Termékek
Bevásárlókosár
A bevásárlókosara jelenleg üres.
Könyvek Mészáros Lázár Törökországi naplója

Mészáros Lázár Törökországi naplója

bruttó ár:
805 Ft (-25%)
604 Ft
Cikkszám: 58-1151-HU
Méret:12×24 cm
Súly:0.255 kg
Terjedelem:160 oldal
Kiadó: Terebess Kiadó
Szerző: Mészáros Lázár
Szerkesztő: Ács Tibor
Bevezető: Ács Tibor

Mészáros Lázár altábornagy (1796-1858), az 1848-i első felelős magyar minisztérium hadügyminisztere, a szabadságharc egyik katonai vezetője angliai száműzetése idején, Jersey szigetén fejezte be törökországi internálásáról írt naplóját, néhány hónappal azután, hogy a cs. kir. hadbíróság ítélete alapján, a pesti Újépület mögött in effigie felakasztották.
A "Törökországi Napló" egyike a legérdekesebb, máig kéziratban maradt emlékiratoknak. A nagyon is kényes ízlésű és mindenkor kritikus Gyulai Pál például így írt róla a Budapesti Szemlében: "Mészáros Lázár hagyományait olvasva, önkénytelenül Mikes Kelemen jut eszünkbe." Gyulai szerint a Napló egyszerre becses irodalmi mű és értékes történeti forrás, amelyet hol mélységesen keserű hangulati hullámzás, hol iróniába hajló jóakaratú humor itat át.
Egyébként mindazok, akiknek módjukban állt a kéziratba betekinteni (pl. Arany János, Szokoly Viktor, újabban Kosáry Domokos), lényegében osztoztak Gyulai véleményében.
Felvetődik tehát a kérdés, hogy a Napló mind ez idáig miért nem jelent meg? Alighanem az az oka ennek, hogy Mészáros feljegyzései részint roppant szubjektívek, részint igen sok olyan elemet, tényt és vélekedést tartalmaznak, amelyek - ha más-más oldalról és előjellel is - kényelmetlenül érintették az elmúlt 150 év különböző hivatalos köreit, mozgalmait és irányzatait.
De bármint történt is, a "Törökországi Napló" most először jelenik meg a Zrínyi Kiadó gondozásában, a Terebess Kiadóval közös kiadásban. A Napló keletkezését és hányatott sorsát a hadtörténész, Ács Tibor előszava ismerteti, ő a szöveg sajtó alá rendezője is.
(Ezredvég, IX. évfolyam 4, szám, 1999. április)