« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

Pető Tóth Károly haikui

 

Pető Tóth Károly japán haiku fordításai
Kéziratként a műfordítótól

Matsuo Basho fordítások
Yosa Buson fordítások

Haikufordítások a „The Penguin Book of Zen Poetry” c. könyvből

 

1
On sweet plum blossoms
The sun rises suddenly.
Look, a mountain path!

Basho

Szilvavirágon
megcsillan a nap. Hegyi
utamat járom.

Egyszercsak ott a
nap szilvavirágszirmon.

Nézd, hegyi ösvény!

Szilvavirágon
csillanó csöpp fény. Nap kel.
Nézd, hegyi ösvény!

2
Has spring come indeed?
On that nameless mountain lie
Thin layers of mist.

Basho

Ez a kikelet?
Minden hegyeket titok
övez. Köd föd be.

Tényleg tavasz jő?
Idegen hegyeken köd-
paplan, áttetsző.

3
Temple bells die out.
The fragrant blossoms remain.
A perfect evening!

Basho

A harang elhalt.
A virágillat maradt.
Minden ez az est.

Múló harangszó.
Maradó virágillat.
Micsoda este!

Harangszó elszáll.
A virágillat szálldos.
Ne légy még álmos!

Harangszó enyész.
Virágillat tenyész. Az
este betetéz.

4
Pristine elegance!
There, in the interior,
The rice-planting song.

Basho

Minő ősi báj!
Hallod a rizsültető
asszonyok dalát?

Mily ősi kellem!
Ott túl a dúdolt dallam
a rizsföldeken.

Oh, az angyalát!
Hallod a rizsültető
asszonyok dalát?

5
At a riceless time
The gourd receptacle holds
An ominaeshi.

Basho

Amikor nincs rizs,
a tökedénybe hullik
egy szűzi virág.

Nélkülözések
idején a tökedény
virágot ringat.

Nincs rizs. Virág hull
törékeny tökedénybe.
Szó költeménybe.

6
Falling upon earth,
Pure water spills from the cup
Of the camellia.

Basho

Földre hull s tiszta
víz csordul kelyhéből a
kaméliának.

Ha kamélia
hull földre, víz csordul a
kelyhéből. Könnye.

7
Though my shanks are thin
I go where flowers blossom,
Yoshino Mountain.

Basho

Erőtlen lábam
Yoshino hegyre visz, mely
csupa virágban.

Puszta ín lábam
Yoshino hegyre megy, mely
csupa virágban.

Lábam bár gyenge,
de megyek a virágzó
Yoshino hegyre.

8
Cherry blossoms fall
On watery rice-plant beds:
Stars in the moonlight.

Buson

Cseresznyevirág
hull vizes rizságyra. Hold-
fényben csillagok.

9
The day is rainy.
Far from the capital is
My peach-blossom home.

Buson

Városi eső.
Távol van innen barack-
virág otthonom.

Egész nap esik.
Virágotthonom innen
távolra esik.

Esős ez a nap.
Várostól távol, otthon
fák virágzanak.

Álló nap esőz
a városban. Otthon most
tavasz van, nem ősz.

10
The day at springtime.
All day it rises and falls,
Yes, rises and falls.

Buson

Tenger tavasszal.
Egész nap árad, apad.
Igen, egész nap.

Tavaszi tenger,
mit ember láthat, egész
nap apad, árad.

Tenger tavasszal,
árad, apad álló nap.
Igen álló nap.

11
Going yesterday,
To-day, to-night... the wild geese
Have all gone, honking.

Buson

Mentek tegnap, ma,
ma este... gágogva mind
a vadlúd, elment.

Két napja már hogy
vonulnak a vadludak,
és mind, mind gágog.

12
Candlestick in hand,
See, he strolls through the garden,
Grieving over spring.

Buson

Gyertyatartóval
kézben kószál a kertben,
tavaszt siratva.

Gyertyával kézben,
nézd, bolyong kertjében,
tavaszt marasztná.

A kertben bolyong
gyertyafényben s a tavasz
elmúltán borong.

Gyertyatartó kéz
bolyong, nézd, át a kerten.
Ó, felismertem!

13
By the spring breezes
The beautiful girl is pushed
What indignity!

Gyotai

A tavaszi szél
felkapja szoknyácskáját.
Ah minő szégyen!

Szoknya alá nyúl
a szél, a lány odakap
s az arcán pír gyúl.

Tavaszi szellő
szép lány szoknyája alatt.
Minő pajzánság!

A szél és a lány.
A gondolat is pajzán.
Szoknya fellibben.

Tavaszi szellő
zizzen, szoknya fellibben.
Kislány vagy te nő?

14
How beautifully
That kite soars up to the sky
From the beggar's hut.

Issa

Mily gyönyörűen
röppen égbe a kánya
kolduskunyhóról.

Hej de szép ahogy
koldusviskóról kánya
égbe fölcsattog.

15
On the hoe's handle
A nightingale sits and sings.
Small-plum-tree village.

Issa

A kapanyélen
fülemüle ül s dalol.
Szilvafafalu.

16
A gentle spring rain.
Look, a rat is lapping
Sumida river.

Issa

Tavaszi eső.
A folyóból lefetyel
látod, a patkány.

Finom eső hull.
Patkány iszik folyóból.
Nézd csak, lefetyel!

17
(The dove's advice)
„Come on now, friend owl,
Change your facial expression.
This is the spring rain.“

Issa

Bagolybarátom,
ne vágj már ilyen pofát!
Tavasz van, esik.

Gyere baglyocskám!
A tavaszi esőhöz
vágj illő képet!

Jöjj bagolyhaver!
Tavasz van. Akkor vágj majd
bús arcot, ha kell!

18
Snow having melted,
The whole village is brimful
Of happy children.

Issa

Elolvadt a hó.
Boldog gyermekzsivajjal
teli a falu.

Elolvadt a hó.
Csordultig a falu víg
gyermekzsivajjal.

Elolvadt a hó.
Hol vagy? Hahó! Zsák gyermek-
zsivaj a falu.

19
Pure simplicity
Marks the arrival of spring –
A pale yellow sky.

Issa

Tiszta, egyszerű
a tavasz jövetele –
Halványsárga ég.

Hogy jő a tavasz,
sok apró jelből látszik.
Halványsárga ég.

Minden egyszerű.
Szív átüt ingen. Kinő
tavasszal a fű.

20
Will that very peach
Come floating down the small stream?
The mists of springtime.

Issa

Barackfiúcskát
gördít-e elibém a
tavaszi folyó?

Ugye itt maradsz,
ha folyó hoz, tavaszi
őszibarackfi?

21
At every doorway,
From the mud on the wooden clogs,
Spring begins anew.

Issa

Minden kapualj
sáros. Újra itt van a
tavasz, a puha.

A kapualjak
sárosan jelzik, itt van
a tavasz újra.

Tavasz jön újra
hidd el, épp ezért sáros
minden kapualj.

22
See the young sparrows!
On paper-thin sliding doors,
Bamboo-grass shadows.

Kikaku

Nézd verebecskék!
Papírhártya-ajtókon
bambuszfű árnya.

Ah, kis verebek!
A tolóajtón bambusz
árnyéka remeg.

Nézd, verébcsibék
árnya az ajtón, és mi
mindent látni még!

23
The sun having set,
Has is increased in volume
The waters of spring?

Kito

Aludni tér a
nap. Reggel meglátjuk, hogy
lesz az ér patak.

24
In unamed, remote
Places, charming and lovely
Wild-cherry blossoms!

Goshun

A vadcseresznye
szemnemlátta helyeken
virágba borul.

Hol nem látja szem,
ott tárja ki a szirmát
a vadcseresznye.

Ó mily szerencse,
nem látja szem se, nyílik
a vadcseresznye.

25
Since settling to earth
The high spirit of that kite
Has gone completely.

Kubonta

Ahogy földre szállt
az a kánya, jókedve
elszállt messzire.

A kánya addig
volt víg, míg le nem szállott.
Szállna föl legott.

Jókedvű volt a
kánya míg földre nem szállt.
Már ő is bánja.

26
A gentle spring breeze!
Through green barley plants
The sound of water.

Mokudo

A zöld árpákon
tavaszi szél szalad át.
Ahogy a víz zúg.

Tavaszi szellő!
Árpapalánták zúgnak
akár a tenger.

Árpapalánták
hajlonganak a szélben.
Tenger a hangjuk.

27
A fallen blossom
Is coming back to the branch.
Look, a butterfly!

Moritake

Egy lehullott szirom
a faágra visszaszáll.
Nézd csak, pillangó!

Mint virág ha hull...
Ágra visszaszáll. Illan.
Nézd csak, pillangó!

28
The first east wind makes
The light in that old privy
Flutter and glitter.

Oemaru

A keleti szél
játszik a rezgő fényben
az árnyékszéken.

Szél kél keletről.
Árnyékszéken fény játszik
széllel. Csillog s húny.

29
A lovely spring day –
Out in the garden sparrows
Are bathing in sand.

Onitsura

Tavasz van megint,
a homokban fürdőző
verebek szerint.

Szép tavaszi nap –
Veréb fürdik nyomában
a tavalyinak.

Évoé üde
zöldnek! Kertben verebek
homokfürdőznek.

30
Look, a nightingale!
They have lighted on plum-trees
From antiquity.

Onitsura

Nézd, fülemülék
fénylenek szilvafákon
ősidők óta!

31
A new day has dawned!
On the tips of barley plants
The frost of springtime.

Onitsura

Új nap hajnala!
Árpapalánták hegyén
a tavaszi dér.

A tavaszi dér
árpapalántán csillan.
Ah, ravasz s ígér.

De üde mákony!
Dér csillog palántákon.
Sör köll, hajnal van.

Árpapalántán
talán a dér lamentál
új nap hajnalán.

32
Skeletons dressed up
In gala attire are out
For flower viewing.

Onitsura

Ünneplőben a
csontvázak lám kijöttek
virágnézőbe.

Csontvázak ruhát
öltöttek s ím kijöttek
virágok közé.

Kik majdan halnak
még húsruhában vannak.
Egyél virágot!

Hiába vágyol,
szíved már nem lángol. Hagyj
már! Ágyő lágy öl!

Az ember agya
lágyul. Ágyő lágy öl! Légy
holt, hogyha láng gyúl.

Csupa virágból
még, amire vágyódnék.
Ágyő lágy öl, ég!

Nem igen bírom
már. Csurom virágszirom
a nyár szuronyán.

33
The barren woman
Is attending the little dolls.
So pitiable!

Ransetsu

Apró babákat
rendezget a meddő nő.
Ó de szánalmas!

Meddő nő kicsi
babákat rakosgat a
polcon. Ó de jaj!

Gyermeke nincsen,
bababoltos. Egyik sze-
me a kilincsen.

34
Up-swinging mattocks
Glittering in the sunshine!
Spring is in the fields.

Sanpu

Tavasszal kapák
villognak serényen. A
földet harapják.

35
The faces of dolls.
In unavoidable ways
I must have grown old.

Seifu

Babák arca, óh!
Elkerülhetetlenül
megöregednünk...

Ó babaarc!
nincs kiút. Engem az i-
dőnek odahagysz.

Babák a polcon.
I am a barren woman.
So long, my old son!

Nincsen menekvés
a babák arca elől.
Az idő megöl.

Valaha baba
voltam. Nemsokára itt
fekszem majd holtan.

A babaarcon
látszik-e, hogy elhullunk
majd ama harcon?

36
On all the islands
Glittering lights now appear.
The sea at springtime.

Shiki

A szigeteken
a csilló fény megjelent.
Tavaszi tenger.

Fényben áznak a
szigetek. Csilló tavasz
jöjj a házamba!

Minden szigeten
elolvad a csilló hó.
Hahó hó, hahó!

37
A sunny spring day,
People are doing nothing
In the small village.

Shiki

Tavaszi napon
senki nem csinál semmit
a kis faluban.

Napos tavaszi
nap. Ki dolgozna ilyen
tavaszi napon?

38
Wearing her sedge-hat
She preens before the mirror,
A tea-leaf picker.

Shiko

Nádkalapot ölt,
illeg a tükör előtt.
Teaszedőnő.

Ah a nádkalap
körben örök tükörben.
Teát igyanak!

39
My, oh my! No more
Could I say, viewing flowers
On Mount Yoshino.

Teishitsu

Enyém, óh enyém!
Nincs szavam. A virágok
Yoshino hegyén.

40
Barley they do eat,
The wild geese that I yearn for:
But when they depart...

Yasui

Ették az árpát,
itthagytak, őutánuk
vágyódó árvát.

Se árpa, se lúd,
vadul vágyakozom, gyertek
vissza, lesz árpa!

Vadul vágyom a
vadlúdra. Elment mind, ó
milyen nagy útra!

Az árpát amit
megettek... Engem hagytak
itt és elmentek.

Szememből a könny,
torkomra árpalé csorg.
Nekem se könnyű.

41
Without flowing wine
What good to me are lovely
Cherry trees in bloom?

Anonymus

Bor ha nem ömlik,
a cseresznyevirágzás
nékem csak emlék.

Bor nélkül mit ér
a cseresznyevirágzás,
hiába oly szép.

Bor híján nékem
a cseresznye hiába
borul virágba.

Ha nincsen borom,
hiába virul nékem
cseresznyeszirom.

Híján a bornak
a csersznyevirágok
csak kirabolnak.

42
Hark to that cuckoo,
Ceaselessly singing in flight,
How very busy!

Basho

Hallod, dalol a
kakukk fenn az égen, míg
röpül serényen.

Hallod, a kakukk
dalol, dalol míg repül
rendületlenül.

43
You summer grasses!
Glorious dreams of great warriors
Now only ruins.

Basho

Nyári füvek, ti!
Dicső álmú ostromlók
romok most, romok.

Ó nyári füvek!
Hová lettek harcosok
dicső álmai?

Te nyári pázsit!
Dicső álmok romjai
vannak csak már itt.

44
All the family
Equipped with staves and greyhaired,
Visiting the graves.

Basho

Bottal a család
sírokat látogat, és
egészen őszen.

Az egész család
kibotoz a sírokhoz
dérlepte hajjal

45
With no bamboo hat
Does the drizzle fall on me?
What care I of that?

Basho

Bambuszkalapom
ha nincs velem, megázok?
Törődök vele?

Bambuszfejfedőm
nélkül ázok az esőn?
Szívem, repdesőm!

Bambuszfejfedőm
nincs itt. Ázok az esőn.
Na és? Pszt! És Csitt!

Bambuszkalapom
híján eső esik rám.
Nagy ügy, mondhatom!

Otthon maradt a
kalap, eláztam. Bassza
aki ... meg Issa!

46
By the roadside grew
A rose of Sharon. My horse
Has just eaten it.

Basho

Itt az útmente,
hol Sáron rózsája nőtt.
Lovam megette.

Az út szélén nőtt
Sáron rózsája. Meget-
te lovam szája.

Az út mentén nőtt
Sáron rózsája. Lovam
menten megette.

Útszélen rózsa
nyílik, lovam behabzsol-
ja, ahogy illik.

47
The servant's day off.
Does he dream of that as on
The stove red beans boil?

Buson

Szolgák napja jő.
Úgy álmodja ezt, ahogy
vörösbabja fő?

48
The peasant hoes on.
The person who asked the way
Is now out of sight.

Buson

Csak tovább kapál.
Kinek utat mutatott
már távolban jár.

49
On the temple bell
Something rests in quiet sleep.
Look, a butterfly!

Buson

Templomharangon
valami alszik csendben.
De hisz pillangó!

Alszik valami
a harangon. Odasüss,
csak nem pillangó?!

50
The morning-glory
Has captured my well-bucket.
I will beg water.

Chiyojo

Reggeli fényben
fürdő virágcsokromra
vizet ha adna...

Csokor lengedez
kezemben fényes reggel.
Vízért esedez.

51
Dragonfly catcher,
How far have you gone today
In your wandering?

Chiyojo

Mily messze mentél
szitakötővadászom
vándorlásodban.

Hová jutottál?
Szitakötőt kergettél
s vissza nem jöttél.

52
Bearing no flowers,
I am free to toss madly
Like the willow tree.

Chiyojo

Nincs férjem, fiam
már. Mint fűzfát szél, sorsom
őrülten cibál.

Kiket szerettem,
holtak már, mint a fűzfa
hajladozom csak.

Minden szél engem
tép, mióta fiam és
férjem nincs velem.

Férjem és fiam
nélkül – tépázott fűzfa –
lelkem nem békül.

53
All things I pick up
Are moving, awash upon
The beach at low tide.

Chiyojo

Kihull kezemből
minden, és eltűnik a
vízben, azt hiszem.

Amim valaha
volt, kezemből kihullt. Csak
hiánya maradt.

Minden mi enyém
volt – milyen rég volt! – eltűnt
apály idején.

54
Oh thin little frog
Don't loose the fight. Issa
Is right here to help.

Issa

Béka, kis semmi,
ne add föl harcod. Issa
van itt segíteni.

Küzdj kicsi béka,
ne add föl. Issa segít. Ez
az ajándéka.

55
A wayside sermon
All nonsense to me, but see
How serene he is!

Issa

Nem értem mit mond
a vándorprédikátor,
de nyugodt, bátor.

Nem érdekel mit
mond. Nem értek semmit, de
nézd csak, mily nyugodt.

Szentbeszéd. Mit sem
értek. De aki mondja
bánata nincsen.

Beszéde üres.
Nem értem s nem érdekel.
Mégis mily derűs.

56
„The water bottom
I have seen and come back“, says
The face of the teal.

Joso

„Voltam a mélyben,
aztán följöttem“, mondja
a réce arca.

„Lebuktam, majd föl,
láttam a medret.“ Mosoly
arcára dermedt.

Hogy mi van ott lent?
Nézz rám, megúsztam. Ez mit
jelent szerinted?

57
The little rain frog
Rides on a banana tree
As it softly sways.

Kikaku

Az esőbéka
egy banánfán lovagol.
Az meg lágyan ring.

Eső banánfán
ért. Ügyesen billegek,
hisz' béka vagyok.

Esik. A béka
banánfán lovagol, mert
neki jól esik.

58
O evening shower,
Make a round of the ricefields
If you are there god.

Kikaku

Ó esti zápor,
Hullj körbe a rizsföldre,
ha istenük vagy.

59
In dreams she arrives
My mother. Why send her back?
O heartless cuckoo.

Kikaku

Álmomban itt volt
anyám. Miért űzted el?
Ó gonosz kakukk.

Hiszen itt volt Ő!
Gonosz kakukk, kegyetlen
kakukk, szívtelen.

Ó gonosz kakukk!
Ó kegyetlen kakukk! Ó
szívtelen kakukk!

60
Butterfly follow
Lovingly the flower-wreath
Placed on the coffin.

Meisetsu

Pillangók szállnak
a virágborította
koporsó után.

Pillangók állnak
útjába a halálnak
a koporsódon.

61
The morning-glory
Today reveals most clearly
My own life cycle.

Moritake

Kerti folyondár
mutatja meg ma tisztán,
sorsom tudom már.

62
Come! Come! Though I call
The fireflies are quite heedless
And go flitting by.

Onitsura

Hiába hívtam
a szentjánosbogarakat
fényük tovatűnt.

Bár szólongattam
a szentjánosbogarakat
fénylőn eltűnt mind.

63
An evening shower!
Ingenious wits make use of
Various headgear.

Otsuyu

Estéli zápor!
Leleményesen védi
fejét az elme.

Esti esőtől
a bölcs ész sokféleképp
védi a fejét.

Kései zápor!
Bölcsnek mindig kéznél van
a fejfedője.

Sok módja van ha
zápor ér hogy maradjon
száraz a fejed.

Egy esti zápor,
amiből a bölcs száraz
fejjel kilábol.

64
You rice-field maidens!
The only things not muddy
Are the songs you sing.

Raizan

Rizsültető lány!
Sárban hajlongsz, de mégis
mily szépen dalolsz.

Rizsültető szűz!
Mindened csupa sár, de
ahogy énekelsz...!

Lány a rizsföldön!
Ruhád merő sár, de a
dalod szívből jön.

65
Through the town's center
A little stream flows, bordered
By weeping willows.

Shiki

Város közepén
patak csordogál. Fűzfák
vannak a mentén.

Patak folydogál
át a városkán. Fűzfák
hajolnak partján.

A városon át-
folyik a patak. Benne
téged láttalak.

66
A cool summer breeze!
Midst a thousand green mountains
A single temple.

Shiki

Nyári fuvalom!
Rengeteg zöld hegyek közt
templom, nyugalom.

67
The all-souls-feast dance!
Afterwards murmuring pines
And insect voices.

Sogetsu

Lélektánc-ünnep
után fenyők zúgása,
bogármotozás.

Minden lelkeknek
ünnepe után fenyő
zúg, bogár motoz.

68
Sitting up I look,
Lying down I look. How wide
The mosquito net!

Ukihashi

Fölülök s látom,
lefekszem s látom: nagy a
moszkitóháló.

Ha fölülök, ha
ledőlök, a moszkitó
hálója örök.

69
Hear the sweet cuckoo.
Through the big-bamboo thicket
The full moon filters.

Basho

Halld a kakukkot!
Bambuszsűrűn szűrődik
át a telihold.

70
Into the old pond
A frog suddenly plunges.
The sound of water.

Basho

Hirtelen béka
csobban az öreg tóban.
A hang attól van.

Az öreg tóban
egyszercsak béka csobban.
Víz, hang, béke, én.

Csurom csend minden.
Béka ugrik a tóba.
Levetem ingem.

71
When a thing is said,
The lips become very cold
Like the autumn wind.

Basho

Ahogy elhagyja
a szó szád, hidegszik
mint az őszi szél.

Őszi szél hűti
szád hidegre, hogy ilyen
hidegen szólalsz?

Őszi szél beszél
szádból ilyen metszőn, hogy
koppanva hull rám?

Hull rám hidegen
szádból a szó. Idegen
vizeken hullám.

Sziszegő őszi
szél szavad, pedig benned
kisded gőgicsél.

72
It is late autumn
I wonder what my neighbors
Will be doing now.

Basho

Késő ősz van. Ó
vajh mit csinálhatnak a
szomszédaim most.

Ősz végére jár.
A szomszédaim készül-
nek a télre már?

Itt az ősz vége.
Vajon a szomszédaim
mit csinálnak most?

73
A quick lightning flash!
Traveling through the blackness
The night heron calls.

Basho

Gyors éji villám!
A gém sikongva szárnyal
át az éjszakán.

Villám fényében
sikongva szárnyal a gém
az ében éjben
.
74
The sound of something!
All by itself has fallen
That tattered scarecrow.

Boncho

Jaj de rémisztő!
Kiált föl. De hisz ez csak
madárijesztő!

Rémülten kiált:
itt régen valami állt.
Madárijesztő.

75
The cold pierces me
As I tramp my dead wife's comb
On our bedroom floor.

Buson

A hideg járt át
ahogy ráléptem halott
nőm fésűjére.

Szapultam az Úrt,
amint holt nőm fésűje
a talpamba szúrt.

Jeges borzadály!
Holt nőm, fésűd szobánkban
a talpamba áll.

Zord a pálya. Holt
nőm fésűje talpam je-
ges borzadálya.

Itt fésülködött,
itt szeretett engemet
mindenek fölött.

76
How brief is this life!
Faint footprints on the sand of
Yui-ga-hama.

Buson

Mily rövid élet!
Tengerpart homokjában
halvány lábnyomok.

Semmi kis élet!
Tengerpart homokjában
lábnyomod nézed.

77
Whether astringent
I do not know. This is my first
Persimmon picking.

Chiyojo

Vajon fanyar lesz?
Nem tudom. Ez az első
datolyaszilvám.

Nem tudom milyen
lesz. Először vagyok így.
Keserű? Édes?

Midőn először
szedem, nem tudom milyen.
Datolyaszilva.

Nem tudom milyen.
Ilyen? Olyan? Keserű?
Édes? Datolya.

Vajh fanyar lesz-é
első datolyám? Laissez
fair, laissez passer.

78
Having viewing the moon
I say farewell to this world
With heartfelt blessing.

Chiyojo

Nézem a holdat.
Hálatelt őszinte szív
búcsúzik el így.

Búcsút intek a
világnak, hálatelten
holdra tekintek.

A holdat nézem.
Világtól búcsúzván csak
a hálát érzem.

79
With one who muses
But says not a single word
I enjoy the cool.

Hyakuchi

Az est hűvösét
– ki nem szól, csendben mereng –
azzal élvezem.

Aki elmereng,
csak csendje leng, esti hűst
véle élvezem.

Csendben merengő
társam az, ki este szót
száján nem fakaszt.

Aki mereng est
hűsén csendben, annál nem
szól senki szebben.

80
As I grow older,
Even the much longer days
Bring plentiful tears.

Issa

Ahogy öregszem,
a hosszabb napok egyre
több könnyet hoznak.

Ahogy vénülök,
egyre több lesz a könnyem.
Nincs nap nélkülök.

Kenyerem java
elkopott. Könnyem árja
szememből potyog.

Megöregedtem.
Könnyeimet görgetem.
Kövek napjaim.

81
A brilliant full moon!
On the matting of my floor
Shadows of pines fall.

Kikaku

Fényes telihold!
Padlóm gyékényszőnyegén
fenyőárny honol.

Teljes hold fénye!
Fenyők árnya hull szobám
gyékényére, ó!

Éles a holdfény!
Fenyőárny hull szobámba.
Térdre ahogy én.

82
The mists of evening.
When I think of them, far off
Are days of long ago.

Kito

Esti ködfátyol.
Ha rátok gondolok, oly
messzi barátok.

Esti ködfátyol.
Barátokra gondolok
oly messzi, távol.

Esti köd szállt le.
Emlékek keresgélnek
régi napokban.

Mint esti pára,
úgy hull rám a volt napok
hites világa.

83
Gold chrysanthemums!
White chrysanthemums! Others
Need not be mentioned.

Ransetsu

Arany és fehér
krizantém! Miért szólnék
más virágokról?

Arany és fehér
krizantém! Nincs szükségem
immárom másra.

84
Seeing the footprints
The crab becomes suspicious
Look, it is ebb tide!

Roho

Lábnyomot néz a
rák s gyanakvóvá válik.
No nézd csak, apály!

Lábnyomokat néz
s váltig gyanakszik a rák.
Csak nem apály van!

Előre rákok!
A közös nevezőre.
Jussunk a jogging.

85
See the Shinto shrine!
Remote from the garden lights
Floating birds sleep.

Shiki

Nézd Shinto szentély!
Amott vízimadarak
úszva alusznak.

86
Though a noted place,
The man pays no attention
And keeps on hoeing.

Shiki

Bár egy híres hely
ez, nézd csak, valaki
hát nem ott kapál!

Hiába szent hely,
mit érdekli mindez azt,
aki ott kapál.

Ámbár a hely szent,
csak kapál, nem érdekli
más azt az embert.

87
O white limpid dew!
With what poor judgement you choose
The place where you lie!

Soin

Áttetsző harmat!
Milyen törvény jelölte
ki hogy hová hullj?!

Ó tiszta harmat!
Ilyen helyet néked mondd,
ó ki akarhat?!

Átlátszó harmat!
Mily ítélet akarhat
sorsot itt néked?!

88
For some five miles round
Kites fly and dance in the sky.
It must be ebb tide.

Taigi

Hatalmas körben
kányák táncával teli
ég. Apály jön, nem?

89
„Give lodging tonight“,
He shouts, flinging down his sword.
See the windblown snow!

Buson

Aludnom adjál
helyet, itt a kardom lent.
Hozzád fútt a tél.

90
The year is going.
I have kept from my parents
My grey hairs hidden.

Etsujin

Ez az év elmúlt.
Elrejtem szüleimtől
szürkülő hajam.

Ez az év elmúlt.
Apám, anyám ne tudja,
hajam megfakult.

Ez az év elment.
Ne lássátok szüleim
hogy deresedek.

91
No sky and no earth
At all. Only the snowflakes
Fall incessantly.

Hashin

Nincs ég és nincs föld.
Szakadatlanul szakad
a hó, a hó, a

Sem az ég sem a
föld nem látszik. Tömör a
hó, hull vastagon.

Eget se, földet se
látni. Csak hó, a hó a-
merre ellátni.

Honnan is tudnám
hogy van ég és van föld, ha
a hó így hull rám.

92
As my deputy
It bathes in New Year's water.
See, there is a crow!

Issa

Mintha én lennék,
ki az Újév vizében
fürdik! Csak varjú.

Helyettem fürdik,
mintha ő én volna, a
varjú Újévkor.

Mintha ő lennék,
varjúként vizében az
Újévnek, fürdök.

93
How very welcome!
Even snowflakes on bedding
Are from the Pure Land.

Issa

Ó hogy köszöntlek!
Esti hópihe, könnyebb
ott, honnan jöttél?

Az Isten hozott
téged Tiszta Országból,
esti hópehely.

Üdvözlégy Halál!
Édeni hópihék az
ágyamra hullnak.

94
Both plains and mountains
Have been captured by the snow-
There is nothing left.

Joso

Síkságok, hegyek
nagy hótól belepettek –
Ilyen most minden.

Minden völgy és hegy
tele van havazva. Nem
áll ki egy késhegy.

Hegyek, völgyek hó-
fedték. Minden fehér. Nincs
jövő, nincs emlék.

Hegyek és völgyek
hóbefödtek. És ha nincs
más, ne is legyen.

95
When I think of it
As my snow, how light it is
On my bamboo hat.

Kikaku

Ha úgy tekintem,
mint havat kalapomon,
máris oly könnyű.

Ha hónak vélem
a bambuszkalapomon,
mily könnyű, hahó!

Kalapomon hó
minden gond. Máris milyen
könnyű a könnyem.

Bambuszkalapom
hava vagy. Tenéked is
könnyebb lesz, olvadj!

96
Are you still waiting?
Once more penetrating blasts
Turn into cold rain.

Shiki

Még várakozol?
Vágyakozol? Metsző szél
hozzon még esőt?

Várod még, dőre,
hogy az éles szél váltson
esős időre?

97
With the year's first dream
I told no one my secret,
But smiled to myself.

Sho-u

Első álmomat
nem mondom el senkinek.
Belül mosolygok.

Ezévi első
álmom titokban tartom.
Mosoly az arcon.

Nincs olyan tolvaj,
ki ellopná álmom, ar-
comon mosollyal.

98
Like a lovely cloud
In a beautiful picture,
New Year's first sunrise!

Shusai

Mint egy szép felhő
gyönyörű festményen.
Nap kel az égen.

Gyönyörű felhő
egy szép képen, ilyen az
Újév hajnala.

Szeretnivaló
felhő gyönyörű képen.
Nézd, most pitymallik!