Afrika Arab világ Ausztrália Ázsiai gasztronómia Bengália Bhután Buddhizmus Burma Egyiptológia Gyógynövények Hadművészet Haiku Hinduizmus, jóga India Indonézia Iszlám Japán Játék Kambodzsa Kelet kultúrája Magyarországon Kína Korea Költészet Közmondások Kunok Laosz Magyar orientalisztika Memetika Mesék Mezopotámia Mongólia Nepál Orientalizmus a nyugati irodalomban és filozófiában Perzsia Pszichedelikus irodalom Roma kultúra Samanizmus Szex Szibéria Taoizmus Thaiföld Tibet Törökország, török népek Történelem Ujgurok Utazók Üzbegisztán Vallások Vietnam Zen/Csan

Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

A mutatóujj vonalai

Gulminí

A Gulminí kör alakú szimbolika a mutatóujj középső ízén. Elhelyezkedése centrális vagy kissé a képzeletbeli felezővonaltól lejjebb húzódik. Ez a szimbolika kisebbíti a hírnevet, rövidíti az élettartamot. Azonban ha feljebb, a felső parván (körömízpercen) található, akkor hosszú életet és tiszteletet ígér tulajdonosának. A nevét kör alakjáról kapta.

Aruná

A Gulminí helyétől a mutatóujj második ízének a középső ujj felé eső részén lévő vonalka. Az Aruná nevét vöröses színéről kapta. Ha sötét, akkor nemkívánatos eredményeket jelképez. Azok az asszonyok, akiknek a mutatóujján ez a vonal látható, idővel vörös arcszínűek lesznek.

Vírakantaká

Az elnevezés a Gulminí helyén található öt vertikális vonalat jelenti. Ha ezek mindegyike megtalálható, az a harci sikereket, az akadályok leküzdését jelzi. Ha kevesebb van belőlük, az csökkenti a férfiak hősiességét, bátorságát. Az elnevezés értelme eléggé világos, "tövis a bátorsághoz".

Hasztá

A Hasztá a mutatóujj alsó percén található, vékony, sárgás vonal. A vonal tulajdonosa bőkezű az ajándékozásban, innen az elnevezése. Alternatív módon azonban jelezhet kézbetegséget, kézfájdalmat is.

Mahishtha

A mutatóujj középső ízpercének közepe táján lévő bemélyedő tartomány. Amint azt a neve is jelzi, gazdája jószerencséjét jelképezi.

Gurviní

Azt a vonalat, amely a Mahishthát fogja közre, Gurvinínek nevezik. E vonal tulajdonosa drabális felépítéséről, nagy termetéről árulkodik, de jelezhet bűnbeesést is. Nevénél fogva a férfiaknál kövérséget, elhízást, az asszonyoknál folyamatos gyermekszülést jelez.

Dhanviní

A mutatóujj hüvelykujj felőli szélén futó vonal. Birtokosának önteltségét jelzi hírnév, hosszú élet és pénz nélkül. A név a sivatag sivárságára utal, ezért a vonal másik "ajándéka" a szegénység.

Gau

A Gau a mutatóujj alsó percén található vonal. Vastag, világos színű, vertikális és puha tapintású. Asszonyok kezén nagy hírnevet jelez. A neve onnan ered, hogy tulajdonosa sok tehenet fog birtokolni.

Kálahrit

Sötétszínű, majdnem fekete, vertikális vonal a mutatóujj tetején. Tartós boldogságot jelez, izgalom vagy szomorúság nélkül. Az elnevezés szerint birtokosa életét boldogságban, élvezetben tölti el.

Kritá

A Kritá vonal a mutatóujj középső percén található, vastag, hullámos és vertikális. Minden esetben bánatot jelez a tulajdonosának, az előző életekben elkövetett bűnöket szimbolizálva.

Visnugí

A Visnugí jól kivehető vonal, a mutatóujj középső ízpercének hüvelykujj felöli oldalán. Azok, akiknek ilyen vonaluk van, mindenfajta betegségtől szenvednek. Szenvedéseik eredményeként mentálisan is sok izgalomban, szorongásban van részük. Az elnevezés onnan adódik, hogy tulajdonosaiknak a szabadulásért Visnuhoz kell fohászkodniuk.

Varishthá

A Varishthá vonal a mutatóujj alsó percén található, fénylő, két-két páros vonalból álló vonalképződmény. Sok rokont jelez. A tulajdonosa kívánságait, céljait rokonai segítségével, velük együttműködve képes valóra váltani. Az elnevezés onnan ered, hogy a segítség legjobb formája a rokonok segítsége.

Deví

A Deví mélyen árkolt, duplán ívelt vonal a mutatóujj tetején. A következő jótulajdonságokat szimbolizálja: kedvesség, éleseszűség és önismeret. Nevét onnan kapta, hogy a gazdájának fényes külsőt biztosít.

Mahotpátá

A Mahotpátá félkör alakú vonal a mutató-ujj középső percén. Függetlenül attól, hogy más vonalakhoz csatlakozik-e vagy sem, a jelentése azonos. A hálátlan emberekre jellemző, hogy ez a vonal mindkét kezükön megtalálható. A vonal erőssége egyenes arányban van az életben várható bánattal, szomorúsággal. Az elnevezés szerint a vonal gazdája bűnös szavakat mond, ezért a tapasztalt megfigyelő szerint az ilyen személy megrögzött bűnöző.

Váni

A mutatóujj körömpercének alján, a középső ízperc fölött lévő árpaszerű vonal neve: Váni. Tudást, vagyont, jólétet, s nagy népszerűséget jelez. Az elnevezés édes-nyelvet illetve édesszájúságot jelent.

Dharani

A mutatóujj alsó ízpercének szélén, annak aljáról felfelé induló vékony, vertikális vonal. Férfiaknál sok földi boldogságot, asszonyoknál fegyelmezett, megfontolt beszédet jelképez.

Mecsaka

A mutatóujj tőpercének közepén található mélyen árkolt vonal. Rendszerint sötét árnyalatú, de előfordulhat, hogy egészen fehér a színe. Akinek ilyen vonala van, minden vagyongyűjtési kísérlete eredményes lesz. A régi bölcsek a színéről nevezték el a vonalat.

Mocsiká

A jobb kéz mutatóujjának középső percén lévő vertikális vonal. Rablók fogságából történő szabadulást jelent. E vonal alsó része néha oldalágat növeszt.

Mucsi

A mutatóujj alsó percén lévő, enyhén az ujj valamelyik széléhez tartó vonal. Jelentése: kiváló egészség, siker, boldogság, pénzszerzés. A nevét onnan kapta, hogy megváltást nyújt, kilábalást eredményez a szegénységből és a rossz egészségi állapotból.

Aszighní

Kevéssel a mutatóujj töve alól induló felfelé futó vonal. Rossz jelentésű, mert tulajdonosának korai haláláról tudósít. Az elnevezése onnan ered, hogy
a kard a gyilkolás szimbóluma.

Szurucsi

Feljebb található mint az Aszighní, valamivel vastagabb és függőleges futású. A név csinos, szeretetre méltó testet jelez.

Pátí

A Pátí gyűrűszerű szimbolika a mutatóujj alsó és középső ízperce között. Sikert, győzelmet jelez az ellenségek fölött. A Pátí elnevezés az ellenségek legyőzésére utal.

Luti

A Luti a mutatóujj alsó és középső ízperce közötti Pátí szimbolikában lévő vertikális vonal. Akiknek ilyen vonal van a kezükön, azoknak problémát jelent a táplálékhoz jutás. Az elnevezés arra utal, hogy az illető családja nehezen él meg a havi jövedelméből.

Tandu

A mutatóujj felső percén látható, a köröm felé futó vonal. Birtokosa minden gondolatát a munkának és a játéknak szenteli.

Prijangaví

A mutatóujj körömpercén, a középső perc közeléből kiinduló markáns, vertikális futású vonal. Tulajdonosának minden kívánsága teljesül. Az elnevezés alapján az illető kedveli a tehenet.

Dzsjotszní

A mutatóujj körömpercén, a középső ízperc közepéről induló vékony, vertikális vonal. Jelentése szokatlan, nem mindennapi házasság ígéretét jelzi. A neve alapján a vonal sok szeretőt, szerelmest jelent.

Hatásá

A mutatóujj körömpercének külső, alsó részén lévő vertikális és vastag vonal. Rossz jelentésű, mert jelenlétéből kisgyermek váratlan halálára lehet következtetni. A jelentése egyértelmű: elvetélt remények. Egyes értelmezők szerint a halált természeti csapás is okozhatja.

Devadvit

Markáns, rövid, vertikális vonal kevéssel a mutatóujj alsó ízpercének külső, alsó részén. A vonal jelentése istentagadás, jelenléte egyértelműen jelzi a hitetlenséget és az ikonok imádatát.

Kapardi

A mutatóujj alsó ízperce alatt lévő, félkör alakú, az ujjat körülölelő vonal. A feleség halálát jelenti, noha az elnevezés ragacsos hajra utal.

Aparádzsitá

Ez a mutatóujj kézfej felőli oldalán, az alsó ízpercen lévő felfelé hajló vonal rossz ómen. Gyerek(ek) elvesztésére utal. Az elnevezés alapján e jel birtokosa még élete során kegyvesztett lesz.


A középső ujj vonalai

Szmriti

A középső ujj alsó percénél fellelhető vertikális, fényes vonal. Gazdájának tapasztalati tudást kölcsönöz. Neve onnan származik, hogy a tulajdonosa mindenre emlékezik az elmúlt életéből.

Úhjá

Az Szmriti-vonal felett található. Rugóhoz hasonlító, vertikális vonal, fénylő pöttyökkel megszórva. Az ilyen személy nagy tudós, a Védákban járatos bölcs. A vonal elnevezése gazdájának nagy képzelőerejére és kiváló logikájára utal.

Keliká

A tiszta rajzolatú vertikális vonal a középső ujj középső percének felső részén. Az egyén szabadságát és az érzéki vágyak legyőzését jelzi. A vonal elnevezése szerint az ilyen ember mindig sportszerűen viselkedik.

Vritti

A középső ujj tetején található vertikális vonal, amelyhez általában egy másik vonal is társul egy dupla vonalkombinációt alkotva. Az összes öröm élvezetét szimbolizálja. Az elnevezés azt jelzi, hogy tulajdonosa lelkiismeretes, kínosan pontos követője a kasztja vagy társadalmi csoportja által előírt szabályoknak.

Ásrajapávaní

Ez a vonal ugyancsak a középső ujj középső percén található. Meglehetősen vastag és a Keliká rékha alatt helyezkedik el. Birtokosa és az ő leszármazottai szent emberek.

Rádzsi

A középső ujj második percén található horizontális, lánc-formájú, fényes vonal. Jelenléte nagy vagyont és jólétet jelképez. Neve onnan ered, hogy olajos színt, különleges puhaságot ad a test bőrének.

Nídá

A középső ujj felső percének tetején látható, a köröm irányába, felfelé futó vonal. Hosszú életet és bőséges jólétet ajándékoz a tulajdonosának. A neve onnan származik, hogy a meggazdagodást mezőgazdálkodás révén éri el a gazdája. Ha a vonal elhajlik oldalra, jelentése ennek az ellenkezője. Egyes szakértők ezt a vonalat Níla vonalnak nevezik.

Dzsálá

A középső ujj felső percén több más vonallal körbefogott hullámos vonal. Jómódot és sok gabonát jelképez. E vonalat azért nevezik Dzsálának vagyis halászhálónak, mert azt sugallja, hogy tulajdonosa értékes gyöngyök birtokába juthat a mély tengerekből.

Korparaszthiti

A középső ujjon a körömperc és a középső perc között fellelhető kereszt formájú vonala. Az intellektus elvesztését jelenti. Akinek megtalálható a kezén, annak végtelen szomorúság lesz az osztályrésze.

Karmandidhi

Ez a vonal a középső ujj tőpercén található. Az asszonyoknál mindenfajta jóval: boldogsággal és jó természettel kecsegtet. Az elnevezés az élvezet és a gyönyör szeretetét sugallja. Csak nőknél kell értelmezni.

Slathá

A középső ujj alsó percének közepén található, és enyhén az ujj valamelyik oldala felé ível. Tulajdonosát sikerrel ajándékozza meg. Elnevezése olajos színezetéből, csillogásából ered.

Gurví

Ez a vonal, mely elsősorban az asszonyokra jellemző, a középső ujj alsó percének a tetején található. Jelenléte állandó nehézséget jelent a szerelem élvezetében, mert az ilyen személy folyton csak a szexuális egyesülésre gondol. Az elnevezés az illető darabosságára, nehézkességére, nehéztestű mivoltára utal. Csak asszonyok esetében értékelhető. Tiltott, törvénytelen szerelmet is jelenthet.

Damaná

A középső ujj második ízpercének felső részén található, jól kivehető, kissé ívelt vonal. Férfi és nő esetében egyaránt tisztátalanságra utal. Ha viszont a vonal az ujjperc teteje helyett a perc tövében található, akkor tulajdonosának feddhetetlenségét, tiszta jellemét jelképezi.

Vamsabandhiní

A középső ujj középső percének felső részén látható egyenes vonal. Sok kapcsolatot és rokont jelez. Miképpen azt elnevezése is jelzi, az illetőt korlátozzák a rokoni kötelékek.

Pútá

A középső ujjon a felső és középső perc közötti rövid vonal jót jelent, ugyanis tulajdonosának különleges vagy spontán tudására utal. Ugyanezt jelzi maga az elnevezés is.

Prijaliká

A középső ujj felső ujjpercének közepén található. Gazdája közkedvelt személy, mindenki szereti. Az elnevezés az illető rokonai iránt érzett szeretetére utal.

Deví

A középső ujj felső ujjpercének végén lelhető fel. Az ilyen személy gyakorta költözik, pozíciója sokszor változik, kedélyállapota ingadozó. Az elnevezés felvilágosultságot sugall.

Mahápúrva

A középső ujj középső és alsó ízperce közötti részén található vonal. Férfiak kezén nagy sikert, elismerést jelent. Asszonyok esetében szexuális örömöt szimbolizál. Nevét a fej nagyságáról kapta. Férfiaknál a nagyság például a vezetésben és a tudásban jelentkezik. Nőknél pedig az elismerés - életszakaszaiktól függő - kötelességeik teljesítéséért jár.


A gyűrűsujj vonalai

Maráli-Netriká

Kevéssel a gyűrűsujj töve fölött látható vertikális vonal. Sötét árnyalatú, de jól árkolt, tisztán kivehető. Jelentése: a hattyú szeme. Asszonyok kezén ez a vonal nagy gazdagságot és boldogságot szimbolizál. Elnevezését a nagy szépség sugallja.

Goghní

A gyűrűsujj alsó tőpercén, kevéssel az előbbi vonal felett található felfelé irányuló, "V" alakot formázó vonal. A Goghni mélyen árkolt és felfelé görbülő. A sasztrák (tudományok) ismeretéből táplálkozó tevékenységek - legyenek azok jók vagy rosszak - megsemmisítését jelenti. A név a tehenek pusztulását is jelezheti.

Vrittá

A gyűrűsujj alsó és középső ízperce között vertikálisan ívelő vonal a Vrittá. Tulajdonosa saját kasztja és ásramja tanításait, elveit követi. Maga az elnevezés is ezt jelenti.

Satahradá

A gyűrűsujj alsó percének közepén található kör alakú, pénzérméhez hasonlatos szimbolika. A jel tulajdonosa ellenségeskedő, gyűlölködő. Az elnevezés megfejtése: "a barátságot bizonytalanná teszi."

Deviká

A gyűrűsujj tőpercének kezdetén, annak közepe táján látható. Mélyen árkolt vonal. Egyenjogúságot, emancipációt, felszabadítást jelez. Elnevezése isteni erőket, például mindenhatóságot sugall. Más értelmezések szerint a további újraszületések megszűntét jelenti.

Parisztirná

A gyűrűsujj tőpercén található vonal. Tulajdonosát teljesen leköti családja élete. Az elnevezés azt sugallja, hogy a ház tele lesz gabonával, rizzsel.

Paridhi

A gyűrűsujj alsó ízpercén, a kisujj felöli részen látható. Férfiak esetében a mindennapi tennivalók, illetve a vallási előírások teljesítése iránti vágyat fejezi ki. Végső üdvözülést ad. Elnevezése onnan ered, hogy az előbb említett teendők teljesítéséhez a szent tűzre van szükség.

Vartulá

A gyűrűsujj tövénél található kör alakú, jó rajzolatú szimbolika. Akinek a kezén megtalálható, az bizonyosan magas rangú emberré válik, még miniszter is lehet belőle.

Szimhiká

A gyűrűsujj alsó percének a közepénél látható. Királyok kezén győzelmet jelentett az ellenségek fölött, bráhminok esetében pedig nagy tekintélyt az igazság értelmezésében. A név értéket is jelent.

Manu

A gyűrűsujj alsó ízpercének felső, középső részén található rövid, mélyen árkolt vonal. Megléte jelzi, hogy tulajdonosa jártas a ritka mantrákban vagyis az imák kántálásában. A Manu, az emberiség ősapja, az indiai Noé.

Javishtá

A gyűrűsujj alsó- és középső ízperce közötti vonal. A mantrák elsajátításának gyümölcsét ajándékozza tulajdonosának. Az elnevezés nagyon sok tanulásra utal.

Bhúti

A gyűrűsujj középső ízpercén látható markáns, feltűnő vonal. A Bhúti kiváló karaktert és kellemes természetet jelképez. A név nagy szerencsét jelez.


A kisujj vonalai

Medurá

A kisujj középső percén, a gyűrűsujj felé eső részen lévő, karcsú, hurokszerű szimbolika. Jószerencsét jelez a családban, gyerekek, testvérek, barátok, a jólét és az egészség vonatkozásában. A név a test erősségét is jelenti.

Rátri

A kisujj alsó percén látható egy satírozott háromszög alakú szimbolika. Színe fekete. Tulajdonosa részére jelképezhet meszállottságot, de szerencsétlen vállalkozást is. A név elsősorban vétkességet jelez.

Atjuccsá

A kisujj körömpercének tetején több más vonallal körbevett, világosan kivehető vertikális vonal. Hosszú életet és kiváló egészséget jelent. A név sikerekben gazdag életet is jelezhet.

Kamatadhvasztiká

A kisujj felső ízpercén fellelhető vertikális és nagyon vékony vonal. Esetenként durvává, kíméletlenné, legyőzhetetlenné és válogatás nélkülivé teszi az embert. A név legyőzhetetlenséget jelent.

Amalá

A kisujj felső percének kezdeténél, a középső ízvonal fölött található árpaszerű vonal. Az elme állandó tisztaságát jelzi.
Maga a név is hasonlót jelent.

Adhiká

A kisujj körömpercén, közvetlenül az ízvonal fölött látható, vékony és kör alakú szimbolika. Tulajdonosa rendíthetetlen érvelési képességét és/vagy kimeríthetetlen szellemi kapacitását jelzi.

Dandí

A kisujj alsó ízpercének tövénél található vonal, amely eléri az ízvonalat. Jó stratégiai érzékre vall. A név nagy hadsereget jelent. A jelenlegi értelmezés szerint elővigyázatosság, jó politikai érzék a jelentése.

Rutá

A kisujj tövétől annak külső oldalán halad felfelé. E vonal győzelmet jelképez az ellenségek felett, következésképpen bánatot jelent az ellenség asszonyának. A név könnyezést, sírást jelez.

Vásztoshpati

A kisujj tövétől fut felfelé, annak gyűrűsujj felöli oldalán. A régi bölcsek szerint gazdájának - amint azt a neve is sugallja - csodálatosan berendezett otthont biztosít.

Kesagandaszthalá

Ez a vonal a kisujj tövétől centrálisan fut felfelé. Birtokosának növekvő púp, dudor lesz a fején. Egyes szerzők szerint ez vonal az illető és az apja között tátongó hatalmas szakadékot jelképezi, amely rendszerint az apa számára okoz nehézségeket.

Pati

A kisujj alsó percének a tetején található. A vonal férfi ember számára kiváló feleséget, nők esetében bőséges gyermekáldást jelent.

Pangu

A kisujj alsó és középső ízvonalán fellelhető ívelt vonal. Tulajdonosának ügyefogyottságát, félbemaradt egzisztenciáját jelzi.

Anantaka

A kisujj középső percének közepén futó, mélyen árkolt markáns vonal. Jelenléte tűzveszélyt, gyakran gyúlékony olaj által okozott tűz veszélyét mutatja. A vonal nem halált, csak szenvedést jelez.

Srivallí

A kisujj körömpercén található, vékony és az ujj valamelyik széle felé hajló vonal. Gazdagságot és rútságot egyaránt jelent. Egyúttal jelezhet gennyes fekélyt a lábakon, amely az illető halálához vezet kb. 70 éves életkorban.

Rohitam

A kisujj tetején található, egészen a körömig fut, és színe vöröses. A kézolvasás tudósai szerint tűzkárt és vérhányást jelez. Az eseményeknek a 14. és 28. életévek a lehetséges időpontjai.

Kambu

A kisujj körmének oldalain lévő két vertikális vonal. Fulladást, megfulladást szimbolizál.

Szirá

A kisujj körme alatt lévő két apró kör alakú szimbolika. Birtokosa idegbetegségére utal. Jelezhet rossz hírnevet is.

Nírá

A kisujj felső percének belső részén, a körömből eredő, két ágú vonal. Hosszú életet jelez. A név szintén hosszú életet sugall.

Svavrittá

Ez a vonal a kisujj középső percének alján fekvő, a két szélén felkunkorodó vonal. Minden gazdagságot biztosít tulajdonosa számára. Ha a vonal alsó része egybeolvad az ízperc vonalával, akkor ereje jelentősen lecsökken, szétforgácsolódik. Az elnevezés abból ered, hogy akinek az ujjpercén fellelhető, az az életét teljesen mestere tanításának szenteli, mindenben ragaszkodik mesteréhez. A név a kutya életét jelenti.

Lámá

A kisujj alsó percén található kétfelé ágazó, szarv alakú vonal. Vagy kitűnő szónokká vagy ép ellenkezőleg, szótlanná teszi tulajdonosát. A név Laksmí istennő akaratát fejezi ki.

Matulání

A kisujj alsó ízpercének alsó, középső részén található. Birtokosának csökkent értelmi képességét jelzi. Az elnevezés arra utal, hogy az ilyen személyt szolgaként szólítják meg. Egyes elemzők úgy tartják, hogy az ilyen személy sohasem fog kiemelkedni alacsony helyzetéből.

Mahishtá

Ez a felfelé haladó vonal a kisujj alsó percén található. Birtokosainak uralkodói képességei vannak és kiváló pozíciója van. A név a nagyságot sugallja. Némely mesterek szerint az ilyen személyek nem érik meg az öregkort.