« http://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Tomas Tranströmer (1931-)
Den stora gatan (2004)
magyar fordításainak összehasonlító táblázata

Eredetiben

 

ford. Mervel Ferenc (2000) Sulyok Vince (2004) Terebess Gábor (2005) Tillinger Gábor (2012) Tar Károly (2013) Gaál Zoltán (2013)
  A nagy-nagy Titok A nagy rejtély A nagy talány A nagy talány A nagy rejtély A nagy rejtély
             
I/1 Lámakolostor.
Nyújtózó függőkertek.
Hadtörténelem.
Lámakolostor
mesés függőkertekkel.
Csataképekkel.
Egy lámazárda
a függőkertjeivel.
Csatajelenet.
Lámakolostor
körben függőkertekkel.
Csaták képei.
Lámakolostor
fényes függőkertekkel.
Csatakép-festmény.
* * *
I/2

* * *

Reménytelenség
fala... Arctalan járnak
rajta galambok
Reménytelenség
fala… Galambok arctalan
jövés-menése.

Reménytelenség
fala... Galambok járnak
ott s mind arctalan.

Reménytelen út...
Galambok jönnek-mennek,
mind arctalanok.
Tört remény fala.
Galambok ki - be járnak,
mind arctalanok
I/3 Gondolat-kövek:
szinte mozaikkockák
a várudvaron.

* * *

Mint a palotakert
csempemozaikja,
beállt a gondolat.
Merev az elme,
mint mozaikcsempe a
palotakertben
Szándék a csendben:
a palota kertjében
mozaikterasz.
Megrekedt eszmék,
mint a mozaiklapok
a várudvaron
I/4 Napfény-ketrecben
fenn egy erkély tenyerén -
élő szivárvány.
A balkonon áll
napsugárkalitkában -
akár szivárvány.
Áll a balkonon
napfénykalitkában - szivárványszínben.
Erkélyen állok,
napsugárkalitkában -
mint egy szivárvány.
Áll az erkélyen
napfényes kalitkában –
az eső íve.
Áll az erkélyen
napsugárkalitkában –
mint a szivárvány
I/5 Állok a ködben.
Szürke pont: halászhajó.
Árva trófea.
Nézek a ködbe.
Halászhajó a vízen -
hadizsákmányként.
Távol halászhajó -
dudorászok a ködben
- vízi trófea.
Ködben dúdolok.
Távolban halászhajó -
vízi trófea.
Dúdol a ködben.
Halászhajó messze kinn –
trófea vízen.
* * *
I/6

* * *

* * *

* * *

Fényes városok:
hangok, mesék és számtan -
csak mindez másképp.
Fénylő városok:
hangok, mesék, számtanok –
de mind másképpen.
Csodás városok:
hang, mesék és matézis –
másféleképpen
II/1
* * *
Szarvas a fényben.
Árnyékokat fércelnek
legyek a réten.
Szarvas a napon.
Árnyékát varrják s varrják
földhöz a legyek.

Rénbika a napon.
A legyek földhöz varrják
az árnyékokat.

Rénbika fényben.
Legyek zümmögnek folyvást
árny a talajon.
Rén tűző napon.
Legyek varrják, rögzítik
földhöz árnyékát
III/1
* * *
* * *
Metsző szél fúj át
a házon ma éjjel -
ördög nevében.
Metsző szél süvít
át a házon ma éjjel -
démonok neve.
Gyötredelmes szél
húz át éjjel a házon –
a neve démon.
* * *
III/2 Csapzott fenyőfák
a tragikus láp körül.
Komor-konokul.
* * *
Tépett fenyőfák
mindegyre és örökre
a vészes lápon.
Csapzott fenyőfák
egyazon gyászos lápon.
Mindig ugyanúgy.
Rojtos a talár,
újra és újra ilyen
a tragikus fal.
* * *
III/3 A Sötét vállán.
Egy szempár tava tükrén
árnyékom képe.
* * *
* * *
Sötét. Elragad.
Hatalmas árnyat láttam
ama szempárban.
Ketrec a sötétben.
Nagy árnnyal találkoztam
némely szempárban.
Sötétség szárnyán.
Nagy árnnyal találkoztam
én, egy szempárban
III/4
* * *
* * *
Novemberi nap…
Délibábbá ússza magát
árnyékóriásom.
Novemberi nap…
Árnyékom úszik, lebeg
s délibábbá lesz.
Novemberi nap...
óriás árnyam úszik
délibábbá lesz.
Novemberi nap.
Óriásárnyékom úszik,
csalóka ködkép
III/5 Sorban vonuló
tekergő mérföldkövek.
Vadgalamb-búgás.
* * *
* * *
E mérföldkövek
vándorútra kelnek mind.
Vadgalamb hallik.
A mérföldkövek
vándorolni indulnak.
Vadgalamb hallik.
* * *
III/6
* * *
Fölébem hajlik
a Halál: sakktáblámra.
S kész megoldása.
A halál hajlik
rám, sakkfeladványomra
tudja a választ.
Fölébem hajol
a halál, sakkfeladvány.
Tudja, mit lépjen.
A halál hajol fölém,
ez egy sakkrejtvény.
És megoldható.
A halál fölém hajol,
egy sakkprobléma.
Tudja a nyitját.
IV/1 Elbújik a nap.
Vontatóhajó fürkész
buldogpofával.
* * *
* * *
Eltűnik a nap.
Buldogpofával néz a
vontatóhajó.
A nap eltűnik.
Buldog képpel nézi a
vontatóhajó.
A nap rejtőzik.
Vontatóhajó bámul
bulldogpofával
IV/2 Sziklafok résén
varázsvilágba látni.
Hűs jéghegy-álom.
Szirtfokról szikla-
repedésbe látsz: jéghegy
kékje az álmod.
* * *
Rés a sziklában,
varázshegy hasadéka.
Jéghegy az álom.
Lenyesett mondat,
repedés koboldúton.
Az álom jéghegy.
Sziklapárkányon
hézag a varázsfalon.
Jéghegy az álom
IV/3 A fényözönben
a kaptatónak: kecskék -
legelő lángok.
* * *
* * *
A napsütötte
meredélyeken - tüzet
legelő kecskék.
Fel emelkedőn
a nap alatt – a kecskék
tüzet legelnek.
* * *
V/1
* * *
* * *
* * *
S terjőkevirág
nő ki lám az aszfaltból,
akár egy koldus.
És kéktűz, kéktűz
emelkedik az aszfaltról,
miként egy koldus.
Kéklő kígyószisz
bukkan fel az aszfaltból,
mint kéregető
V/2 Barna levelek -
Holt-tenger parti kincsek.
Néma ereklyék.
* * *
* * *
Megbarnult lombok,
holt-tengeri tekercsek,
oly értékes mind.
A megbarnult lomb,
mint Holt-tengeri tekercs
éppolyan érték.
Barnuló lombok,
Holt-tengeri tekercshez
hasonlón, drágák
VI/1 A balgák polcán
poros postilla hever.
Ki se nyitották.
* * *
* * *
A szentbeszédkönyv
a balgák könyvtárában
érintetlen áll.
Felbontatlanul
bolondok könyvtárpolcán
Biblia hever.
Polcon posztilla
a balgák könyvtárában,
érintetlenül
VI/2
* * *
* * *
* * *
Lépj ki a lápból!
Ha a fenyő delet üt,
kacag a sok moly.
Ki szerelemből!
Nevetés szaggatva ráz
és ver éjfélkor.
* * *
VI/3 Bimbózó öröm.
A pomeráni lápból
köszöntő békák.
* * *
* * *
Örömöm duzzadt,
s a pomeráni lápokon
békák daloltak.
Szerencsém dagad
és békák kuruttyolnak
pomerán lápon.
* * *
VI/4 Ír, egyre csak ír...
Enyv a folyómederben.
A Styxen csónak.
* * *
* * *
Ő csak ír és ír...
enyv folyt a csatornákban.
Ladik a Sztüxön.
Ő csak ír, csak ír...
enyv folyik csatornákban.
Uszály Styx folyón.
Ő csak ír és ír.
Enyv folyt a csatornákban.
Styxen dereglye.
VI/5 Esőként lopózz,
halld meg a lombsusogást
s a Kreml harangját.
* * *
* * *
Halk esőként járj,
halld a fák suttogását
s a Kreml harangját!
Menj esőhalkan,
susogó lombbal szemben.
Halld a Kreml-órát!
Esőhalkan lépj
susogó lombok felé.
Halld a Kreml-órát.
VII/1
* * *
* * *
* * *
Rejtélyes erdő,
Isten lakja pénztelen.
Falak fényárban.
Zavaros erdő
ott ingyen lakik az Úr.
Falak ragyogtak.
Bűvös erdőn,
hol Isten pénztelen lakik.
falak ragyogtak.
VII/2
* * *
* * *
* * *
Kúsznak az árnyak...
Eltévedtünk az erdőn,
gombatengerben.
Talpnyaló árnyak...
Tévelygünk az erdőben
gáncsfalak között.
Kúszó árnyékok...
Tévelygünk a vadonban
kucsmagombák közt.
VII/3 Szemfüles szarka
cikcakkol fontoskodva
át a kaszálón.
* * *
* * *
Egy tarka szarka
kitartón fut cikcakkban
át a földeken.
Kétszínű szarka
makacsul fut cikkcakkban
rézsút a térrel.
Fekete-fehér
szarka futkos cikkcakkban,
át a mezőkön
VII/4
* * *
* * *
Megfeneklettem,
mint partra húzott bárka.
Boldog vagyok itt.
Látod, úgy ülök
itt, mint partra vont csónak.
Itt boldog vagyok.
Nézd, hogyan ülök,
partra húzott ladikként.
Itt vagyok boldog.
* * *
VII/5
* * *
* * *
* * *
Fasor poroszkál
napsugarak pórázán.
Valaki szólít?
Fasor poroszkál
napsugaras kévében.
Kiállt valaki?
Sugárpórázon
fasorok bandukolnak.
Ember kiáltott?
VIII/1
* * *
* * *
* * *
A fű talpra áll -
arca, mint egy rúnakő
emléket állít.
Fű magasodik –
arca rúnírásos kő
emlékutazás.
A fű magaslik –
arca rúnával rótt kő,
emléknek szánva
VIII/2
* * *
* * *
* * *
Íme egy zord kép.
Virágok rabruhában,
túlfestett nyomor.
Itt egy sötét kép.
Szegényesen átfestett,
rabruhavirág.
Ím egy sötét kép.
Átmázolt nyomorúság,
virág rabmezben.
IX/1 A szél megtörik
a hajthatatlan sziklán,
akár a hullám.
* * *
Ha jön az óra,
a vak szél megtámasztja
a homlokzatot.
Ha itt az idő,
a vak szél megpihen a
homlokzatokon.
Ha jön az óra
megnyugszik majd a vak szél
homlokzatokon.
Ideje eljön,
lenyugszik majd a vak szél
a homlokzaton
IX/2 Jártam már ott is -
a meszelt vályogfalon
legyek nyüzsögtek.
Jártam ott én is -
fehérre meszelt falán
legyek hemzsegtek.
* * *
Én jártam már ott -
fehérre meszelt falon
legyek hemzsegnek.
Ott járkáltam én –
fehérre meszelt falon
hol legyek gyűlnek.
Megfordultam ott –
fehérre meszelt falon
legyek nyüzsögnek.
IX/3 Itt lángolt a nap...
Nagy fekete vitorla
idők vásznából.
Nap lobogott itt...
Sötét vitorlás árboc
távoli múltból.
* * *
Itt tűzött a nap...
Sötét vitorlás árboc
régmúlt időkből.
Épp nap éget itt...
Sötétvitorlás árboc
a régen múltból.
A nap itt lángolt.
Sötétvitorlás árboc
régmúlt időkből.
IX/4 Tarts ki csalogány!
A hant már mozgolódik -
ládd, álruhánk van.
* * *
* * *
Tarts ki, csalogány!
A mélység felszínre tör -
álruhát hordunk.
Less fülemülét!
A mélységből növekszik –
létünk álcázott.
Tarts ki, csalogány!
A mélyből nő majd elő –
álruhát hordunk
X/1
* * *
* * *
* * *
Vízre hajol s ír
rá a halál. A templom
aranyat szippant.-
Hajol a halál,
és tengerszínére ír.
Templom aranylik.
Tenger színére
ír a halál. A templom
aranyat légzik.
X/2 Valami történt.
Ezüstbe burkolt a hold -
Isten tudtával.
* * *
* * *

Történt valami.
Hold sütött a szobába.
Isten tudta ezt.

Ráakaszkodott.
Hold ragyogja a szobát.
Isten tudta ezt.
Valami történt.
A szobát holdfény lepi.
Isten tudta ezt.
X/3 Egy repedésből
halott vizsgálgat bambán
a mennyezetről.
* * *
A tető betört
és a halott meglátja
ezt az arcom.
A betört tetőn
át lát engem a halott.
Ezt az arcomat.
Repedt a tető,
és a halott rám nézett.
Ez az ő arca.
A tető hasadt,
a halott láthat engem.
Ez az ábrázat
X/4 Hallom az esőt.
Titkot suttogok, hátha
bebocsáttatok.
* * *
Esőt hallgattam,
megsúgok egy titkot, csak
bocsássatok be.
Esősusogás.
Egy titkot suttogok, hogy
bebocsássanak.
Eső ver, hallom.
Én egy titkot sugdosok,
hogy beléd jusson.
* * *
X/5 Ürülő peron.
Elömlő nagy nyugalom.
Verdeső kétely.
* * *
* * *
Peronjelenet.
Sajátságos nyugalom -
az a belső hang.
Peronjelenet.
Mily sajátos nyugalom
e benső beszéd.
* * *
XI/1
* * *
* * *
Kinyilatkozás.
A vénséges almafa.
Közel a tenger.
Csak egy látomás.
A vénséges almafa.
Közel a tenger.
Kinyilvánítás.
Az öreg vadalmafa.
Közel a tenger.
A vén almafa
csodálatos jelenség.
Közel a tenger.
XI/2
* * *
* * *
A tenger csak gát.
Hallom a sirályt, sikolt –
ez a hívójel.
A tenger egy fal.
Sirálykiáltás hallik -
felénk intenek.
A tenger egy fal.
Hallom sirály sikolt –
integet nekünk.
* * *
XI/3 Feltarthatatlan.
Hangtalan kilőtt golyó -
elnyúló álom.
* * *
* * *
Sarkamban Isten
szele. Hangtalan lövés -
túl hosszú álom.
Isten hátszele.
Lövés jön hangtalanul –
túl hosszú álom.
* * *
XI/4 Hamuszínű csend.
Gyors léptű ős-óriás.
A part hűvöse.
* * *
* * *
Hamuszínű csend.
Itt járt a kék óriás.
Hűs tengeri szél.
Hamuszínű csend.
A kék óriás elmegy.
Hideg tengerszél.
Hamuszínű csend.
Átvonul a kék óriás.
Hűvös fuvallat.
XI/5 Szelével elér
a tenger könyvesháza.
Oltalmába vesz.
Lassú nagy szél kél
a tenger könyvtárából.
Itt pihenek meg.
Tenger könyvtára,
elér lassúdad szele.
Békén nyugszom itt.
Nagy lomha szél fúj
a tenger könyvtárából.
Itt nyugalmam lesz.
Nagy és lassú szél
a tenger könyvtárában.
Nyugalmam itt él.
* * *
XI/6 Ember-madarak.
Virág-havú almafák.
A nagy-nagy Titok.
* * *
Ember-madárkák.
Virágba borult almafák.
A nagy talány.
Embermadarak.
Az almafák virágban.
Ez a nagy talány.
Embermadarak.
Virágzott az almafa.
Ez a nagy rejtély.
* * *