Az illem könyve (1883)
Magyar thea-estély (soirée)
Teakult, a Terebess Online különlapja

A thea-estély ideje az est beálltával kezdődik, nem oly nagyszerű és költséges összejövetel, mint valami díszebéd vagy bál, de a társas estélynél is kisebb, a vendégek száma nem haladja meg a 25-öt, tehát bizalmas barátokból álló otthonos együttlét.

Kisebb thea-estélyeken, hol csak tíz-tizenöt vendég van, a személyzetnek kevés szerep jut. A már készen felterített asztalt behozzák, s egy a háziasszony kezeügyébe eső szegletben elhelyezik. Az asztalon vannak egyik tálcán a theás csészék stb., egy másikon a theáskanna és thea sütemények csinos (ezüst) kosárkákban.

Ilyen kis társaságban a ház úrnője maga szolgálja ki a vendégeket, miben leányai vagy a jelenlévő fiatal leányok segédkeznek. Az édesanya kitölti a theát, leánya a csészét cukortartóval és tejsűrűvel (forralatlan tejszín) vagy rummal és citrommal tálcára helyezi, s az idősebb hölgyeket kínálja meg először; egy másik leányka követi a süteményes kosárral. Ilyen módon szolgálják ki az idősebb férfiakat és a kártyázókat. Fiatal emberek maguk mennek a theájukért a háziasszonyhoz. Asztalkendők nem adatnak. Kiki kezében tartja csészéjét, s annak aljára teszi a süteményt vagy apró asztalkákat állítanak kezök ügyébe, melyre a csészét helyezik, állva vagy helyükön ülve isszák.

Ha a theát kiitták, nem illik várni arra, hogy elszedjék a csészét, szépen az asztalra kell helyezni. Ilyenkor a ház asszonya egy újabb csésze theát kínál, vagy a fiatal leányok folytatják körútjukat. Sok háznál szokásban van az ebédlőben szolgálni fel a theát, ennek szintén meg van a maga jó oldala és sokkal kényelmesebb is mind a háziakra, mind a vendégekre nézve.

Nagyobb thea-estélyeken, vagyonosabb házaknál a vendégek számához képest több hordozható kézi asztalt helyeznek el a szalonban, az asztal közepén van a theafőző spirituszlángon, körötte csészék, citromok, rum, tejsűrű, cukor és thea sütemények, sós rudacskák. A már megtöltött csészéket a tiszta theával ilyen helyen inasok vagy szobalányok hordják körül nagy, hímzéssel borított tálcákon, legfeljebb az úrnő vagy a kisasszony kedveskedik személyesen a tejsűrűvel vagy süteménnyel.

Mi tagadás, a férfiak nem igen szeretnek vizitelni, de a csésze illatos thea, mit szép kezek nyújtanak, tűrhetővé teszi még ezt is.