Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

gyógyító ékkövek (varázsgemmák)

A kutatók varázsgemmának nevezik az ilyesfajta vésett köveket. A név egy fogalompár értéktelenebbnek tekintett tagjához kapcsolódik: a vallással szemben a varázsláshoz. A név pontosan kifejezi a klasszikus humanitas eszményétől áthatott ókortudomány irántuk érzett viszolygását: általában a racionalitása miatt csodált görög szellem kihúnyásának szégyellni való dokumentumait látták bennük, a klasszikus antikvitástól idegen ("keleti") szellem képviselőit. Mindez egyben azt is jelenti, hogy a gyógyító céllal készített köveket aligha tarthatták többre szemfényvesztő kuruzslók kellékeinél. Általában véve készítésük menete a következőképpen rekonstruálható. Ha egy varázsló (magos) megalapított egy varázslatot, pontosan meghatározta, milyen gemmára van szüksége. Ennek alapján egy vésnök (scalptor) kivéste a megfelelő darabokat. A gemmát azt tette amuletté, ha a varázsló a beavatás (teleté) rítusa révén beleszőtte a világot uraló erők hálózatába. A gemmát a teleté tette talizmánná (telesma).

Nagy Árpád Miklós
Teljes cikk > Ókor, 2003. II. ÉVFOLYAM 2-3. SZÁM (PDF formátum)

intaglio: bevésett motívumokkal díszített ékkő (gemma)
kamea: domború figurákkal díszített, vésett ékkő (gemma)