájának tekinti, s nagyon együttérző a szenvedő emberiséggel.
Hitelességét, tanításainak eredetiségét az adja, hogy hiteles forrásból, egy tanítványi láncolaton keresztül szerezte meg azt a tudást, amely eredetileg magától Istentől származik. E közvetítő láncolat révén az Abszolút Igazságról szóló teljes tudásnak a birtokában van. A lelki tanítómester komoly, őszinte és a lelki elvekhez hűséges tanítványai mesterük eltávozása, "halála" után szintén guruvá válva tanítványokat fogadhatnak el. Így a tanítómesterek e sorában mindenkinek nagyon szoros kapcsolata van nemcsak a saját gurujával vagy tanítójával, hanem lelki tanítómesterének lelki tanítómesterével is, és így tovább, végig a mesterek töretlen láncolatán. Ezt a tanítványi láncolatot nevezik szampradájának vagy paramparának.
A valódi guru saját példájával tanít. Életében mentes a négy bűnös tevékenységtől:

1) a kábító-mámorítószerek használatától,

2) a szerencsejátéktól,

3) a törvénytelen, házasságon kívüli nemi élettől és

4) a húsevéstől.

Teljesen uralkodnia kell elméjén, érzékein és beszédén is.
A tanítvány feladata az, hogy teljesen meghódoljon a gurujának, és alázatosan szolgálja őt. A guru utasítását élete küldetéseként kell elfogadnia. Tulajdonságai között a hit, a szolgálat és az alázatos érdeklődés nagyon fontos helyen állnak. A tanítványnak nemcsak vakon kell szolgálnia lelki tanítómesterét, hanem kérdeznie is kell az élet problémáinak végső megoldásáról, a lelki fejlődésről és az Abszolút Igazságról. Mielőtt valaki gurut választ, meg kell győződnie arról, hogy leendő mestere ténylegesen gyakorolja-e azt, amire tanítja őt.
Az élet végső céljának elérését, a lelki élet folyamatát egy hiteles guru mindenkinek megnyilvánítja, tekintet nélkül arra, hogy valaki milyen társadalmi rétegben született, milyen vallási felekezetbe tartozik, illetve milyen nemzetiségű. Az oktatás egyetlen szükséges feltétele az őszinte vágy az Abszolút Igazság megértésére.
Kétféle guru van: az avató lelki tanítómester (diksa guru), aki avatást ad, és az utasítást adó lelki tanítómester (siksa guru). A diksa guru siksa guru is egyben, hiszen ő is tanít, de a lelki élet gyakorlása során a tanítvány számos olyan szent személlyel találkozhat, akik a tanításaikkal segítik lelki fejlődését. Őket is guruként, de siksa guruként tiszteli.