Pétanque
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

58-4015. Pétanque, 6 golyós (3 x 2) készlet fadobozban, 7400 Ft


58-4016. Pétanque, 3 golyós készlet táskában, 2800 Ft

 

A PÉTANQUE
http://www.petanque.hu/
petanque szabály nyomtatható változat

A pétanque-ot minden korosztály játszhatja, fiataloktól nagypapáig, nők és férfiak egyaránt. A játék különleges felszerelést nem igényel, csak három fém petanque golyót és egy kis fagolyót. A játék kellemes szórakozást; könnyed mozgást nyújthat az egész család számára egy hangulatos délután a jó levegőn, barátok között.

A következőkben bemutatjuk Önöknek a játékszabályokat is, melyek igazán egyszerűek és a pétanque hivatalos sportszabályzatából készült.

Természetesen, mint minden sportban és játékban, a szabályokat itt is be kell tartani; hiszen ez a régi francia játék csak így nyújt valóban kellemes és izgalmas szórakozást.

PÉTANQUE
régi francia kifejezés, amely a piecls tanqués - mozdulatlan lábak szóösszetételből nyerte el mai formáját.

CÉLGOLYÓ
más szóval öcsi. Kis fagolyó, melynek átmérője 25-3o mm.

KÖZELÍTÖ
játékos a csapatban az, akinek szerepe elsősorban a célgolyó megközelítése. Ez a játékos a ;
golyókat lassan gurítva juttatja a célgolyóhoz. Szükség esetén természetesen lőni is tud.

LÖVÖ nagy KIÜTÖ
a csapat azon játékosa, akinek szerepe az ellenfél jó.pozícióban lévő golyóinak kilövése, így változtatva meg a golyók állását. Ez a játékos úgy dobja a golyóját, hogy az ellenfélét kiüsse, azért, hogy ezzel stratégiailag kedvező pozíciót érjen el a csapata.

MENET
egy játékidő, amelyben mindkét csapat eldobja az összes golyóját, után? számolják össze a szerzett pontokat.

 

VERSENYSZABÁLYZAT

I. A pétanque (ejtsd: pétank) egyéni- és csapatjáték. Lehetséges játékmódjai:

három játékos három ellen (triplett) játékosonként két golyóval,

két játékos kettő ellen (páros - dublettes) játékosonként három golyóval,

egy játékos egy ellen (egyéni - tete a tete) játékosonként három golyóval.

II. A játékosok

A játékosok saját szórakozásra, vagy versenyszerűen játszhatják a pétanque-ot. A szabályok minden esetben azonosak. Szórakozásra játszott pétanque-nál nincs szükség versenyigazolásra, versenybíróra.

Versenyszerű pétanque esetében a verseny előtt a játékosoknak be kell mutatniuk a versenyigazolásukat a játékvezetőnek. Amennyiben a bíró, vagy az ellenfél kéri, az igazolást a játék megkezdése előtt be kell mutatni. Akinek az igazolása nincs rendben, a versenyben nem vehet részt.

III. A pálya

A versenyszerű pétanque-ot csak kimért pályán szabad játszani. A versenypálya nemzetközi és országos bajnokság esetén 15,0 méter hosszú és 4,0 méter széles. Egyéb hivatalos versenyek esetén a legkisebb pályahossz 13,0 méter, szélesség 3,0 méter. Szórakozásra játszott pétanque esetében nem feltétlenül szükséges kimért pálya.

A pálya legyen vízszintes, tömör alsó réteggel, közepesen laza (de inkább tömör) 1,5 cm vastag 0/5 mm-es zúzalékos felső réteggel. Több pálya esetén a pályákat számozni kell.

IV. A golyók

A pétanque-ot versenyeken csak olyan golyókkal szabad játszani, amelyek a nemzetközi szabályoknak megfelelnek. Ezek a következők:

a golyó anyaga kizárólag fém;

átmérője legalább 70,5 mm, legfeljebb 80,0 mm;

súlya legalább 650 gramm, legfeljebb 800 gramm;

a golyó legyen ellátva gravírozott címkével, mely tartalmazza a gyártó márkajelzését és a golyó súlyát. A címke legyen sértetlen. Sérült gravírozású golyóval játszani tilos, a sérült címkéjű golyóval játszó játékos a játékból kizárható.

a golyóra a játékos a nevét rágravíroztathatja.

A szórakozásra játszott pétanque esetén szabályszerű golyók nem szükségesek, megfelelnek a gyártói márkejelzés és súly megjelölés nélküli golyók is.

Az Öcsi (kisgolyó) fából, vagy műanyagból készül, átmérője minimum 25 mm, maximum 35 mm. A jól láthatóság érdekében élénk színűre be lehet festeni. Amennyiben játék közben a golyó, vagy az Öcsi megsérül, ugyanolyanra kell kicserélni, mint amilyen volt.

V. A játékszabályok

A játékra kijelölt számú pályán a játékosok pénzfeldobással döntik el a játékot kezdő csapatot, vagy játékost.

A nyertes csapat játékosa a pályán belül, annak szélétől és oldalától 1,0 méter távolságra rajzol egy minimum 35 cm, maximum 50 cm átmérőjű kört. Ebből a körből kell mindenkinek elvégezni a dobásokat. A dobó játékos lába a kör szélét nem érintheti. A játékos egyik lábát sem emelheti fel mindaddig, amíg a golyó talajt nem ér.

A kezdődobás:

A játék az Öcsi dobásával indul. A dobókörből az Öcsit legalább 6,0 méter, legfeljebb 10,0 méter távolságra kell kidobni a kezdő csapat játékosának úgy, hogy az Öcsi a pálya szélétől és más szilárd akadálytól legalább 1,0 méterre legyen. Amennyiben az eldobott Öcsi földetérés előtt bármihez (játékos, bíró, vezeték, stb.) hozzáér, a dobás érvénytelen és újat kell dobni. Sikertelen dobás esetén a játékosnak két javítási lehetősége van. Amennyiben a három kísérlet eredménytelen lenne, az Öcsit az ellenfél dobja ki, de a játékot akkor is a pénzfeldobást nyerő csapat kezdi. A játék úgy kezdődik, hogy a kezdő csapat egyik játékosa dob egy golyót, lehetőleg minél közelebb az Öcsihez. Ekkor az ellenfélnek még joga van kifogásolni az Öcsi nem szabályos helyzetét (túl közel van a pálya oldalához, szilárd akadályhoz, vagy nincs meg a 6,0 méteres minimum távolság, vagy több mint 10,0 méterre van a dobókörtől). Amennyiben a kifogás jogos, az Öcsit újra kell dobni. Nem kifogásolhatja az ellenfél az Öcsi helyzetét, ha a játékot golyó dobásával megkezdte.

A játék:

A játék célja, hogy a saját golyóink minél közelebb legyenek az Öcsihez, mert azok érnek pontot. A verseny a 13. pont eléréséig tart, az a csapat nyer, aki előbb eléri. Minden golyó egy pontot ér. Az Öcsi közelében a játék során a dobó játékosnak egy csapattársa tartózkodhat, aki mutatja a dobott golyó becsapódási pontját. A játékosok és nézők a pálya szélén, vagy végén tartózkodhatnak.

Pontozásos taktika: a versenyt kezdő játékos az Öcsi kidobása után dob egy golyót, lehetőleg minél közelebb az Öcsihez. Ezt követően az ellenfél játékosa dob, természetesen azzal a céllal, hogy az ő golyója legyen közelebb az Öcsihez. Amennyiben ezt a célt - akár több dobásból is - elérte, úgy ismét a kezdő csapat játékosa kísérel meg közelebb kerülni az Öcsihez. Így dobálnak felváltva, mindaddig, amíg el nem fogy mindkét csapat minden golyója. (Ezt nevezzük közelítésnek.)

Kilövéses taktika: a pályáról pontos dobással ki lehet ütni (lőni) az ellenfél golyóját, vagy az Öcsit. Az ellenfél golyójának kilövésekor a cél az, hogy az kerüljön távolabb az Öcsitől és ne legyen pontszerzési lehetősége, inkább a saját golyónk legyen közelebb az Öcsihez, mert az ér pontot.

Az Öcsit két módon lehet kilőni (értelemszerűen kijelölt pálya esetén):

Maradjon a kijelölt pályán belül. Ekkor a cél az, hogy az Öcsi az új helyén a saját golyóhoz legyen közelebb, mert így jutunk ponthoz, vagy pontokhoz.

Kerüljön a kijelölt pályán kívülre. Ekkor a pontok számítása a következő:

ha egyik csapatnak sincs a kezében dobásra váró golyó, úgy egyik csapat sem szerez pontot;

ha mindkét csapatnak van még a kezében dobásra váró golyó, úgy egyik csapat sem szerez pontot;

ha az ellenfélnek nincs a kezében dobásra váró golyó, úgy az a csapat, amelyik kilőtte az Öcsit, annyi pontot kap, amennyi dobásra váró golyó maradt a kezében.

A pontozásos és kilövéses taktikát lehet kombináltan is játszani attól függően, hogy melyik módszerrel lesz hatékonyabb és ponterősebb a játékunk.

A dobás végrehajtása:

Az nincs meghatározva, hogy milyen testtartással (állva, guggolva, lehajolva) dobjuk el a golyót. Az viszont lényeges, hogy a golyó eldobása közben a lábat felemelni tilos mindaddig, amíg a golyó le nem esett a talajra. Állva, hajolva dobott golyó esetén a talajt a teljes talpnak érni kell, guggolva lábújhegyre lehet állni. Az sincs meghatározva, hogy a kéz milyen tartásban legyen dobás közben, viszont az un. alsó dobás jobban uralható, irányítható, míg a tekés mozdulat idegen a pétanque-tól. Nem tiltott, de nem szép! A versenyzőknek az Öcsi, vagy a golyó eldobása után egy perc idejük van a dobókörből a következő golyó eldobására. Ha az eldobott golyó pályán kívül áll meg, vagy a pályára kívülről jön vissza, ki kell venni a játékból, a pontozásba nem számít be és a továbbiakban nem dobható újra.

Pontok mérése:

Mérni akkor kell, amikor a két csapatnak egy-egy golyója szabad szemmel nem megállapítható különbségű távolságra van az Öcsitől. A mérést az a játékos végzi, aki kételkedik a pontban. Ha a mérést végző játékos mérés közben megmozdítja az Öcsit, vagy a golyót, a pont annál a játékosnál van, aki az utolsót dobta. Ha a mérés ellenére a játékosok nem tudják eldönteni a pont sorsát, a versenybírót (vagy másik független személyt) kell kérni a pont megítélésére. A bírót mérés közben nem szabad zavarni, tőle legalább két méter távolságra kell lenni. Ha a pont kérdésében a bíró sem tud dönteni, pontot egyik játékos sem kap és az a játékos folytatja a játékot, aki utoljára dobott. A bíró, vagy a felkért személy döntését nem illik kétségbe vonni, a szavuk döntő!

VI. Egyéb fontos szabályok

A dobókörben lévő játékost beszéddel, mozgással, vagy bármi más módon zavarni nem szabad. Az a játékos, aki ezt a szabályt nem tartja be, egy figyelmeztetés után a versenyből kizárható.

Minden játék megkezdése előtt a pálya talaját gereblyézéssel, elhúzással helyre kell állítani.

Verseny esetén a játékosoknak megfelelő öltözettel kell rendelkezniük, fürdőruhában vagy félmeztelenül versenyezni nem szabad. A szórakozásból játszott pétanque esetén is illik megfelelő, kultúrált öltözetet viselni.

 

Kopányi Sándor
PÉTANQUE
http://www.jatekhaz.skicc.hu/htmlm/jat/2173petm.htm

1. Általános szabályok

Játékosok száma: a pétanque-t két, 1-3 tagú csapat játszhatja:
- 3 játékos 3 ellen, mindenki 2 golyóval játszik (fémgolyóval, "boule")
- 2 játékos 2 ellen, mindenki 3 golyóval játszik
- 1 játékos 1 ellen, mindenki 3 golyóval játszik

Ezeken a golyókon kívűl még egy golyó: a célgolyócska ("cochonnet") van játékban, ez fából van és kisebb.

A játék célja: a célgolyó eldobása után a fémgolyókat minél közelebb dobni ahhoz. Egy játék több menetből áll; egy menet végén csak az egyik csapat kap ponto(ka)t: amelyiknek közelebb van(nak) a golyója(i) a célgolyócskához. Annyi pontot, ahány golyója közelebb van az ellenfél "legjobb" golyójánál (vagyis célgolyóhoz legközelebbi). Pl. az egyik csapat golyói 10, 30 és 50 cm-re vannak a célgolyótól, a másiké 40, 50 és 60 cm-re, akkor az első csapat kap 2 pontot a 10 és 30 cm-es golyóért, mert azok közelebb vannak mint a másik csapat legjobb, 40 cm-es golyója. A játékot 13 (ill. 11) pont eléréséig játsszák. A dobásokat egy kezdőkörből kell elvégezni; ezt a kezdőpont köré húzzák. A kezdőpontot az első menetben "csak úgy" állapítják meg; utána az előző menet célgolyójának a helye (ahova esett az előző körben). Az első golyót az a csapat dobja aki nyert sorsoláson vagy aki megnyerte az előző menetet. Egy játékos mindaddig dobhat, amíg a legutoljára dobott golyója közelebb van, mint az ellenfél legjobb golyója.

A játékot bármilyen terepen lehet játszani, de általában 12x3m -től 15x4m-ig terjedő (vízszintes) pályán játsszák; ez gyakran sóderrel, apró kaviccsal leszórt kemény talaj.

A részletesebb szabályok alább találhatók; a kivételes helyzetek is.

 

2. Játékszabályok


Kezdőkör

A kezdő csapat kiválaszt egy kezdőpontot, ami köré egy 35-50 cm átmérőjű kört rajzolnak, amibe majd bele lehet (és kell) állni dobáskor. A kör legalább 1 m-re kell legyen a pálya szélétől. Dobáskor nem szabad kilépni a körből, vagy felemelni bármelyik lábat vagy bármely testrésszel megérinteni a talajt (pl. megtámaszkodni), amíg az eldobott golyó földet nem ér. Az új kezdőkör meghúzása előtt minden közeli kört le kell törölni (félreértések elkerülése végett).

Célgolyócska

Először a célgolyócskát kell eldobni min. 4 és max. 8 m-re, min. 1 m-re a pálya szélétől, ill. bármilyen akadálytól.
Majd a következő menetben ez a pont lesz a kezdőpont; ha innen nem lehet majd szabályos dobást elvégezni, amikor arra kerül a sor, pl. túl közel van valamihez, ez a pont hátrafele áthelyezhető, mindaddig amíg szabályos dobásra lehetőség nem nyílik.
Három sikertelen próbálkozás után az ellenfél próbálkozhat, akár a kezdőpontot is elmozdíthatják, a fenti megszorításokkal. Ezt a kezdőpont-elmozdítást csak egyszer szabad elvégezni, még ha továbbra sem sikerül szabályos kezdődobást elvégezni. Akárkinek is sikerül végül is a helyes kezdődobás, az a csapat kezd (a nagy golyókkal), aki előszőr hibázott (a célgolyócskával). (Nem része a hivatalos szabálynak, de úgy is játsszák a második, harmadik, stb. kezdődobást, hogy e mögül a pont mögül bárhonnan lehet kezdeni)
Ha a célgolyócska (dobása közben) nekiütközik valaminek vagy valakinek, újra kell dobni; ez nem számít bele a 3 próbálkozásba.
Még a célgolyócska és az első (fém)golyó eldobása után is joga van az ellenfélnek a célgolyócska újradobását kérni. Ha már az ellenfél is dobott, akkor már nem. Az újradobásba mindkét félnek bele kell egyeznie!
A célgolyócska "érvénytelenné" válik, ha:
- dobása után nincs a fent meghatározott határok között
- játék közben a célgolyócska kikerül a pályáról (még ha vissza is gurul)
Ilyenkor a következő menet arról a helyről indul, ahol a célgolyócska volt, ha a következő feltételek teljesülnek:
~ a kezdőkör legalább 1 m-re meghúzható bármilyen akadálytól
~ a célgolyócska bármely érvényes távolságra eldobható)
- nem látható a dobókörből (ha egy (fém)golyó takarja el, az nem számít; az - ideiglenesen - akár arrébb is helyezhető)
- játék közben kevesebb mint 3 vagy több mint 20 m-re kerül a dobókörtől
- max. 5 perc keresés után sem található
- használhatatlan terület van a dobókör és a célgolyócska között (pl. víz)
- átkerül egy másik pentaque-játék pályájára
Ilyen esetben (ha a célgolyócska "érvénytelenné" válik):
- ha mindkét félnek még van golyója vagy már egyiknek sincs, a játék érvénytelen
- ha csak az egyik félnek van már csak golyója, annyi pontot kap, ahány golyója van
Ha a célgolyócskát odébbfújja a szél vagy elgurul pl. lejtő miatt, véletlenül megrúgja valaki vagy valami (pl. egy állat), meglöki egy másik tárgy (akár egy másik pentaque-játék golyója), vissza kell tenni, feltéve hogy a helye meg volt jelölve. Ha nem volt, óvásnak nincs helye!
Ha a célgolyócskát megüti egy (fém)golyó és emiatt nekiütközik:
- egy nézőnek vagy a bírónak, ott kell hagyni ahová esik
- egy játékosnak, a játékos ellenfele:
~ ott hagyhatja ahová esett vagy
~ visszateheti régi helyére vagy
~ a régi és új helye közötti vonalra, ha ez a játéktérre esik
Ez utóbbi két esetre akkor van lehetősége ha a célgolyócska régi helye meg volt jelölve; ha nem, ott kell hagyni ahová esett.

Golyók

Az első golyót az a csapat dobja aki nyert sorsoláson vagy aki megnyerte az előző menetet.
Tilos bármilyen módon megjelölni a célpontot (ahová a játékos a golyót dobni szeretné). Az utolsó golyó dobásakor tilos golyót tartani a másik kézben.
Ha az első golyó kiesik a játékból, az ellenfél következik és így is folytatódik, amíg elfogynak a golyók (más szavakkal: amíg "jól" dob egy játékos, folytathatja a dobást).
Dobást nem lehet megismételni; kivéve ha valaki vagy valami eltérítette; ill. ha ez egy első dobás és az ellenfél megóvja a célgolyócska helyét (ld. fentebb).
Ha egy golyó kimegy a pályáról (teljesen), többet nem vesz részt a játékban.
Ha visszagurul vagy visszapattan valamiről, azonnal ki kell venni a játékból. Ha egy ilyen golyó visszatérése közben elmozdítja bármelyik másik golyót, azt azonnal vissza kell tenni régi helyére (ha nem volt megjelölve, vitának nincs helye!).
Ha a golyót odébbfújja a szél vagy elgurul pl. lejtő miatt, véletlenül megrúgja valaki vagy valami (pl. egy állat), meglöki egy másik tárgy (akár egy másik pentaque-játék golyója), vissza kell tenni, feltéve hogy a helye meg volt jelölve. Ha nem volt, óvásnak nincs helye!
Ha egy golyót megüt egy (fém)golyó és emiatt nekiütközik:
- egy nézőnek vagy a bírónak, ott kell hagyni ahová esik
- egy játékosnak, a játékos ellenfele:
~ ott hagyhatja ahová esett vagy
~ visszateheti régi helyére vagy
~ a régi és új helye közötti vonalra, ha ez a játéktérre esik
Ez utóbbi két esetre akkor van lehetősége ha a golyó régi helye meg volt jelölve; ha nem, ott kell hagyni ahová esett.
Minden játékosnak 1 perc gondolkodási ideje van minden golyó eldobása előtt.
Egy menet befejezése előtt a golyókat nem szabad felvenni.
Az érvénytelen golyók által okozott állást természetesen nem érvényes, vissza kell állítani, de az ellenfél élhet az ún. előnyszabállyal: mégis érvényesnek nyilváníthatja az állást, ekkor mindent úgy kell hagyni, ahogy van.

Pontozás

A pontozás idejére a golyók (beleértve a célgolyócskát is), ill. egyéb tárgyak ideiglenesen elmozdíthatók, feltéve, hogy mindegyiknek megjelölték a helyét. Mérés után minden visszahelyezendő. Ha egy tárgy akadályozza a mérést, de nem mozdítható el, tolómércét kell használni.
Minden olyan idegen tárgyat, amelyik hozzáér a golyókhoz (a célgolyócskát is beleértve), el kell távolítani, ha lehet.
Egy menet befejezésekor a pontozás eldöntése előtt felvett golyók érvénytelenek, ha a helyük nem volt megjelölve; ezen a téren óvásnak nincs helye!
Ha mérés közben egy játékos elmozdítja a célgolyócskát vagy a mérendő golyót, a csapata elveszíti a pontot.
Egyforma helyzet (mindkét csapat golyója azonos távolságra van a célgolyócskától, ill. mindkettő érinti azt) esetén:
~ ha az összes golyót eldobták már a csapatok, a menet érvénytelen; az a csapat kezdi a következő menetet, aki az előzőt (vagy a sorsolást) megnyerte
~ ha már csak egy csapatnak maradt golyója (golyói), eldobja és annyi pontot kap, ahány golyója közelebb van a célgolyócskához, az ellenfél célgolyócskához legközelebbi golyójánál
~ ha mindkét csapatnak maradt golyója (golyói), az utoljára dobó csapat dob megint, aztán a másik és így tovább ha egy menet után nem marad golyó a játéktéren, a menet érvénytelen.

Tilos a pályán lévő akadályokat elmozdítani, elsimítani; kivétel a legutoljára dobott golyó által okozott lyuk. Szintén kivételt alkotnak a célgolyót eltakaró apró tárgyak, pl. papírdarabok, levelek, stb.

Etikai, fegyelmi szabályok

Ha egy csapat negyedórát késik, 1 pontot kap az ellenfele; innentől kezdve minden 5 percenként 1 pontot. Egy órás késés után a csapat elvesztette a játékot.
Egy csapat elkezdheti a játékot csapattag(ok) hiányában is, de nem használhatja a hiányzó(k) golyóját/golyóit. Ha késve érkezik egy csapattag, a már folyó menetben nem vehet részt, de a következőtől kezdve játszhat.
Egy menet elkezdettnek tekintendő, ha a célgolyócskát eldobták.