Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

GAZDAGSÁG ISTENEI (caishen)
A gazdagság istenei, akárcsak a kínai hivatalnokok, civilekre és katonákra oszlottak. Egyes helyeken a polgári gazdagság isteneként Bi Gan-t, a legendás hőst tisztelték, másutt a 3. századi híres gazdag embert Shi Zhong-ot, aki műveltségével is kitűnt. A fő katonai gazdagság isteneként leginkább a 3. századi tábornokot, Guan Yu-t, azaz Guandi-t tisztelték. A taoista mitológia szerint az égben található egy pénzügyminisztérium (ti. a gazdagság hivatala), amelynek hivatalnokai a gazdagság istenei. Olykor a gazdagság isteneinek kíséretébe tartozónak tűntetik fel a halhatatlan Hehe ikerpárt is. A népi nyomatokon általában egyszerre ábrázolják mind a két gazdagság istent, az egyiket hadvezéri öltözékben felül, a másikat magas rangú hivatalnokként alul. Olyan ábrázolás is akad, ahol a ház urának találkozását mutatják be a két gazdagság istennel. A hiedelem szerint az ilyen ábrázolások kettős gazdagságot biztosítanak. A három jókívánság között, azaz a "három sok" (san duo) között általában főhelyet foglal el a gazdagság és vagyon kívánása. A gazdagság tisztelete minden korban igen elterjedt volt, kultikus formája a gazdagság istenekben testesült meg, akiket a kereskedők is védisteneiknek tekintettek. Tiszteletükre templomokat is emeltek. Itt és a házi oltárokon újévkor és a 9. holdhónapban rendeztek szertartásokat a tiszteletükre. Érdekes a szokatlanul gazdag és változatos, szimbólumokkal túlzsúfolt képi megjelenítés. A képeken a pénz és ékszerek (elsősorban jáde- és arany ékszerek), korallágak és gyöngyök jelképezik a gazdagságot. Egyes szimbólumok összetettebbek. A nép fanyomatokon például a gazdagság istennek lábánál agyagedény látható, amelyről tudni kell, hogy varázsedény, és az a csodálatos tulajdonsága, hogy többször is megsokszoroz mindent, ami belekerül. Gyakran rajzolnak a gazdagság istennek kíséretében lévő személyek mellé varangyot, amelynek szájából pénz ömlik. Néha pénzt okádó sárkányt, vagy pénzből kirakott sárkányt (qianlong), illetve kincset hordó lovat (baoma) is mellékelnek. A gazdagság szimbólumának tartott hal is gyakori szereplő az ilyen képeken. Hol a szimbólum elnevezésének és a gazdagsággal kapcsolatos valamilyen kifejezésnek a hasonló hangzása adja az értelmezés alapját, hol valami régi legendára történő utalás (Liu Hai). A gazdagság szimbóluma többnyire elválaszthatatlanul összekapcsolódott az előkelőség szimbólumaival, így a hivatalnoki vizsgafokozatokkal és a magas hivatal betöltésével. Ezért az ezt célzó jókívánságok gyakorta egyetlen mondatban ötvöződtek a gazdagság kívánásával. Néhol a gazdagság istenek ábrázolásai helyet, csupán egy vörös selyemdarabot akasztottak ki a shen (jó szellem, isten) írásjeggyel, ez alatt természetesen mindig a gazdagság istent értették, illetve azokat helyettesítette.