Katonai sakk (Tezhi Luzhanqi vagy Suliaojunqi)
Chinese Military Chess
« vissza a Terebess Online nyitólapjára


58-4014. Kínai katonai sakk készlet, ELFOGYOTT!

 

Játékszabályok:

Ketten játsszák, minden játékosnak 25 téglatest alakú bábuja van, az egyiké vörös, a másiké fekete (vagy zöld) írásjegyekkel. A bábuk hátoldala üres, nem lehet őket egymástól megkülönböztetni. Az írásjegyek katonai rangokat, illetve eszközöket jelölnek:

3 gongbin = közlegény, közkatona (a legalacsonyabb rang)
3 paizhang = szakaszparancsnok
3 lianzhang = századparancsnok
2 yinzhang = zászlóalj-parancsnok
2 tuanzhang = ezredes
2 luzhang = dandártábornok
2 shizhang = hadosztály-parancsnok
1 junzhang = hadtestparancsnok
1 sili = vezérezredes (a legmagasabb rang)

valamint:

1 junqi = zászló
2 zhadan = lövedék
3 dilei = akna (taposóakna, bomba)

A táblán tavak, vasútvonalak (fekete-fehér szaggatott vonallal jelölve), egyszerű útvonalak, téglalap alakú állomáshelyek, kör alakú táborok és a tábla két végén a főhadiszállások találhatók.

A kínai katonai vagy hadi játékot több szabály szerint is lehet játszani, a klasszikus játékszabályok a következők:

A zászlók és az aknák nem mozoghatnak. Minden más bábu egyszerre egyet léphet a vonalak mentén. A vasútvonalon többet is léphetnek, de egy lépésben a sarkon nem fordulhatnak be. (Egyik variánsban a közlegények befordulhatnak.)

A játék kezdetén összekeverik a bábukat és hátoldalukkal felfelé tetszőleges sorrendben a tábla téglalap alakú állomáshelyeire és a főhadiszállásokra helyezik. (Éppen 25 ilyen hely van a tábla mindkét térfelén.) A kör alakú táborhelyek üresen maradnak.

A kezdő játékos színére fordít egy bábut és ez eldönti, melyik színnel játszik.
Mindegyik játékos, ha sorra kerül, vagy megfordít egy bábut vagy lép egy bábuval. Olyan helyre nem lehet lépni, ahol még színével lefelé fekszik bábu. A magasabb rangú bábu rálép és így elfogja az ellenfél alcsonyabb rangú bábuját. Ha alacsonyabb rangú bábuval az ellenfél magasabb rangú bábujára lépünk - nem bölcs dolog! -, akkor a sajátunkat elveszejtjük. Azonos rangúak találkozásakor mindkét bábu elvész.

A lövedékek különleges bábuk, éppúgy lépnek és ütnek, mint bármely más bábu, de a zászlót nem foghatják el. Amit a lövedék leüt, a tábláról is lekerül.

Az aknák nem mozognak, elfogásuknak három variációja van:

1. Csak a még táblán lévő legalacsonyabb rangú ütheti le.

2. Bármely bábu leütheti.

3. Csak közkatonák üthetik le.

Bármelyik variációt használjuk is, csak a közlegény éli túl az aknára lépést, az összes többi bábu maga is elvész az aknával együtt, ha rálép.

Csak akkor szabad a zászlót elfogni, ha már az ellenfél összes aknáját felszedtük.

A gyorsított játékot az nyeri, aki a legalacsonyabb rangú bábujával az ellenfél zászlójára lép.

A normál menetű játékot az nyeri, aki saját táborába viszi az ellenfél zászlóját.