SZÓTÓ ZEN SŌTŌ ZEN
« Zen főoldal
« vissza a Terebess Online nyitólapjára


Monks sit in the meditation hall during summer. Each monk holds a piece of split bambo to cool his hands. Chiao Shan, Chen-chiang.
The Practice of Chinese Buddhism, 1900-1950
by Holmes Welch, Harvard University Press, 1967, 65. p.

心板 xinban

性板 / 醒板 xingban

(English:) split bamboo, cooling the palms of the hands
(Magyar:) kéztartó bambusz; tenyérhűsítő egy félbe hasított bambusz szálból


禅板 手感润滑, 祛心火

禅板有多种名称。曰禅板——坐禅之板;曰性板——养性之板;
曰醒板——警醒之板;曰心板——静心之板。

 無上清凉, 42 cm
http://bbs.sssc.cn/thread-2331177-1-1.html

 


老實念佛, 42 × 8 cm
http://bbs.artron.net/thread-2906633-1-1.html

 


智慧如海, 42 × 8 cm
http://www.dixinzhai.com/bbs/viewthread.php?tid=17151

 


般若, 40 × 8 cm
http://www.dyee.org/bbs/thread-525736-1-1.html

 

1406 Zen költészet keményfa deszka
48 × 11cm http://auction.artron.net/paimai-art5003581406/

竹禅( 1825-1901 ),清朝著名僧人,俗姓王氏,号熹公,清朝梁山 县仁贤镇(今重庆市粱平县)人,曾住上海龙华寺。擅长书画、金石雕刻,绘画自成一格。其水墨人物、山水、竹石,人谓别成一派,题画诗亦佳。光绪( 1876-1908 ) 间返蜀元寂 。
禅板在《禅林象器 笺》等佛教典籍中都有记载,称禅板时有两种形式两种用途。其一是坐禅时小憩之用,此种禅板较宽大,上下穿孔系绳绑于禅椅,可以倚靠略作休息,因此也叫倚板;其二略短,形制似腕枕(臂搁),但比腕枕宽大,用于炎夏坐禅时抚摸静心,有多种名称。曰禅板 —— 坐禅之板;曰性板 —— 养性之板;曰醒板 —— 警醒之板;曰心板 —— 静心之板。名称不同,其 义相近。禅板的作用,是为夏天静坐而设,把它横放在两腿上,再将两手心按在禅板上,凉气由手心沁入,内热溢出,可降心火,又名之为心板,禅堂僧众多喜用之。僧人所用禅板大多光素,绝少雕饰。竹禅所刻禅板,或成凤毛麟爪。所刻文字称其为 “ 龟毛兔角 ” ,足 见竹禅亦甚宝之 。