Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Daksa és Siva története

Daksa, az Úr Brahmá fia, illetve Szatí apja egyszer egy nagy áldozatot (jagját) végzett. Amikor Daksa belépett a nagy bölcsek, filozófusok és félistenek gyülekezetébe, akik az áldozatra gyűltek össze, tisztelete jeléül a gyülekezet minden résztvevője felállt, Brahmát és Sivát kivéve. Daksa nagyon megsértődött, amikor látta, hogy az Úr Siva ülve marad, s nem mutat iránta tiszteletet. Sivát alárendeltjének tekintette, mivel lánya, Szatí férje volt. Dühében megátkozta Sivát. Az átok pedig így szólt: "A félistenek alkalmasak arra, hogy megkapják részüket az áldozat felajánlásaiból, de az Úr Siva nem. Ő nem kaphatja meg részét az áldozatokból." Daksa ekkor hazament, s az Úr Siva követői megátkozták mindazokat, akik Daksát támogatták az átkában. Az Úr Siva ezután valamennyi követőjével együtt elhagyta a gyülekezetet.
A következő áldozatra Daksa már meg sem hívta Sivát. Szatí, az Úr Siva felesége nem tudta szó nélkül elviselni, hogy kirekesztik őket az áldozatokból, s elment apja házába, ahol éppen a védikus ceremóniához készülődtek elő. Amikor apja büszkeségétől hajtva nem is szólt hozzá, Szatí sértettségében lángra lobbantotta saját testét a jóga, a meditáció által élesztett tűzzel. Felesége halálának hírére Siva megteremtette Vírabhadrát, a félelmetes fekete démont, hogy az megölje Daksát. Vírabhadra hatalmas termetével az égig ért, és ezernyi kezében megszámlálhatatlanul sok halálos fegyvert tartott. Daksa áldozati arénájára támadva Vírabhadra és az Úr Siva követői tönkretették a készülő áldozatot, s levágták Daksa fejét. Vírabhadra feladatát teljesítve bedobta a levágott fejet az áldozati tűzbe. Később Brahmá kérésére Siva életre keltette Daksát, s egy kecske fejét helyezte az eredeti emberi fej helyére.