Biográfia zen könyv kerámia kert gasztronómia Bibliográfia könyvei tanulmányai interjúk

 

Steinert Ágota

Steinert Ágota
szerkesző, irodalomtörténész.
(Bp. 1940. október 27.)

1963-ban az ELTE magyar-történelem szakán végzett, 1968-ban ledoktorált a legújabbkori magyar irodalomból. Bölcsészetdoktori értekezését Szabó Lőrincről készítette, elsőként a Szabó Lőrinc kutatók között. 1963-65 rendezőaszisztens Magyar Televízió Századunk c. dokumentumfilm sorozatánál, 1965-71 az Országgyűlési Könyvtár tudományos munkatársa, 1971-81 a Magvető Kiadó szerkesztője ahol főleg a kortárs magyar líra gondozásával foglalkozott, Weöres Sándor, Károlyi Amy, Hajnal Anna, Parancs János és mások köteteinek szerkesztője. 1981-95 a Helikon Kiadó szerkesztője, majd főszerkesztője. Jelenleg a Terebess Kiadó irodalmi tanácsadója.
Sajtó alá rendezte Hajnal Anna irodalmi hagyatékát, valamint Szabó Lőrinc pózai írásait, Kolozsvári Grandpierre Emil utolsó regényét a Szépen gondolj rámot, gondozta Márai Sándor életműsorozatát, Labirintus címmel művelődéstörténeti sorozatot szerkesztett. Foglalkozott 19. századi emlékiratokkal, útirajzokkal (Podmaniczky, Szemere, Orbán Balázs), írt és szerkesztett ünnepekkel kapcsolatos művelődéstörténeti antológiákat (Karácsony, névnap könyvek), valamint irodalmi cikkeket, recenziókat.

Művei

Küzdelem a harmóniáért. Szabó Lőrinc költői világa. Bölcsészdoktori Értekezések, 1968.
Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz. Válogatta Steinert Ágota, Móra kiadó, 1972, 1974.
A HÉT. (1890-1907). Válogatta és sajtó alá rendezte Fábri Anna és Steinert Ágota, Magvető Kiadó, 1978.
Hajnal Anna: Összegyűjtött művei I-II. Összeállította és sajtó alá rendezte Steinert Ágota, Magvető Kiadó, 1980.
Szabó Lőrinc: Könyvek és emberek az életemben. Prózai írások. Válogatta, szerkesztette, a szöveget gondozta, az utószót és a jegyzeteket írta Steinert Ágota, Magvető, 1980.
Ady Endre: Ifjú szívekben élek. Válogatta Steinert Ágota, Móra Kiadó, 1981.
Szemere Bertalan: Utazás Külföldön. Válogatta Steinert Ágota, Helikon Kiadó, 1963.
Mindennapi csoda. Magyar írók vallomásai a könyvről. Válogatta és szerkesztette Steinert Ágota, Helikon Kiadó, 1984.
Podmaniczky Frigyes: Egy régi gavallér emlékei. Válogatta szerkesztette, az utószót és a jegyzeteket írta Steinert Ágota, Helikon Kiadó, 1984.
Vay Sarolta: Régi magyar társasélet. Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte és az utószót írta Steinert Ágota, Magvető Kiadó, 1986.
Júlia. Írta és összeállította Steinert Ágota, Helikon Kiadó, 1986.
Szabó Lőrinc: Nők, habzó májusi rózsák. Válogatta Steinert Ágota, Helikon Kiadó, 1987.
Petőfi Sándor: Útirajzok. Az utószót írta Steinert Ágota, Helikon Kiadó, 1987.
Ilona. Írta és összeállította Steinert Ágota, Helikon Kiadó, 1989.
Nagy Endre: Szerelmesek kalauza. Az utószót írta Steinert Ágota. Helikon Kiadó, 1990.
Ágnes. Írta és összeállította Steinert Ágota, Helikon Kiadó, 1990, 1992.
Karácsony. Írta és összeállította Steinert Ágota, Helikon Kiadó, 1992.
Barátság. Összeállította Steinert Ágota, Helikon Kiadó, 1990.
Milyenek a nők? Összeállította Steinert Ágota, Helikon Kiadó, 1991.
Milyenek a férfiak? Összeállította Steinert Ágota, Helikon Kiadó, 1991.
Krisztina. Írta és összeállította Steinert Ágota, Helikon Kiadó, 1992.
Hűség. Összeállította Steinert Ágota, Helikon Kiadó, 1992.
Szabó Lőrinc: Kicsi vagyok én. Válogatta Steinert Ágota, General Press, 1996.
Egressy Gábor: Törökországi naplója. A jegyzeteket és az utószó írta Steinert Ágota, Terebess Kiadó, 1995.
Tóth Béla: A dervis kilenc egere. Válogatta, a szöveget gondozta és az utószót írta Steinert Ágota, Terebess Kiadó, 1996.
Omar Kajjám: A mulandóság mámora. Száz rubái. Válogatta, szerkesztette és az utószót írta Steinert Ágota, Terebess Kiadó, 1997.
A keleti út. Weöres Sándor és Nyisztor Zoltán párhuzamos útinaplói. Összállította, a szöveget gondozta és az utószót írta Steinert Ágota, Terebess Kiadó, 1998.
Orbán Balázs: Törökországról s különösen a nőkről. Válogatta Steinert Ágota, Terebess Kiadó, 1999.