INOUE Jaszusi
UTAZÁS
A FUDARAKU-
PARADICSOMBA
Elbeszélések

Budapest 1986


Ryoju © 1949 Yasushi Inoue

Hira no Shakunage © 1951 Yasushi Inoue

Fudaraku Tokaiki ©1961 Yasushi Inoue


Originally published in Japan. All rights reserved

Hungarian translation

© Simonyi István, 1985 / Varrók Ilona, 1985


TARTALOM


A VADÁSZPUSKA

Rjódzsu / Simonyi István


AZÁLEÁK A HIRA-HEGYEN

Hira no sakunage / Simonyi István


UTAZÁS A FUDARAKU-PARADICSOMBA

Fudaraku tokaiki / Varrók Ilona


Kiadta az Európa Könyvkiadó
A kiadásért az Európa Könyvkiadó
igazgatója felel
Szedte és nyomta a Kner Nyomda
A nyomdai rendelés törzsszáma: 169
Készült Gyomaendrődőn, 1986-ban


A fordítást az eredetivel Janó István
és Jamadzsi Maszanori vetette egybe
Felelős szerkesztő / Kalmár Éva
A könyvet Benkő Anna tervezte
Műszaki vezető / Miklósi Imre
Készült 8400 példányban,
7,1 (A/5.) ív terjedelemben
Pannon antikva betűvel
ISBN 963 07 33749