« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

Kiss Benedek haikui

 

Kiss Benedek japán haiku fordításai
(Racskó Ferenc nyersfordítása és jegyzetei alapján)
Kéziratként a műfordítótól


Buszon

Március múltán
mily nehéz lesz a lantom,
ha megölelem!

Fehér hajdina
nyit az út mentén – mintha
elszórták volna.

Dermesztő hang, ha
a bálnahúsárus bősz
kése darabol

A kolostornál
egy néni tüzelőt gyűjt –
vihartört ágat. 

Hiába vetnek
hálót ki a halászok:
a hold kicsusszan.

Téli zápor volt,
s most a sötét kámforfa
cseppeket hullat.

Megremeg a föld
és a nyíló peóniák:
társzekér ment el.

Nyugati szélben
a kert keleti sarkán
falevélhalom.

Ma halk a tenger,
bálnák sem borzolják föl
a repcésen túl.

Naspolyavirág:
téli madár sem röpdös
körül – csendes nap.

Csalogány dalol,
zörren az ág körötte;
ma szólt először.

Két kedvenc szilvám
egyike korábban nyit,
másika később

Pisze orrod hogy
nagyobbra nőjjön, hina,
mamád nem csípte.

Szirmok hullnak a
szilvaágról a kopott
intarziára.

Felzúg a búvó
szúnyograj, mikor egy-egy
mézes lonc lehull.

Vadludak húznak –
előttünk a mező mily
távolivá lesz!

Boldog vagyok, ha
szerelmem legyezője
szemembe villan!

Szilvavirágok
bíbor tüze ég a még
friss lócitromon.